Çekmeköy Belediyesi 100. Yıl Marşı Yarışması

Çekmeköy Belediyesi tarafından, Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılı münasebetiyle milli duyguları ifade edecek, bu duyguları geleceğe aktaracak şiirlerin kaleme alınması; yazılan şiirlerin bestelenerek dillerde dolaşması amaçlarıyla Çekmeköy Belediyesi 100. Yıl Marşı Yarışması düzenleniyor. Ödüllü şiir yarışması ve ödüllü beste yarışması başvuruları devam ediyor.

Çekmeköy Belediyesi 100. Yıl Marşı Yarışması

Düzenleyen:Çekmeköy Belediyesi
Kategori:Şiir Yarışması, Beste Yarışması, Edebiyat Yarışması, Kültür Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Türk Dünyası
Kimler Başvurabilir:İlgilenen herkes.
Son Başvuru Tarihi:29 EKİM 2021 / 19 MAYIS 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:2021 / 2022
Ödüller:Seçilecek ilk 100 şiirin sahibine: 2.500 ₺ (100 Adet)

Birinci Seçilen Besteye: 100.000 ₺
Birinci Seçilen Bestenin Şiirinin sahibine: 50.000 ₺ (Bestelenen şiir
ilk 100 şiir arasında ise)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı ve Konusu

Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılına girerken unutulmayacak ve dillerden düşmeyecek marşlardan oluşacak bir proje hazırladık. Yarışma, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı için kaleme alınan şiirlerden ve bestelenen marşlardan oluşan bir kültür hizmeti olacaktır.

Zor dönemlerde yaşanan milli duyguları ifade etmek ve bu duyguları geleceğe aktarmak amacıyla şiirler yazılmış besteler yapılmıştır. Çekmeköy Belediyesi, dünden bugüne ve bugünden yarına uzanan milli duyguları bir marş formunda besteleyerek halkımıza sunmak amacıyla bu yarışmayı organize etmektedir.

100. Yıl Marşı Yarışması iki kısımdan oluşmaktadır.

1- Şiir Yarışması

Projenin ilk basamağı şiir yarışmasıdır. Proje kapsamında; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yüzüncü yılını ve milli değerlerimizi ifade eden, okuyanlarda bu coşku ve heyecanı uyandıran şiirler yarışacaktır. Şiir yarışmasında seçici kurulun değerlendirmesi sonucu ilk 100 içerisinde yer alan şiirler, bestelenmek üzere bestecilere sunulacaktır. Besteciler bu şiirlerden istediğini seçerek besteleyip yarışmamıza katılacaktır.

Müzisyen, tarihçi, şair, yazar ve bestecilerden oluşan seçici kurulun değerlendireceği şiirler arasından seçilen eserler hem beste yarışması için söz olarak kullanılacak hem de özel bir şiir külliyatı olarak bir araya getirilecektir. Ayrıca Cumhuriyetimizin 100. yılında milletimize bir kültür hizmeti olarak armağan edilecektir.

2- Beste Yarışması

100. Yıl Marşı Yarışmasının ikinci kısmıysa beste yarışmasıdır.

Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olarak bestelenecek olan eserler Cumhuriyetimizin 100. yılına, vizyonuna, milli değerlerimize, dünyaya söylemek istediklerimize ve ideallerimize uygun olacaktır. Besteler için kullanılacak sözler 100. Yıl Marşı Yarışmasından dereceye giren şiirlerden seçilebileceği gibi bestekâr kendi şiirini ya da bir başka şairin şiirini de besteleyebilecektir.

100. Yıl Marşı Şiir Yarışması Şartnamesi

 • Yarışmaya gönderilecek eserler Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılını ve milli değerlerimizi ifade etmeli, okuyanlarda bu coşku ve heyecanı uyandırmalıdır.
 • Türkiye Türkçesiyle yazılmış olması kaydıyla, Türkiye ve Türk Dünyasından herkes yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmada biçim ve ölçü sınırlaması yoktur. Yarışmacı istediği biçimi tercih edebilir.
 • Eser marş olmaya ve bestelenmeye uygun olmalıdır.
 • Bir yarışmacı sadece 1 eserle katılabilir.
 • Yarışmaya gönderilen eser herhangi bir yarışmaya katılmamış/ödül almamış olmalıdır. Yarışmacı, yarışmaya gönderdiği eserin daha önce hiçbir yarışmaya katılmadığını/ödül almadığını kabul ve taahhüt eder.
 • Yarışmaya gönderilen eser matbu ya da dijital ortamda yayımlanmamış olmalıdır.
 • Eser özgün olmalı, eser içerisinde alıntı bulunmamalı ve herhangi bir şiirin taklidi olmamalıdır.
 • Yarışmaya gönderilen eserin uzunluğu 50 satırı aşmamalıdır.
 • Yarışmacı, ödül kazanan eserinin güfte, beste, yayım gibi tüm telif haklarını mecra ve süre kısıtı olmaksızın Tam Ruhsatlı Çekmeköy Belediyesine devrettiğini kabul eder.
 • Yarışmaya katılan şiirlerden uygun bulunanlar kitaplaştırılacaktır. Yarışmacı gönderdiği eserin–ödül almasa da- Belediyenin hazırlayacağı kitapta yer alması hususunda telif haklarını mecra ve süre kısıtı olmaksızın Tam Ruhsatlı Çekmeköy Belediyesine devrettiğini kabul ve taahhüt eder.
 • Ön Değerlendirme Kurulu, Seçici Kurul, Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları, yarışmayı düzenleyen birimin müdürü ve bu kimselerin birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmada finale kalan eserlerin sahibinden eserin bütün mecralarda kullanılmak üzere telif haklarının Çekmeköy Belediyesi’ne devredildiğine dair Noter Belgesi talep edilecektir. Finale kalan eser sahibi söz konusu belgeyi zamanında belediyeye ulaştırmayı taahhüt eder.
 • Ödüller, eserin sahibine veya eser sahibinin yetkilendirdiği kişiye verilecektir.
 • Yarışmaya, eser göndererek katılan tüm yarışmacılar, “Yarışmaya Başvuru ve Katılım Koşulları”nda belirtilen bütün yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.

Şiir / Eser Puanlama Kriterleri

Seçici Kurul aşağıda belirtilen kriterlere göre şiiri puanlayacaktır.

 • Eserin tema ile bağı – 20
 • Türkçeyi kullanma gücü – 20
 • Üslup – 20
 • Özgünlük – 20
 • Besteye Uygunluk – 20

100. Yıl Marşı Beste Yarışması Şartnamesi

 • Yarışmaya T.C. vatandaşı olan ya da T.C.’nin 100. yılına gönül vermiş bütün dünya yurttaş bestecileri ve söz yazarları katılabilir.
 • Eser Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olarak bestelenmelidir. Bu nedenle beste Cumhuriyetimize, Cumhuriyetimizin 100. yılına, vizyonuna, milli değerlerimize, dünyaya söylemek istediklerimize ve dahi; ideallerimize uygun olmalıdır.
 • Hazırlanan besteler yarışmanın, hazırlanacak web sayfasına yüklenecektir.
 • Yarışmaya gönderilecek eserin süresi en fazla 4 dakika olmalıdır.
 • Eser, senfonik orkestra ve koro için bestelenebileceği gibi, bestecinin müzikal tasarrufuna uygun aranjman ve orkestrasyon halleri ile de bestelenebilir. Bestecilere ait bu özgür alan, yarışma danışma kurulu tarafından kontrol edilebilmeli ve besteciler, kurulun müzikal veya estetik görüş önerilerine açık olmalıdırlar.
 • Yarışmaya katılacak bestelerde kullanılacak sözlere/şiire ilişkin şu hususlara dikkat edilmelidir;

a) Beste yapma konusunda Çekmeköy Belediyesinin önceliği 100. Yıl Marş yarışmasında dereceye giren şiirlerden olmasıdır.

b) Bestekâr ayrıca kendi şiirini besteleyebilir. Bu durumda beste ile birlikte söz konusu şiirin de bütün telif haklarını adı geçen Belediye nam ve hesabına devrettiğini kabul ve taahhüt eder.

c) Bestekâr başka bir şairin şiirini de besteleyebilir. Bu durumda bestekâr, şairden ya da şairin yasal varisinden söz konusu şiire beste yapabileceğine dair noter onaylı telif hakkı almalıdır. Aldığı belgeyi taratarak sisteme yüklemeli ve daha sonra belgenin aslını belediyeye göndermelidir. Belgesi gönderilmeyen besteler elenecektir.

d) Bestekâr, telifi olmayan şiirlerden de (anonim) beste yaparak yarışmaya katılabilir.

e) Ön seçici kuruldan geçerek finalist olan eserin sahibi söz konusu eserin kendisine ait olduğunu noter huzurunda kabul, beyan ve taahhüt eder ve noter belgesini Çekmeköy Belediyesine gönderir.

 • Beste orkestrasyonu besteci tarafından yapılabileceği gibi danışma kurulunun besteciye önereceği başka bir işlemeci müzisyen tarafından da üstlenilebilir.
 • Beste özgün ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Ve bunun garantisini eser sahibi yapımcıya taahhüt etmiştir.
 • Yarışmaya 1 yarışmacı en fazla 2 beste ile katılabilir.
 • 2 veya daha fazla yarışmacı ortak bir beste/eser ile yarışmaya katılabilir. Bu durumda ödül, bestekârlar arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.
 • Eserin elektronik ortamda hazırlanmış nota ve ses kaydı yarışmanın web sayfasına yüklenecektir.
 • Yarışmacı ödül kazanan eserinin bütün telif haklarını belediyeye münhasıran devrettiğini kabul ve taahhüt eder.

Değerlendirme Kriterleri

 • Söz / Şiir – 20
 • Özgünlük (En az esinlenme) – 25
 • Armoni / Melodi / Ezgi – 25
 • Orkestrasyon (Zengin içerik) – 10
 • Yorum (marşın söylenmesi / okunması) – 20

Yarışma Organizasyonu

Proje Sahibi

Ahmet POYRAZ / Çekmeköy Belediye Başkanı

Proje Yöneticisi

Fatih SIRMACI / Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı

Proje Koordinatörü

Fatih KESKİN / Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Emrah Aslan / Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

Organizasyon

Greenart Group – Vahdet ERDOĞAN

Zaviye Film – Bilal Seslikaya / Tolga Becer

Tasarım

Cem Mutlu

Sekreterya

Salih GEBEL

Lojistik

Selçuk YILDIRIM

Ön Seçici Kurul

Ayşe Didem İçmez – Edebiyatçı

Cengiz Altınsoy – Söz Yazarı, Besteci

Hasan Emen – Müzik Eğitmeni

Mahir Selim Keskin – Edebiyatçı

Müge Algaç Dursun –  Edebiyatçı

Özgür Önal – Müzik Eğitmeni

Şebnem Sarman – Müzik Eğitmeni

Seçici Kurul

Aşkın Tuna – Söz Yazarı

Aydın Sarman –  Besteci, Oyuncu

Azerin –  Ses Sanatçısı

Cahit Koytak – Şair

Cengiz Erdem –  Yapımcı

Erol Erdoğan –  Araştırmacı, Sosyolog

Garo Mafyan –  Besteci, Söz Yazarı

Hayati Develi –  Yazar, Akademisyen

Murat Karahan –  Opera Sanatçısı – Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü

Mustafa Kurt –  Tiyatro Sanatçısı – Devlet Tiyatroları Genel Müdürü

Özdemir Erdoğan –  Besteci, Söz Yazarı, Ses Sanatçısı

Pelin Çift –  Televizyon Sunucusu

Sibel Eraslan –  Edebiyatçı, Gazeteci

Sinan Akçıl –  Ses Sanatçısı, Besteci

Tufan Gündüz –  Tarihçi

Tuluyhan Uğurlu –  Besteci

Yücel Arzen – Besteci, Ses Sanatçısı

Yarışma İletişim

Çekmeköy Belediye Başkanlığı

Merkez, Piri Reis Cd. No:5, 34782 Çekmeköy/İstanbul

Tel: 0216 600 06 00

Email: yarisma@yuzuncuyilmarsi.com

Çekmeköy Belediyesi 100. Yıl Marşı Yarışması Ödülleri

Seçilecek ilk 100 şiirin sahibine: 2.500 ₺ (100 Adet)

Birinci Seçilen Besteye: 100.000 ₺
Birinci Seçilen Bestenin Şiirinin sahibine: 50.000 ₺ (Bu ödül şiir yarışmasında bize gönderilen ve ilk 100’e giren şiirden birisi bestelendiği takdirde o şiirin sahibine verilecektir.)

Yarışma Takvimi

Şiir Yarışması Son Başvuru Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma

Yarı Final (Dereceye giren ilk 100 şiirin açıklanacağı program): 10 Aralık 2021 Cuma

Beste Yarışması Son Başvuru Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe

Ödül Töreni: 23 Eylül 2022 Cuma

Çekmeköy Belediyesi 100. Yıl Marşı Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.yuzuncuyilmarsi.com/100-yil-marsi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap