İzmir Büyükşehir Belediyesi Smyrna Edebiyat Yarışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin kültür ve sanat hayatında sürdürülebilir üretimin sağlanması amaçlarına yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesi Smyrna Edebiyat Yarışması düzenleniyor. Şiir ve öykü alanında düzenlenen yarışma lise öğrencileri ve serbest kategoride ilgi duyan herkese yönelik olmak üzere iki kategoride düzenleniyor. Ödüllü şiir ve öykü yarışması başvuruları devam ediyor.

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Smyrna Edebiyat Yarışması

  Düzenleyen:

İzmir Büyükşehir Belediyesi

  Kategori: Edebiyat, Öykü, Şiir, Kültür-Sanat
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir: Lise öğrencileri ve ilgi duyan herkes.
  Son Başvuru Tarihi: 14 TEMMUZ 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 23 TEMMUZ 2020
  Ödüller:

Her iki kategoride:

Birinci: : MacBook Air + 250 ₺ ‘lik kitap çeki

İkinci: Asus Laptop + 150 ₺’lik kitap çeki

Üçüncü: Kindle Touch + 100 ₺’lik kitap çeki

ve Mansiyon Ödülleri

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

a) Edebiyat dünyasına yeni yetenekler kazandırmak,

b) İçinde bulunduğumuz günlerde geleceğe sanatsal belgeler bırakmak,

c) Öykücülüğün ve şiir yazarlığının genç kuşaklarca da devam ettirilmesine imkan sağlamak,

d) Kültür ve sanat ilgililerinin üretim yapmalarına olanak sağlamak,

e) İzmir’in kültür ve sanat hayatını dinamize etmek, sürdürülebilirliğini sağlamak,

f) İzmir Büyükşehir Belediyesi, Stratejik Planı kapsamında hedeflerine ulaşmasını sağlamak.

Yarışmanın Kategorileri ve Konuları

Lise Kategorisi

Öykü ve Şiir Yarışması

Konu: “Salgın Günlerinde Umut”

Serbest Kategori

Öykü ve Şiir Yarışması

Konu: “İzmir’de Bir Gün”

Smyrna Edebiyat Yarışmasına Katılacak Kişilerde Aranacak Şartlar

a) Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

b) Yarışmanın düzenlenmesinde ve jüride görev alanlar ile yarışma konularıyla ilgili yönetici kadrolarındaki görevli kişiler ve bunların birinci hısımları yarışmaya katılamazlar. Bu kişiler yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar.

c) İzmir Büyükşehir Belediyesi Smyrna Edebiyat Yarışması katılımı bireyseldir.

d) Başvurular e-mail ile kabul edilecektir. Başvuruyu yapan kişi, eserin bulunduğu kağıda ismini kendisi için belirlediği bir rumuzu yazarak kaydedecek. Eserin dosya isminde eser sahibine ait başka bir bilgi olmayacaktır.

e) Her katılımcı e-mailin içeriğine Rumuz, Adı, Soyadı, katıldığı başlık (Öykü/Şiir), ikametgah adresini ve telefon numarasını yazacaktır. (Lise kategorisinde başvuranlar okuduğu okulu da yazmalıdır.)

f) Başvuranlar Yarışmaya şiir alanında en fazla 3 eser, öykü alanında en fazla 1 eser ile katılabilir.

g) Yarışmaya katılan kişiler, şartnameyi kabul etmiş sayılır.

Başvuru Süreci

a) Başvuru edebiyat@izelman.com.tr veya kutuphane@izmir.bel.tr adresine mail yoluyla kabul edilecektir.

b) E-mailin konu kısmına katılacağı başlığa göre ‘’ Öykü/Şiir Başvuru ’’ yazılacaktır. (Lise kategorisinde katılalar, parantez içinde bu durumu belirtmelidir.)

c) E-mailin içeriğinde başvuranın; rumuzu, adı-soyadı, ikametgah adresi adresi ve telefon numarası yazılacaktır.

d) E-mail eser sahiplerinin kimlik fotokopileri, Başvuru Formu (EK-1) doldurulup gönderilmelidir.

e) Bu bilgilerde eksiklik olması durumunda eserler değerlendirme dışı bırakılır.

Değerlendirme Ölçütleri

Özgünlük: 30 Puan

Kurgu: 20 Puan

İçerik/Üslup: 25 Puan

Dil Bilgisi: 20 Puan

Jüri Genel Kanaati: 5 Puan

Jüri ve Değerlendirme

a) İzmir Büyükşehir Belediyesi Smyrna Edebiyat Yarışması jürisi, Kurumu temsilen seçilecek 11 kişiden oluşur.

b) Her bir esere jüri tarafından verilecek puanların toplamı bazında dereceler belirlenecektir.

c) Jüri değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınır.

d) Jüri kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez.

e) Jüri, eserleri aşağıda yer alan ölçüler çerçevesinde değerlendirir.

f) Jüri, her kategoride ilk 3 e giren eserlerin yanında 1 veya 2 eser sahibine de mansiyon ödülü verme hakkını saklı tutar.

Karşılıklı Haklar

a) Her kategorinin jüri tarafından belirlenen dereceye giren eserler sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacaktır.

b) Eser sahibi eserin, dijital ve basılı mecralarda kullanılmasındaki mali, fikri ve sınai hakları ile umuma iletimi konusundaki haklarını süresiz olarak, tam ve alt ruhsatla, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzelman A.Ş.’ye devrettiğini kabul ve taahhüt edecektir.

c) İzmir Büyükşehir Belediyesi İzelman A.Ş. yarışmaya katılan eserlerin, yayın yer ve zamanını tayin etme, kısmen veya tamamen yayınlama yetkisine sahiptir.

d) İzmir Büyükşehir Belediyesi İzelman A.Ş. yarışmaya katılan eserleri işleme, süre ile sınırlı olmaksızın yayma; süresiz olarak her türlü mecrada umuma iletme (dijital ortam dâhil), yabancı yayın kuruluşlarına, yurt içindeki eğitim ve kültür kuruluşlarına gönderme hakkına sahiptir.

Son Hükümler

a) Özel Şartnamenin ana ilke ve esasları paralelinde, uygulamada ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve tereddütlere yönelik tedbirler almaya ve bunun için gerektiğinde özel ve ek şartnameler yapmaya Kurum yetkilidir.

b) Dereceye giren eserler İzelman A.Ş. tarafından basılacaktır.

c) Eser Sahiplerine katılım belgesi gönderilecektir. Kurum dereceye giren eserlerin eser sahiplerine ödüllerini, tüm işler bittikten sonran eser sahiplerinin EK1 sözleşmede belirttikleri ikametgah adresine gönderecektir.

d) Yarışmaya yönelik ek yazışmalar, İzelman A.Ş. Bilgi İşlem ve Arge Müdürlüğü adresine yapılacaktır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Smyrna Edebiyat Yarışması Ödülleri

Her iki kategoride:

Birinci: : MacBook Air + 250 ₺ ‘lik kitap çeki

İkinci: Asus Laptop + 150 ₺’lik kitap çeki

Üçüncü: Kindle Touch + 100 ₺’lik kitap çeki

ve Mansiyon Ödülleri

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi: 14 TEMMUZ 2020

Sonuç Bildirimi: 23 TEMMUZ 2020

İzmir Büyükşehir Belediyesi Smyrna Edebiyat Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.izelman.com.tr/duyuru/5113

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap