Dönüşüm Evde Başlar Görsel Anlatım Yarışması

Dokuz Eylül Rotary Derneği tarafından çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Dönüşüm Evde Başlar Görsel Anlatım Yarışması düzenliyor. Fotoğraf, dijital grafik ya da el sanatı ürünleriyle katılım sağlanabilen görsel anlatım yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Dönüşüm Evde Başlar Görsel Anlatım Yarışması

  Düzenleyen: Dokuz Eylül Rotary Derneği 
  Kategori: Tasarım yarışması, Grafik Tasarım, El Sanatları, Fotoğraf Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye 
  Kimler Başvurabilir:

İlgi duyan herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 10 OCAK 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 21 OCAK 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: Denizatı Hotelde 1 Gece Çift Kişilik Konaklama
İkincilik Ödülü: Murano’s Restorant’ta 2 Kişilik Akşam Yemeği
Üçüncülük Ödülü: Tuzu Biberi Restorant’ta 2 Kişilik Kahvaltı

Dördüncülük Ödülü: 150 ₺ D&R Hediye Çeki

Beşincilik Ödülü: 100 ₺ D&R Hediye Çeki

   

- Advertisement -

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Rotary’nin bireyden başlayarak, önce kendini sonra içinde yaşadığı toplumu ve dünyayı değiştirme vizyonundan hareketle çevreyi desteklemek ve çevrede bu değişimi yaratmak çok kapsamlı etki alanı nedeni ile çok önemlidir.

Biz de hayatın devamı için temel unsur olan çevre konusunda farkındalık yaratmak ve bilinçlendirme oluşturmak amacı ile bir dizi proje hedefledik.

Bu projelerden ilki birey olarak dönüşüme evden nasıl başlayacağımızı ve ev hayatımızı nasıl dönüştürebileceğimizin yollarını aramak olarak belirlenmiştir. Hepimizin bildiği gibi farkındalık yaratmanın en etkili yolu görsellikten başlıyor. Bu nedenle DEĞİŞİMİN EVDEN BAŞLAMASI-ana temasını en iyi ve vurucu şekilde anlatacağımız bir grafik tasarıma ihtiyaç var.

Sizlerin yaratıcılığına güveniyoruz ve hadi iş başına diyoruz.

En iyileri, en güçlü etkiyi sağlayacakları seçmek için bir yarışma yapalım dedik.

Yarışmanın amacı

“DEĞİŞİM EVDEN BAŞLAR” farkındalığını arttıracak güçte,dikkat çekici görsel çalışmalar ile bu farkındalık çabalarını dijital ortamlarda yaygınlaştırmak için oluşturulacak tüm tanıtım etkinlikleri, sunumlar vb görsel çalışmalara destek verecek tanımlayıcı ve yaratıcı bakış açısı ile katkı koyan görsel anlatım ve ifade eserlerinin elde edilmesidir.

Söz konusu eserler sürdürülecek farkındalık çalışmalarında öncelikle aşağıda belirtilen ana tüketim ürünleri olan

 • Metal Geri dönüşümler,
 • Elektronik Geri Dönüşüm
 • Bakır Ve Değerli Metaller
 • Alüminyum
 • Piller
 • Plastik Geri Dönüşüm
 • Organik Geri Dönüşüm
 • Yağlar vb evde tüketimi gerçekleşen ve çevreye etkisi olan tüm ürünler yer alabilir.

Yarışmaya Katılım Koşulları ve Teknik Gereklilikler

 • Yarışmaya Grafik Tasarım ve Görsel İletişim Tasarım konusunda çalışabilen ve üretebilen herkes katılabilir.
 • Yarışmaya Katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya bireysel (kişi olarak) ya da grup olarak katılmak mümkündür. Ancak grup olarak katılımda grup adına yetkili sadece bir sorumlu/temsilci belirtilmesi gerekmektedir.
 • Yarışma 3 farklı dalda gerçekleştirilecektir:

Fotoğraf

 4200×6000 pixel ve 150-300 dpi aralığında olmalıdır.

Dijital düzenleme işleminden geçirilmemelidir.

El Sanatları

35×50 / 70×100 ve katları ebadında olmalıdır.

Çalışmada kullanılabilecek kalem, boya, teknik vb serbesttir.

Dijital Grafik

4200×6000 pixel ve 150-300 dpi aralığında olmalıdır.

10-12 sıkıştırma kalitesinde olmalıdır.

 • Katılımcılar yarışmaya belirlenen 3 ana alanda, koşullara uygun en fazla üç adet eser ile katılabilir.
 • Tüm eserlerde yaratılacak içerikler Rotary’nin etik değerlerine uygun biçimde olmalıdır.
 • Eserler “Ana tema” dışında farklı tema, belirteç, logo, yorum oluşturabilecek kurgu içermemelidir.
 • Hiçbir şekilde eserlerde Rotary Logosu kullanılmayacaktır.
 • Seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.
 • Eserlerin basılı veya çizili orijinalleri dışında eserler dijital formatta, 300 DPI çözünürlükte, TIFF ya da (sıkıştırma yapılmaksızın) JPEG uzantılı belgeye dönüştürülecek ve başvuru için belirtilen internet sayfasına yüklenerek teslim edilecektir.
 • Yarışmaya katılan tasarımların özgün olması gerekmektedir. Yarışmaya katılanlar tasarımların kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Tasarımların daha önce bir başka yarışmada ödül almamış, yayımlanmamış veya mali haklarının devredilmemiş olması gerekmektedir.
 • Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan; yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında Kural İhlali İşlemi uygulanır.
 • Katılımcı hakkında Kural İhlali İşleminin uygulanması durumunda, Ödül alan katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Anılan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır. Bu gibi hallerde her türlü hukuki sorumluluk yarışmacıya ait olup yarışma organizatörü ve seçicileri bağlamaz. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının, yarışmayı düzenleyen idarenin talebi üzerine gecikmeksizin ödülü iade etmesi gerekir.
 • Haklarında kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların, kurum, kuruluş ve herhangi bir şekilde belirleyici tabela, işaret veya görseli görünen gerçek veya tüzel kişilerin fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri ve bu iznin katılımcı tarafından ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekil ve içerikte alındığı kabul edilir. Bu meyanda gündeme gelebilecek her nevi ihlal iddiaları ve bundan kaynaklanan zarar ve ziyan taleplerinden katılımcı sorumlu olup, U.R. 2440. Bölge Federasyonu, UR 2440. Bölge Rotaract Temsilciliği ve Dokuz Eylül Rotary Derneği’nin bu çerçevede uğrayacağı her nevi zarar ziyanı Yarışmacıya rücu hakkı saklıdır.

Değerlendirme Jürisi Üyeleri

 • Rtn. Gaye Berköz
 • Rtn. Gökhan ÇITAK
 • Rtc. Özer Bilgili
 • Rtc. İrem BURSALIOĞLU

Değerlendirme

 • Bu maddede belirtilen konulara uymayan tasarımlar Değerlendirme Jürisi kararı ile yarışmadan çıkarılabilir:
 • Şartnamede belirtilen şekilde teslim edilmeyen tasarımlar,
 • Şartnamede uyulması zorunlu olduğu belirtilen konulardan herhangi birine uymayan tasarımlar,
 • Herhangi bir yerinde tasarımın sahibini tanıtan veya tanıtıcı işaret bulunan tasarımlar.
 • Grafik çalışmaları yarışma jürisi tarafından aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde değerlendirilecektir:
 • Yarışmanın konusu ve amaca uygunluğu.
 • Görsel açıdan mesajın anlaşılabilirliği.
 • Özgün ve estetik oluşu.
 • Akılda kalıcı ve etkili içeriğe sahip olması.

Dönüşüm Evde Başlar Görsel Anlatım Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: Denizatı Hotelde 1 Gece Çift Kişilik Konaklama (Mayıs Ve Haziran)
İkincilik Ödülü: Murano’s Restorant’ta 2 Kişilik Akşam Yemeği
Üçüncülük Ödülü: Tuzu Biberi Restorant’ta 2 Kişilik Kahvaltı

Dördüncülük Ödülü: 150 ₺ D&R Hediye Çeki

Beşincilik Ödülü: 100 ₺ D&R Hediye Çeki

 • Bir katılımcı en fazla bir ödül alabilir. Bir katılımcının jüri tarafından birden fazla ödüle layık görülmesi halinde sadece 1 ödüle hak kazanılmış sayılır.
 • Ödüle layık görülen tasarımlar Jüri Değerlendirmesi sonrasında 21 Ocak 2021 gününden itibaren https://www.dokuzeylulrotaract.org.tr/ kurumsal web sitesinden kamuoyuna duyurulur. Sonuçlar ayrıca kazananların adresine yazılı olarak bildirilir.
 • Tasarımların düzenlenen yarışma konusu ve amacına karşılık vermemesi halinde, jüri hiçbir tasarıma ödül vermeme hakkını saklı tutar.
 • Tüm Eserler sosyal medyada tasarımcısının ismi ile yayınlanacaktır.
 • Ödül töreninin yapılacağı yer ve tarih sonuçların açıklanması sürecinde ilgililere duyurulacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 10 OCAK 2021
Sonuçların Açıklanması: 21 OCAK 2021

Dönüşüm Evde Başlar Görsel Anlatım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.dokuzeylulrotaract.org.tr/2440-b%C3%B6lge-g%C3%B6rsel-yar%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap