Kırsal Yaşamda Genç Fikirler Proje Yarışması

Edirne Valiliği tarafından Edirne’de kırsala yönelik yenilikçi fikirlerin belirlenmesi için Kırsal Yaşamda Genç Fikirler Proje Yarışması düzenlenmektedir. Proje fikri olan 18-30 yaş arası herkesin başvurabileceği ödüllü proje yarışması yenilikçi fikirleri bekliyor.

 

Kırsal Yaşamda Genç Fikirler Proje Yarışması

  Düzenleyen: Edirne Valiliği (Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi)
  Kategori: Proje, Fikir
  Kapsadığı Şehir: Edirne
  Kimler Başvurabilir: 18-30 yaş arası kişiler
  Son Başvuru Tarihi: 30 EYLÜL 2020 (Güncellendi)
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 20 EKİM 2020
  Başvuru & Detaylı Bilgi: http://www.edirne.gov.tr/kirsal-yasamda-genc-fikirler-proje-yarismasi
  Ödüller:

Birinci: 6.000 ₺

İkinci 4.000 ₺

Üçüncü 2.000 ₺

(Her kategori için ayrı)

- Advertisement -

Yarışma Konusu ve Amaç

Dört farklı kategoriden oluşan “Kırsal Yaşamda Genç Fikirler Proje Yarışması” ile gençler hem kazanacak hem de yaşadıkları şehrin kırsal bölgelerine katkı sağlayacaklar. Gençlerin, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlanması hedeflenen yarışma, Turizm Projeleri, Sosyal Yaşam, Sağlık ve Eğitim Projeleri, Kırsal Alan Alt ve Üst Yapı Projeleri ve Yenilikçi Alternatif Tarım ve Hayvancılık Projeleri alanlarında yenilikçi, uygulanabilir, toplum ve yerleşim alanlarının yararına olabilecek fikirler ile gençlerin üretime katkı sağlaması ve kendilerini geliştirmelerine fırsat sunulması amaçlanıyor.

Yarışmaya katılacak projelerin, özgün ve yaygın etki alanına sahip olması, Ar-Ge niteliği taşıması, gerçekçi ve uygulanabilir olması ön planda tutulmakta. Ayrıca yarışmaya katılan her proje Edirne Valiliği tarafından uygulanması muhtemel projeler arasına alınacaktır.

Yarışmanın Konu Başlıkları

Oldukça geniş bir yelpazeye sahip olan “Kırsal Yaşamda Genç Fikirler Proje Yarışması” dört kategoriden oluşuyor. Konu başlıkları ve örnek çalışma alanları ise şu şekilde belirlenmiştir.

Turizm Projeleri; Kırsal alanda turizm potansiyelini arttıracak, yeni bir turizm destinasyonu oluşturabilecek potansiyelde, bölgenin sosyo – ekonomik düzeyine pozitif etki edecek, yenilikçi, sürdürülebilir ve bölgede uygulanabilirliği olan projeler. Turizm projeleri doğrudan konum belirtilerek bölgenin spesifik özellikleri göz önüne alınarak sunulması değerlendirme aşamasında avantaj sağlayacaktır.

Sosyal Yaşam, Sağlık ve Eğitim Projeleri; Toplumsal Sorunların çözümüne yönelik çalışmalar, Spor bilinci oluşturmaya yönelik çalışmalar, Sporda cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalar, Gençlerin kültürel bilinçlerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar, yaşam alanlarının sosyo-kültürel fonksiyonlarının arttırılması, Dezavantajlı Gruplar, Göç ve mülteciler ile ilgili çalışmalar, Gençler arasında fırsat eşitliği, Gençlerin ve toplumun aktif sosyal yaşama dahil edilmesi, Kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve istismarın önlenmesine ilişkin çalışmalar. Kırsalda eğitim- öğretim sistemini geliştirmeye yönelik çalışmalar, Gençlerin eğitim fırsatlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar, Eğitim alamamış bireylere yönelik çalışmalar, Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar, Eğitimde spor, sanat ve kültür etkinliklerinin arttırılmasına yönelik sürdürülebilir çalışmalar, Sağlık okuryazarlığının arttırılması, Sağlığın korunmasını ve geliştirilmesini destekleyen projeler.

Kırsal Alan Alt Yapı ve Üst Yapı Projeleri; Yenilik içeren, yerel yönetimlerin çalışmalarını kolaylaştıracak ve iyileştirecek, bölge halkının refah düzeyini arttıracak, kırsaldan kentlere göçü azaltacak, kırsal alanların bir cazibe merkezine dönüştürecek örnek proje fikirleri. Ulaşım, Enerji etkinliğinin yükselmesi, kaçak yapılaşma sorunlarına çözüm üretilmesine yönelik projeler, Atık yönetim sistemleri, Alt yapı sistemleri, Doğanın ve Çevrenin Korunması, İsrafın engellenmesine yönelik çalışmalar.

Yenilikçi Alternatif Tarım ve Hayvancılık Projeleri; kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara ekonomik olarak katma değer sağlayacak, yaşam kalitesini arttıracak tarım ve hayvancılık konularında yenilikçi örnek projeler.

Kırsal Yaşamda Genç Fikirler Proje Yarışması Yarışma Şartnamesi

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Katılımcılarda Edirne’de (İlçeler ve köyler dahil) ikamet etme veya eğitim için Edirne’de yaşama şartı aranmaktadır. Katılımcılar bu şartı yerine getirdiklerini ispatlamak için proje formu ile birlikte öğrenci belgesi veya ikamet belgesi sunmak zorundadır.
 • Katılımcıların yaş aralığı 18 -30 arasında olma şartı bulunmaktadır.
 • Yarışmaya sadece kırsal alanda yaşama katkı sağlayacak Turizm Projeleri, Sosyal Yaşam, Sağlık ve Eğitim Projeleri, Kırsal Alan Alt ve Üst Yapı Projeleri ve Yenilikçi Alternatif Tarım Projeleri olmak üzere 4 kategori için başvuruda bulunulabilir.
 • Yarışmaya sadece ekte sunulan proje formatı ile katılım sağlanabilecektir. (Proje metni 12 punto ve Calibri yazı karakteri ile kenar boşlukları 2 cm olacak şekilde hazırlanacak, toplam proje bilgi formu 5 sayfayı geçmeyecektir.)
 • Yarışmaya son başvuru tarihi ve saati 20 Mart 2020 – 17:00’dir.
 • Projeler elden veya kargo yolu ile “Edirne Valiliği Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi Hükümet Caddesi, Valilik Binası Kat: 2 Merkez/Edirne” adresine teslim edilecektir. Kargo ile gönderilecek projelerin kargoya verilmesi için son tarih 20 Mart 2020’dir.
 • Yarışmaya sunulacak proje sayısında bir kısıt bulunmamaktadır, katılımcılar istedikleri sayıda proje ile başvuruda bulunabilirler.
 • Sunulan projeler yarışmacı tarafından tasarlanmış özgün projeler olmalıdır. Başkasına ait projelerin sunulması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Sunulan projeler daha önce bir yarışmada ödül almamış;  bir hibe programı tarafından fonlanmamış olmalıdır.
 • Yarışmayı düzenleyen Edirne Valiliği yarışma şartnamesinde düzenleme, ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Bu konuda katılımcıların itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.
 • Tüm yarışma şartlarını eksiksiz yerine getiren katılımcıların projeleri ön eleme sonrası Edirne Valiliği bünyesinde oluşturulacak değerlendirme komisyonuna sunulacak ve ödül kazananlar belirlenecektir.
 • Yarışmaya katılanlar “yarışma katılım şartlarını” okuyup kabul etmiş sayılırlar.

Projelerin Telif Hakları ve Diğer Hususlar

 • Ödül almaya hak kazanan veya yarışmaya sunulan projelerden Edirne Valiliği, Edirne İl Özel İdaresi ve/veya Edirne İli Çevre Koruma Vakfı tarafından hayata geçirilecek projeler için bir telif ücreti ödenmeyecektir.
 • Yarışma sonuçları 01/05/2020 tarihinde http://www.edirnevaliliği.gov.tr/  adresinde duyurulacaktır. 

Projelerin Değerlendirilmesi ve Ödül Töreni

Belirlenen alanlarda gençler tarafından hazırlanan projeler, Edirne Valiliği bünyesinde bulunan alanlarında uzman komisyon üyeleri tarafından belirtilen değerlendirme ölçütlerine uygun şekilde puanlanacak ve sıralamaya konularak her alanda ilk üç proje belirlenecektir. Proje yarışmasında her alanda ilk üçe giren proje sahiplerine ödülleri takdim edilecektir. Yarışmanın ödül töreni 19 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak olup, törenin yeri ve saati ayrıca  www.edirne.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

Yarışma Takvimi

Yarışma Son Katılım Tarihi: 30 EYLÜL 2020 (Güncellendi)

Sonuç Açıklama Tarihi: 20 EKİM 2020

Ödül Töreni: 29 EKİM 2020

Kırsal Yaşamda Genç Fikirler Proje Yarışması Ödülleri

Her kategori için ayrı ayrı olmak üzere:

    Birincilik         : 6.000 TL

    İkincilik           : 4.000 TL

    Üçüncülük       : 2.000 TL

Kırsal Yaşamda Genç Fikirler Proje Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.edirne.gov.tr/kirsal-yasamda-genc-fikirler-proje-yarismasi

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap