100. Yıl Marşı Şiir ve Beste Yarışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyetimizin Kuruluşu’nun 100. Yılına ithafen ulusal düzeyde 100. Yıl Marşı Şiir ve Beste Yarışması düzenleniyor. Ödüllü şiir yarışması ve ödüllü beste yarışması başvuruları devam ediyor.

100. Yıl Marşı Şiir ve Beste Yarışması

Düzenleyen:İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kategori:Şiir Yarışması, Beste Yarışması, Edebiyat Yarışması, Kültür Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Şiir yarışması; ilgi duyan herkes. Beste yarışması; 18 yaş üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:1 EKİM 2021 Saat: 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:EKİM 2021
Ödüller:Bestelenecek 5 şiir sahibine: 10.000 ₺

Birinci Seçilen Besteye: 100.000 ₺
Birinci Seçilen Bestenin Şiirinin sahibine: 100.000 ₺
Mansiyon: 10.000 (9 Adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Amacı

Cumhuriyet’in kazanımlarına, insan hak ve özgürlüklerine gösterdiği saygıya; çağdaşlaşmayı ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı amaçlayan Mustafa Kemal ATATÜRK’ün önderliğinde uygar bir toplum haline gelişe dikkat çekmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmiştir.

Yarışma Kapsamı

Yarışma T.C. vatandaşı ve 18 yaş üzeri olan herkesin katılımına açıktır.

Yarışmanın Türü ve Şekli

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddeleri ile ‘Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’nden yararlanılarak düzenlenen bu yarışma iki kategoride gerçekleşecek bir güzel sanat eserleri yarışmasıdır.

Yarışma; şiir ve beste olmak üzere iki kademede gerçekleştirilecektir:

 1. Şiir kategorisinde ödüle değer görülen 5 adet eser, ikinci kategoriye katılacak bestecilerce bestelenmeye değer görülebilir.
 2. Beste kategorisinde yarışacak eserlerin sözleri, ödüle layık görülen 5 şiirden biri olabileceği gibi şartnamenin 6. ve 7. maddesindeki şartları sağlamak koşuluyla bestecinin kendi seçeceği başka bir şiir de olabilecektir.

Şiir Yarışmasına Katılım Koşulları

6.1. Yarışma tüm şairlere açıktır.

6.2. Yarışmacılar sadece bir (1) eser ile katılabilir.

6.3. Yarışmaya bireysel ya da ekip olarak katılım mümkündür. Ekip katılımları durumunda, İdare ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, bir kişinin ekip başı olarak kapalı kimlik zarfında (madde 10.2.) belirtilmesi gerekmektedir.

6.4. Eserlerin genel norm veya mevzuata uygunluğundan ve her türlü telifinden eser sahibi sorumludur. İdarenin telifle ilgili herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması durumunda, kayıtsız şartsız nakden ve defaten o eserle yarışmaya katılan yarışmacı ya da yarışmacılara rücu eder.

6.5. Şiirlerin, idare tarafından ticari olmayan eğitim, tanıtım, kültür ve sanat faaliyetlerinde izleyiciye gösterilmesi yarışmacılar tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.

6.6. Şiir yarışmasında, bestelenmeye hak kazanan eserlerin seslendirme hakkı ile tüm mekanik ve dijital yapım hakları İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır.

6.7. Ödül kazanan şiirlerin herhangi mecrada paylaşılması sırasında şiir isminin yanı sıra aldığı ödül mutlaka belirtilecektir.

6.8. Yarışmacılar aşağıdaki şartlara uymak zorundadır:

 • Seçici kurul üyeleri, raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olanlar yarışmaya katılamazlar.
 • Seçici kurul üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olanlar yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmayı açan İdarede, yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlayan, yürüten, sonuçlandıran ve onaylamakla görevli kişiler yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlarla bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları yarışmaya katılamazlar.

6.9. Bu koşullara uymayanlar; yarışmaya katılmış olsalar dahi şiirleri yarışmaya katılmamış sayılır.

Şiirlerde Aranacak Şartlar

7.1. Şiirler Cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen yazılmış olmalı, hukuka, insan onuruna aykırı olmamalı, siyasi içerik taşımamalı, ulusal birliği ve ülke bütünlüğünü bozucu, moral yıkıcı ve sanat değerinden yoksun olmamalıdır.

7.2. Şiirler Türkçe dil kurallarına uygun biçimde yazılmalıdır.

7.3. Yarışmaya katılacak şiirlerin hece ölçüsü kısıtlaması olmamakla birlikte yedi (7) heceli mısralar şeklinde düzenlenerek yazılması tavsiye edilir.

7.4. Şiirler, herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir mecrada yayınlanmamış, alenileşmemiş ve hiçbir yarışmanın finalinde yer almamış olmalıdır. İnternette yapılan taramalarda herhangi bir mecrada yayınlandığı veya yarışmalarda kullanıldığı tespit edilen eser diskalifiye edilir.

7.5. Başvuru belgeleri, en geç 1 Ekim 2021 günü, saat 17.00’ye kadar Yarışma Raportörlüğü adresine iletilmelidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır ve eksik başvurular değerlendirilmeyecektir.

Beste Yarışmasına Katılım Koşulları

8.1. Yarışma T.C. vatandaşı ve 18 yaş üzeri olan herkesin katılımına açıktır.

8.2. Yarışmacılar sadece bir (1) eser ile katılabilir.

8.3. Yarışma tüm bestecilere açıktır.

8.4. Yarışmaya bireysel ya da ekip olarak katılım mümkündür. Ekip katılımları durumunda, İdare ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, bir kişinin ekip başı olarak kapalı kimlik zarfında (madde 11.2.) belirtilmesi gerekmektedir.

8.5. Eserlerin genel norm veya mevzuata uygunluğundan ve her türlü telifinden eser sahibi sorumludur. İdarenin telifle ilgili herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması durumunda, kayıtsız şartsız nakden ve defaten o eserle yarışmaya katılan yarışmacı ya da yarışmacılara rücu eder.

8.6. Eserlerin, idare tarafından ticari olmayan eğitim, tanıtım, kültür ve sanat faaliyetlerinde izleyiciye gösterilmesi yarışmacılar tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.

8.7. Beste yarışmasında finale kalan eserlerin seslendirme hakkı ile tüm mekanik ve dijital yapım hakları İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır.

8.8. Ödül kazanan eserlerin herhangi bir orkestrada seslendirilmesi sırasında, programda eser isminin yanı sıra aldığı ödül mutlaka belirtilecektir.

8.9. Yarışmacılar aşağıdaki şartlara uymak zorundadır:

 • Seçici kurul üyeleri, raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olanlar yarışmaya katılamazlar.
 • Seçici kurul üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olanlar yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmayı açan İdarede, yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlayan, yürüten, sonuçlandıran ve onaylamakla görevli kişiler yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlarla bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları yarışmaya katılamazlar.

8.10. Bu koşullara uymayanlar; yarışmaya katılmış olsalar dahi besteleri yarışmaya katılmamış sayılır.

Bestelerde Aranacak Şartlar

9.1. Yarışmaya gönderilen eserler; marş formunda, piyano eşlikli olarak tek sesli ya da çok sesli koro için bestelenmiş; söz ve müzik arasındaki uyum sağlanmış olacaktır.

9.2. Eserlerin sözleri (bestelenmiş şiir), “Şiirlerde Aranacak Şartlar (madde 7.)” başlığı altında belirtilenleri sağlamalıdır.

9.3. Eserlerin süresi en az 1, en fazla 4 dakika olmalıdır.

9.4. Yarışmaya katılacak bestelerin, tercihen, bütünüyle bir dokuzlu aralığı aşmayacak ses alanı içinde kalarak, diyatonik yapıda, müzik eğitimi olmayan büyük toplulukların da kolayca öğrenebilecekleri ve söyleyebilecekleri, kulakta kalıcı nitelikte olmaları tavsiye edilir.

9.5. Yabancı dillerde bestelenmiş müzik eserlerine söz yazılarak hazırlanan ve popüler müzikle bağdaşan eserlere benzer kopya, uyarlama türü eserler, yarışma amaçlarına aykırı sayılır.

9.6. Besteciler, bu şartname hükümlerine göre şairlerini (söz yazarları), aranjörlerini ve emeği geçebilecek diğer sanatçıları belirlemekte yetkili ve özgürdürler.

9.7. Başvuru belgeleri, en geç 1 Eylül 2022 günü, saat 17.00’ye kadar Yarışma Raportörlüğü adresine iletilmelidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır ve eksik başvurular değerlendirilmeyecektir.

Şiir Teslimi

10.1. Şairler, üzerinde rumuz yazılı büyük zarf içinde:

 • 2 nüsha olarak marşın sözleri (üzerinde sadece rumuz yazılı)

10.2. Kapalı bir kimlik zarfı (üzerinde sadece rumuz yazılı) içinde:

 • Şairin biyografisi, adresleri, telefon numaraları ve varsa e-posta adresi
 • Şartname ekinde bulunan muvafakatname, Ek 1 gönderilecektir.

10.3. Aşağıda belirtilen maddelere uymayan eserler, seçici kurul kararıyla tutanağa geçirilmek şartıyla yarışmaya kabul edilmez.

 • “Şiir Yarışmasına Katılım Koşulları” başlığı altında belirtilenlere uymayan eserler.
 • “Şiirlerde Aranacak Şartlar” başlığı altında belirtilenlerden herhangi birinin eksik olduğu eserler.

10.4. Yarışmaya gönderilen eserlerin üzerine sadece rumuz yazılacak, eser sahiplerinin kimliklerini belli edecek ad, imza, yer adı, tarih ve herhangi bir işaret olmayacaktır. Aksi takdirde, eser/eserler değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.

10.5. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. Rumuz taşıyan zarfların üzerinde gönderici bilgileri yer almamalıdır. Daha sonra büyük zarfı (madde 10.1.) içine alacak tek bir ambalaj daha yapılacak ve üzerine sadece yarışma adı ve posta için gerekli bilgiler yazılacaktır.

10.6. Gönderi Yarışma Raportörlüğüne dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim edilecek ya da gönderilecektir. Gönderinin kargoda hasar görmesi veya kaybolması durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir. Yarışmacılar, kargo ücretlerini kendileri ödeyeceklerdir.

Beste Teslimi

11.1. Besteciler, üzerinde rumuz yazılı büyük zarf içinde:

 • Marşın piyano eşlikli olarak bir solist tarafından söylenmiş mp3 formatında kaydı bulunan 2 adet

CD

 • Piyano eşlikli olarak yazılmış partitür (üzerinde sadece rumuz yazılı)
 • 2 nüsha olarak marşın sözleri (üzerinde sadece rumuz yazılı)

11.2. Kapalı bir kimlik zarfı (üzerinde sadece rumuz yazılı) içinde:

 • Bestecinin biyografisini, adreslerini, telefon numaralarını ve varsa e-posta adresini,
 • Şair/söz yazarının biyografisini, adreslerini, telefon numaralarını ve varsa e-posta adresini,
 • Aranjör biyografisi

11.3. Kapalı marş kimliği (üzerinde sadece rumuz yazılı) içinde:

 • Marş künyesi (Marş adı – besteci – şair/sözyazarı – aranjör adları)

11.4. Kapalı zarf (üzerinde sadece rumuz yazılı) içinde:

 • Şartname ekinde bulunan muvafakatname, Ek 2
 • Şair/söz yazarı ile aranjörün imzalı izin belgelerini göndereceklerdir.

11.5. Aşağıda belirtilen maddelere uymayan eserler, seçici kurul kararıyla tutanağa geçirilmek şartıyla yarışmaya kabul edilmez.

 • “Beste Yarışmasına Katılım Koşulları” başlığı altında belirtilenlere uymayan eserler.
 • “Bestelerde Aranacak Şartlar” başlığı altında belirtilenlerden herhangi birinin eksik olduğu eserler.

11.6. Yarışmaya gönderilen eserlerin üzerine sadece rumuz yazılacak, eser sahiplerinin kimliklerini belli edecek ad, imza, yer adı, tarih ve herhangi bir işaret olmayacaktır. Aksi takdirde, eser/eserler değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.

11.7. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. Rumuz taşıyan zarfların üzerinde gönderici bilgileri yer almamalıdır. Daha sonra büyük zarfı (madde 11.1.) içine alacak tek bir ambalaj daha yapılacak ve üzerine sadece yarışma adı ve posta için gerekli bilgiler yazılacaktır.

11.8. Gönderi Yarışma Raportörlüğüne dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim edilecek ya da gönderilecektir. Gönderinin kargoda hasar görmesi veya kaybolması durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir. Yarışmacılar, kargo ücretlerini kendileri ödeyeceklerdir.

Seçici Kurul ve Raportörler

Seçici Kurul Danışman Üyeleri

 • Prof. Dr. Suat Çağlayan, Kültür Eski Bakanı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis 2. Başkanı
 • Ulvi Puğ, İzmir Milli Kütüphane Derneği Başkanı, İzmir Kent Kültürü ve Gelişimi Platformu Başkanı

Seçici Kurul Asil Üyeleri

 • Sunay Akın, şair, yazar, oyuncu
 • Prof. Dr. Gürer Aykal, orkestra şefi, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO)
 • Doç. Dr. Ahter Destan, koro ve orkestra şefi, Ankapella korosu kurucusu
 • Turgay Erdener, besteci, Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı
 • Prof. Dr, Rengim Gökmen, orkestra şefi, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
 • Zülfü Livaneli, yazar, müzisyen
 • Prof. Dr. Mehmet Can Özer, besteci, Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölüm Başkanı
 • Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
 • Prof. Dr. Ahmet Yürür, besteci, etnomüzikolog, Ege Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi

Seçici Kurul Yedek Üyeleri

 • Emel Sevil Özer, keman sanatçısı, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Müdürü
 • Bayer Tunalı, bando şefi, İzmir Büyükşehir Belediyesi
 • Çağlar Yıldırım, besteci, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Proje Koordinatörü

Raportörler

 • Emine Özfatura (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü Personeli)
 • Esin Özyurt (Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü Personeli)

(Tüm isimler kendi gruplamaları dâhilinde soyadı alfabetik sıralamasına göre yazılmıştır.)

Şiir Yarışması Final

12.1. Eserler seçici kurul tarafından, bu şartnamenin hükümlerine uygunluk ile form, özgünlük, ustalık, kendi içinde üslup tutarlılığı, yaratıcılık, teknik düzey ve edebi açıdan değerlendirilir.

12.2. Seçici kurul üyeleri bestelenmeye değer gördüğü 5 eseri belirler.

12.3. Bestelenmeye değer görülen şiirler İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin resmî web sitesi sayfalarından ilan edilir.

12.4. Seçici kurul, değerlendirmeye uygun eser olmadığına karar verirse, konuyla ilgili görüşlerini ve yarışmanın ertelenmesini İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na sunabilir.

Beste Yarışması Ön Seçimi

13.1. Eserler seçici kurul tarafından, bu şartnamenin hükümlerine uygunluk ile form, özgünlük, ustalık, kendi içinde üslup tutarlılığı, yaratıcılık, teknik düzey ve müzikal yapı açılarından değerlendirilir.

13.2. Seçici kurul üyeleri, finale kalmaya ve seslendirilmeye değer gördüğü 10 eseri belirler.

13.3. Finale kalmaya değer görülen eserlerin bestecileri ve şairleri İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilan edilir.

13.4. Seçici kurul, değerlendirmeye uygun eser olmadığına karar verirse, konuyla ilgili görüşlerini ve yarışmanın ertelenmesini İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na sunabilir.

Final

14.1. Finale kalan eserler, “Cumhuriyetin Kuruluşu’nun 99. Yılı” kapsamında düzenlenecek olan Yarışma Konseri’nde seslendirilecektir. Yarışma Konseri’ndeki şef ve koristler İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenecektir.

14.2. Yarışma Konseri’ndeki değerlendirme, seçici kurulun, koristlerin ve dinleyicilerin oylarıyla yapılacaktır. İdare gerek görürse dinleyici oylaması yerine halk oylaması yapılmasını isteyebilir. Bu durumda şartnamenin 14.5, 14.6 ve 14.7’nci maddelerinde yer alan dinleyici oylamasına dair hususlar, halk oylaması yapılmasına elverişli olacak şekilde yarışma finali öncesinde tasarlanıp kamuoyuna duyurulacaktır.

14.3. Seçici kurul ve koristler için iki tip Bireysel Değerlendirme Formu hazırlanacaktır. Yarışma Konseri’nde seslendirilecek bütün eserleri içeren bu formlar, ödül için değer görülen eseri açık biçimde belirtmeye-sıralamaya elverişli olacaktır.

14.4. İki grup için hazırlanmış olan bu özel formlar, seçici kurul üyelerine konser öncesi, koristlere ise genel prova öncesi sahneye çıkarken raportörler tarafından verilecektir.

14.5. Dinleyici oyları ise elektronik oylama sistemi ile saptanacaktır. Yarışma Konseri öncesi oy kullanmak isteyen her dinleyiciye bir keypad verilecek, dinleyiciler oylarını her eser için verilen numaraya göre butona basarak belirleyecek ve ana bilgisayara gönderilen bu oylar dinleyicilerin beğenisini ve sıralamasını saptayacaktır. Dinleyiciler beğendikleri eser için verdikleri oy oranlarını, sahnede yansıtılacak olan elektronik panoda görebilecektir.

14.6. Dinleyici oylarının nasıl kullanılacağını içeren bilgiler Yarışma Konseri öncesi bir sunucu tarafından kapsamlı bir biçimde açıklanacaktır.

14.7. Yarışma Konseri sonrası, gruplardan (seçici kurul, koristler ve dinleyiciler) gelen oylar raportörler tarafından tasnif edilecektir.

 • Korist oyları: Raportör formları toplayacak ve çift imzalı bir tutanak hazırlayacaktır.
 • Dinleyici oyları: Elektronik Oylamayı yapan Şirket Sorumlusu bilgisayarda oluşan oyları toplayacak; yine çift imzalı bir tutanakla raportöre verecektir.
 • Seçici kurul oyları: Konser sonrası yapılacak olan toplantı sonucu üyelerin oyları raportörler tarafından toplanacak, diğer grupların oylarıyla birleştirilerek, her üç grubun oluşturduğu puan ile sıralama belirlenecektir.
 • Yarışma Konseri sonrası seçici kurul toplanır. Raportörler; çift imza ile korist, dinleyici ve seçici kurulun oylarını, kurul önünde Ortak Değerlendirme Formu’na işler. Her esere verilen derecelendirme puanlarından en yükseği ve en düşüğü iptal edilir. Eğer iki kurul üyesi, ya da daha fazlası tarafından verilen puanlar eşitse ve en yüksek ya da en düşük puanı bunlar oluşturuyorsa, bunlardan yalnızca birinin iptaline karar verilir.

14.8. Birden çok esere eşit sayıda puan çıkarsa, birincilik ödülünü alacak eseri belirleme hakkı seçici kurula aittir. Ödül, iki eser arasında bölüştürülemez.

14.9. Birincilik ödülü bir tutanakla saptanır, seçici kurul ve raportörler tarafından imzalanır, aynı gece İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanır. Bu karar kesindir, değiştirilemez.

Yarışma Sonucunun İlan Şekli

17.1. Seçici kurul, şiir yarışmasının sonuçlarını içeren rapor ve varsa tutanakları orijinal imzalı olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne verecektir. Bestelenmeye değer görülen 5 şiir, beste yarışmasına katılmayı tercih eden bestecilerin erişimi için İzmir Büyükşehir Belediyesi resmî web sitesinden ilan edilecektir.

17.2. Seçici kurul, beste yarışması ön eleme çalışmaları sonucunda hazırlayacağı rapor ve varsa tutanakları orijinal imzalı olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne verecektir. Bu raporda belirtilen yarışma sonuçları internet sitesinde yayınlanacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, sonucun gazetelerde ve diğer yayın organlarında ilanından sonra finale kalan eserleri geçici veya kalıcı olarak yayınlama ve tanıtma hakkına sahip olacak ve bilgi verme haklarını saklı tutacaktır.

Final Konseri ve Ödül Töreni

29 Ekim 2022 tarihinde final konseri ve ödül töreni düzenlenecektir, finale kalan eserler halka açık ve ücretsiz olarak gösterilecektir.

Anlaşmazlıkların Çözülme Şekli ve Yeri

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda önce seçici kurulun hakemliği aranır; sonuca ulaşılamadığı takdirde anlaşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri yetkili olacaktır.

Yarışma İletişim

Yarışmayı düzenleyen İdare: İzmir Büyükşehir Belediyesi Yarışma Raportörlüğü İletişim Bilgileri:

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü

Mehmet Ali Akman Mah. Mithatpaşa Cad. No: 1087, Güzelyalı-Konak/İzmir

Tel: 0232 293 38 04

Faks: 0232 293 38 33

İnternet Adresi: www.kultursanat.izmir.bel.tr

Elektronik Posta Adresi: iletisim@aassm.org.tr

100. Yıl Marşı Şiir ve Beste Yarışması Ödülleri

Şiir Yarışması

Şiirleri bestelenmeye değer görülen 5 finalist şairin her biri için on bin (10.000) TL mansiyon ödülü verilecektir.

Beste Yarışması

Yarışmada, 1 Başarı Ödülü (birincilik) ve 9 Mansiyon Ödülü olmak üzere 10 adet ödül dağıtılacaktır.

Birinci seçilen eserin ödülü, bestecisi ve şairi için ayrı ayrı yüz bin (100.000) TL olmak üzere toplamda iki yüz bin (200.000) TL olacaktır. Şiir yarışması finaline kalan beş şiirden birinin şairi, beste yarışmasında birinci olursa alacağı ödül doksan bin (90.000) TL olacaktır

Her bir mansiyon ödülü ise eser sahibi besteci ve şair arasında eşit olarak paylaştırılacak şekilde toplam on bin (10.000) TL olarak belirlenmiştir.

Şiir yarışması finaline kalarak önceden mansiyon ödülü almış şairler, beste yarışması finaline de kalmaları durumunda ayrıca mansiyon ödülü alamazlar.

Yarışma sonuçlarının ilanından sonra ödüller İzmir Büyükşehir Belediyesince net olarak ödenecektir. Kazanan yarışmacıların, Yarışma Raportörlüğüne banka hesap numaralarını bildirmelerini takiben banka hesabına ödeme yapılacaktır.

Yarışma Takvimi

Şiir Yarışması Son Başvuru Tarihi: 1 EKİM 2021 Saat: 17.00
Şiir Yarışması Sonuçlarının Açıklanması: 29 EKİM 2021

Ödüllü Şiirler İle Yarışmanın 2. Etabının Yeniden İlanı: 29 EKİM 2021

Beste Yarışması Teslimi İçin Son Gün: 01 EYLÜL 2022 Saat 17:00

Finale Kalan 10 Eserin İlanı: 03 EKİM 2022

Final Konseri, Kazananın İlan Edilmesi ve Ödül Töreni: 29 EKİM 2022

100. Yıl Marşı Şiir ve Beste Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://kultursanat.izmir.bel.tr/Etkinlikler/cumhuriyetin-kurulusunun-100yilinda-siir-ve-beste-yarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap