Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımları ile İstanbul’da bulunan bazı mekanların tasarım potansiyellerinin değerlendirilmesi amacıyla Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması düzenleniyor. Ödüllü mimari yarışma başvuruları devam ediyor.

 

Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması

  Düzenleyen: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  Kategori: Tasarım, Mimari Tasarım, Proje Yarışması, Mimari Yarışmalar
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:

Şartnameden ulaşılabilir. 

  Son Başvuru Tarihi: 15 HAZİRAN 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 10 TEMMUZ 2021 
  Ödüller:

5 alanın her biri için ayrı olmak üzere:

Birincilik Ödülü: 35.000 TL

İkincilik Ödülü: 25.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 20.000 TL

Mansiyon Ödülü: 10.000 TL (3 adet)

 

Yarışmanın Amacı

“Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması” ile yarışmaya konu olan alanların tasarım potansiyellerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu değerlendirme ile ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının, günümüz mimarisine ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması, kentsel peyzaja çağdaş bir bakış sunan proje ve müelliflerin saptanması hedeflenmektedir. Çalışma kapsamında güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin ve yan disiplinlerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması esastır.

Yarışmanın Türü ve Şekli

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, mimarlık yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışma alanı, İstanbul ilinde aşağıda ilçe, mahalle ve ada parsel bilgileri verilen alanlardır.

Yarışmanın konusu, belirtilen alanlarda verilen sosyal işlevlerin tasarlanmasıdır.

1. Esenler ilçesi, Havaalanı Mahallesi, 0 ada 751, 752, 755, 756, 757 numaralı parsellerde “Mahalle Evi, Kısa Mola Merkezi ve Yuvamız İstanbul” tasarımı

2. Eyüpsultan ilçesi, Merkez Mahallesi, 29 ada 11 numaralı parselde “Aşevi ve Mahalle Evi” tasarımı

3. Kadıköy ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 469 ada 40, 62 numaralı parsellerde “Yaş Alanlar Kulübü ve Konaklama Birimi” tasarımı

4. Maltepe ilçesi, Çınar Mahallesi, 15840 ada 21 numaralı parselde “Mahalle Evi, Alzheimer Gündüz Yaşam Evi ve Yuvamız İstanbul” tasarımı

5. Pendik ilçesi, Kurtköy Mahallesi, 9823 ada 2 numaralı parselde “Kütüphane ve Yuvamız İstanbul” tasarımıdır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri, idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şunlardır:

• TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın inşaat mühendisi; meslekten men cezalısı durumunda olmayan en az birer üyesini ekipte bulundurmak.

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.

• Şartname alarak isim ve iletişim bilgileri ile yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekipteki müelliflerden birinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışmaya katılmak isteyenler 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Yarışma şartname bedelinin “SOSYAL, 99010 EDTS, TC XXXXXXXXXXX” açıklaması ile idareye ait banka hesabına müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Aynı müellifin isim ve iletişim bilgileri (telefon, e-posta, adres) ile dekont raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir.

Yarışmacılar sosyal merkezlerin her biri için proje teslim edebilir ve her bir sosyal merkez için ayrı ödül alabilirler. Birden fazla sosyal merkez için yarışmaya katılmak isteyenler, katılmak istedikleri her sosyal merkez için raportörlüğe e-posta yoluyla kayıt yaptıracaklardır. Bu durumda yarışma kaydının (katılmak istenilen sosyal merkezin isim ve numarası belirtilerek) ve şartname bedeli ödemesinin (katılmak istenilen her sosyal merkez için 100 TL olacak şekilde toplam miktar ödenerek) tek seferde yapılması yeterlidir.

Yarışmaya kayıt için son tarih, yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür. Ancak, her bir sosyal merkez için kayıt üst limiti 40 adettir. Bir sosyal merkez için kayıt sayısı 40’a ulaştığında, o sosyal merkez için kayıt kapanacaktır. Sosyal merkezlerin tamamının kayıt üst limitine ulaşması durumunda, her bir sosyal merkez için kayıtlar tekrar açılacak ve üst limit 10’ar adet artacaktır.

Hangi sosyal merkeze ne kadar kayıt yapıldığının bilgisi yarışmanın web adresinde “Duyurular” bölümünde haftalık olarak yayınlanacaktır. Ayrıca bir sosyal merkez için kayıt sayısı üst limite ulaşıp kayıt kapandığında, yarışmanın web adresinde ve sosyal medya hesaplarında duyurulacaktır.

Yarışma İletişim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adres Kasımpaşa Ek Hizmet Binası
Hacıahmet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 Kasımpaşa 34440 Beyoğlu / İSTANBUL

Telefon +90 (212) 449 99 00

E-posta sosyal@konkur.istanbul

Web adresi konkur.istanbul/sosyal

Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması Ödülleri

5 alanın her biri için ayrı olmak üzere:

Birincilik Ödülü: 35.000 TL

İkincilik Ödülü: 25.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 20.000 TL

Mansiyon Ödülü: 10.000 TL (3 adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 HAZİRAN 2021
Kolokyum Tarihi: 10 TEMMUZ 2021

Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://konkur.istanbul/sosyal/

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.214 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap