Mars 2050 Yaşam Alanı Fikir Yarışması

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi, üniversite öğrencilerini ve profesyonel katılımcıları Mars’ta ilk yaşam alanını düşünmeye davet ediyor. Kazananlara çeşitli para ödülleri ve katılım belgesinin verileceği Mars 2050 Yaşam Alanı Fikir Yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Mars 2050 Yaşam Alanı Fikir Yarışması

  Düzenleyen: Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi
  Kategori: Tasarım, Mimari Tasarım, Proje
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

Yarışma şartnamesinde belirtilmiştir.

  Son Başvuru Tarihi: 1 TEMMUZ 2020 Saat 17:00
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 8 TEMMUZ 2020
  Başvuru & Detaylı Bilgi: http://www.btu.edu.tr/index.php?dyr=23626
  Ödüller:

Öğrenci Kategorisi:

6 Adet Eşit Başarı Ödülü: 1.500 TL + Sertifika

Profesyonel Kategori

Birinci: 10.000 ₺,

İkinci: 5.000 ₺,

Üçüncü: 3.000 ₺,

Mansiyon: 1.000 ₺ (3 Adet) + Teşvik Ödülü + Sertifika

Yarışmanın Amacı

Dış Gezegen Şehirciliği ve Uzay Mimarlığı konularını ele alan bir fikir yarışması hedefine yönelik olarak, yarışma yürütme sürecinde, ülkemizde bu hedefe yönelik atölye, yarışma, uzmanlık ve/veya araştırma deneyimi olan bir jüri ekibi aracılığı ile diyalog ortamlarını geliştirmek yaklaşımı ele alındı.

Yarışmanın Konusu

Türkiye Uzay Ajansının 13/12/2018 tarihinde kurulması ve tasarım okullarında aşırı zorluklar içeren Mars gibi yeni nesil vizyon ve projelendirme sahalarında, zorlayıcı iç ve dış koşullarda, ve diğer gök cisimlerinde ortam, kaynak ve yaşam alanı ihtimalinin araştırılması, tasarımı ve inşası üzerine yeni gelişen faaliyet alanına ürün verilmesi yönünde öğrenci ve profesyonel kategorilerde ulusal fikir yarışması düzenlenmesi hedeflendi.

Öğrenci Kategorisi Koşullar ve Katılım Şartları

Yarışma tüm üniversite öğrencilerine açık olmakla birlikte, Türkiye’de aktif eğitim yapan Devlet veya Vakıf Üniversitelerindeki; “Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ve Endüstri Ürünleri Tasarımı” bölümlerinden lisans ve ilgili diğer ön lisans öğrencilerinin katılması veya ekiplerde yer alması yarışmanın bir yaşam alanı vizyonu hedeflemesi itibariyle tavsiye edilmektedir.

Ekip, Mimarlık, Mimarlık ve Tasarım, Mühendislik ve Mimarlık ve Güzel Sanatlar ve Mimarlık ve Tasarım Fakülteleri Lisans Öğrencileri veya “herhangi bir lisans veya ön lisans eğitim programı öğrencileri” ile kurulabilir. Yarışmanın bir mekânsal tasarım fikir yarışması olması nedeniyle “yukarıda belirtilen lisans veya ön lisans bölümlerinden öğrenci bulunmasında” zorunlu olmamakla birlikte fayda bulunmaktadır. Yarışma katılım ekibi, tüm ekip üyeleri halen eğitim almakta olduklarını belgelemek koşulu ile herhangi bir lisans veya ön lisans bölümünde okumakta olan öğrencilerden oluşabilir.

“En az 2 öğrenciden oluşacak şekilde” ve “zorunlu olmamakla birlikte “en çok 2 danışman desteği” ile yarışmaya katılım ile;

  • “eğitimci-öğrenci ve profesyonel-öğrenci etkileşimini teşvik etmek”,
  • “ekip çalışma alışkanlığına destek olmak” ve
  • “farklı meslekî ve/veya ilgi alanı bakış açılarını bir araya getirerek kıymetlendirilmesi” hedeflenmektedir.

Not: Danışman olarak öğrencilerden oluşacak yarışma ekiplerine destek vermek isteyen uzmanların en az lisans düzeyinden diploma sahibi olmaları gerekmekle birlikte istedikleri sayıda ekibe danışmanlık yapabileceklerdir. Yarışmada ekip başı belirtilmeyecektir. Yarışma ekibinin “1. Yarışma Ekibi, 2. Danışman(lar)” olarak belirtilmesi gerekmektedir. Ödüller; “yarışma ekibi” üyelerine verilecektir.

Öğrenci Yarışmasının Ürünlerine Yönelik Hedefler

Yarışma sonunda “ödül alan öğrenci ekipleri” ile “jüri üyelerinin danışmanlık” desteği kullanılarak Uluslararası nitelikli bir yarışmaya katılmak hedeflenmektedir. Bu açıdan öğrenci kategorisinde ödüller 6 adet eş ödül olarak belirlenerek “kolokyum sonrası” ortak “buluştay-çalıştay-atölye” organize edilmesi hedefi ile üniversite öğrencisi kategorisinde ödüle değer bulunan fikir, yaklaşım ve tasarımların “uluslararası yarışmalarda değerlendirilmesi” hedeflenmiştir.

Profesyonel Kategori Koşullar ve Katılım Şartları

Bu kategori, lisans veya ön lisans mezuniyet diplomalarını belgeleyecek tüm katılımcılara açıktır. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin profesyonel kategoride katılması gerekmektedir. Bu anlamda yarışma teması üzerine ilgi ve fikir sahibi tüm profesyonel alanlardan, akademik kurumlar, kamu kurumları veya özel sektörden katılımcıların ürünleri kabul edilecektir. Öğrenci kategorisi ile arasında katılımcı farkını sağlamak için tüm ekip üyelerinin en az bir alanda diploma sahibi olması zorunlu tutulmuştur. Bu anlamda profesyonel kategoride katılım sağlayacak ekiplerin eğitimine devam eden öğrencileri “ekip yardımcıları” olarak belirtmesi gerekmektedir. Bu anlamda yarışma ekibi üyeleri, danışman(lar) ve yardımcılar açılarından diploma koşullu uzmanlık serbest bırakılmıştır. Ekip konfigürasyonunun farklı alanlardan ve disiplin çeşitliliği ile oluşmasında fikir zenginliği açılarından büyük fayda bulunmaktadır.

“En az 2 uzmandan oluşacak şekilde” ve “zorunlu olmamakla birlikte “en çok 2 danışman desteği” ile yarışmaya katılım ile;

  • “profesyonel disiplinler arası etkileşimi teşvik etmek”,
  • “disiplinler arası ekip çalışma kültürüne destek olmak” ve
  • “farklı meslekî ve/veya ilgi alanı bakış açılarını bir araya getirerek kıymetlendirilmesi” hedeflenmektedir.

Not: Danışman olarak profesyonel yarışma ekiplerine destek vermek isteyen uzmanların en az lisans düzeyinden diploma sahibi olmaları gerekmekle birlikte, istedikleri kadar ekibe danışmanlık yapabileceklerdir. Yarışmada ekip başı belirtilmeyecektir. Yarışma ekibinin “1. Yarışma Ekibi, 2. Danışman(lar)” olarak belirtilmesi gerekmektedir. Ödül “Yarışma Ekibi”ne verilecektir.

Fikir Yarışmasının Felsefesi ve Motivasyonlar

Yarışma “öğrenci” ve “profesyonel” olarak 2 kategoride yürütülecek olup, her iki kategoriye de aşağıdaki sorular yöneltilerek kurgulanmıştır.

1. Dünya’da ve Dünya’ya yaptıklarımız, yaşamakta olduğumuz sosyolojik, felsefî ve antropolojik serüvenimiz başka bir gezegende yaşama olasılığına nasıl etki edebilir?

2. Mars gezegenindeki insan, canlı ekosistemlerine yabancı aşırı doğa koşullarına uyum ve bu koşulları dönüştürme yeteneklerimiz ile ilgili mevcut ve geliştirilmesi gereken teknolojiler plan, vizyon ve tasarım sürecinde “çok gezegenli medeniyet” vizyonu etrafında nasıl ele alınabilir?

3. Sürdürülebilir bir yaşam kurabilmek, uygun mekân üretmek, ilgili mühendislik & mimarlık tekniklerindeki yeni nesil güncel gelişmeler Mars koşullarında nasıl değerlendirilebilir?

Tasarım Aşamaları

Yarışma katılımcılarından 2 aşamayı ele alan ürün beklenmektedir.

1 – Mars 2030 / İlk Temas Ve Hayatta Kalma Birimi Tasarımı

En az 20 marsonot ve en az 500 m3/kişi için “korunaklı mekânsal hacim” tasarlanması. Aşırı dış koşullara karşı korunaklı ve dayanıklı olacak şekilde, mimari, mühendislik programı, malzeme, üretim tekniği, form, tasarım teması, ekolü, felsefesi serbesttir.

2 – Mars 2050 / Yerleşim Alanı Planlaması Ve Tasarımı

En az 1000 marsonot ve 500 m3/kişi için, ilk yerleşim ve insan ve diğer canlılar kolonisi tasarımı. Konum ve yer seçimi, insan ve diğer canlıların nüfusu, ekosistem kurgu ve dengesi, alanın dış ve iç koşulları vb. senaryo bileşenleri serbesttir.

  • Mars hakkında katmanlı veri setleri için NASA’nın ilgili kurumların açık kaynak coğrafi veri katmanlarından oluşan internet sayfası olan https://trek.nasa.gov internet sayfası kullanılabilir.

Yarışma Takvimi

Son Teslim Tarihi : 1 TEMMUZ 2020 Saat 17:00

Sonuç Açıklanma Tarihi: 8 TEMMUZ 2020

Mars 2050 Yaşam Alanı Fikir Yarışması Ödülleri

Öğrenci Kategorisi:

6 Adet Eşit Başarı Ödülü: 1.500 TL + Sertifika

Profesyonel Kategori

Birinci: 10.000 ₺,

İkinci: 5.000 ₺,

Üçüncü: 3.000 ₺,

Mansiyon: 1.000 ₺ (3 Adet) + Teşvik Ödülü + Sertifika

Mars 2050 Yaşam Alanı Fikir Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.btu.edu.tr/index.php?dyr=23626

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.220 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap