ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) tarafından değişen dünya koşullarına uygun, çevreye duyarlı, günümüz ihtiyaçlarını karşılayan hayali bir ekolojik köy yerleşimi tasarlanması amacıyla ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması düzenleniyor. Lisans ve lisansüstü öğrencilere deneyim kazandırmak ve onların özgün bakış açılarını ortaya koymalarına imkan vermek için düzenlenen tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

 

ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması

  Düzenleyen: Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) 
  Kategori: Mimari Yarışmalar, Tasarım Yarışmaları, Fikir Yarışmaları, Sürdürülebilirlik, Üniversite Yarışmaları.
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve KKTC
  Kimler Başvurabilir:

Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Çevre Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Şehir Bölge Planlama bölümlerinde öğrenim gören T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu lisans veya lisansüstü öğrencileri.

  Son Başvuru Tarihi: 23 ŞUBAT 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 5 MART 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 7.500₺ + B.E.S.T ve LEED Teknik Eğitimleri + GBCI Eğitim Aboneliği + ARUP Staj İmkânı
İkincilik Ödülü: 5.000₺ + B.E.S.T ve LEED Teknik Eğitimleri + ARUP Staj İmkânı
Üçüncülük Ödülü: 2.500₺ + B.E.S.T ve LEED Teknik Eğitimleri + ARUP Staj İmkânı
Mansiyonlar: B.E.S.T ve LEED Teknik Eğitimleri (3 Adet) 

.

   

- Advertisement -

Tasarım Yarışması Amacı

İklim değişikliği, küresel ölçekte kaynakların azalması ve artan nüfus baskısı gibi etkileri son derece görünür ve günlük hayatımıza doğrudan temas eden gelişmeler, günümüzde toplumların ve yerleşim yerlerinin daha sürdürülebilir olmasını bir zorunluluk haline getirmektedir. Teknolojik gelişme ve yeniliklerle birlikte, yerel koşullara ve iklime uygun çözümlerin bir araya getirilmesi, dünyamızı ve yaşam tarzlarını değiştiren koşulların etkilerinin azaltılması ve uzun dönem sosyal, çevresel ve ekonomik kazanımlar sağlanması açılarından son derece önemlidir.

Geleceğin profesyonelleri olan lisans ve lisansüstü öğrencileri arasında gerçekleştirmeyi düşündüğümüz bu fikir yarışmasında; Sosyal, Çevresel ve Ekonomik sorunlara; yeni ve uygulanabilir fikirlerle çözüm arayışı doğrultusunda üzerinde belirli doğal ve yapay öğeler içeren hayali bir arsa üzerinde mevcut kaynakları kullanarak ve belirli kriterleri dikkate alan bir ekolojik köy yerleşimi üzerine fikirler yaratmak yarışmamızın temel amacı olacaktır.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Üniversitelerin Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Çevre Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Şehir Bölge Planlama bölümlerinde öğrenim gören T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu lisans veya lisansüstü öğrencilerinin katılabileceği bir fikir yarışmasıdır. Yarışmanın tüm aşamalarında dil Türkçe’dir.

Tasarım Yarışması Katılım Koşulları

Yarışma bireysel ve ekip katılımına açık olup, yarışmacıların her birinin aşağıdaki koşulların tamamına uymaları zorunludur.

 • Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’indeki Üniversitelerin Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Çevre Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği veya Şehir Bölge Planlama bölümlerinde öğrenim gören T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilirler.
 • Yarışmacıların başvuru sırasında lisans veya lisansüstü eğitimine devam ediyor olmaları gerekmektedir. (Lisans öğrenci belgesinin veya yüksek lisans öğrenci belgesinin başvuru sırasında ibraz edilmesi gerekmektedir.)
 • Yarışma üniversitelerin yukarıda yazan bölümlerinin tüm sınıflarına açıktır.
 • Yarışma  bireysel  ve  ekip  katılımına  açık  olup,  ekipler  en  fazla  5  kişiden oluşabilir. Ayrıca, bir öğrenci yalnızca bireysel olarak veya sadece bir ekip ile yarışmaya katılabilir.
 • Her ekip ve bireysel katılımcı kendine bir ekip ismi (sadece harf ve rakamlardan oluşan 5 haneli bir rumuz) belirleyecektir.
 • Yarışmaya katılacak olan tüm ekip üyeleri adına ekip lideri veya bireysel katılımcı yarışmanın son teslim tarihine kadar başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmak zorundadır.
 • Ekipler başvurularını tamamladıktan sonra herhangi bir üye değişikliği yapamayacaktır.
 • Yarışma ile ilgili işlemleri hazırlayan, yürüten, sonuçlandıran veya onaylayan Jüri’nin birinci dereceden akrabaları ve ÇEDBİK çalışanları yarışmaya katılamaz.
 • Jüri üyelerinin ve ÇEDBİK çalışanlarının yarışmaya başvuracak olan çalışmaların herhangi bir bölümüne katılmamış olmaları gerekmektedir.
 • Yarışmacılar, Yarışma Şartnamesinde öngörülen koşullara uymak zorundadır.
 • Yarışma süresince hiçbir yarışmacı jüri üyeleri ve ÇEDBİK çalışanları ile doğrudan temasa geçemez. Proje ve yarışma ile ilgili tüm sorular, Yarışma Takviminde belirtilen sürede sorumlu raportöre iletilecektir.
 • Yarışmaya katılan her fikir projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir yarışmaya katılmamış olması koşulu aranmaktadır.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yukarıdaki şartların herhangi birine uyulmadığı tespit edilen yarışmacıların ve ekiplerin başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Yarışmanın Alanı ve Kapsamı

Yarışma Alanı

Yarışmanın alanı hayali bir arazi olup bu arazi üzerindeki doğal ve yapay öğelerin özellikleri şu şekildedir:

 • Toplam arazi boyutu 120.000 m2 (400m x 300m) dir.
 • Köy yerleşkesi 300 kişilik nüfus için projelendirilecek olup, hane başına düşen kişi sayısı ise en fazla 5 olarak kabul edilecektir.
 • Proje alanı içinde iki şeritli karayolu bulunmakta olup proje alanı en yakın şehir merkezine 10 km uzaklıktadır.
 • Coğrafi ve İklimsel Bölge katılımcı tarafından seçilip, coğrafi ve iklimsel verilerin tamamı paftalara eklenecektir.
 • Ormanlık bölgenin toplam alanı 20 dönüm olup, bölgenin tamamı iğne yapraklı ağaçları bünyesinde barındırmaktadır.
 • Nehir genişliği değişkenlik göstermekle birlikte ortalama 55m olarak dikkate alınabilir. Ayrıca nehrin akış yönü Batıdan Doğu’ya doğrudur.
 • Ormanlık bölge, geri kalan bölgeye ahşap bir köprü ile bağlantılı olup akarsu kenarında da bir adet iskele bulunmaktadır.
 • Haritanın doğusunda Mustafa Kemal Atatürk’ün Birinci Dünya Savaşı sonrasında konaklamış olduğu şu anda ise harabe halde olan 200 m2 (20m x 10m) oturum alanına sahip iki katlı taş bir ev bulunmaktadır.
 • Haritanın batısında 1968 yılından beri kullanılmayan terkedilmiş bir kâğıt fabrikası bulunmaktadır. Bu fabrika tek katlı çelik bir yapı olup, 800 m2 (40mx20m) taban oturum alanına, 7 metre kat yüksekliğine sahip ve etrafı çitler ile çevrilidir.
 • Arazinin tesviye eğrileri ‘’Ölçekli Proje Alan Haritasında’’ belirtilmiştir.
 • Proje alanı içerisinde ekolojik köy tasarımı yapılacak olup bölge içerisindeki iki şeritli karayolu hariç diğer bağlantı yolları, sokaklar veya caddelerin düzeni yarışmacının tercihine göre değişik gösterebilir.

Yarışmanın Kapsamı

Yarışmacılar aşağıda belirtilen konuyu sadece tarafımızca verilen alan üzerinde projelendirmek zorundadırlar. Bu alan içindeki fonksiyonlar, açık, yarı açık, kapalı alanlar ve sürdürülebilirlik ilkelerinin temel alındığı sistemsel çözümler yarışmacılardan beklenmektedir.

Yarışmanın Konusu

Küresel ölçekte belirlenmiş Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda karşılaştığımız; Sosyal, Çevresel ve Ekonomik sorunlara; yeni ve uygulanabilir fikirlerle çözüm üretmek hedeflenmektedir.

Yeni ve uygulanabilir fikirlerle çözüm arayışı doğrultusunda üzerinde ormanlık alan, nehir gibi doğal ve köprü, karayolu veya kullanılamayan yapılar gibi yapay ögeler içeren hayali bir arazi üzerinde toprağı, suyu, ormanlık alanları ve ulaşım yollarını kullanarak,

 • Doğaya saygılı, karbon salınımı düşük, toplumsal yaşamı canlı olan bir ekolojik köy yerleşimi kurmak
 • Bu yerleşim yerine mevcut kaynakları ve sürdürülebilirliğin tüm maddelerini dikkate alarak (ekonomik sürdürülebilirlik de dahil) enerji verimli ve ekolojik yapılar ve tesisler oluşturmak
 • Tüm inşa süreçlerini doğaya saygılı ve sürdürülebilir yöntemler ile üretilmiş malzemeler kullanarak tamamlamak

Yukarıdaki kriterleri baz alarak verilen alan üzerinde yarışmacılardan ekolojik bir köy kurmaları beklenmektedir.

Yarışmacılara Sağlanan Dokümanlar

 • Ölçekli Proje Alan Haritası (.PDF ve .DWG)
 • Proje Teknik Şartnamesi (.PDF)
 • Başvuru Formu (.PDF)

Yarışmacılardan İstenenler

Yarışmanın konusuyla ilgili sunumların görsel olarak sunulması beklenmektedir.

Yarışmacılardan beklenen dosya detayları aşağıdaki gibidir:

 • Yarışmacılar, 80 x 45 cm boyutlarında yatay ve en az 150 dpi, en fazla 300 dpi çözünürlükte hazırlanmış 3 paftayı, maksimum 50 MB büyüklüğünde birleştirilmiş tek bir .PDF dosyası olarak teslim etmelidir. Bu paftaların ilk ikisinin çizim ve görselleştirme ağırlıklı olması, birinin ise tasarım ilkeleri, değerlendirmeleri, sunulan fikirler ve elde edilen sonuçları kapsayan metin ve görselleri içermesi beklenmektedir.
 • Paftalardaki metin içeriklerinin, paftalar 15,6 inç boyutlarında FHD bir bilgisayar ekranında ‘’tam ekran’’ yapıldığında 60 cm mesafeden okunaklı olması (yaklaşık olarak minimum 18 punto) beklenmektedir.
 • Her türlü çizim tekniği ve renk serbesttir. Her ölçeğin gerektirdiği ayrıntıda ve anlaşılabilir olması beklenmektedir.
 • Bütün paftaların, sağ alt köşelerinde pafta numarası ve sağ üst köşeye belirlediğiniz ekip rumuzunun yazılması beklenmektedir.
 • Teslim sunum paftalarında sol üstü köşeye “ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması -2020” yazılmalıdır.
 • Pafta sunumlarında kuzey işareti mutlaka belirtilmelidir.
 • Yarışmaya katılan öğrencilerin bağlı oldukları üniversitelerden alacakları yeni tarihli öğrenci belgelerini göndermeleri gerekmektedir.
 • Formata uygun gönderilmeyen dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışma Süreci ve Yönetimi

 • Yarışma, www.cedbik.org isimli web sitesi üzerinden yürütülecektir. Yarışma ile ilgili tüm güncel bilgiler bu site üzerinden paylaşılacaktır. Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formu bu web sitede yer alacaktır.
 • Tüm ekip üyeleri veya bireysel katılımcılar tarafından Başvuru Formu doldurulup, imzalanacaktır. İmzalı belge taratıldıktan sonra yanına tüm yarışmacıların öğrenci belgeleri de eklenerek .PDF formatında bir başvuru dosyası içerisinde sorumlu raportöre e-posta aracılığı ile gönderilecektir.
 • Gönderilen .PDF formatındaki dosya incelendikten sonra ekip liderine veya bireysel yarışmacıya bir kayıt onay maili gönderilecektir. Ayrıca, bu onay maili Ölçekli Proje Alan Haritasını da içerecektir.
 • Yarışmacılar, 80 x 45 cm boyutlarında yatay ve en az 150 dpi, en fazla 300 dpi çözünürlükte hazırlanmış 3 paftayı, maksimum 50 MB büyüklüğünde birleştirilmiş tek bir .PDF dosyası olarak son teslim tarihine kadar teslim etmelidir. Bu paftaların ilk ikisinin çizim ve görselleştirme ağırlıklı olması, birinin ise tasarım ilkeleri, değerlendirmeleri, sunulan fikirler ve elde edilen sonuçları kapsayan metin ve görselleri içermesi beklenmektedir.
 • Gönderilecek başvuru dosyası ve proje dosyası sadece takım ismini taşıyacak şekilde aşağıdaki gibi isimlendirilmelidir.
 • Başvuru Dosyası: takımadı_basvuru.PDFo Proje Dosyası: takımadı_proje.PDF
 • Ekipler, yarışma teslimlerini şartnamede Proje Teslim Tarihi olarak belirtilen son teslim saatinden önce, sorumlu raportöre (info@cedbik.org) WeTransfer aracılığıyla göndereceklerdir.
 • Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, son değerlendirme aşamasına kadar tüm adayların isimlerini saklayarak, yarışma jürisinin tarafsızlığını sağlamayı taahhüt eder.
 • Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, yarışmanın sonucu belirlense bile yarışma raporunu yönetim kararı ile yayınlar.
 • Kazanan projeler, internet sitesi üzerinden ekip rumuzu ile duyurulacaktır.

Diğer Hususlar

 • Proje teslim tarihinden sonra gönderilen, e-posta ile dosya eki olarak ya da başka bulut hizmetleri aracılığıyla gönderilen teslimler kabul edilmeyecektir. Yarışma başvurularının gönderilme saati olarak WeTransfer gönderisinin yapıldığı saat esas alınacaktır. Projeler internet üzerinden gönderileceği için internete yüklemenin zaman alacağı da hesaba katılarak projelerin teslimi yapılmalıdır. Oluşabilecek herhangi bir soruna karşı önlem alabilmek için projelerin teslim tarihinden 1 gün öncesinde teslim edilmiş olması önerilir.
 • Yarışma dokümanlarının dijital tesliminde aracı olarak kullanılan “WeTransfer File Sharing” hizmeti bir üçüncü tarafa (WeTransfer B.V., “WeTransfer”) ait olup, WeTransfer’in yarışmayla ya da yarışmayı organize eden ÇEDBİK’le tüzel bir bağı yoktur. Yarışma kapsamında WeTransfer aracılığıyla gönderilen dosyalar, ilgili hizmetin bireysel kullanım şartlarını (wetransfer.com/legal/terms) ihlal etmeyecektir. WeTransfer kullanım şartları, yüklenen dosyalarda herhangi bir içerik sahipliği, izin ya da sorumluluk iddia etmediğini ve süresi dolan dosyaların sistemlerinden kalıcı olarak silindiğini taahhüt etmektedir (Bkz. WeTransfer Kullanım Şartları, Madde 9 ve Madde 2.4.)

Soru ve Cevaplar

Yarışmacılar, yarışmaya ilişkin sorularını sorumlu raportöre iletebilir. Tüm cevaplar, son soru sorma tarihinden sonra www.cedbik.org adresinden tüm yarışmacılara ilan edilecektir.

Yarışma Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurusu

Değerlendirme kriterleri aşağıdaki gibidir:

 • Şartname kurallarına uygun olmak,
 • Uygulanabilir özellikte olmak,
 • Sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olmak,
 • Bulunduğu bölgenin kalkınmasına destek sağlamak,
 • Doğayı, insanı ve toplum olma bilincini yeterince dikkate almak,
 • Sürdürülebilir malzemeleri, teknikleri ve mevcut kaynakları yeterince kullanmak,
 • Enerji ve su verimliliği dikkate almak,
 • Arsa içinde yer alan mevcut binaların yeniden kullanılmasını sağlamak.

Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra Seçici Kurulun takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul tarafından dereceye layık bir eser bulunmadığı durumlarda bu sıra boş bırakılacaktır.

Yarışma sonuçları www.cedbik.org adresinden ilan edilecektir. Dereceye giren katılımcılara şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

Seçici Kurul

Seçici Kurul (Soyadına göre alfabetik sıra ile)

Lebriz Akdeniz

Süleyman Akım

Ebru Ünver Karaer

Ufuk Selvi

Sinan Mert Şener

Rengin Ünver

Zerrin Yılmaz

Raportörler

Furkan Gültekin

Engin Işıltan

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK), zorunlu hallerde Seçici Kurul üyeliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yapılacak değişiklikler www.cedbik.org adresinde yayınlanacaktır.

Yarışmayı Düzenleyen Kurum Bilgileri

Yarışma Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) tarafından düzenlenmektedir.

Yarışmayı Düzenleyen Kurum: Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK)
Sorumlu Raportör: Furkan Gültekin
İrtibat Telefon Numarası:02164694855/56
Elektronik Posta Adresi: info@cedbik.org
    
 • Kural dosyası hakkındaki bütün sorular e-posta ile bu adrese gönderilmelidir. Yarışma kuralları hakkında başka bir yolla sorulacak sorular cevaplandırılmayacaktır.

ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 7.500₺ + B.E.S.T ve LEED Teknik Eğitimleri + GBCI Eğitim Aboneliği + ARUP Staj İmkânı
İkincilik Ödülü: 5.000₺ + B.E.S.T ve LEED Teknik Eğitimleri + ARUP Staj İmkânı
Üçüncülük Ödülü: 2.500₺ + B.E.S.T ve LEED Teknik Eğitimleri + ARUP Staj İmkânı
Mansiyonlar: B.E.S.T ve LEED Teknik Eğitimleri (3 Adet) 

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 23 ŞUBAT 2021

Sonuç Açıklanma Tarihi: 5 MART 2021

ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://cedbik.org/tr/cedbik-surdurulebilirlik-fikir-yarismasi-2020-57-pg

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap