Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Giriş Kapısı Fikir Projesi Yarışması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ildeki hayvanat bahçesinin girişinde ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak aynı zamanda mimarlık ve mühendislik disiplinlerinin özgün yansımalarının yer aldığı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Giriş Kapısı Fikir Projesi Yarışması düzenleniyor. Ödüllü mimari proje yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Giriş Kapısı Fikir Projesi Yarışması

  Düzenleyen:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

  Kategori: Proje, Fikir, Mimari, Tasarım, Bilim
  Kapsadığı Şehir: Gaziantep
  Kimler Başvurabilir:

TMMOB Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi üyesi mimarlar.

  Son Başvuru Tarihi: 13 TEMMUZ 2020 Saat 17:00
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 24 TEMMUZ 2020
  Ödüller:

Birinci: 15.000 ₺

İkinci: 10.000 ₺

Üçüncü: 7.500 ₺

Mansiyon: 2.500 ₺ (3 Adet)

- Advertisement -

Yarışma Hakkında

Gaziantep ili sınırları içerisinde bulunan yılda yaklaşık 4 milyona yakın turisti ağırlayan Ülkemizin en büyük hayvanat bahçesi için şehrimize ve mimarlık mesleğine yaraşır, bundan sonraki tasarımlara katkı sağlayacak, mimarlığa ve tüm mühendislik hizmetlerine uygun, özgün önerilerin geliştirilerek giriş kapısı ve donatıların tasarımı amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Amacı

Gaziantep Hayvanat Bahçesi Giriş Kapısı konulu fikir projesi gerçekleştirilirken; kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin yarışma yolu ile geliştirilmesi, çok sayıda alternatiften uzun vadede gereksinimleri karşılayabilecek nitelikli, özgün, işlevsel, ekonomik ve yenilikçi çözümler seçilmesi ve güzel sanatların teşvikine uygun ortam sağlanmasıdır.

Yarışmanın Konusu ve Yeri

Gaziantep Hayvanat Bahçesi Giriş Kapısının fikir projesi yarışması yoluyla elde edilmesidir. Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Yamaçtepe Mahallesi sınırları içerisinde kalan 56022 nolu cadde (Mahraman Yolu) üzerinde bulunmaktadır. Yarışma arazisi yaklaşık 19470 m² dir. İmar planında kırmızı alan ile sınırları belirtilmiştir.

İhtiyaç ve İstenilen Unsurlar

Giriş Kapısı ve Sosyal Donatıları tasarlanan Gaziantep Hayvanat Bahçesi Giriş Kapısı’nın, Hayvanat Bahçesinin bir giriş yapısı olmasının ötesinde, kentimiz için önemli bir sosyal ve kültürel odak oluşturması amaçlanmaktadır. Giriş Kapısı ve Sosyal Donatılarını destekleyen 56022 nolu caddenin hayvanat bahçesi aksı olduğunu simgeleyen heykel, tabela vb. kent objeleri tasarımlarda giriş kapısı ile bir bütünlük oluşturacak şekilde tasarlanacaktır.

Fikir projesi yarışmasının ana kurgusunu oluşturan giriş kapısının ana kullanıcısı ziyarete gelen yayalardır. Yayalar otoparka araçlarını bırakıp veya toplu taşıma ile gelerek, biletlerini alıp giriş kapısında bulunan turnikelerden hayvanat bahçesine giriş yapacaklardır.(Engelli ziyaretçiler için ayrı turnike düşünülmelidir.)

Acil durumlarda hayvanat bahçesi içerisine servis, ambulans, itfaiye vb. araçlarının gireceği proje kapsamında değerlendirilmelidir.

Yarışmacılardan şartname, ihtiyaç programı ve eklerinde sunulan asgari koşulları sağlarken bu amacı da göz önünde bulundurmaları ve programı bu doğrultuda yorumlamaları beklenmektedir.

1. Giriş Kapısı

2. Güvenlik odası (6m²) – Giriş Turnikelerine yakın konumlanmalıdır.

3. Bilet gişesi (6m²) – Ana Girişten önce konumlanmalıdır.

4. Danışma (12m²)

5. Tanıtım ofisi (12m²)

6. Emanet Ofisi veya dolabı (150 adet dolap)

7. Kadın, Erkek ve Engelli Wc (Kadın ve Erkek wc kabinleri 3’er adet, Engelli wc kabini 1 adet olacaktır.)(Giriş Kapısının Ön bölümünde konumlanmalıdır.)

8. Bebek Bakım Odası 1 adet 6m²

9. Giriş Kapısından Hayvanat Bahçesine Bağlanan yaya aksı üzerinde 2 adet 16m² Büfe

10. Giriş Kapısından Hayvanat Bahçesine Bağlanan yaya aksı üzerinde 2 adet 16m² Kafeterya

11. Giriş Kapısından Hayvanat Bahçesine Bağlanan yaya aksı üzerinde 1 adet 70m² Hediye eşya satış mağazası

12. Tüm mekanlar için ihtiyaç duyulan mekanik ve elektrik odalar. (sıcak su, Isıtma – soğutma sistemleri, güvenlik kameraları, ses sistemi vb. teknik ihtiyaçlar düşünülecektir.)

13. Giriş kapısına ulaşılmadan önce en az 150 araçlık otopark, 5 araçlık otobüs,

15 araçlık minibüs parkı çözülecektir.(Otopark alanları da tasarım alanı sınırlarına dahildir.)

14. Giriş Kapısı ve Otopark tasarımından sonra, kalan boşluklar ise Giriş Kapısının bir bütünü olacak şekilde yeşil alan olarak tasarlanacaktır. Tasarlanacak olan yeşil alan, bir peyzaj tasarımı olup, dinlenme, oturma alanlarını bu madde kapsamında değerlendirilecektir.

Tasarımcılar özgür olup,

*Islak hacimleri mekanların içerisinde veya ortak bir alanda çözebilirler.

* Talep edilen mekanları bütüncül veya tekil tasarımlar şeklinde çözebilirler.

*Tasarımcılara yol göstermek adına m² ler verilmiş olup, mekan alanları

(+),(-) %20 tasarıma göre şekillenebilir.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile TMMOB Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi İşbirliğiyle; serbest, bölgesel ve tek aşamalı fikir projesi yarışmasıdır.

Yarışmayı Açan Kurumun Adı Adresi Ve İletişim Bilgileri

• Adı: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

• Adresi: İncilipınar Mah. Şehit Yusuf Erin Caddesi Büyükşehir Belediyesi Binası Şehitkamil / Gaziantep

• Web: www.gaziantep.bel.tr/

• Telefon: +90 342 211 12 00

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmacılar aşağıdaki koşullara uymalıdır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddenin (g) bendi dışındaki, koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya Katılacaklarda Aranacak Koşullar

a- TMMOB Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi üyesi mimar olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak (Yarışmaya ekip halinde katılma durumunda tüm ekibin Gaziantep Şube üyesi olması gereklidir.).

b- Seçici Kurul üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

c- Seçici Kurul üyeleri (danışman, asıl, yedek) ve raportörlerle bunların 1. Dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

d- Seçici Kurul çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.

e- Yarışmayı açan idarede, yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

f- Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

g- Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne yazdırmış olmak (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu koşulu yerine getirmesi yeterlidir),

Yarışmaya katılmak isteyenler, ad, soyadı, e-posta, telefon ve açık adreslerini Mimarlar Odası Gaziantep Şubesine “Gaziantep Hayvanat Bahçesi Giriş Kapısı ” konulu olarak mail atarak yarışma şartnamesini bedelsiz olarak alacaklardır.

Bu koşullara uymayanlar proje teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılırlar.

Seçici Kurul Üyelerinin ve Raportörlerin İsim ve Ünvanları

Danışman Seçici Kurul Üyeleri

Sezer CİHAN Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri

F. Aslı TEZEL Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı

F. İrem ELBEYLİ Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı

Celal ÖZSÖYLER Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı

Ali Mert ÖZSOY Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkan Y.

Asıl Seçici Kurul Üyeleri

Dr. Mehmet Murat Uluğ Dr. Mimar, HKÜ (Jüri başkanı)

Y. Erdem GÜZELBEY Mimar, GBB

Sevda USALP İnşaat Mühendisi, GBB

Doç. Dr. Gülden G. AYALP Dr. Mimar, HKÜ

Dr. Esra G. YILDIRIM Dr. Mimar, GAÜN

Muhtar KÜÇÜKKÖMÜRCÜ Y. Mimar

Haluk TAZEBAY Y. Mimar

Yedek Seçici Kurul Üyeleri

Hakan MARAŞ Y. Mimar

Gökhan GÜMÜŞBURUN İnşaat Y. Mühendisi, GBB

Hüseyin POLAT Y. Mimar, GBB

Raportörler

Elif DEMİR Mimar

Taner YÜREKLİ Y. Mimar, GBB

Raportör Yedek

Ezgi KALFE ŞAHİN Mimar

Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler

1- Yarışma Şartnamesi

2- Halihazır Harita

3- Uydu Fotoğrafı

4- Altyapı Paftaları

Yarışmacılardan İstenilenler

Kimlik Zarfı

Proje ile aynı rumuzu taşıyan zarfın üzerine yazıcı ile “Hayvanat Bahçesi Giriş Kapısı

Fikir Projesi Yarışması” yazılacaktır.

Zarfın içine:

• Ekip üyelerinin yarışma koşullarını aynen kabul ettiklerini belirten, adı ve soyadlarını, bitirmiş oldukları okulu ve diploma numaralarını, oda sicil numaralarını ve adreslerini bildirir imzalı bir belgeyi koymaları gereklidir.

• Mimarlar Odası ilgili şubesince yarışmanın ilan edildiği yıl içinde düzenlenmiş, yarışmacıya ilişkin üye tanıtım belgesini,

• Ekip olarak katılım durumunda, bu belgeler ekip ortaklarının her birince verilecektir. (Ekip yalnızca mimarlardan oluşacaktır. Öteki disiplinlere mensup katılımcılar yardımcı ya da danışman olarak yer alabilirler.)

• Ekip listesinde ekip başı, ekip, danışman ve ekip yardımcıları olarak tüm isimler belirtilecektir.

• A4 formatında mimari açıklama raporu ve strüktür öneri raporu.

• Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada derece ve mansiyon kazanmadıkları halde kimliğinin açıklanmasını dileyenler, kimlik zarflarının üzerine ayrıca “açılabilir” ibaresini yazarlar. Üzerinde “açılabilir” kaydı bulunan kimlik zarfları derece ve mansiyon kazanmamış olsalar dahi seçici kurul tarafından açılır ve bu husus bir tutanakta belirtilir.

Çizimlerin Niteliği ve Ölçeği

• Giriş Kapısı ve Donatılar vaziyet planı 1/500 ölçekli,

• Tüm Kat Planları 1/100 ölçekli (yerkatı planı yakın çevreyi de içerecek biçimde çizilecektir)

• En az iki tane Kesit 1/100 ölçekli (uzun kesit yakın çevreyi de içerecek biçimde çizilecektir)

• Görünüşler 1/100 ölçekli

• Yarışmacının gerekli gördüğü yerden, yapının ana malzeme ve konstrüksiyon kararlarını açıklayıcı kısmi çizim 1/50 ölçekli

• Yarışmacının gerekli gördüğü diğer çizimler, şema ve 3b görseller

• Mimari Açıklama Raporu: Bu raporda verilen ihtiyaç programı ve arsa verilerinin tasarımda nasıl ele alındığı ve değerlendirildiği belirtilecektir. Ayrıca projenin yapı ekonomisi ve geleceğe dönük sürekliliği açısından işlevine uygun yapım yöntemi, malzeme, genel mimari planlama verileri açıklanacaktır. (maksimum 400 kelime)

• Strüktür Öneri Raporu (maksimum 250 kelime)

Projelerin Sunuş Biçimi

Pafta boyutu A1 (düşey) olmak üzere sunum biçimi ve pafta sayısı maksimum 3 adettir. Bir takım kopya ve tüm dokümanların sayısal kopyalarını içeren bir CD teslim edilecektir. Paftalar sert bir malzeme üzerine yapıştırılmış olacaktır. Her paftanın sağ alt köşesinde pafta asılma şeması yer alacaktır.

Rumuz ve Dosya Esasları

Projeler raportörlüğe dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim edilir. Tüm proje paftalarının ve raporların her sayfasının sağ üst köşesine, model ve benzeri nesnelerin uygun yerlerine ve ambalajların sağ üst köşesine beş (5) karakterli bir rumuz yazılır. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. Teslim edilecek proje ambalajı üzerinde ayrıca “Hayvanat Bahçesi Giriş Kapısı Fikir Projesi Yarışması” ibaresi yer alacaktır.

Yarışmacıların Uymakla Yükümlü Olduğu Esaslar ve Yarışmadan Çıkarma

Aşağıda belirtilen hususlara uymayan projeler, seçici kurul kararı ile tutanağa geçerek yarışmadan çıkarılır:

1. Kimlik zarfı ve zarfın içinde bulunması gerekli belgeleri bulunmayanlar,

2. Yarışmaya katılım koşullarına uymayanlar,

3. Herhangi bir yerinde yapıtın sahibini tanıtan ve işaret bulunan yapıtlar.

4. Özgün olmadığı veya başka bir yerde tekrarladığı tespit edilmiş projeler.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Giriş Kapısı Fikir Projesi Yarışması Ödülleri

Birinci: 15.000 ₺

İkinci: 10.000 ₺

Üçüncü: 7.500 ₺

Mansiyon: 2.500 ₺ (3 Adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 13 TEMMUZ 2020 Saat: 17:00

Sonuç Açıklanma Tarihi: 24 TEMMUZ 2020

          

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Giriş Kapısı Fikir Projesi Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.gaziantepmimod.org.tr/gaziantep-buyuksehir-belediyesi-hayvanat-bahcesi-giris-kapisi-fikir-projesi-yarismasi/

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap