İçindeki Mimarı Çıkar Fikir Yarışması

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından İstanbul’daki lise son sınıf öğrencilerinin mimarlık ve tasarım alanına ilgilerini artırmak ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde okumak isteyen gençleri desteklemek amaçlarıyla İçindeki Mimarı Çıkar Fikir Yarışması düzenleniyor. Ödüllü poster tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

 

İçindeki Mimarı Çıkar Fikir Yarışması

  Düzenleyen: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
   Kategori: Poster Tasarımı, Tasarım Yarışması, Lise Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: İstanbul 
  Kimler Başvurabilir:

İstanbul’daki tüm lise son sınıf öğrencileri. 

  Son Başvuru Tarihi: 18 HAZİRAN 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 9 TEMMUZ 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: %100 Eğitim Bursu  + Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü: %50 Eğitim Bursu  + Tablet
Üçüncülük Ödülü: %25 Eğitim Bursu  + Çizim Tableti

   

- Advertisement -

Yarışma Hakkında

“İçindeki Mimarı Çıkar”, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nün düzenlediği, İstanbul İlinde lise son sınıf öğrencilerinin katılımına açık ödüllü bir poster tasarım yarışmasıdır. Tek aşamalı olan poster tasarım yarışmanın 2021 yılı için konusu “Doğa Evi” olarak belirlenmiştir.

En basit tanımıyla “ev”, insanoğlunun barınma ihtiyacının karşılandığı mekândır. Tarihöncesi çağlarda bir mağara ya da ağaç kovuğu bu işlevi yerine getirirken, günümüzde ev kavramı, ailemiz ile beraber yaşadığımız, uyuduğumuz, yemek yediğimiz, ders çalıştığımız, oyun oynadığımız, kendimizi özgür ve güvende hissettiğimiz yer anlamına gelmektedir. “Ev” hayatımızın merkezindedir. Okula gider, işe gider sonra eve döneriz. Parkta ya da bahçede oynamaya çıkar sonra yine eve geri döneriz. “Ev” kendimizi güvende, bir yere ait hissetmemizi sağlayan en önemli mekândır.

İçinde bulunduğumuz küresel salgın süresince “Ev” kavramının anlamı daha da genişledi. Artık çoğumuz için bir barınma mekânı olan bu yerde hem çalışıyoruz hem eğitim görüyoruz hem de ailelerimizle beraber daha çok vakit geçiriyoruz.

“İçindeki Mimarı Çıkar” Poster Yarışması ile sizlerden, “Ev” kavramını “Doğa” içerisinde yeniden düşünmeye çağırıyor. İnsanın doğa ve ev ile ilgili bağlantılarının yeniden düzenleneceği, doğayla uyumlu ama ona zarar vermeyen, salgın ile birlikte oluşan yeni “Ev” ihtiyaçlarına da cevap arayan bir tasarım beklenmektedir.

Tasarlanacak olan “Doğa Evi” nin yeri, malzemesi, büyüklüğü, hane halkı gibi tüm kriterler yarışmacıya bırakılmıştır. Ancak yarışmacı tarafından oluşturulacak senaryo ve kurgunun jüri tarafından anlaşılabilecek biçimde tasarıma aktarılması gerekmektedir.

Yarışmacı yer seçimi konusunda serbesttir. Ancak tasarımın belirli bir doğal alanda gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Denizde, su üzerinde, karada, ormanda, belki gökyüzünde… “Doğa” olarak tanımlanabilecek herhangi bir yerde tasarım kurgulanabilir.

Yarışma Amacı

Üniversitemiz Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı Bahar döneminde İstanbul ilinde öğrenim görmekte olan lise son sınıf öğrencilerine yönelik bir poster yarışması düzenlemek istemektedir. Yarışmanın hedefi lise son sınıf öğrencileri arasında Mimarlık ve Tasarım alanı için farkındalık yaratmak ve bu alanda öğrenim hayatına devam etmek isteyen öğrencilere destek olmaktır.

Yarışma Kapsamı

İstanbul İlinde bulunan tüm Lise son sınıf öğrencileri bu yarışmaya katılabilecektir.

Tasarım Yarışması Koşulları

 • Yarışmaya, T.C. vatandaşı olan İstanbul İlinde bulunan liselerde öğrenim gören lise son sınıf öğrencileri katılma hakkına sahiptir. Öğrencilerin bu yarışmaya bireysel olarak katılmaları gerekmektedir.
 • Yarışmacılar en fazla üç adet çalışma ile katılabilirler.
 • Son başvuru tarihi 18 Haziran 2021 olarak belirlenmiştir.
 • Başvuru dosyaları, .pdf veya .jpeg uzantılı bir dosya olarak gönderilmelidir. Dosyalar en fazla 10 MB boyutunda olmalıdır. El çizim, eskiz, resim veya maket türünde olan çalışmaların bir tarayıcıdan alınan çıktı veya düz bir yüzeyde gün ışığında çekilmiş, müdahale edilmemiş bir fotoğrafla yarışmaya yollanması gerekmektedir. Bu şartlar gerçekleştirilmediğinde jüri, başvuruyu ve yapılan teslimi geçersiz kılma hakkına sahiptir.
 • Yarışmacılardan daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış̧ ya da sergilenmemiş̧ özgün çalışmalar ile yarışmaya katılımları beklenmektedir. Çalışmanın daha önce sergilendiğinin ve/veya daha önce herhangi bir yarışmaya katılmış olduğunun tespiti durumunda ilgili çalışma değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu hususun ödül kazandıktan sonra tespiti halinde ise aday, kazandığı ödülü iade ile mükellef olacaktır.
 • Yarışmaya katılacak öğrencilerden, icindekimimaricikar.fsm.edu.tr sitesi üzerinden yayınlanan şartnameyi okuması, EK-1, EK-2 ve EK-3’ün eksiksiz bir biçimde doldurması ve onaylaması ve yarışmaya katılacakları çalışmaların görsellerinin de bulunduğu pdf veya jpeg uzantılı dosyasını eksiksiz olarak başvuru alanına eklemeleri gerekmektedir.
 • Yarışmaya seçici kurul üyeleri, raportörler ile birinci derece yakınlıkları olanlar katılamazlar.
 • Proje ve yarışma esaslarının tam ve eksiksiz yerine getirilmesi için yarışmaya katılacak her öğrencinin şartnameyi dikkatlice okuması gerekmektedir. Ayrıca tüm yarışmacıların icindekimimaricikar.fsm.edu.tr sitesi üzerinden yayınlanacak Yarışma Takvimi’ni takip etmeleri ve tarihlere uymaları gerekmektedir.
 • Proje teslim süresini geçiren, yarışmacılardan istenenleri eksik-hatalı gönderen veya icindekimimaricikar.fsm.edu.tr üzerinden sisteme yüklenecek belgeleri istenen zamanda yüklemeyen, tüm yarışmacıların projeleri, jüri değerlendirme sürecine dâhil edilmeyecektir.
 • Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Katılımcılardan İstenenler

 • Öğrenci velisi tarafından imzalanmış ” EK-1, Veli İzin Belgesi”.
 • Öğrenci velisi tarafından imzalanmış “EK-2, Açık Rıza Onayı”.
 • Katılımcı ve velisi tarafından imzalanmış “EK-3, Katılım Formu ve Taahhütname”.
 • Katılımcı tarafından gönderilen eserin aslı. (Yarışmaya katılacakları çalışmaların görsellerinin de bulunduğu pdf veya jpeg uzantılı dosyaları. )

Başvuru Şekli

Başvuru belgeleri dijital olarak icindekimimaricikar.fsm.edu.tr adresinde belirtilen alana yüklenecektir.

Eserlerin Gönderim Şekli

Yarışmaya katılacak öğrencilerden, icindekimimaricikar.fsm.edu.tr sitesi üzerinden yarışmaya katılacakları çalışmaların görsellerinin de bulunduğu pdf veya jpeg uzantılı dosyanın eksiksiz olarak başvuru alanına eklemeleri gerekmektedir.

 *Yarışmaya katılacak öğrencilerden, icindekimimaricikar.fsm.edu.tr sitesi üzerinden EK-1, EK-2 ve EK-3’ün yüklenmesi gerekmektedir.

Yarışmacılardan İstenenler ve Rumuz Esasları

Katılımcılar, tasarımlarını 420×297 mm (A3) ebadında, .pdf veya .jpeg uzantılı max. 10 MB bir dosya olarak web sitesi üzerinden teslim edeceklerdir. Katılımcıların “rumuz” kurallarına uyarak web sitesine dosyalarını yüklemeleri beklenmektedir. Sunum tekniği serbesttir. Tasarımı anlatan paftanın üzerinde katılımcı kimliği anlaşılmamak koşulu ile tasarımı anlatan açıklama yazısı katılımcının takdiri doğrultusunda eklenebilir. Katılımcılar, web sitesine yükleyecekleri dosyanın adını, iki adet harf ve dört adet birbirini tekrarlamayan rakamdan oluşan bir rumuz şeklinde oluşturmalılardır. Örneğin: AB1357.pdf veya CD2468.jpeg

Dosya adında yazan bu rumuz dışında yüklenen dosya içerisinde ve adında katılımcının kimliğini belli edecek her hangi bir yazılı/çizili ifadenin yer alması diskalifiye sebebi olarak kabul edilir.

Yarışma Kullanılabilecek İfade Teknikleri

Yarışmada aşağıda listelenen ifade teknikleri kullanılabilecektir. Bu teknikler veya bu tekniklerin birlikte kullanıldığı bir ifade yöntemi seçilebilir.

Maket

(Malzeme ve teknik serbest olmakla beraber maket fotoğraflarından oluşan bir pafta ile katılım sağlanacaktır.)

Dijital Model

(3 boyutlu modelleme programları ile hazırlanan görsellerden oluşan bir pafta ile katılım sağlanacaktır.)

Eskiz

(İfade tekniği serbest olmakla birlikte, eskiz, karikatür, resim vb. tekniklerle oluşturulan bir pafta ile katılım sağlanacaktır.)

Yarışmanın Değerlendirme Kriterleri

-Yaratıcılık ve özgünlük

-Senaryo ve kurgu

-İfade becerisi

Telif Hakkı

 • Etkinlikler sonucu ortaya çıkacak eserlerin telif hakkı eser sahibine ait olup, eser sahibinin izni olmaksızın basılmayacak, yayımlanmayacak, paylaşılmayacak ve sergilenmeyecektir.
 • Telif hakları ile ilgili tüm işlemler, 5.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 22.12.2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa uygun olarak yürütülecektir.
 • Ancak, gerekli durumlarda sosyal etkinlik izni veren birim veya kurumumuz bu eserleri muvafakat alarak kullanma hakkına sahiptir.

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Onursal Jüri Üyeleri

İsmail GERÇEK (FSMVÜ Mütevelli Heyet Başkanı)

M. Hilmi ŞENALP (Mimar-FSMVÜ Mütevelli Heyet Üyesi)

Prof. Dr. M. Fatih ANDI (FSMVÜ Rektörü)

Prof. Dr. İbrahim NUMAN (FSMVÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı)

Asli Jüri Üyeleri

Prof. Dr. Ayfer AYTUĞ (FSMVÜ Mimarlık Bölümü Başkanı)

Doç. Dr. Aras NEFTÇİ (İTÜ Mimarlık Bölümü)

Doç. Dr. Selin YILDIZ (YTÜ Mimarlık Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Salih SALBACAK (FSMVÜ İç Mimarlık Bölümü Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Onur ŞİMŞEK (FSMVÜ Mimarlık Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Can ÖZKAN (FSMVÜ Mimarlık Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Serkan USTAOĞLU (FSMVÜ Mimarlık Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Burcu BALABAN ÖKTEN (FSMVÜ Mimarlık Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Yaprak ARICI ÜSTÜNER (FSMVÜ Mimarlık Bölümü)

Raportörler

Arş. Gör. Burcu Nimet DUMLU (FSMVÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Arş. Gör. Mesut DURAL (FSMVÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Arş. Gör. Özlem AKYOL (FSMVÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Yarışma İletişim

İletişim Telefon

0212 521 81 00

İletişim e-posta adresi

fsm@fsm.edu.tr , mtf@fsm.edu.tr

İletişim Adresi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Zeyrek Mah. Büyükkaraman Cad. No:53 Fatih /İSTANBUL

www.fsm.edu.tr, www.mtf.fsm.edu.tr, icindekimimaricikar.fsm.edu.tr

İçindeki Mimarı Çıkar Fikir Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi %100 Eğitim Bursu  + Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi %50 Eğitim Bursu  + Tablet
Üçüncülük Ödülü: %25 Eğitim Bursu  + Çizim Tableti

*Yarışmada ilk üçe giren öğrencilerin burs ödülleri 2021 YKS sonuçlarına göre Üniversitemiz Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bölümlerinden herhangi birini tercih edip, yerleşmeleri halinde, eğitim ücretinden belirtilen oranda indirim şeklinde uygulanacak ve bursun kesilmesi şartları hususunda Burs Yönergesine uyulacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 18 HAZİRAN 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 9 TEMMUZ 2021

İçindeki Mimarı Çıkar Fikir Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://icindekimimaricikar.fsm.edu.tr/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap