Nejat Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından genç bestecileri özendirmek ve ülkemizin çoksesli müziğine yeni eserler kazandırmak amacıyla Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması düzenleniyor. Ödüllü beste yarışması başvuruları devam ediyor.

Nejat Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması

  Düzenleyen: İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı 
  Kategori: Beste Yarışması, Kültür-Sanat Yarışmaları 
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

İlgi duyan T.C. vatandaşları. 

  Son Başvuru Tarihi: 25 ARALIK 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: ŞUBAT 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 15.000 ₺
İkincilik Ödülü: 9.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 6.000 ₺

   

Yarışmanın Adı

11. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması 

Yarışma Hakkında

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV), “İzmir’den Türkiye’ye yeni bir sesleniş” olarak adlandırdığı “Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması”nınon birincisini düzenliyor. 1996 yılından bu yana ülkemizin düzenli ve kapsamlı beste yarışması olan “Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması”nın on birincisi 2021’de sonuçlanacaktır.

Ne mutlu ki İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’na On birinci yarışmamızın sonuçlanmasıyla 1996’dan bu yana 25 yılı geride bırakacağız… Hemen belirtmemiz gerekir ki başlangıçtaki heyecanımız hiç dinmeden sürüyor; hatta artıyor. İKSEV’in çoksesli müziğimize yeni yapıtlar kazandırmak, genç bestecilerimizi özendirmek, desteklemek, onlara yeni olanaklar sağlamak amacıyla başlattığı bu yarışma; geçmiş yıllarda ödül alarak deneyim kazanan birçok bestecimizin bugün olgunluk dönemlerinde olmaları göz önünde bulundurulursa, günümüzde yapıtlarını severek dinliyorsak amacına ulaşmış demektir. Az değil, bugüne değin yarışmamıza 160’ın üzerinde yapıt katılmıştır. Söylemesi kolay, yaratılması zor olan bu sayıdaki yapıtların yazılması “Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması”nı müziğimizin önemli yaşam kaynaklarından biri haline getirmiştir.

Yarışmanın Kapsamı

2021 de sonuçlanması planlanan “11.Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması” yine bu düşünceler ışığında planlanmıştır. Şartname ayrıntılarında da göreceğiniz gibi on birinci yarışma, viyolonsel ile orkestra için bestelenmiş olan Konçerto türündedir. Finale kalan yapıtlar “34. Uluslararası İzmir Festivali” çerçevesinde düzenlenecek olan Yarışma Konseri’nde seslendirilecek, katılımcı değerlendirme anlayışıyla (Seçici Kurul, Orkestra, Dinleyiciler) ödüller belirlenecektir. Yapıtlar canlı kayıt yapılarak, önceki yıllarda olduğu gibi CD haline getirilecek ve dağarcığımıza yeni yaratılar eklenecektir. İKSEV, ülkemizde yine bir ilkin gerçekleşmesine öncülük edecektir.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya T.C. vatandaşları katılabilir.
 • Yarışmacıların 1 Ocak 2021 tarihinde 50 yaşını aşmamış olmaları gerekmektedir.
 • Seçici Kurul üyeleri ile İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı üyeleri yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya gönderilen yapıtların, seslendirilmemiş, ödül kazanmamış ve telif haklarının satılmamış olması gereklidir.
 • Finale kalan yapıtların seslendirme hakkı ile ödül ve mansiyon kazanan yapıtların CD, Kaset, Video-CD ve DVD yapma hakları beş yıl süre ile İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’na ait olacaktır.
 • Ödül kazanan yapıtların herhangi bir orkestrada seslendirilmeleri sırasında, programda yapıt isminin yanı sıra aldığı ödül mutlaka belirtilecektir.
 • Yarışmaya katılan yapıt sahipleri bu Şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.

Yapıtlarda Aranacak Koşullar

 • 2021 yılında sonuçlanacak olan bu yarışma, viyolonsel ile orkestra için bestelenmiş olan Konçerto türündedir.
 • Besteci, yapıtında kullanacağı kompozisyon dilinde özgürdür.
 • Besteci, yarışmaya birden fazla yapıtla katılamaz.
 • Yarışmaya gönderilen yapıtın orkestra kadrosu, en fazla 2 Flüt, 2 Obua, 2 Klarinet, 2 Fagot, 2 Korno, 2 Trompet, Arp, Timpani, 2 Vurmalı Çalgıcı ve yaylı çalgılar grubu için olmalıdır. Besteci gerek duyarsa eser içinde yalnızca 2. flütü küçük flüt (piccolo) ile 2. obuayı korangle ile 2. klarineti de bas klarinet ya da mi bemol klarinet ile değiştirebilir.
 • Yapıtın süresi en az 20, en fazla 25 dakika olmalıdır.
 •  “11. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması”nın Yarışma Konseri, “35. Uluslararası İzmir Festivali” çerçevesinde gerçekleştirileceğinden, İKSEV, gönderilen yapıtların İzmir’e ithaf edilmesini ve konçertoya (eğer verilecekse) İzmir ile ilgili bir isim verilmesini önermektedir.

Yapıtın Teslimi

 • Besteci, yapıtın bilgisayarla yazılmış orkestra partisyonunu PDF formatında bir CD’ye yükleyerek

İKSEV “11. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması” Mithatpaşa Cad. No: 861 K.7 D.7 Göztepe-Konak – İZMİR Adresine kargo ile gönderir

 • Yarışmaya gönderilen yapıt, en geç 25 Aralık 2020 Cuma günü saat 17.00’den önce teslim edilmiş olmalıdır. Hangi nedenle olursa olsun belirtilen tarihten sonra gelecek yapıtlar yarışmaya katılamaz. Kargoda olacak gecikmeler ve kayıplardan İKSEV sorumlu tutulamaz.
 • Yapıta besteci tarafından bir RUMUZ verilecektir. Rumuz beş rakamdan ya da anlam taşımayan beş harften oluşabilir.  Rumuz, CD üzerine, partisyonun her kopyasında birinci sayfanın sol üstüne yazılacaktır. Yarışmaya gönderilen partisyonlar üzerinde bestecinin kimliğini belirten ad, imza vb. işaretler bulunmayacaktır.
 • Besteci, yapıtı için ayrı ve kapalı bir KİMLİK ZARFI düzenleyecektir.
 • Kapalı Kimlik Zarfı’nın üzerinde, bestecinin yapıtı için kullandığı rumuz ile İKSEV “11. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması” deyimi bulunacaktır. (Bu zarf üstünde bestecinin kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ve yazı bulunmayacaktır.)
 • Kimlik Zarfı’nın içinde yapıtın rumuzu, bestecinin Nüfus Cüzdan fotokopisi (arkalı-önlü), adı soyadı, özgeçmişi, adresi, telefon, faks ve e-mail adresini içeren bir belge bulunacaktır.
 • Ayrıca Kimlik Zarfı’nın içinde bu Şartnamede belirtilen yarışma koşullarını aynen kabul ettiğini belirten, imzalı ve tarihli bir belge bulunacaktır.
 • Finale kalamayan yapıtların kimlik zarfları açılmaz. Bu yapıtlarla ilgili CD ve Kimlik Zarfı sonuçların açıklanmasını izleyen iki ay içinde sahipleri tarafından geri istenebilir. Bu süre içinde istenmeyen yapıtlardan İKSEV sorumlu tutulamaz.
 • Yapıt teslimi ile ilgili Şartnameye uymayan yapıtlar, yarışma dışı bırakılır.

Seçici Kurul

Gürer Aykal Orkestra Şefi

Erdoğan Davran Solo Çellist

Çağ Erçağ Solo Çellist

Turgay Erdener Besteci

Rengim Gökmen Orkestra Şefi

Hasan Uçarsu Besteci

Serdar Yalçın Besteci-Orkestra Şefi

Yarışma Genel Sekreteri : Serdar OngurlarDramaturg

 • Seçici Kurul, ilk değerlendirme toplantısı için Şubat 2021’de zoom ile toplanır. Toplantının günü ve saati Yarışma Genel Sekreteri tarafından Seçici Kurul üyelerine en az 15 gün önce bildirilir.
 • Seçici Kurul ilk değerlendirme toplantısında kendi üyeleri arasından bir oturum başkanı seçer. Yazmanlık görevini Genel Sekreter yürütür.
 • Seçici Kurul üyelerinden biri(leri)nin değerlendirme toplantısına katılamaması halinde yerine İKSEV, bir başka üye belirleme hakkına sahiptir.

Seçici Kurul ve İlk Değerlendirme

 • Yapıtlar Seçici Kurul tarafından, bu Şartnamenin hükümlerine uygunluk ile form, özgünlük, ustalık, kendi içinde üslup tutarlığı, yaratıcılık, teknik düzey ve müzikal yapı açılarından değerlendirilir.
 • Seçici Kurul Üyeleri, aralarında yaptıkları görüşmenin ardından, finale kalmaya ve seslendirilmeye değer bulduğu en çok üç yapıtı belirler.
 • Finale kalmaya değer görülen yapıtların rumuzlarına göre kimlik zarfları Yarışma Genel Sekreteri tarafından açılır, finale kalan yapıtlar ve besteciler belli olur. Değerlendirme sonuçları, (ödüllere göre sıralama yapılmadan) “Finale Kalan Yapıtlar” olarak bir tutanakla saptanır, İKSEV Yönetim Kurulu Başkanlığı’na sunulur.
 • Finale kalan yapıtların bestecileri, İKSEV tarafından ilan edilir.
 • Seçici Kurul, yarışmaya değer yapıt bulamazsa, konuyla ilgili görüşlerini ve yarışmanın ertelenmesini İKSEV Yönetim Kurulu’na önerebilir.

Finale kalan Yapıtlar ve Partilerin Yazdırılması

 • Finale kalan yapıtlar, “34. Uluslararası İzmir Festivali” kapsamında düzenlenecek olan Yarışma Konseri’nde seslendirilecektir.
 • Yarışma Konseri’ndeki şef ve solistler İKSEV tarafından belirlenecektir.
 • Finale kalan yapıtların Yarışma Konseri’nde seslendirilme sırası, Yarışma Konseri’ni yönetecek olan orkestra şefi tarafından belirlenecektir.
 • Yapıtları Finale kalan besteciler, orkestra partisyonunu, piyano eşlikli solo viyolonsel partisini sonuçların ilanından bir ay sonra, orkestra partilerini de konser tarihinden en geç iki ay önce teslim edeceğini kabul eder.

Yarışma Konseri ve Katılımcı Değerlendirme

Önceki yarışmalarımızda olduğu gibi bu yarışmada da katılımcı bir değerlendirme yöntemi uygulanacaktır. Yarışma Konseri’ndeki değerlendirme, Seçici Kurul’un, Orkestra Üyelerinin ve Dinleyicilerin oylarıyla yapılacaktır.

 1. Seçici Kurul ve Orkestra Üyeleri için iki tip Bireysel Değerlendirme Formu hazırlanacaktır. Yarışma Konseri’nde seslendirilecek bütün yapıtları içeren bu formlar, her ödül için değer görülen yapıtları açık biçimde belirtmeye-sıralamaya elverişli olacaktır.  İki gurup için hazırlanmış olan bu özel formlar,
 • Seçici Kurul üyelerine konser öncesi Yarışma Genel Sekreteri tarafından,
 • Orkestra Üyelerine ise Genel Prova öncesi sahneye çıkarken İKSEV Görevlisi tarafından verilecektir.
 • Bir kişiye birden çok form verilmeyecektir.
  1. Dinleyici oyları ise elektronik oylama sistemi ile saptanacaktır. Yarışma Konseri öncesi oy kullanmak isteyen her dinleyiciye bir keypad verilecek, dinleyiciler oylarını her yapıt için verilen numaraya göre butona basarak belirleyecek ve ana bilgisayara gönderilen bu oylar dinleyicilerin beğenisini ve sıralamasını saptayacaktır. Dinleyiciler beğendikleri yapıt için verdikleri oy oranlarını, sahnede yansıtılacak olan elektronik panoda görebilecektir.
  2. Dinleyici oylarının nasıl kullanılacağını içeren bilgiler Yarışma Konseri öncesi bir sunucu tarafından kapsamlı bir biçimde açıklanacaktır.

Gurup Formları’nın Değerlendirilmesi ve Ortak Değerlendirme

 1. Yarışma Konseri sonrası, Gruplardan (Seçici Kurul, Orkestra Üyeleri ve Dinleyiciler) gelen oylar Yarışma Genel Sekreteri tarafından tasnif edilecektir.
 • Orkestra oyları: Başkemancı ve İKSEV Görevlisi formları toplayacak ve çift imzalı bir tutanakla, Yarışma Genel Sekreteri’ne verecektir.
 • Dinleyici oyları: Elektronik Oylamayı yapan Şirket Sorumlusu ve bir İKSEV görevlisi bilgisayarda oluşan oyları toplayacak yine çift imzalı bir tutanakla Yarışma Genel Sekreteri’ne verecektir.
 • Seçici Kurul oyları: Konser sonrası yapılacak olan toplantı sonucu üyelerin oyları Yarışma Genel Sekreteri tarafından toplanacak, diğer grupların oylarıyla birleştirilerek, her üç grubun oluşturduğu puan ile sıralama belirlenecektir.
 1. Yarışma Konseri sonrası Seçici Kurul toplanır. Yarışma Genel Sekreteri; çift imza ile gelen orkestra ve seyirci oylarını ve de Seçici Kurul’un oylarını Seçici Kurul Başkanı’nın gözetiminde, Kurul önünde Ortak Değerlendirme Formu’na işler. Her grubun toplamından alınan puanları 100, 80, 70 olarak belirler ve genel toplamı yapar. Buradan çıkacak sonuç sıralamayı belirler. Sıralama birinci, ikinci, üçüncü biçiminde yapılır.
 2. Birden çok yapıta eşit sayıda puan çıkarsa, ödül sıralamasını belirleme hakkı Seçici Kurul’a aittir.
 3. Bir ödül, iki yapıt arasında bölüştürülemez.
 4. Ödül Sıralaması bir tutanakla saptanır, Seçici Kurul ve Yarışma Genel Sekreteri tarafından imzalanır aynı gece açıklanmak üzere İKSEV’e teslim edilir. Bu karar kesindir, değiştirilemez. 

Nejat Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması Ödülleri

 • Birincilik Ödülü:   15.000 TL
 • İkincilik Ödülü:       9.000 TL
 • Üçüncülük Ödülü:  6.000 TL

Yarışma Takvimi

Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 20 EYLÜL 2019
Son Başvuru Tarihi: 20 ARALIK 2020
Jüri Toplantı Tarihi: 22 ARALIK 2020
Sonuç Bildirim Tarihi: 24 ARALIK 2020
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi :Yarışma sonrasında bilgi verilecek…

Dr. Nejat Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://iksev.org/tr/beste/4/yarisma-detaylari

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.214 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap