Bilgiyolu Kültür Çocuk Edebiyatı Yarışması

Bilgi Yolu Kültür Yayınları tarafından pandemi döneminde çocukların yaşamlarına tanık olmak ve onların hayata tutunmalarına edebiyat yoluyla destek olmak amacıyla Bilgiyolu Kültür Çocuk Edebiyatı Yarışması düzenleniyor. Düzenlenen edebiyat yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Bilgiyolu Kültür Çocuk Edebiyatı Yarışması

  Düzenleyen: Bilgiyolu Kültür Yayınları 
  Kategori: Edebiyat Yarışmaları, Kültür-Sanat Yarışmaları, Çocuk Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir:

Tüm Türkiye ve Yurt Dışı

  Kimler Başvurabilir:

18 yaş üstü ilgi duyan tüm yazarlar.

  Son Başvuru Tarihi: 15 OCAK 2021 
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 22 MART 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 6.000 ₺

İkincilik Ödülü: 5.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 4.000 ₺

Mansiyon Ödülü: 1.500 ₺ (7 Adet)

   

Yarışmanın Adı

Bilgiyolu Kültür 2021 Çocuk Edebiyatı Yarışması

Yarışmanın Konusu

Bu edebiyat yarışmasının konusu “Pandemi Döneminde Çocuk Olmak” olarak belirlenmiştir.

Yarışmanın Amacı

Pandemi döneminde yaşayan çocuğun hayatına tanık olmak, onun hayata tutunmasına edebiyat yoluyla destek oluşturmak.- Çocuk gerekçesini tam anlamadığı, somut bir gerçeklikle karşısında bulunmayan bir tehlike ile baş etmeye zorlanıyor ve yaşamdan uzak tutuluyor. Bunu somut bir dünyanın içine sığdıramayan çocuk sorunlar yaşıyor ve kendisi bir çözüm bulmaya çalışıyor. Çocuğun bu gerçeğin farkına varan yazarlarımızdan beklentimiz; onların hayata tutunmasını izlemek, doğru empati kurmak, onu anlamak, gözlemek, dokunmak ve onunla eşit, özgür bireyler olarakiletişim kurmasıdır. Çocuk, bizlerin nesnesi değil hayatın en değerli öznesidir.Onu kendi gerçekliği içinde; özne olarak kabul eden, cinsiyet eşitliğine dayalı, buyurgan bir didaktizmden uzak, birlikte yolculuk yapılabilen metinler ile çocuklarla iletişim kurmak istiyoruz. Bu düşüncelerden yola çıkarak;

 • Çocuk edebiyatına, çocuğu özne olarak ele alan yapıtlar kazandırmak,
 • Çocuğun dilsel gelişimini sağlarken, onun kendini birey olarak duyumsamasını sağlamak ve kendini ifade etme özgürlüğünü geliştirmek,
 • Çocuğun kendi varlığının yansımasını göreceği metinlerle iletişimini sağlamak ve onun okuma keyfini geliştirmek,
 • Yazarlara, çocuğun gerçeğini fark ettirmek ve onu özne olarak ele alan, eşitlik ilkesine dayalı metinler yazmasını teşvik etmek,
 • Alana yeni yazarlar kazandırmak, sizlere yazma konusunda daha özgür bir alan sağlamak,
 • Buyurgan, didaktik metinlerden uzak tutmak ve hem yazarın hem de çocuğun düşünce ve duygu dünyasını büyütmek hedefimizdir.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Yarışma üç metin türünde gerçekleşecektir

Mizah: Bu alanda; özellikle sorunlu bir dönemde kendine neşeli bir dünya kurabilmeyi başarabilen çocukların yaşamına tanıklık eden eserler beklenmektedir.

Gerçekçi: Bu alanda; sevgi ve destek arayışına tanık olunan sevdiklerini yitiren çocukların, ‘yaşama tutunmasının’ tanıklığını yapan eserler beklenmektedir.

Fantastik: Bu alanda; virüsün insanda yarattığı etkilerden de yola çıkarak, fantastik kurguda oluşturulmuş metinler beklenmektedir. Fantastik tür metinlerde amacımız; çocuğun gerçek yaşamda karşılaşmak istemediği gerçeklikleri, fantastik dünyada sunarak, onu rehabilite etmektir.

Başvuru Şartları

 • Yarışma 18 yaşını bitirmiş tüm yazarlara açıktır. Uyruğu ve öğrenim durumu ne olursa olsun 18 yaşın üzerinde olan ve şartname koşullarına uyan herkes katılabilir.
 • Yazar yarışmaya birden fazla yapıtla katılabilir.
 • Yarışmaya Bilgiyolu Kültür Yayınları çalışanları, seçici kurul üyeleri katılamaz.
 • Katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılır.

Yarışmaya Katılacak Yapıtların Nitelikleri

 • Metin dili Türkçe’dir.
 • Yarışmalar alanlara göre 6-10 yaş grubuna yönelik roman dalında açılmıştır.
 • Yarışmaya gönderilen metinler, hiçbir yerde yayımlanmamış olmalı ve başka bir kurum ve yayınevi ile yayımlanmak üzere bağlayıcı sözleşme yapılmamış olmalıdır.
 • Yazar özgün bir metinle yarışmaya katılacaktır. Alıntılar ve öykünme içermeyecektir.
 • Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen yapıtlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Özgün olmadığı ödüllendirme aşamasından sonra belirlenen yapıtların yazarı, aldığı ödülü %50 fazlasıyla iade etmeyi bu şartnamedeki taahhütnameyi imzalamakla kabul etmiş sayılır. Özgün olmadığı belirlenen eser sahibi, üçüncü kişilerce açılacak her türlü davanın muhatabı sayılacaktır.
 • Ödül almadığı halde yayımlanan bir yapıtın özgün olmadığı belirlenirse yazarı, Bilgiyolu Kültür’ün uğramış olduğu zararı tazminle yükümlüdür.
 • Yarışmaya katılacak dosya, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır:
 • a) Bilgisayarda word belgesine, A4 boyutunda 1,5 satır aralıklı olarak; üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları 2,5 cm.’yi geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır.
 • b) Yapıt, Times yazı fontu, 12 (on iki) punto, 1,5 satır aralığı ile yazılacak, sayfa numarası verilecek ve;
 • b1. 6-8 yaş aralığı için en az 8 sayfa
 • b2. 8-10 yaş aralığı için en az 30 sayfa şeklinde oluşturulacaktır.
 • c)Yapıt, 8 (sekiz) kopya olarak çoğaltılacak ve her kopyası dosyalanacak, ayrıca bir USB’ye de kaydedilecektir.
 • d)Yazar, yarışmaya gönderdiği yapıtın her kopyasına adını ve soyadını yazacaktır.

Yapıtların Teslimi

 • Yarışma adayları dosyalarını herhangi bir rumuz veya müstear ad olmaksızın kendi gerçek adları ile iletilecektir.
 • Yarışmaya katılanlar şartnamede verilen taahhütnameyi eksiksiz doldurur, imzalar. Taahhütname, CD kaydı ve kısa özgeçmiş bir zarfın içine koyularak kapatılır. Zarf açık isim ve adresle birlikte yayınevine gönderilir.
 • Yapıt, çoğaltılmış ve dosyalanmış 8 (sekiz) kopya, bir adet CD kaydı birlikte teslim edilir.
 • Yapıt, 15 Ocak 2021 saat 17.00 ye kadar gönderilmek zorundadır. Sonraki tarihlerde gelen dosyalar değerlendirme dışı tutulacaktır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
 • İnternet yoluyla başvuru yapılamaz, ancak www.bilgiyolu.com.tr adresinden ayrıntılı bilgi ve iletişim kanallarına ulaşılabilir.

Değerlendirme

 • Yarışmaya gönderilen yapıtlar şartnameye uygunluk açısından ön seçici kurul tarafından kontrol edilir. Ön jürinin değerlendirmesi sonucunda uygun görülen yapıtlar seçici kurula gönderilir.
 • Seçici kurul, incelemelerini 01 Mart 2021 tarihine kadar tamamlar.
 • Seçici kurul tarafından her eser 100 (yüz) üzerinden puanlanır. Gizli olarak verilen puanlar, Şubat 2021’in son haftası içinde yapılacak toplantıda değerlendirilmek üzere görüşülür ve karar verilir.
 • Seçici kurul, derecelere bağlı ödüle değer yapıt bulamazsa bu ödüller verilmez.
 • Değerlendirme işlemleri 1 Mart 2021 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.
 • Yarışma koordinatörü seçici kurulların doğal üyesidir.

Sonuçların Açıklanması

 • Yarışma sonuçları 22 Mart 2021 Pazartesi günü basın yayın yoluyla duyurulacaktır. Sonuçlar ödül kazananlara bildirilir.
 • Ödül töreni Pandemi koşullarına göre yapılabilirliği söz konusu olursa gerçekleştirilir.

Yapıtların Yayınlanması

 • Yarışmaya katılan tüm yapıtların yayın hakkı, yarışma tarihinden itibaren bir yıl süre ile Bilgiyolu Kültür A.Ş.’ye ait olacaktır. Bu süre içinde yapıtını başka bir yayınevinde yayımlatmak isteyen yapıt sahiplerine Bilgiyolu Kültür Yayınları, yazılı bir feragat belgesi verecektir.
 • Ödül kazanan yapıtların yayın hakkı ise 5 (beş) yıl süre ile Bilgiyolu Kültür A.Ş.’ye devredilmiş olup eserin yayımlanmasına karar verilmesi halinde, taraflar arasında yayımcının sorumlulukları ile yazarın haklarını düzenleyen bir telif hakkı devir sözleşmesi imzalanacaktır.

Seçici Kurul

ÖN ELEME JÜRİSİ

Melike Akyüz, Ümit Ruken

1. JÜRİ

Gönül Ayar Ünal (Eğitimci), Müjdat Ataman (Eğitimci Yazar), Necdet Neydim (Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi), Mümtaz Kaya (Prof Dr. Hacettepe Üniversitesi), Şirin Yener (Doç. Dr. Bilkent Üniversitesi)

2. JÜRİ

Nilüfer Tapan (Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi), Yusuf Çotuksöken (Araştırmacı Yazar), Yeşim Tükel (Dr. Öğretim Üyesi), Rana Kahraman (Dr. Öğretim Üyesi Marmara Üniversitesi), Şehnaz Helvacılar (Editör)

Bilgiyolu Kültür Çocuk Edebiyatı Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 6.000 TL       

İkincilik Ödülü: 5.000 TL   

Üçüncülük Ödülü: 4.000 TL 

Mansiyon Ödülü: 1.500 TL (7 Adet)

Yarışma Takvimi

Yarışmaya Son Katılım Tarihi : 15 OCAK 2021 Seçici Kurul Toplanma Tarihi : ŞUBAT 2021 Sonuç Bildirim Tarihi : 22 MART 2021

Bilgiyolu Kültür Çocuk Edebiyatı Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.bilgiyolu.com.tr/kopyas%C4%B1-ba%C5%9Fvuru-sayfas%C4%B1

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.215 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap