Uluslararası Tarihi Eserleri Araştırma Yarışması

Rusya Bilim ve Kültür Merkezi tarafından Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk-Rus işbirliklerinin ele alındığı araştırmaların kazandırılması; yeni nesillerin bu işbirliğine dair tarih bilinci oluşturmak amaçlarıyla Uluslararası Tarihi Eserleri Araştırma Yarışması düzenleniyor. Ödüllü araştırma yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Uluslararası Tarihi Eserleri Araştırma Yarışması

  Düzenleyen: Rusya Bilim ve Kültür Merkezi (Ankara) 
  Kategori: Bilim Yarışmaları, Tarih Yarışması, Makale Yarışması, Araştırma Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

Lisans ve Yüksek Lisans seviyesindeki öğrenciler.

  Son Başvuru Tarihi: 10 MART 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: MART 2021
  Ödüller:

İlk 3 yarışmacıya Değerli Ödüller

Birinciye ayrıca Rus-Türk bilimsel ve tarihi konferansında sunum yapma fırsatı.

Tüm yarışmacılara Katılım Belgesi

   

- Advertisement -

Yarışma Hakkında

“1919-1923 Türkiye Cumhuriyeti Kurtuluş Savaşı Sırasında Rus-Türk İşbirliği” konulu Uluslararası Tarihi Eserleri Araştırma Yarışması (bundan sonra Yarışma) ülkelerin, bir kişinin veya bütün bir neslin tarihsel hafızasını incelemeyi amaçlamaktadır. Öğrencileri aktif tasarım ve araştırma faaliyetlerine dahil etmenizi sağlar, bireyin ahlaki niteliklerinin oluşmasına, geleneklerin korunmasına, nesillerin sürekliliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunur.

Araştırma çalışmalarına katılan genç yazarlar yeni, bilinmeyen gerçekleri keşfedebilir, değerli belgeler bulabilir, ülkelerinin ve insanlarının tarihindeki “boş noktaları” doldurabilir.

Yarışma Amacı

• Gençleri geçmiş yüzyılın Rus-Türk tarihi üzerine bağımsız araştırmalar yapmaya teşvik etmek;

• Öğrencilerin yaratıcı yeteneklerinin ve bilişsel etkinliklerinin gelişimine katkıda bulunmak;

• Öğrencilere eğitim kurumunun ve/veya bölgenin dışında rekabet etme fırsatı sağlamak;

• Üstün yetenekli gençlerin tarihsel tasarım ve araştırma faaliyetleri yoluyla belirlenmesi.

Yarışma Kapsamı

Yarışmaya Lisans ve Yüksek Lisans seviyesindeki öğrencileri katılabilir.

Yarışmaya Katılım Süreci

Yarışma, Ankara’da bulunan Rusya Bilim ve Kültür Merkezi (Türkiye) tarafından düzenleniyor;

Yarışmaya katılabilmek için başvuru formu ve eseri info@tur.rs.gov.ru adresine göndermeli ve Konu başlığını”Tarihi Yarışma” olarak belirtmelidir;

Bildirilen konudaki makaleler (en fazla 6 sayfa, yazı tipi 14, satır aralığı 1.5) kabul edilecektir.

Eserlerin Tescili İçin Gereksinimler

Yarışmada ele alınacak konu, lisans ve yüksek lisans düzeyindeki öğrencilerin tasarım ve araştırma çalışmalarıdır. Yapısı, yazar tarafından seçilen türe uygun olmalıdır. Yarışma için sunulan tarihi araştırma çalışmaları, çeşitli türlerde gerçekleştirilebilir: ince bir şekilde yorumlanması ve eleştirel olarak analiz edilmesi gereken arşiv belgeleri, fotoğrafları, mektupları, tarihi olayların bir tanığının hikayesini vb. kullanan eğitsel araştırma çalışması, proje, makale veya video hikayesi.

Araştırma Çalışmasının İçeriği

• Başlık sayfası:

  • Eğitim kurumunun tam adı,
  • Çalışmanın konusu,
  • Katılımcının adı, bölümü, alanı,
  • Küratörün adı,
  • Eğitim kurumunun açik adresi.

• İçindekiler;

• Giriş

  • Çalışmanın sorunlarının, amacının ve hedeflerinin özeti,
  • Konu ile ilgisi,
  • Çalışmanın yeri ve zamanlama,
  • Çalışma alanının bir tanımı;
  • Araştırma yöntemlerinin tanımı; içermelidir.

• Belirli bir araştırma sonucunu açıklayan çalışmanın içeriği;

• Sonuç bölümü içinde işin yürütülmesine yardımcı olan kişilerin, ilerideki çalışma beklentileri, bu çalışmadan ortaya çıkan pratik önerileri kapsayabilir;

• Metinde edebi kaynakların belirtilmesi gerekir. Yazarın eserin hazırlanmasında kullandığı tüm basılı, arşiv ve internet kaynakları listelenmelidir. Eser, ev ve devlet arşivlerinin gerekli diyagramları, haritaları, fotoğrafları, sözlü ifadeleri, materyalleri (film ve fotoğraf dokümanları dahil), eski gazetelerin dosyalanması vb. ekler. Tüm ekler numaralandırılmalı ve başlıklandırılmalı ve bunlara atıflar eserin metninde yapılmalıdır. Eserler elektronik ortamda kabul edilir.

Araştrmaların Analiz Kriterleri

• Toplanan malzemenin değeri ve yeniliği,

• Yazarın ilginç bir araştırma problemi oluşturma yeteneği,

• Kaynaklara karşı eleştirel tutumu,

• Tarihsel bağlam bilgisi ve anlayışı,

• Netlik ve sunum mantığı,

Tasarım estetiği,

• Sonuçların geçerliliği.

Yarışmanın Sonuçları ve Diğer Hususlar

Yarışma sonuçları, Mart 2021’in ikinci yarısında yarışma komitesi tarafından belirtilecek.

Yarışma sonuçlarına göre Kazananlar (1., 2., 3.) ve Ödül Sahipleri belirlenir. 2-3. Yarışma kazananları, Ankara’da bulunan Rusya Bilim ve Kültür Merkezi’nden (Türkiye) değerli ödüller alacak.

Yarışmanın ana galibi (1.lik), değerli ödüllerin yanı sıra, Rus-Türk bilimsel ve tarihi konferansında sunum yapma fırsatı bulacak.

Yarışmanın tüm katılımcıları katılım belgesi alacaktır. Yarışma sonuçlarına göre en iyi eserler kitap koleksiyonunda yayınlanacaktır.

Yarışma çalışmalarına değerlendirme referans verilmez ve yazara iade edilmez. Yarışmanın sonuçları, Ankara’da bulunan  Rusya Bilim ve Kültür Merkezi’nin (Türkiye) resmi web sayfasında ve Rossotrudniçestvo Federal Ajansı’nın web sitesinde yayınlanacak.

Uluslararası Tarihi Eserleri Araştırma Yarışması Ödülleri

İlk 3 yarışmacıya Değerli Ödüller

Birinciye ayrıca Rus-Türk bilimsel ve tarihi konferansında sunum yapma fırsatı.

Tüm yarışmacılara Katılım Belgesi

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 10 MART 2021

Sonuçların Açıklanması: MART 2021

Uluslararası Tarihi Eserleri Araştırma Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tur.rs.gov.ru/tr/announcements/36396

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap