İGDAŞ En Havalı Kareler Fotoğraf Yarışması

İGDAŞ, süslemeleriyle, çiçekleriyle, sohbetleriyle ve hikayeleriyle özel bir yer edinen İstanbul’un balkonlarının yansıtıldığı 6. Ulusal En “Havalı” Kareler Fotoğraf Yarışması düzenliyor. “İstanbul’un Balkon Sefası, Pencere Sevdası” temasıyla düzenlenen para ödüllü yarışma tüm fotoğraf severlerin başvurusuna açık.

 

İGDAŞ En Havalı Kareler Fotoğraf Yarışması

  Düzenleyen: İGDAŞ (İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş)
  Kategori: Fotoğrafçılık
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir: 18 yaş üstü herkes.
  Son Başvuru Tarihi: 24 ŞUBAT 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 2 MART 2020
  Başvuru & Detaylı Bilgi: https://www.enhavalikareler.com/fotograf-yarismasi/
  Ödüller:

Birinci: 7.000 ₺, İkinci 6.000 ₺, Üçüncü 5.000 ₺, Mansiyon: 3.000 ₺ (3 Adet) Sergileme: 400 ₺ (35 Adet)

- Advertisement -

Yarışmanın Konusu

Balkon ve pencere deyince öncelikle keyif gelir insanların aklına. Geleni geçeni seyrederken, gelip geçenin de bakmaya kıyamadığı Heybeli, Kumbaracı ve Balat gibi daha nice semtlerimizin balkon ve pencerelerinde çekirdek çitlemenin, önlerinde dizili çiçeklerin mis kokuları arasında tavşankanı bir çay içmenin tadına doyum olmaz. Bazen de dar sokakların iki yanındaki sarmaşıklarla süslenmiş, erguvan ağaçlarıyla renklenmiş balkonlar ve pencereler arasında komşuların sohbetleri yankılanır kulaklarımızda. Yani onlar, sosyalleşmenin geleneksel portallarıdır aynı zamanda.

Kafamızı kaldırıp bakmaktan kendimizi alamadığımız, hayatımızda her daim özel bir yere sahip olan İstanbul’un balkon ve pencerelerini sizlerin objektiflerinden görmek istedik ve 6. Ulusal En “Havalı” Kareler Fotoğraf Yarışması 2019’un temasını bu yıl “İstanbul’un Balkon Sefası, Pencere Sevdası” olarak belirledik.

Yarışma Kategorileri

Yarışma belirtilen konu çerçevesinde tek bir kategoride, Sayısal (Dijital) Renkli olarak düzenlenecektir. Bunun dışında siyah-beyaz ya da doğal olmayan farklı renklere dönüştürülmüş fotoğraflar yarışmaya kabul edilmeyecektir.

İGDAŞ En Havalı Kareler Fotoğraf Yarışması Katılım Koşulları

• Katılım ücretsizdir.

• Fotoğrafların İstanbul ili sınırları içinde çekilmiş olmaları gerekmektedir. Fotoğrafta bunu ispatlayacak bir iz bulunmalıdır; aksi durumdaki eserler yarışmaya dahil edilmez, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

• Yarışmaya bölge ya da il kısıtlaması olmaksızın, T.C. vatandaşı ve son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş her birey katılabilir. Yarışmaya seçici kurul, organizasyon komitesi üyeleri, TFSF temsilcileri ve İGDAŞ çalışanları ile onların birinci dereceden yakınları katılamazlar.

• Katılımcılar yukarıda belirtilen konu ve amaç çerçevesinde, anlatım biçiminde özgürdür.

• Daha önce ödül (derece, başarı, mansiyon ve özel ödül) almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın sergilenmiş veya yayımlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.

İGDAŞ En Havalı Kareler Fotoğraf Yarışması öncesi veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon, özel ödül) almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi yapılır.

• Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez; katılmışsa katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

• Buna ek olarak HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar da yarışma dışında tutulur.

• Kesme (yeniden çerçeveleme/crop’lama), renk, kontrast, ışık düzeltmeleri gibi basit müdahaleler, abartılmamak koşuluyla yapılabilir. Bu konuda jürinin takdiri esastır. Jüri ileri düzeyde müdahale olduğuna karar verirse, bu durum kural ihlali sayılır.

• Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar, ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

• Düzenleyici kurum fotoğrafın RAW formatını, bu yoksa orijinal ve hiçbir müdahale yapılmamış formunu katılımcıdan isteyebilir.

Yarışma Kuralları

• Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımlar geri alınır. Katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

• Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

• Katılımcının kural ihlalinin kesinleşmesi durumunda, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince, kural ihlali gerekçeli raporu ile ismi duyurulur ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır.

• Değerlendirme sonrasında kural ihlali yaptığı anlaşılan katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Bu durum diğer katılımcılar için herhangi bir hak anlamına gelmeyecektir.

• Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

Eserlerin Gönderilmesi

 • Aday fotoğraflar, www.enhavalikareler.com web sitesindeki yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan online (çevrimiçi) olarak www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenecektir. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir.
 • Üyeliğin kesinleşmesi, üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. www.tfsfonayliyarismalar.org sitesine daha önceden üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Her katılımcı İGDAŞ En Havalı Kareler Fotoğraf Yarışması için en fazla 4 (dört) adet Sayısal (Dijital) Renkli fotoğrafla yarışmaya katılabilir.
 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif başka hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgileri yer almamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 300 dpi çözünürlükte, 9-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 • Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

Eserlerin İsimlendirilmesi

 • İGDAŞ En Havalı Kareler Fotoğraf Yarışması İsimlendirme:

1.adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır. (Türkiye için “TR”.)

2.adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır. (Örneğin “Emel Büyük” isimli katılımcı için emelb veya bemel gibi.)

3.adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır. (Sayısal Renkli (Dijital Colour > DC.)

4.adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir. ( _ )

5.adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Emel Büyük isimli katılımcının 1 no’lu “Tarihi Teras” ve 2 no’lu “Meydan Mısırcısı” adlı eserinin isimlendirmesi “TRemelbDC1_tarihi_teras” ve “TRemelbDC2_meydan_misircisi” gibi olmalıdır.

 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hataların oluşması halinde, onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verildiği takdirde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için İGDAŞ sorumlu olmayacaktır.

İGDAŞ En Havalı Kareler Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birinci: 7.000 TL + Plaket + TFSF Altın Madalya

İkinci: 6.000 TL + Plaket + TFSF Gümüş Madalya

Üçüncü: 5.000 TL + Plaket + TFSF Bronz Madalya

İGDAŞ Özel Ödülü: 5.000 TL + Plaket

Mansiyon: 3.000 TL (3 adet) + Plaket

Sergileme: 400 TL (En fazla 35 adet)

Dereceye giren tüm katılımcılara Başarı Belgesi verilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi: 24 Şubat 2020, Pazartesi saat 23.00 (TSİ)

Seçici Kurul Toplantısı: 27 Şubat 2020, Perşembe

Sonuç Bildirimi: 02 Mart 2020, Pazartesi

Ödül Töreni ve Sergi: 12 Mart 2020, Perşembe

İGDAŞ En Havalı Kareler Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.enhavalikareler.com/fotograf-yarismasi/

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap