ZT Ödülleri 2021 Ulusal Öğrenci Mimari Tasarım Yarışması

Ziya Tanalı İnisiyatifi tarafından, yazar Ziya Tanalı’nın yaşam süresince ortaya koyduğu değerlerin devam ettirilmesini sağlamak ve öğrencilerin belirli konular üzerinde düşünmelerini teşvik etmek amaçlarıyla ZT Ödülleri 2021 Ulusal Öğrenci Mimari Tasarım Yarışması düzenleniyor. Ödüllü mimari tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

ZT Ödülleri 2021 Ulusal Öğrenci Mimari Tasarım Yarışması

Düzenleyen:Ziya Tanalı İnisiyatifi
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Öğrenci Yarışması
Proje Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve KKTC
Kimler Başvurabilir:Ülkemizde ve K.K.T.C. üniversitelerinde eğitim görmekte olan
lisans öğrencisi durumundaki mimarlık öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:25 TEMMUZ 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:9 AĞUSTOS 2021
Ödüller:Birincilik Ödülü: 1.200 $
İkincilik Ödülü: 1.000 $
Üçüncülük Ödülü: 800 $
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Ziya Tanalı inisiyatifi, çok erken kaybetmiş olduğumuz büyük usta, hoca, düşünür ve yazar Ziya Tanalı’nın yaşamı boyunca yazdıklarından, yaptıklarından, söylediklerinden etkilenen ve bu birikimin aktarılmaya devam etmesini isteyen insanlardan oluşmaktadır. Bu amaçla bir öğrenci yarışması düzenlemekte ve gençlerle bu birikimi paylaşmaya çalışmaktadır. Yarışmaların esas amacı “güzel” ya da “başarılı” projeleri seçmek ve ödüllendirmekten çok, Ziya hocamızın bize verdiği ödevleri anımsatacak şekilde ortaya konmuş konular ve sorunlar ile öğrencilerin belirli konular üzerinde düşünmelerini sağlamaktır. Bu şekli ile yarışma bir serbest, açık ve gönüllü eğitim aracı olarak işlev görmektedir. Ortaya konulan soru ve sorunlara Ziya Hocamızın bizlere öğretmeye çalıştığı şekilde bakmaya ve yorumlamaya çalışmak bu çabanın esasını oluşturur. Düzenlenen kolokyumlar ise bir çeşit proje son jürisi gibi değerlendirilebilir. İleri zamanlarda bu çalışmaların yarışma dışında da genişlemesi hedeflenmekte ve Ziya hocamızın birikiminin daha çok kişiye ulaştırılması ve güzel sanatların teşviki amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Konusu

Ada. Şiir. Mekan.

Adalara her zaman şimdiki gibi tepeden inilmez, denizden ve acele edilmeden çıkılırdı.

Dolayısıyla bu ağır karşılaşmaya kuvvetli ama belirsiz bir duygunun yanında, muğlak ve tedirgin edici düşüncelerle dolu bir gerginlik eşlik ederdi. Ada düşüncesinin bir kuşatılmış olma haliyle ilişkili olduğunu da söyleyebiliriz: sonsuz açıklıklarla kuşatılmış bir sonluluğun çelişkisi…* zt Ödüllerinin 2021 senesi yarışma konusu – Ada. Şiir. Mekan. – olarak belirlenmiştir.

Katılımcılardan Ege’nin evcil denizinde, anakara yakınlarındaki bu adada şiir okumak, paylaşmak, biriktirmek için kurgulanacak, bütün eksik kalmaların sessiz tanığı olabilecek bir mekanı tasarlamaları beklenmektedir. İçerik, program, ada üzerindeki konum yarışmacılara bırakılmıştır.

“… Sirenleri aştıktan sonra kürekçilerin İki yol çıkacak karşısına birden Acaba bunlardan hangisi? Artık onu orda sen bileceksin …” !

Tanalı’nın anlayışında mimarlık düşüncesinin kurulma sürecinin “sadece mimarlıkla sınırlı kalma derdi olmayan ve değerler, sanat, bilgi, erk, politika, teknik/teknoloji ve doğayla ilişkisindeki rolünün ayırdında, açgözlü olmayan, kapıları açık bırakmayı seçen, tutarlı, kendi yerini ve geçmişini bilen, çağdaş olanın farkında, alçak gönüllülükten ödün vermeyen ve abartının dizginlerini nesneler dünyası yerine düşünceler dünyasında salıveren bir bütün” olarak tanımlanmış olması bu yarışmanın değerler dizgesini oluşturacaktır.

Ütopik düşüncelerin gerçekleşmeleri için bekledikleri kara parçalarıdır adalar. Başlangıç, şimdiki zaman ve gelecek zaman ya da anı/hafıza, eylem/yapma ve hayal kurmanın eş zamanlı var olma isteğinin düzyazı olduğu kadar şiirle de gerçekleştirilebileceği yerdir bu engebeli kara

Saint Euxepery’nin “mükemmele atılacak bir şey kalmadığında ulaşılır” cümlesini motto olarak kabul eden ödülün değerlendirilmesinde Ziya Tanalı’nın mimari anlayışını ortaya koyan aşağıdaki başlıklar önem taşımaktadır.

– Yalın, sade, duru
– Alçak gönüllü
– Nesne aracılığı ile duyarlıkları aktaran – tüm sanat dallarında olduğu gibi
– sahici olan/ kendine benzeyen
– Malzemenin doğasına uygun olan
– İnsansı gereksinimlere yanıt veren- insan ölçeği
– Biçimlere değil, şeylerin özüne önem veren
– Kendiliğinden- hep oradaymış gibi olan
– Yeni- var olandan, var olmayanı kurgulayan
– Yarışmacılar kendi tasarım yaklaşımlarına ek olarak aşağıda belirtilen konuları da göz önünde bulundurmalıdırlar: Mekanın hissi, Atmosfer, Erişilebilirlik-Engelliler

Yarışmaya Katılım koşulları

 • Yarışmaya aşağıdaki şartlara uyan T.C. ve K.K.T.C. üniversitelerinde eğitim görmekte olan lisans öğrencisi durumundaki mimarlık öğrencileri katılabilirler:
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
 • Yarışmayı açan Tanalı Ailesi ile birlikte Ziya Tanalı inisiyatifi içinde, yarışma ile ilgili herhangi bir işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan Tanalı Ailesi ile birlikte Ziya Tanalı inisiyatifi adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • Yarışmaya katılmak için internet üzerinden ziyatanali.org adresinden kayıt yaptırmak ve şartnameyi indirmek gereklidir. Grup olarak katılınılabilir. Grup olarak katılınması durumunda yukarıdaki şartları tüm grup üyeleri karşılamalıdır. Grup katılımlarında yalnız bir kişi kayıt yaptırması yeterlidir. Bir kişi birden fazla kayıt yaptırıp birden fazla öneri ile katılabilir.

Sunum koşulları

 • Tüm projelerin yatay olarak A1 ölçüsünde bir poster olarak düzenlenmesi ve jpg veya pdf olarak gönderilmesi gerekmektedir. 300 ve üstü dpi, en çok 50 MB.
 • Posterin sağ üst köşesinde üzerinde belirlenecek olan zt ile başlayan beş rakamlı rumuz (zt02345 gibi) bulunacaktır.
 • Yarışmacıların alana ilişkin genel yaklaşımlarını, kullanıma ait senaryolarını, yere dair kavrayışlarını, yorumlarını, araştırmalarını ve izleyecekleri tasarım stratejilerini ifade edecekleri en çok 10.000 karakterden (boşluksuz) oluşan bir metin.
 • Mikro ve Makro ölçekteki tasarım düşüncelerini anlatan çizimler, eskizler, şemalar, iki ve üç boyutlu ifade araçlarını kullanan görseller
 • Paftadaki rumuz, başvuru formundaki rumuz ve teslim için gönderilecek mailde konu (subject) kısmına yazılacak rumuzun aynı olması gerekmektedir.
 • Tasarımı anlatacak tüm gerekli plan, kesit, görünüş ile ilgili ölçekli teknik çizimlerin yanı sıra üç boyutlu görseller ve/veya maket fotoğrafları bulunmalıdır.
 • Tüm çalışmalar özgün olmalıdır, gerekli tüm durumlarda referans olarak kullanılan materyal belirtilmelidir.
 • Grup olarak katılındıysa, tüm grup üyelerinin öğrenci kimlikleri gönderilmelidir.
  Paftalarda kullanılan tüm görseller “images” isimli bir klasörde ayrı olarak da teslim edilecektir (jpg ya da pdf dosya türünde).

Teslim koşulları

www.ziyatanali.org sayfasından başvuru formu indirilip her bir öneri için doldurularak, öğrenci kimlik kartları ve tasarımlarla birlikte ztodulleri@gmail.com adresine 25 Temmuz 2021 tarihinde saat 24.00 e kadar gönderilmelidir.

– Mailin konu (subject) kısmına ise belirlenecek olan rumuz yazılacaktır.
– Yarışma paftası ile birlikte öğrenci kimliği ve başvuru formunun gönderilmesi gerekmektedir.

Yarışmacılara Verilecek Belgeler                                 

Yarışmacılara verilecek olan belgeler:

Yarışma dokümanları internet üzerinde, yarışma web adresi aracılığıyla teslim edilecek ve aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri içerecektir:

Yarışma Şartnamesi
Yarışma alanı, çizimler ve fotoğraflar

Yarışma Jürisi

Asli Jüri Üyeleri

Semra Uygur
Erkut Şahinbaş
Celal Abdi Güzer
Babür Ülgüner
Walter Stelzhammer
Zeynep Onur
İlhan Kesmez

Yedek Jüri Üyeleri

Erhan Akça
Özlem Önen
Aslı Sarıkaya

Raportörler

Sait Onur Edeş
Ozan Sarıkaya

Yarışma Sonuçlarının İlanı

Yarışma sonuçları yarışma web adresinde yayınlanacaktır.

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül tutarları, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Kollokyum

Kolokyum çevrimiçi yapılacaktır, tarihi yarışma sonuçlarının ilanıyla açıklanacaktır.

ZT Ödülleri 2021 Ulusal Öğrenci Mimari Tasarım Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 1.200 $
İkincilik Ödülü: 1.000 $
Üçüncülük Ödülü: 800 $

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 25 TEMMUZ 2021
Sonuçların Duyuru Tarihi: 9 AĞUSTOS 2021

ZT Ödülleri 2021 Ulusal Öğrenci Mimari Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.ziyatanali.org/en/prize/Prize+2021

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap