Yozgat Bozok Üniversitesi Çevre Proje Pazarı

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından, çevre ve doğanın korunması; sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkı sunacak yenilikçi projeler oluşturulması amaçlarıyla Yozgat Bozok Üniversitesi Çevre Proje Pazarı düzenleniyor. Ödüllü proje yarışması başvuruları devam ediyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi Çevre Proje Pazarı

Düzenleyen:Yozgat Bozok Üniversitesi
Kategori:Proje Yarışmaları, Öğrenci Yarışmaları, Fikir Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Akademisyenler, AR-GE ve tasarım merkezleri, yatırımcı/girişimciler,
küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler, fikri olan tüm araştırmacılar
ile ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi:24 ŞUBAT 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:7 MART 2023
Ödüller:Akademisyenler, Tüm Kamu Kurum Ve Kuruluşları, Tüzel Gruplar,
Şirketler, AR-GE Ofisleri, Araştırmacılar Kategorisi

Birincilik Ödülü: 15.000₺
İkincilik Ödülü: 10.000₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000₺
Mansiyon Ödülü: 3.000₺

Önlisans, Lisans ve Lisanüstü Öğrenci Kategorisi
Birincilik Ödülü: 10.000₺
İkincilik Ödülü: 7.500₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000₺
Mansiyon Ödülü: 2.000₺ (6 Adet)
+ Özel Ödüller ve Başarı Belgesi

Hedef Kitle

 • Akademisyenler
 • Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler
 • AR-GE ve tasarım merkezleri
 • Yatırımcı/Girişimciler
 • Fikri olan tüm araştırmacılar

Proje Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yozgat Bozok Üniversitesi 1. Çevre Proje Pazarı etkinliğine katılım ücretsizdir.
 • Akademisyenler, AR-GE ve tasarım merkezleri, yatırımcı/girişimciler, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler, fikri olan tüm araştırmacılar ile ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler katılım sağlayabilir.
 • Yozgat Bozok Üniversitesi 1. Çevre Proje Pazarına başvuru yapacak tüm proje önerileri Türkçe olarak yapılacaktır.
 • Proje sahiplerinden en az birinin projenin başında değerlendirme sırasında hazır bulunması gerekmektedir.
 • Projelerin sergilenmesi Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan AKDAĞ Kongre ve Kültür Merkezinde poster sunumu şeklinde gerçekleştirilecektir.
 • Ön Değerlendirmeden geçen posterler 70 x 100 cm boyutlarında hazırlanacaktır, prototip hazırlamada malzeme ve ölçek sınırlaması yoktur. (Prototip ile katılacak projeler başvuru formunda prototiplerine ait ihtiyaçları (elektrik, fiziki alan vb.) bildirilecektir.
 • Katılımcıların ulaşım, konaklama vb. masrafları kendilerine aittir.
 • Yozgat Bozok Üniversitesi Proje Pazarı etkinlik ve etkinliklerinde daha önce ödül almış projeler proje pazarına katılamaz ve ödül alamaz.
 • Bir kişi, takım veya kurumun proje önerilerinde başvuru sınırı yoktur.
 • Katılımcılar, etkinliğe başvurarak projenin kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılırlar.
 • Yozgat Bozok Üniversitesi 1. Çevre Proje Pazarı etkinliğinde yer alan, sergilenen tüm proje önerilerini yayımlamak, arşivlemek ve yurt içi ve yurt dışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır.
 • Projelerin patent, uygulama ve geliştirme hakları proje sahibine aittir.
 • Patentli başvurular için patent tanıtım alanı oluşturulacaktır bu alanda başvuracaklar detayları yobuproje@bozok.edu.tr adresine gönderebilirsiniz
 • Proje sahiplerinden en az birinin etkinlik tarihlerinde projenin başında değerlendirme sırasında hazır bulunması gerekmektedir.
 • Başvurular bu site üzerinden çevrimiçi olarak alınacaktır.

Yarışma Temaları

 • Sıfır Atık
 • Endüstriyel Kenevir
 • Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetim Sistemleri
 • Atıkların Değerlendirilmesi ve Geri Dönüşümü
 • Atıklardan Enerji Üretimi ve Kullanımı
 • Su Tasarrufu
 • Enerji Kaynakları ve Teknolojileri
 • Etkin Doğal Kaynak Kullanımı
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri
 • Hidrojen Enerjisi ve Pil Teknolojileri
 • Enerji Depolama Teknolojileri ve Enerji Verimliliği
 • Akıllı Lojistik ve Akıllı Binalar
 • Sürdürülebilir Mimari ve Tasarım Teknolojileri
 • Elektrikli Hibrit Araç Teknolojileri
 • Yüksek Performanslı Malzeme ve Teknolojileri
 • Batarya Teknolojileri
 • Yenilikçi Kompozit Malzemeler
 • Biyomalzeme ve Uygulama Alanları
 • İleri Fonksiyonel ve Enerjetik Malzemeler
 • Yeşil Kimya
 • Çevre Koruma
 • Hava/Su/Toprak Kirliliği Kontrolü
 • Atık Su Yönetimi
 • Akıllı Enerji
 • Akıllı ve Sürdürülebilir Çevre
 • Akıllı ve Sürdürülebilir Yaşam
 • Sürdürülebilir ve Ekolojik Uygulamalar

*Yukarıda önerilen temalar dışında Çevre ve Enerji Teknolojileri kapsamına giren konularda hazırlanacak projeler de değerlendirmeye alınacaktır.

Başvuru Süreci Hakkında

Proje Özetinde;

 • Amacı,
 • Konunun kısa bir tanıtımı, neden bu konunun seçildiği ve özgün değeri,
 • Yaklaşım ve kullanılacak yöntemin ana hatları,
 • Ulaşılmak istenen hedefler ve beklenen çıktıların bilimsel, teknolojik ve sosyo-ekonomik ne tür katkılarda bulunabileceği ana hatlarıyla belirtilmelidir.
 • Kriterler: Özgün Değer, Yenilikçilik, Ticarileşme potansiyeli, Pazar potansiyeli, Yaygın etkisi, Sosyal çevre niteliği, Çevresel fayda potansiyeli ve Proje Takımı niteliğinin belirtilmesi önem arz etmektedir.

Temel Kavramlar

Projenin Amacı ve Hedefleri: Projenin amacı ve hedefleri ayrı ayrı kısa ve net cümlelerle ortaya konulmalıdır. Amaç ve hedeflerin belirgin, ölçülebilir, gerçekçi ve proje süresinde ulaşılabilir nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.

Özgün Değer: Proje önerisi ne ölçüde mevcut bilim/teknolojideki eksiklikleri ve/veya problem(ler)i ortaya koymakta; bu eksikliklerin giderilmesi veya problemlerin çözümüne yönelik özgün ve yaratıcı/yenilikçi öneriler sunmakta ve/veya ilgili bilim/teknoloji alan(lar)ına metodolojik / kavramsal / kuramsal olarak özgün katkılarda bulunmaktadır?

Yöntem: Projede uygulanacak yöntem(ler) ve araştırma teknikleri ilgili olduğu alan ile ne ölçüde belirgin ve doğru olarak açıklanmış ve öngörülen amaçlara ve hedeflere ulaşmaya ne kadar uygundur?

Yaygın Etki: Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden patent / tescil, faydalı model, lisans, yeni şirket kurulması, yeni proje üretilmesi, farklı bilim / teknoloji alanlarında kullanılabilme v.b. gibi çıktı ve sonuçların elde edilebilme potansiyeli ne düzeydedir? Proje çıktı ve sonuçlarının toplumsal sorunları çözme, ticarileştirilme, ilgili alanda ülkenin yurtdışına bağımlılığı azaltma ve / veya rekabet gücünü arttırma potansiyeli ne düzeydedir? Proje çıktı ve sonuçlarının, potansiyel kullanıcılara ulaştırılması ve yayılımına ilişkin sunulan plan/planlama ne düzeyde yeterli ve gerçekçidir?

Yarışma İletişim

Adres: Erdoğan Akdağ Kampüsü
Atatürk Yolu 7. Km 66900 MERKEZ / YOZGAT
Telefon: 0(354) 242 10 17
Email: yobuproje@bozok.edu.tr

Yozgat Bozok Üniversitesi Çevre Proje Pazarı Ödülleri

Akademisyenler, Tüm Kamu Kurum Ve Kuruluşları, Tüzel Gruplar,
Şirketler, AR-GE Ofisleri, Araştırmacılar Kategorisi

Birincilik Ödülü: 15.000₺
İkincilik Ödülü: 10.000₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000₺
Mansiyon Ödülü: 3.000₺

Önlisans, Lisans ve Lisanüstü Öğrenci Kategorisi
Birincilik Ödülü: 10.000₺
İkincilik Ödülü: 7.500₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000₺
Mansiyon Ödülü: 2.000₺ (6 Adet)

+ Özel Ödüller ve Başarı Belgesi

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 24 ŞUBAT 2023

Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 7 MART 2023

Etkinlik Tarihi: 20-21 MART 2023

Yozgat Bozok Üniversitesi Çevre Proje Pazarı Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://yobuproje.bozok.edu.tr/index.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.215 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap