Adalet Bakanlığı Kısa Film Yarışması

Adalet Bakanlığı tarafından adalet kavramının önemi vurgulamak; bu konuda farkındalığı sinema sanatıyla yansıtmak amaçlarıyla Adalet Bakanlığı Kısa Film Yarışması düzenleniyor. Ödüllü kısa film yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Adalet Bakanlığı Kısa Film Yarışması

  Düzenleyen: Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı  
  Kategori: Kısa Film Yarışması, Kültür – Sanat Yarışmaları.
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

İlgi duyan herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 31 ŞUBAT 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 30 NİSAN 2021
  Ödüller:
Birincilik Ödülü: 50.000 ₺
 
İkincilik Ödülü: 30.000 ₺
 
Üçüncülük Ödülü: 20.000 ₺
   

- Advertisement -

Yarışma Hakkında

“Önce adalet, önce insan!”

Adalet haklıyla haksızın ortaya çıktığı en hassas terazidir.

Adalet hakkı sahibiyle buluşturmanın yoludur.

Adalet devletin temel sütunu, milletin en büyük güvencesidir.

Adalet Bakanlığı olarak daima el üstünde tuttuğumuz adalet, vicdan, hukukun üstünlüğü, insan hakları gibi kavramların sinema penceresinden, sinemanın özgün diliyle de ortaya konulmasını önemli buluyor, bu amaçla “önce adalet, önce insan” temalı bir Kısa Film yarışması düzenliyoruz.  Adalet kavramının, insan ve toplum vicdanındaki yansımalarının sinemacı gözüyle aktarılmasını önemli görüyoruz.

Önce adalet, önce insan.

Bu nedenle insan için adalet diyoruz; çünkü adalet var oldukça insan da onuruyla ve izzetiyle var olacaktır.

Millet ve medeniyet olarak, adaletin sadece kanun metinleriyle değil, aynı zamanda öncelikle hür akıl ve vicdanda da tecelli etmesi gerektiği düşüncesine inanan taraftayız.

Bu kapsamda, 1 Ocak 2020 tarihinden sonra çekilmiş kısa filmleri bekliyoruz, sinemaya emek  verenleri ve vermek isteyenleri yarışmamıza davet ediyoruz.

Eserlerde Aranacak Şekil Şartları

a. Filmler en fazla 40 dakika uzunluğunda olmalıdır. (Animasyon şeklinde hazırlanmış   filmler de yarışmaya başvurabilir.)

b. Gösterim./Başvuru kopyalan DCP (Flat ise 1920*1080px,  scope ise 2048*858px) velya video (Quicktime Uncompressed ya da 11264 codec’li MP4) formatta hazırlanmalıdır.

c. Filmle ilgili teknik jenerik bilgileri (künye) bulunmalıdır.

ç. Katalogda yer alacak Türkçe ve İngilizce kısa özet (elektronik ortamda) gönderilmelidir.

d. Press book, elektronik basın dosyası vb. diğer malzemeler (varsa) gönderilmelidir.

e. Filmden fotoğraflar (yüksek çözünürlükte, elektronik ortamda), gönderilmelidir.

f. Yönetmeninin fotoğrafı (yüksek çözünürlükte), kısa biyografisi ve filmografisi (elektronik ortamda) gönderilmelidir.

g. Filmler 1 Ocak2020 tarihinde sonra çekilmiş olmalıdır.

h. Filmler, Adalet Bakanlığı adına koordinasyon görevini yürütecek olan Eğitim Dairesi Başkanlığı’na elden teslim, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla, son seçenek olarak indirme linki göndermek suretiyle gönderilebilir.

Kısa Film Başvuru Koşulları

 • Katılımcı olmak için herhangi bir şart bulunmamaktadır,  herkes katılabilir.
 • Yarışmaya katılan filmlere herhangi bir katılım veya gösterim ücreti ödenmez.
 • Yarışmaya katılım için, filmin yasal sahibi olan yapımcının başvurusu gerekmektedir. Yapımcı, yönetmen ve senaristin 1 Adet, TC kimlik numarasının, açık iletişim adreslerinin bulunduğu fotoğraflı özgeçmişi filmle birlikte teslim edilmelidir.
 • Filmlerle ilgili hukuki sorumluluk yapımcıya aittir. Filmlerde kullanılan ses, görüntü, efekt gibi unsurlarla ilgili telif ve temin sorumluluğu yapımcıya aittir. Yapımcı filmle ilgili olarak hukuki hakkını gösterir belgeyi başvurusuna ek olarak yapacaktır. Filmlerde gerçek ve tüzel kişilerin hakları korunmalıdır. Diğer yandan eserlerde ele alınan konuların hukuka aykırılık teşkil etmemesi gerekmektedir.
 • Türkçe dışındaki diller için Türkçe altyazı kullanılması gerekmektedir.
 • Jüri üyeleri kendi eserleriyle yarışmaya katılamazlar.  Jüri üyelerinin birinci derece yakınları da yarışmaya katılamazlar. Başvuru halinde filmler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Yapımcının, başvuru tarihi ardından vefatı durumunda, eser dereceye girerse yasal mirasçıları ödülü alırlar.
 • Adalet Bakanlığı, ilk l0’a girecek filmler için gerekli gördüğünde yapımcıya uygun gördüğü gösterim ücretini ödemek kaydıyla, 1 yıllık süre ile gösterim hakkını kullanabilir. Yapımcı kendi haklarını bu süre zarfında kullanabilecektir.
 • Adalet Bakanlığı gerekli hallerde ve uygun göreceği ücret karşılığında ilk 10’a girecek filmlerden süresiz olarak, kurumun tanıtım ve reklamlarında kullanmak üzere kare ve kesitleri alabilir.
 • Adalet Bakanlığı yarışmada dereceye girecek eserlerle ilgili olarak; süresiz bir şekilde kendi teşkilatı, birimleri, ilgili ve bağlı kurumları, adliyeler, yüksek yargı organları için uygun gördüğü yerlerde kar amacı taşımayan gösterim kararlan alabilir. Bakanlık bu filmlerden süresiz olarak, kurumun tanıtım ve reklamlarında kullanmak üzere kare ve kesitleri alabilir. Tüm bunlar için yeni bir izin gerekmeyeceği gibi, mali bir yükümlülük de doğmaz. Bu süreçlerde yapımcı veya yapımcılar filmle ilgili olarak eş zamanlı olarak gösterim hakkına sahiptir.
 • Yarışmaya başvurmak, ilanda yer alan tüm şartların (belirtilen ve belirtilmeyen tüm hukuki sorumlulukların) kabul edilmesi anlamına gelecektir.

Yarışma Jürisi

Derviş ZAİM Başkan)

İsmail KILIÇARSLAN

Murat ÇERİ

Mustafa ÇİFTCİ

Tarık TUFAN

Yarışma İletişim

Yazışma Adresi: Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No: 36 Kat:13

Yenimahalle / ANKARA

E-Posta            : film@adalet.gov.tr

İrtibat No        : (0312)2041272

(03|2)20417 90

(0312) 219 75 92

Adalet Bakanlığı Kısa Film Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 50.000 ₺  

İkincilik Ödülü: 30.000 ₺  

Üçüncülük Ödülü: 20.000 ₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 31 MART 2021

Sonuç Açıklanma Tarihi: 30 NİSAN 2021

Adalet Bakanlığı Kısa Film Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://edb.adalet.gov.tr/SayfaDetay/adalet-bakanligi-kisa-film-yarismasi27102020035406

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap