Yunus Emre’ye Mektup Konulu Ödüllü Mektup Yarışması

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarafından, Türkçeyi korumak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmak; Türk dilini yerinde, doğru, dil kurallarına uygun, açık ve anlaşılır olarak konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek amaçlarıyla Yunus Emre’ye Mektup Konulu Ödüllü Mektup Yarışması düzenleniyor. Ödüllü yarışma başvuruları devam ediyor.

Yunus Emre’ye Mektup Konulu Ödüllü Mektup Yarışması

Düzenleyen:Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Kategori:Mektup Yarışması, Lise Yarışmaları, Edebiyat Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Türkiye geneli tüm lise öğrencileri (Açık lise hariç).
Son Başvuru Tarihi:8 EKİM 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:28 EKİM 2021
Ödüller:Birincilik Ödülü: 3.500 ₺
İkincilik Ödülü: 2.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 1.500 ₺
Dördüncülük Ödülü: 1.000 ₺
Beşincilik Ödülü: 1.000 ₺
Altıncılık Ödülü: 1.000 ₺
Jüri Özel Ödülü: 2.000 ₺ (Jüri üyelerine pay edilecektir.)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Ama

Türkçeyi korumak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmak; Türk dilini yerinde, doğru, dil kurallarına uygun, açık ve anlaşılır olarak konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek amacıyla Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Karaman Belediyesi tarafından Türkiye’deki tüm lise (açık lise hariç) öğrencileri arasında “Yunus Emre’ye Mektup” konulu bir mektup yarışması düzenlenecektir.

Yarışma Kapsamı

Yukarıda amacı ve dayanağı belirtilen yarışmanın konu başlıkları, kimlerin katılabileceği, yazılarda aranacak şartlar, başvuru şekli, metinlerin değerlendirilme aşamaları, ödüllendirme ve yarışma takvimine ilişkin usul ve esaslar şartnamenin devamında açık olarak belirtilmiştir.

Dayanak

“Yunus Emre’ye Mektup” konulu mektup yarışması; Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği’nin “Kültür Hizmetleri” başlıklı 16. maddesinin (b) bendine dayanmaktadır.

Yarışmanın Konusu

“Yunus Emre’ye Mektup” ana başlığından hareketle aşağıdaki konu başlıkları belirlenmiştir:

a) İlahî aşk ve Yunus Emre

b) İnsan sevgisi ve Yunus Emre

c) Barış, sevgi, hoşgörü, kardeşlik söylemi ve Yunus Emre

ç) Anadolu Türkçesi ve Yunus Emre

Mektup Yarışması Başvuru Koşulları ve Genel Esaslar

 • “Yunus Emre’ye Mektup” konulu mektup yarışmasına Türkiye’deki tüm lise (açık lise hariç) öğrencileri başvurabilecektir.
 • Yarışmanın bütün sekreterya işlemleri, öğrencilerin metinlerini e-posta gönderecekleri kompozisyon@kmu.edu.tr adresinin oluşturulması ve yönetilmesi, şahsen veya posta yoluyla gelecek olan metin çıktılarının teslim alınması Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının sorumluluğundadır.
 • Yarışma Değerlendirme Kurulu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim elemanları arasından seçilecektir.
 • Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yarışmayı takip etmekle görevlendirilen personelin ve Yarışma Değerlendirme Kurulunu oluşturacak olan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim elemanlarının birinci derecede yakını olan kişiler yarışmaya katılamayacaktır.
 • Her öğrenci, yarışmaya tek bir mektup metniyle katılabilecektir. Birden fazla metin gönderen öğrencilerin başvuruları reddedilecektir.
 • Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, yarışma takviminde belirtilen başvuru tarihleri arasında iki aşamalı bir başvuru yolunu takip edeceklerdir. İlk olarak, bilgisayar ortamında yazdıkları metinleri kompozisyon@kmu.edu.tr adresine göndereceklerdir. Metinde öğrencilerin gerçek isimleri geçmeyecek olup ilk sayfanın sağ üst köşesine sadece bir rumuz ekleyeceklerdir. İkinci aşamada öğrenciler, metnin çıktısını bir dosya içinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla ileteceklerdir. Ekte yer alan “Taahhütname”nin ve “Veli İzin Belgesi”nin de doldurulup kapalı bir zarfa konularak bahsi geçen dosyanın içine yerleştirilmesi unutulmamalıdır.
 • Yarışma şartnamesine uygun olmayan veya zamanında ulaşmayan metinler, değerlendirmeye alınmayacak ve iade edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda yaşanacak aksaklıklarda sorumluluk öğrenciye aittir. Ayrıca kargo ücretini öğrenciler ödeyecek olup “karşı ödemeli gönderiler” kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmaya katılan öğrencilerin kişisel bilgileri sadece yarışma süresince kullanılacak ve söz konusu bilgiler, yarışma sonuçlarına itiraz süresinin bitimiyle birlikte silinecektir.
 • Dereceye giren isimler, yarışma takviminde belirtilen tarihte Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin ve Karaman Belediyesinin resmî internet adreslerinden ilan edilecektir.
 • Yarışmada en yüksek puanı alan ilk 3 metin ile teşvik ödülüne layık görülen 3 metnin sahipleri veya onlar adına velileri/ danışman öğretmenleri, ödüllerini Milli Eğitim Bakanlığının izni ve onayı dâhilinde ileride duyurulacak bir tarih ve yerde gerçekleştirilecek törenle alacaklardır. Dereceye giren engelli öğrencilerin ödül törenine katılabilmesi için her türlü tedbir alınacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen bütün metinlerin telif hakları, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına aittir. Adı geçen Daire Başkanlığı, uygun gördüğü metinlerin basılı hâlde veya internet ortamında yayınlaması hakkını saklı tutar. Ayrıca, dereceye giren metinlerin kısmen veya tamamen yayımlanması hâlinde yarışmacılara özel bir ödemede bulunulmayacaktır.

Özel Şartlar ve Değerlendirme Ölçütleri

Yarışmaya katılacak metinlerde aranacak şartlar şunlardır:

a) “Mektup” türünün özelliklerini taşımayan metinler yarışma dışı bırakılacaktır.

b) Metin dili, Türkiye Türkçesidir.

c) Mektup metinleri; Times New Roman yazı karakteriyle iki yana yaslı, 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılacaktır. Paragraf girintisi 1,25 cm olacak; her satırın önünde ve arkasında 3nk boşluk bırakılacaktır. Kenar boşlukları ise her yönden 3 cm olarak ayarlanacaktır.

ç) İlk sayfanın sağ üst köşesinde metin sahibinin rumuzu yer alacaktır. Rumuzun hemen alt satırında ise ortalı hâlde metnin başlığı bulunacaktır. Rumuzun ve başlığın tamamı kalın/bold olacak ve sadece ilk harfi/harfleri büyük yazılacaktır.

d) Metinler, 500-750 kelime arasında olacaktır.

e) Metinlerin yazımında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu (2012 basımı) esas alınacaktır.

f) Metinler özgün nitelikte olacaktır. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış ve ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş metinler bu yarışmaya katılamayacaktır. Tespiti hâlinde yarışmacı, tüm haklarından feragat etmiş kabul edilecek ve yarışma dışı bırakılacaktır. Ayrıca intihal yaptığı tespit edilen kişiler hakkında yasal takip başlatılacaktır. Bu sebeple öğrenciler, metinlerini herhangi bir yerden kopyalamamalı; özgün bir şekilde hazırlamalıdır.

g) Yarışmaya katılan metinler sahiplerine iade edilmeyecektir.

Değerlendirme Ölçütleri

Yarışmaya gönderilen mektuplar aşağıda yer alan ölçütlere göre değerlendirilecektir:

a) Yarışma türünün ve amacının özümsenmesi (20 puan): Gönderinin, yarışmanın düzenlenme amacına uygun olup olmadığı.

b) Öğrencinin anlatım gücü (50 puan): Yarışmacının duygu ve düşüncelerini özgün, akıcı ve etkili bir şekilde ortaya koyup koymadığı; gereksiz detay ve açıklamalara yer verip vermediği; paragraflar arası geçişleri başarıyla yapıp yapmadığı.

c) Öğrencinin dili doğru kullanma becerisi (30 puan): Yarışmacının yazım ve noktalama kurallarına uyup uymadığı; anlatım bozukluğu yapıp yapmadığı; uygunsuz benzetme ve ifadelere yer verip vermediği.

Diğer Hususlar

 • Yarışma sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler, ilanı takip eden 1 (bir) hafta içerisinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına dilekçeyle başvuracaklardır.
 • Yarışmaya katılan engelli öğrencilerimize yönelik gerekli tedbirler, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Karaman Belediyesi tarafından alınacaktır.
 • Yarışmaya katılan tüm öğrenciler, bu şartname esaslarını kabul etmiş sayılacaktır.

Yarışma İletişim

Yarışma metin çıktılarının şahsen veya posta yoluyla iletileceği adres bilgisi aşağıda yer almaktadır:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Yunus Emre Yerleşkesi 70100/KARAMAN

Telefon           : 0338 226 20 80

Belgegeçer      : 0338 226 20 74

Öğrenciler, yarışmaya dair her türlü soru ve sorunları için kompozisyon@kmu.edu.tr adresinden sekreteryaya ulaşabileceklerdir.

Yunus Emre’ye Mektup Konulu Ödüllü Mektup Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 3.500 ₺
İkincilik Ödülü: 2.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 1.500 ₺
Dördüncülük Ödülü: 1.000 ₺
Beşincilik Ödülü: 1.000 ₺
Altıncılık Ödülü: 1.000 ₺
Jüri Özel Ödülü: 2.000 ₺ (Jüri üyelerine pay edilecektir.)

Yarışmanın ödülleri, Karaman Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

Yarışmacılar, belirlenen ödüller dışında herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 8 EKİM 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 28 EKİM 2021

Ödül Töreni: 2021

Yunus Emre’ye Mektup Konulu Ödüllü Mektup Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://kmu.edu.tr/sks/duyuru/18562/universitemiz-ve-karaman-belediye-baskanligi-isbirliginde;-yunus-emre-ve-turkce-yili-munasebetiyle-turkiyedeki-tum-lise-(acik-lise-haric)-ogrencilerine-yonelik-13-eylul-2021–08-ekim-2021–tarihleri-arasinda-ucretsiz-

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap