Zile Belediyesi Amblem Tasarım Yarışması

Zile Belediyesi tarafından belediyenin kurumsal kimliğini taşıyan ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yansıtacak görselin ortaya çıkarılması amacıyla Zile Belediyesi Amblem Tasarım Yarışması düzenleniyor. Ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Zile Belediyesi Amblem Tasarım Yarışması

  Düzenleyen: Zile Belediyesi
  Kategori: Tasarım Yarışması, Amblem Yarışması, Grafik Tasarım Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

İlgi duyan herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 26 NİSAN 2021 
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 5000 ₺

İkincilik Ödülü: 2.000 ₺

   

- Advertisement -

Yarışma Konusu

Zile Belediyesi’nin kurumsal kimliği ile Zile’nin tarihsel derinliği ve “kentkimliği”ni yansıtan, Zile ilçesiyle özdeşleşecek, Zile’nin tarihi, sosyolojik, fiziksel, kültürel yapısıyla ilişki kuracak, milli ve evrensel değerlerle üretilmiş, işlevsel nitelikte ve akılda kalıcı görsellikte özgün Zile Belediyesi amblem tasarım yarışmasıdır.

Yarışma Amacı

Zile’nin ayrıcalıklıkimlik unsurlarının ve değerlerinin doğru yansıtılması,yönetim felsefesinin ve ilçe karakterinin özlü bir anlatımla amblem aracılığı ile ifade edilmesi öncelikli amaçtır. Bu amaç, Zile’yi model oluşturacak bir marka şehir haline getirmenin de, kurumsal iletişim düzeyindeki en önemli adımını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda amblem yarışması ile hem sanatçı ve tasarımcıları hem de yetenekli kişilerle halkı yeni amblem belirleme sürecine dahil ederek, Zile kimliğinin yansımasına en geniş katılım ve katkının sağlanması amaçlanmaktadır.

Amblemden Beklentiler

Zileilçesinin kimliğini ifade edecek olan amblemin;“VeniVidi Vici” sözlerini içermesi, Zile şehrinin tarihsel derinliği ve kimliğini ön plana çıkaracak unsurlara yer vermesi, tüm ilçeyi kucaklaması, Zile’nin ayrıcalıklı kimliklerine odaklanması ve bir öyküsünün olması, geleceğe dönük yüzünü, Zile Belediyesinin vizyon, misyon, ilke, değerlerini yansıtması beklenmektedir.

Tasarım Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışma, seçici ve düzenleyici kurul (komisyon) üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dışında tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.
 • Yarışmaya katılan tasarımlar özgün olmalı, herhangi bir kurumiçin uygulanan veya internet, yazılı, görsel medya, vb. mecralarda ve bu konuyla ilgili stok arşivlerde bulunan tasarımlarla herhangi bir benzerlik ve çağrışımda bulunmayacak şekilde Zile Belediyesi’ne özel olarak yapılmalıdır.
 • Yarışma katılımcıları, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Katılımcı, Zile Belediyesi amblem Tasarım Yarışmasına katılımından dolayı herhangi bir ücret ödemeyecek ve herhangi bir ücret talep edemeyecektir.
 • Seçici Kurul (komisyon) tarafından, kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı bırakılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu tasarımlara ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü iade edecek, bu durumda Zile Belediyesi’nin yeni bir amblem seçme isteği kabul edilecektir.
 • Yarışma katılımcısı tasarımının, Zile Belediyesi’nin ihtiyacını karşılamaması durumunda, Seçici Kurul (komisyon) ödül vermeme hakkını saklı tutar. Seçici Kurulun (komisyonun) oy birliği ile aldığı karar neticesinde yarışma tekrarlanabilir.
 • Tasarımların üzerinde isim, imza veya ayırt edici hiçbir işaret bulunamaz. Bu şekilde ayrıştırıcı unsur bulunduran tasarımlar yarışma dışı bırakılır.
 • Sistemsel eşleştirme sebebiyle elektronik başvuru formundaki ad soyadı, vatandaşlık numarası, cep telefonu numarası ve e-posta adresi katılımcıya ait olmalıdır.
 • Tasarımlarda kavramsal yaklaşım, estetik bütünlük ve konuya bağlılık esastır.
 • Amblemlerde, kavramsal olarak amaca uygun simge, simgeler veya bunların birleşiminden oluşan kurgusal yaklaşımlar olabilir.
 • Amblemler, “T.C. Zile Belediyesi “ ibaresi ile “Veni Vidi Vici” ibaresini taşıyan bir amblem ile oluşturulmalıdır.
 • Amblem tasarımında kullanılacak renkler Zile Belediyesi kurumsal değerleri ile uyum içerisinde olmalıdır. Tipografide de görsel tasarım uygulanabilir.
 • Yarışma sonunda seçilecek amblem, Zile Belediyesi’nin tanıtımına yönelik etkinliklerde, toplantılarda, her türlü basılı malzemede, basılı materyallerde, renkli ve siyah-beyaz olarak kullanılabilecek, değer kaybetmeyecek, anlaşılabilir tasarımlar olmalıdır.
 • Amblem 30 mm ölçülerde değer kaybetmemeli, anlaşılabilir, okunabilir olmalıdır.
 • Amblem “Zile Belediyesi” ibaresi ile “Veni Vidi Vici” ibaresi mutlaka yer almalıdır. Yazı unsurunun da özgün bir nitelik ve formda olması tercih edilebilir.
 • Amblemin çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (antetli kâğıt, zarf, dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, posterler, şapkalar, tişörtler, çantalar, havlular, internet ve elektronik medya, internet sitesi, elektronik posta vb.) basıma uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde fonksiyonelliğini yitirmemesi, değer kaybetmemesi gerekmektedir.
 • Tasarımlar mutlaka bilgisayar ortamında Adobe İllüstrator veya CorelDraw grafik tasarım programları ile çizilmelidir. Elle yapılmış veya renklendirilmiş tasarımlar kabul edilmeyecektir.
 • Her katılımcı en fazla 3 (üç) farklı tasarımla yarışmaya katılabilir.
 • Katılımcılar, her bir amblem tasarımını hem vektörel (Adobe İllüstrator ai formatı veya CorelDraw .cdr formatı, maksimum 5 mb) hem de .jpeg formatında (maksimum 5 mb) olacak şekilde katılım formu ile birlikte zilelogoyarismasi@gmail.com adresine gönderecektir.
 • Tasarımcılar, her bir tasarımı için kısa cümleler ile amblemlerinin hikayelerini başvuru formundaki “Proje Açıklaması” kısmına yazacaklardır.
 • Katılımcılar her bir tasarım için “Katılım Formu” nu eksiksiz doldurmalıdır.

Zile’nin Ayrıcalıklı Kimlik Unsurları ve Değerleri

 1. “Veni Vidi Vici” ibaresi,
 • Zile’de egemenlikleri sürdüren 12 medeniyet
 • Anadolu’daki tek yığma kale Zile Kalesi ve Saat Kulesi
 • Tarihi Zile evleri ve sivil mimari
 • Kiraz ve Üzüm asması
 • Ay yıldız, bayrak teması
 • Anadolu İslam sanatı (Zile Ulu Cami Minaresi)

Teslim Yeri ve Tarihi

Başvurular ve çalışmalar; Zile Belediyesi’ne ait www.zile.bel.tr internet sitesi üzerinden katılım formu alınarak zilelogoyarismasi@gmail.com adresine yapılacaktır.

Ayrıca başvuru formu ve tasarımlar CD veya flash bellek ile Zile Belediyesi Kültür Müdürlüğü 60400 ZİLE-TOKAT adresine gönderilecek.

Telif Hakkı

 • Ödüle layık görülen amblem tasarımlarının telif ve yayın hakları Zile Belediyesine ait olacaktır. Zile Belediyesi bu çalışmalardan istediğini kullanabilecektir. Sözü edilen çalışmalar Zile Belediyesi tarafından her türlü görsel, yazılı iletişimde kullanılabilecektir.
 • Dereceye giren tasarımcılar, amblem tasarımlarını süresiz olarak Zile Belediyesi’ne vermiş olduğunu ve buna bağlı olarak, gerek Fikri Sınai Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yasaların verdiği en geniş ölçüde, sözü edilen tasarım(lar)ın çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletim gibi mali hakların, adının belirtilme yetkisi, eserde değişiklik yapma yetkisi, umuma arz yetkisi, eser sahibinin zilyet ve malikine karşı haklarını kullanma yetkisi gibi bilumum manevi haklarını Zile Belediyesi’ne devrettiklerini kabul ve taahhüt ederler.
 • Bu şekilde kullanılan amblem için tasarım sahibi, verdiği izni sonradan kesinlikle geri alamayacağını ve amblemin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men edemeyeceğini, bir başkasına hak tesis edemeyeceğini, başkaca herhangi bir telif hakkı veya maddi / manevi talepte bulunamayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Seçici Kurul, değişiklik isteme şartıyla amblemi finale bırakma veya doğrudan birincilik ödülü vermeye yetkilidir.
 • Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur.

Diğer Hususlar

Taahhütlerin yerine getirilmemesi; başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru olmaması veya şartnameye aykırılık olduğunun, tasarımın çalıntı, alıntı olduğunun tespit edilmesi halinde, ödül verilmez ve verilmiş ödül yasal faizi ile Zile Belediyesi’ne iade edilir.

Seçici kurul üyelerinde ve ödül sayılarında değişiklik yapma hakkı Zile Belediyesi’ne aittir.

Sonuçların Açıklanması

Başvuru sonuçları, Zile Belediyesi kurumsal internet sitesi (www.zile.bel.tr) üzerinden açıklanacaktır.

Zile Belediyesi Amblem Tasarım Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 5000 ₺

İkincilik Ödülü: 2.000 ₺

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi: 26 NİSAN 2021

Sonuç Açıklanma Tarihi: 2021

Zile Belediyesi Amblem Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://web.zile.bel.tr/haber/zile-belediyesi-amblem-yarismasi.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.236 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap