İstanbul Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması 2020

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) tarafından ayakkabı sektörünün yaratıcı tasarımlarla güçlendirilmesi ve genç tasarımcılara alan açılması adına 2020 İstanbul 4. Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması düzenleniyor. Yurt içi ve yurt dışı eğitim ödüllerinin yanında para ödüllü tasarım yarışması başvurularınızı bekliyor.

 

İstanbul Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması 2020

  Düzenleyen: İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB)
  Kategori: Tasarım, Proje
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

35 yaşından küçük; ayakkabı tasarımına ilgi duyan herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 2021 (Güncellendi)
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 2021
  Başvuru & Detaylı Bilgi: http://www.ayakkabitasarimyarismasi.com/
  Ödüller:

Kadın Ayakkabı Kategorisi

Birinci: 30.000 ₺,

İkinci 20.000 ₺,

Üçüncü 10.000 ₺,

İlk 3’e: Yurt İçi Yabancı Dil Eğitimi

1 Kişiye: Yurt Dışı Eğitim Ödülü

Erkek Ayakkabı Kategorisi

Birinci: 30.000 ₺,

İkinci 20.000 ₺,

Üçüncü 10.000 ₺,

İlk 3’e: Yurt İçi Yabancı Dil Eğitimi

1 Kişiye: Yurt Dışı Eğitim Ödülü

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), Türk Ayakkabı sektörünün yaratıcı gücünün yükselmesi, özgün tasarımlar yaratma ve satma isteklerinin güçlendirilmesi, yetenekli gençlerimizin ve özgün tasarımların teşvik edilmesi ve yeni tasarımcıların sektöre hızla kazandırılması amacı ile Kadın ve Erkek Ayakkabı kategorilerinde 2020 İstanbul 4. Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması’nı düzenlemektedir.

İDMİB, Yaz mevsiminin enerjisinin ve coşkusunun ayakkabı tasarımlarındaki etkisini ortaya koymak bakış açısı ile tasarımcıları geleceğin trendlerini belirleyecek ürünleri tasarlamaya, ihracatı artırıcı kazanımlar oluşturmaya davet etmektedir.

Yarışma Kategorileri

  • Kadın Ayakkabı Kategorisi
  • Erkek Ayakkabı Kategorisi

Yarışmacı, her iki kategoriye birden ayrı dosyalarla başvuru yapabilir, ancak aynı kategoride en fazla bir dosya ile yarışmaya katılabilir. Bir yarışmacının farklı kategorilerden iki dosyasının finale kalması durumunda, yarışmacı finale kendi seçeceği tek bir dosya ile katılabilecektir.

Ürünlerin tasarımı estetik kaygılar kadar; fonksiyonel zenginlik, kullanılabilirlik, üretime uygunluk, maliyet, yenilik, katma değer yaratma ve ihracata yönelik rekabet gücü oluşturma ölçütleri doğrultusunda değerlendirilecektir. Bu çerçevede; hazırlanacak tüm proje sunumları ve raporlarının tema ile uyumu ve kullanılacak malzemelerin şartnamedeki ana tema ile örtüşmesi titizlikle değerlendirilecektir.

İstanbul Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması Katılım Şartları

Kadın ve erkek ayakkabı kategorilerinde;

1. Yarışmaya iştirak edecek adayların aşağıdaki şartları haiz olmaları gerekmektedir;
a- 01/01/2020 tarihi itibariyle 35 yaşını aşmamış olması,
b- Jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci dereceden akrabası olmaması,
c- Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış bulunması,
d- Yarışmayı açan kuruluşta çalışıyor veya yarışmayı açan kuruluşta çalışan birinin birinci dereceden akrabası olmaması,
e- Yarışma şartnamesinde belirtilebilecek olası koşullara uyuyor olması,
f- İDMİB’in daha önce düzenlediği DETAY Deri Ürünleri Tasarım Yarışmaları’nda ve Ayakkabı Tasarım Yarışmaları’nda ilk 3 dereceye girmemiş olması şarttır.
Bu şartlara uymayanların projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

2. Yarışma, Liselerin ayakkabıcılık sektörüyle ilgili bölümlerinden mezun olan ve bunu belgeleyebilecek kişiler, herhangi bir bölümde ön lisans veya lisans öğrencisi olduğunu belgeleyebilecek kişiler, üniversitelerin herhangi bir bölümünden mezun olan (lisansüstü eğitim alan kişiler de başvurabilir) ve bunu diploma veya geçici çıkış belgesi ile belgeleyebilecek, yurtiçi veya yurtdışından kişilerin katılımına açıktır. Tasarım konusunda çalıştığı firmadan gerekli eğitimi almış ve tasarım yetkisine sahip kişiler de yarışmaya katılabilirler.

Özgünlük ve İhlal Durumu

3. İstanbul Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması 2020 katılan her proje için “özgünlük”, “daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması” ve “hâlihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa sunulmamış olması” şartı aranmaktadır. Bunların aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller İTKİB Genel Sekreterliği tarafından geri istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.

4. Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, söz konusu projenin yerine en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devir edilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı web sitesinde (www.ayakkabitasarimyarismasi.com) duyurulacaktır.

Yarışmaya Katılamayacaklar

Genel kural olarak İDMİB’in daha önce düzenlediği DETAY Deri Ürünleri Tasarım Yarışmaları’nda ve Ayakkabı Tasarım Yarışmaları’nda ilk 3 dereceye girenler; İTKİB çalışanları ve jüri üyeleriyle yakınlığı bulunan veya aynı kuruluşta çalışan kişiler yarışmaya katılamaz. Söz konusu yarışmaya daha önce 3 kez katılmış yarışmacılar, yarışmaya tekrar katılamaz.

Ayrıca; Türk moda çevresinde tanınan bir isim veya marka olan, adına kayıtlı ticari firması, markası olan ve ticari sponsoru bulunan kişiler yarışmaya katılamazlar.

Yarışmanın Kuralları ve Yarışmacılardan İstenilenler

“İstanbul 4. Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması”na katılmak için gerekli olan çizim ve anlatım kuralları aşağıda sıralanmıştır:

Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar web sayfasından temin edilecek ve yarışmaya başvuru posta aracılığıyla yapılabilecektir. Yarışmacılar aşağıda listelenen zorunlu 6 başvuru belgesini doldurarak, başvuru dosyası ile birlikte teslim edecektir;

1) Başvuru Formu
2) Diploma veya Öğrenci Belgesi Örneği
3) Fikir Paftası
4) Kısa Özgeçmiş
5) Kimlik belgesi örneği
6) Taahhütname

Her projede, tasarımın temel ilkelerini açık olarak tanımlayan ve uygulamalarını anlatan görünüşleri yer alacaktır. Projeler tek taban üzerine 4 farklı modelden meydana gelecektir.

Her bir yarışmacı tasarımlarını A3 boyutunda, istenilen teknikle oluşturabilir. Orantılı ve beyaz zeminde renk ve malzeme önerileriyle sunum dosyalarını hazırlayabilirler. Tasarımlar bilgisayar programıyla hazırlanmış veya elde çizilmiş ve renklendirilmiş olabilecektir.

Tasarımla birlikte, aşağıda belirtilen şekilde açıklamalara yer verilecektir,

Tasarıma Ait Açıklamalar

Tasarımın İsim Önerisi

Üretimde Kullanılacak Malzeme ve varsa Örnekleri

Üretimde Kullanılacak Teknikler

Tüm “Başvuru Belgelerinin” eksiksiz hazırlanması ve İTKİB Genel Sekreterliği’ne ulaşmasını takiben her yarışmacıya bir başvuru numarası verilecek ve başvurunun İTKİB Genel Sekreterliği tarafından alındığı ve kabul edildiği teyit edilecektir. Bu numarayı almayan yarışmacılar başvuru yapmış sayılmayacaktır.

İkinci Aşamada Jüri Üyeleri tarafından seçilen projelerin, teknik yönden geliştirilmesini takiben üç boyutlu tasarımların (300 dpi, 24 Bit renk derinliğine sahip ve JPEG formatında) beyaz zeminde ve ölçekli olarak gönderilmesi istenebilecektir.

Yarışmacıların “Başvuru Formu”nun üzerindeki adres, telefon, faks ve e-posta adresi bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları zorunludur. Yarışmacıların kimlikleri; Birinci Aşama’da yarışma koşullarına uygunluğu kontrol etmek, gerekli listeleri oluşturmak ve yarışma hazırlık çalışmalarını yürütmek amaçlarıyla sadece “Yarışma Sekreteryası” tarafından bilinecek, İkinci Aşama’da ise “Jüri Üyeleri” de yarışmacıların kimliklerini bilerek ödül alacak tasarımları seçmek üzere değerlendirme yapacaktır. İkinci Aşama’ya kalan tüm tasarımlar “Jüri Üyeleri” tarafından kimlikleri ile beraber değerlendirilecektir.

“Fikir Paftası”, proje fikrini yazılı olarak anlatan, önerinin hangi noktada yenilik getirdiğini, ne ölçüde katma değer yarattığını ve ürünün malzemesi ile üretim yöntemini açıklayan, 1 sayfalık yazılı metin şeklinde olacaktır. “Kısa Özgeçmiş” ise en fazla 100 kelimeden oluşacaktır.

Birden Fazla Proje İle Başvurulması

Yarışmacı, her iki kategoriye birden, ayrı dosyalarla başvuru yapabilir, ancak aynı kategoride en fazla bir dosya ile yarışmaya katılabilirler. Bir yarışmacının farklı kategorilerden iki dosyasının finale kalması durumunda, yarışmacı finale kendi seçeceği tek bir dosya ile katılabilecektir. Yarışmaya daha önce tarafımızca açılan Ayakkabı Tasarım Yarışmaları’na katılan tasarımlarıyla tekrar başvuramayacaklardır. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde tasarım yarışmadan diskalifiye edilecek ve ödül alması halinde yarışmacının ödülü varsa aldığı diğer ödüllerle beraber iptal edilerek kendisine verilenler geri alınacaktır.

Yarışmacıların isimleri, iletişim bilgileri ve kimlikleri Birinci Aşamada sadece Yarışma Sekreteryası, İkinci Aşamadan itibaren ise Jüri Üyeleri tarafından açık olarak bilinecektir.

İstanbul Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması 2020 katılan her tasarımcı, tasarımların sergilenmesine, bu şartname koşulları içinde izin verir.

Not: Birinci aşamayı geçemeyen dosyalar, sahiplerine İTKİB tarafından postalanmayacak olup, dosyasını isteyen katılımcıların İTKİB Deri Sektör Şubesi’nden bizzat teslim almaları gerekecektir. Finale kalmayan dosyalar, yarışma final gecesinden itibaren üç ay süreyle saklanacak ve teslim alınmayan dosyalar bu süre sonunda imha edilecektir.

Başvuru Dosyası Teslimi

Başvuru sahiplerinin isimleri tasarımların/paftaların/çizimlerin üzerinde yer almamalıdır. Tasarım öğelerinin herhangi bir yerinde başvuranın kimliğini belirten herhangi bir açıklama veya işaret bulunmaması gerekmektedir. Başvuru dosya numarası, başvuru sırasında İTKİB tarafından verilecektir. Yarışmacılar, başvuru evraklarını ve tasarımlarını A3 ölçüsünde bir proje çantası içinde kapalı olarak teslim edeceklerdir.

Başvuru dosyaları, en geç 30 Nisan 2020 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar elden veya kargo ile İTKİB Deri Sektör Şubesi’ne teslim edilmelidir. İnternet başvurusu kabul edilmemektedir. Eksik belgelerle hazırlanan, teknik şartlara uygun olmayan, son teslim tarihinden sonra ulaşan başvuru dosyaları teslim alınmaz ve değerlendirmeye sunulmaz.

Bilgi ve Başvuru Dosyası Teslimi için İletişim

İTKİB Deri Sektör Şubesi
Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi B Blok 34197 Yenibosna-Bahçelievler / İstanbul
deri@itkib.org.tr
Tel: 0212 454 02 00

İstanbul Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması Aşamaları

Başvuru Aşaması

Tasarımların temel ilkelerinin oluşturulduğu bu aşamada, her bir yarışmacı tasarımlarını A3 boyutunda, istenilen teknikle oluşturabilir. Yarışmacılar orantılı ve beyaz zeminde renk ve malzeme önerileriyle sunum dosyalarını hazırlayabilirler. Tasarımlar bilgisayar programıyla hazırlanmış veya elde çizilmiş ve renklendirilmiş olabilecektir. Projeler tek taban üzerine 4 farklı modelden meydana gelecektir.

Birinci Aşama

Başvuru dosyalarının ilk değerlendirmesi 05 Mayıs 2020 Salı günü yapılacaktır. Jüri Üyelerince her kategoriden uygun görülen yeterli sayıda proje ikinci elemeye katılmak üzere seçilecektir. İkinci elemeden önce yeterli süre verilerek, tasarımların gerek temel ilkeleri açısından gerekse teknik yönden bilgisayarda geliştirilmesi istenebilir. İkinci elemeye kalan yarışmacılar, projelerini jüriye sözlü olarak sunacaklardır. Yarışmacılar ile görüşme, taleplerine istinaden telekonferans veya video şeklinde gerçekleştirilebilecektir. İkinci elemeye kalanlara ilişkin detaylı duyuru web sitesinden (www.ayakkabitasarimyarismasi.com) yapılacaktır.

İkinci Aşama

12 Mayıs 2020 Salı günü gerçekleştirilecek ikinci aşama değerlendirmesinde, her kategoriden finale kalacak 5 tasarım, sektörün önde gelen isimlerinden oluşacak Jüri Üyelerince seçilecektir. İkinci elemenin ardından seçilen tasarımlar teknik sponsorlar tarafından yarışmacı ile beraber finalde yarışmak üzere ürün haline getirilecek, yarışmacının adı üretim yapan firmayla beraber anılacaktır. Üretici firmalar, İDMİB tarafından ayarlanabileceği gibi, yarışmacılar kendi teknik sponsorlarını da bulabileceklerdir.

İkinci aşama sonrasında Kadın ve Erkek Ayakkabı kategorilerinden finale kalan 5’er finalistin sunduğu 4’er tasarım İDMİB sponsorluğunda ve İDMİB tarafından uygun görülen üreticilere ürettirilecek olmakla birlikte, üretim süreci zaman planlanması da dahil olmak üzere yarışmacının takibi ve sorumluluğunda ürettirilecektir. Tasarımcıların imalat sürecinde üretim takibi zorunludur. Tasarımların üretim sürecinde finalistlerin konaklamaları azami 7 gün olması kaydı ile İDMİB tarafından finanse edilecektir.

Tasarımların üretimindeki gecikmelerden İDMİB sorumlu değildir. Söz konusu ürünler final gecesi özel bir sunumla sergilenecektir. Finalistler www.ayakkabitasarimyarismasi.com sitesinden ilan edilecektir. İDMİB belirtilen tüm tarihleri değiştirme hakkını saklı tutar.

Jüri Özel Sunumu ve Final Gecesi

13 Ekim 2020 Salı günü, İDMİB tarafından belirlenen jüri üyelerine kazananların belirlenmesi amacı ile bir ön sunum yapılacaktır. Finalde, Kadın ve Erkek Ayakkabısı kategorilerinden 5 finalistin tasarımları özel bir sunum ile yerli ve yabancı basın mensupları, akademisyenler ve deri sektörüne yön veren sektör temsilcilerinden oluşan final jürisine ve seçkin davetlilere sunulacaktır. Tasarımlar kategori bazında değerlendirilip, her 2 kategoriden ilk üçe giren tasarımcılar belirlenecektir. Değerlendirme ve sonuçlar 13 Ekim 2020 tarihindeki final gecesinde açıklanacaktır. Jüri özel sunumu ile final gecesi ve ödül töreninin tarihleri İDMİB tarafından değiştirilebilir.

Değerlendirme Esasları

  • İnovatif Olması
  • Üretilebilirliği ve Uygulanabilirliği (Mevcut hammadde kaynaklarına ve üretime uygun)
  • Estetik Olması
  • 2021 İlkbahar-Yaz modasına ışık tutabilecek nitelikte olması
  • İşlevselliği
  • Şartnameye ve Temaya Uygun Bir Şekilde Hazırlanması

Yarışma Takvimi

Proje/Tasarım Son Teslim Tarihi : 2021 (Güncellendi)

1. Aşama Sonuçlarının Açıklanması : 2021

Jüri Özel Sunumu ve Final: 2021

İstanbul Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması 2020 Ödülleri

Kadın Ayakkabı Kategorisi

Birinci: 30.000 ₺,

İkinci 20.000 ₺,

Üçüncü 10.000 ₺,

İlk 3’e: Yurt İçi Yabancı Dil Eğitimi

1 Kişiye: Yurt Dışı Eğitim Ödülü

Bu kategoride dereceye giren ilk 3’e yurt içinde 6 ay yabancı dil eğitimi (İDMİB tarafından belirlenecek kurumda, %90 devamlılık şartı aranmak şartıyla) sağlanacaktır. Yurt dışı eğitim ödülünü kazanan yarışmacı/yarışmacılar yurtiçinde alacağı dil eğitiminden 1 sene süreyle faydalanabilir.

Erkek Ayakkabı Kategorisi

Birinci: 30.000 ₺,

İkinci 20.000 ₺,

Üçüncü 10.000 ₺,

İlk 3’e: Yurt İçi Yabancı Dil Eğitimi

1 Kişiye: Yurt Dışı Eğitim Ödülü

Bu kategoride dereceye giren ilk 3’e yurt içinde 6 ay yabancı dil eğitimi (İDMİB tarafından belirlenecek kurumda, %90 devamlılık şartı aranmak şartıyla) sağlanacaktır. Yurt dışı eğitim ödülünü kazanan yarışmacı/yarışmacılar yurtiçinde alacağı dil eğitiminden 1 sene süreyle faydalanabilir.

Yurt Dışı Eğitim Ödülü

2008/2 sayılı tebliğ çerçevesinde Ticaret Bakanlığı’nın yurt dışı eğitim hakkı kontenjanından yarışmaya ve yarışmacılara onay verilmesi halinde, Final Gecesinde ilk 3’e giren yarışmacılardan Bakanlığın uygun göreceği isimlere “Yurtdışında Tasarım Eğitimi Hakkı” sağlanacaktır. (İDMİB’in ön onayına tabi olacak şekilde, Ticaret Bakanlığı’nın destek ve onaylarıyla) Yurtdışında eğitim ödülünü kazanan yarışmacılar, bu haklarını en geç 2 yıl içerisinde kullanmalıdır, aksi takdirde bu hakkından feragat etmiş sayılır. Yarışmacının yurtdışı eğitime başlayabilmesi için gerekli olan yabancı dil yeterlilik belgesinin (İELTS, TOEFL vs.) yine yarışmacı tarafından temin edilmesi gerekmektedir.

Yabancı uyruklu katılımcılar 2008/2 sayılı tebliğ gereğince yurtdışı eğitim ödülünden faydalanamazlar. Yabancı uyruklu katılımcılar yarışmaya katılarak bu hususu kabul etmiş sayılacaklardır.

NOT 1: Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün yaygınlaştırılması ve bu amaçla sağlanan desteklerden daha fazla sayıda tasarımcının faydalandırılabilmesini teminen, bir iş birliği kuruluşu tarafından düzenlenen tasarım yarışmasının herhangi bir kategorisinde birinci olarak ödül alan bir tasarımcı, farklı bir iş birliği kuruluşu tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında iki yıl süresince derece elde etse dahi, ödüllerin herhangi birinden faydalanamayacaktır.

NOT 2: Yurtdışı eğitim ödülünden faydalanabilmek için yarışmacının tasarımcı tanımına haiz olması gerekmektedir. 2008/2 Sayılı Tebliğ’de Tasarımcı “Faaliyet alanına göre ilgili mesleki örgüte üye olan veya tasarım ya da tasarımla ilgili alanlarda yükseköğrenim görmüş Türk tasarımcıları” olarak tanımlanmıştır.

* İDMİB yukarıda belirtilen tüm ödüllerde değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar.

İstanbul Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması 2020 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.ayakkabitasarimyarismasi.com/

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap