100. Yıl Anıtı ve Çevre Düzenlemesi Ulusal Proje Yarışması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep’in kurtuluşunun yüzüncü yılında kahramanların anılması amacıyla 100. Yıl Anıtı ve Çevre Düzenlemesi Ulusal Proje Yarışması düzenleniyor. Düzenlenen tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

 

100. Yıl Anıtı ve Çevre Düzenlemesi Ulusal Proje Yarışması

  Düzenleyen: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
  Kategori: Tasarım, Mimari Tasarım, Proje Yarışması, Mimari Yarışmalar
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:

Heykeltraş, Mimar, Şehir Plancısı, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı ve Peyzaj Mimarları

  Son Başvuru Tarihi: 10 MAYIS 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 24 MAYIS 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 100.000 TL

İkincilik Ödülü: 60.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 40.000 TL

Mansiyon Ödülü (5 adet): 20.000 TL

Satın alma Ödülü: 25.000 TL

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Yarışmanın konusu, yakın zamanda tamamlanmış olan ve Gaziantep Savunmasının anlatıldığı, Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi (Panorama 25 Aralık), hemen yanındaki meydanı kapsayan (Şehitler – Gaziler ve bu destanı yazan tüm Gazianteplilerin temsil edildiği) “25 Aralık 2021, Gaziantep’in Kurtuluşunun 100. Yılında Kahramanlarımızın Anılması İçin Anıt Ve Çevre Düzenlemesi Proje Yarışması”dır.
Yapılacak anıtta isimleri dahi maalesef o günün koşulları altında kayıt altına alınamamış binlerce şehit ile direnişe katılarak kolunu, gözünü ya da bacağını kaybetmiş, vücudunun bir yerinde savaşın o günkü koşullarında kurşun ve/veya şarapnel parçasıyla yaşamış ve bugün ebediyete intikal etmiş gazilerimizi anmak öngörülmektedir.
Gaziantep’teki savunma öylesine eşsiz ve öylesine muhteşemdir ki; tüm dünyada bağımsızlık ve özgürlük savaşlarına örnek olmuştur, Türk Kurtuluş savaşına ışık ve meşale olmuştur. Yapılacak olan anıtın bunu hissettirecek mesajları verebilmesi hedeflenmektedir. Savaşta yıkılan Çınarlı Camisi’nin yerine 1935 yılında yapılan Şehitler Abidesi uzun yıllar boyu savaş Kahramanlarımızın anıldığı önemli bir anıt olarak Gazianteplileri gururlandırmıştır. Gaziantepliler için çağımız koşullarına, imkânlarına ve o muhteşem kahramanlara, atalarımıza yakışır bir tasarım olması beklenen anıt sembolik nitelikte olup, çevresiyle birlikte yukarda bahse konu alanda yapılması temel amacımızdır.
Yaşanan savunmada binlerce şehit vermiş, binlerce gazi yer almıştır. Neredeyse kent halkının tamamı yaşlı-çocuk, kadın-erkek (sivil insanlar), Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının yönlendirdiği kurmay heyeti yönetiminde eşsiz bir destan yazarak vatanı savunmuşlardır. İşgal komutanları dahi Gazianteplilerin bu muhteşem direnişini anlatırken büyük saygı ve özen göstermişlerdir. Sonuçta yarışmanın amacı, bu eşsiz destanı yazan kahramanları anlatacak sembolik nitelikte tasarlanacak bir anıt ve çevre düzenlemesi için gerekli projenin elde edilmesidir.
Gaziantep’in Kurtuluşunun 100. Yılında o günkü şehir nüfusunun üçte birinin şehit olduğu ve isimleri bilinen ve bilinmeyen kahraman şehitlerimizin anısını temsil edecek ve şehrin simgelerinden olacak anıt, tasarım yarışmasının ana unsurudur. Bu anıt ve çevre düzenlemesi yapılacak olan proje alanı içerisinde, Panorama 25 Aralık ziyaretçilerinin, özel misafirlerin, engelli bireylerin ve acil durum parklanması için 15 araçlık açık otopark tasarımı bu alan içerisinde çözümlenecektir. Yer altı otopark çözümü kabul edilmeyecektir.
Etkileşim alanı; Panorama 25 Aralık alanının çevresinde yapılacak millet bahçesi, demokrasi meydanındaki kütüphane, şehitler abidesi, imarlı bölge ve eski kent dokusu arasında geçiş bölgesidir. 

Yarışmanın Yeri

Yarışmanın konusu olan anıt ve anıt meydanı, Gaziantep Savunması, Kahramanlık Panoraması ve Müzesi bitişiği, Seferpaşa Mahallesi, Derekenarı Sokak ile İstasyon Caddesi Kesişiminde yer almaktadır. Öneri projeler, ekli krokide sınırları verilen yarışma alanı sınırları içerisinde ve çevre ilişkileri öngörülerek tasarlanacaktır. • Gaziantep şehir merkezi yüzeye çok yakın kayalık bir yapıya sahiptir.
Ancak söz konusu alan Alleben deresi yanında olduğundan alüvyonlarla kaplıdır.
• Yağmur ve kar sularının etkisiyle Alleben deresinin kışın debisi yükselir. Derenin üzerinde kısmi geçişler yapılabilir ancak tamamen kapatılamaz.
• Mevcutta proje alanında bulunan trafo binası, fotoğraf 1’de gösterilen yere taşınacaktır.
• Çeşme, havuz ve yer altındaki mevcut tuvalet kaldırılacaktır.
• Proje alanındaki tüm ağaçların korunması esastır.
• Proje alanı koordinatları ekte yer almaktadır.

Başvuru Koşulları

Yarışma; Heykeltraş, Mimar, Şehir Plancısı, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı ve Peyzaj Mimarlarının katılımlarına açıktır. Yarışmaya katılacak ekipler, yarışma alanının özelliği nedeniyle öncelikle yukarıdaki disiplinler arasından olmak üzere güzel sanatların farklı dallarından yararlanarak ekip oluşturabilirler. Mimar, Şehir plancısı, endüstri ürünleri tasarımcısı ve peyzaj mimarı olan katılımcıların ilgili meslek odalarına üyeliğini gösterir belgelerini, heykeltraş olan katılımcıların ise Güzel Sanatlar Fakültelerinin Heykel Bölümlerinden mezun olduklarını gösterir lisans diplomalarını ibraz etme zorunluluğu bulunmaktadır.
İdare ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, proje müellifleri içerisinden bir kişinin seçilerek belirtilmesi gerekmektedir. Yarışma şartnamesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi www.gaziantep.bel.
tr/tr ve Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi www.gaziantepmimod.org.tr internet sitesinde yayınlanacak ve görülebilecektir. Yer görme, zorunlu olmamakla birlikte önerilmektedir.
Yarışmacılar aşağıdaki şartlara uymak zorundadır:
• Proje müellifi ve üyelerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması.
• Meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörler ile bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.
• Yarışmayı açan İdarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
• Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlar ile bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
Şartname alıp; ad, soyad, T.C. kimlik no, iletişim ve adres bilgilerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekipten bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir). Bu koşullara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi projeleri değerlendirme dışı bırakılır.

Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler

• Yarışma şartnamesi: Şartname bedeli 50,00 TL olup, yarışmacıların Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 İBAN numaralı hesabına yatırarak, “Gaziantep’in Kurtuluşunun 100. Yılı Anıt Yarışması” katılım ücreti olarak açıklama yazmaları ve dekontu raportörlere ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde yatırılmayan şartname bedeli ile makbuzun raportörlere ulaştırılmaması durumunda katılımcılar yarışmaya katılamayacaklardır.
• Alanın yakın çevre ve referans noktalarını gösterir krokisi (EK-1)
• Alanın 1/1000 ölçekli hâlihazır haritası (EK-2)
• Alanın 1/1000 ölçekli kısmi uygulama imar planı (EK-3)
• Proje alanına ait koordinatlar ve Alanın mevcut ağaç rölövesi (EK-4)
• Altyapı verileri (EK-5)
• Alanın uzak, yakın ve havadan çekilmiş video ve fotoğrafları (EK-6)
• Ağaç türleri ve sayısı (EK-7)
Şartname ve diğer ekler Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (www.gaziantep. bel.tr/tr) ve Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi (www.gaziantepmimod.org. tr) internet adreslerinden indirilerek elde edilebilir.
Not: Alanda mevcutta bulunan trafo, havuz, çeşme ve tuvalet kaldırılarak proje alanın tamamında özgün bir tasarım yapılması beklenmektedir.

Yarışmacılardan İstenenler

Yarışmacılar aşağıda listesi verilen çizimleri göndereceklerdir:
• Tasarımın ana fikrini, çevresel ilişkilerini, yakın çevre düzenlemesini gösteren konsept şemaları ve açıklama raporu,
• 1/500 etkileşim alanını içeren vaziyet planı,
• 1/200 ölçekli vaziyet planı, 1/200 zemin seviyesi yarışma alanı ve yakın çevre ilişkisini gösteren vaziyet plan, 1/200 kesit görünüş,
• 1/100 ölçekli kısmi plan, yeterli sayıda kesit ve görünüş,
• Yarışmacının uygun gördüğü alandan detayların anlaşılması için en az 3 adet uygun gördüğü ölçekte sistem çizimleri,
• Üç boyutlu görseller veya küçük ölçekte yapılmış çalışmaların fotoğrafları, el eskizleri, perspektifleri, 1 adet alan görseli, en az 3 adet anıt ve çevresinin görseli,
• Tasarımlarda yer alması muhtemel anıt/plastik elemanın bulunduğu durumda, tasarımın uzun kenarı 70 cm’yi geçmeyecek şekilde, yarışmacı ekip tarafından tercih edilen bir ölçekte maketi veya plastik çalışmaları diğer proje teslim paftalarıyla beraber verebilir.
• Tüm çizimler yatay olarak konumlandırılmış ve sert bir zemin üzerindeki 6 adet A0’ı geçmeyecek şekilde teslim edilecektir. Paftaların sağ alt köşesinde asılma şeması, sağ üst köşesinde 1×5 cm ebatlarında ve 5 rakamdan oluşan rumuz yer alacaktır. Ayrıca tüm çizimler jpg veya pdf formatında, raporlar “MS Word” formatında, fotoğraflar 300 dpi baskı çözünürlüğünde ve pdf/jpg formatında, taşınabilir bellek içinde (belleğe de rumuz yazılarak) teslim edilecektir.
• Video sunum isteğe bağlı olarak sunulabilecektir. 3 dk süre ve 1 GB boyutunu geçmeyecek şekilde hazırlanabilir.
• Yarışmaya sunulan projenin, uygulamaya esas yapım işine ait tahmini maliyetin verilmesi,
• Proje başlangıcından yapım sonuna kadar olan süreçlere ilişkin iş takviminin sunulması

100. Yıl Anıtı ve Çevre Düzenlemesi Ulusal Proje Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 100.000 TL

İkincilik Ödülü: 60.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 40.000 TL

Mansiyon Ödülü (5 adet): 20.000 TL

Satın alma Ödülü: 25.000 TL

Yarışma Takvimi

Yarışmanın ilanı : 05 MART 2021
Soru sormak için son gün : 26 MART 2021 (Saat: 17:00’a kadar)
Yanıt vermek için son gün : 02 NİSAN 2021
Teslim için son gün : 10 MAYIS 2021 (Saat: 17:00’a kadar)
Jüri değerlendirme çalışması : 20-22 MAYIS 2021
Sonuçların ilan edilmesi : 24 MAYIS 2021
Ödül Töreni ve Kolokyum : Yeri ve tarihi Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin resmi sayfasından ilan edilecektir.

100. Yıl Anıtı ve Çevre Düzenlemesi Ulusal Proje Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://evdekalgaziantep.gaziantep.bel.tr/25-aralik-yarisma-sartname

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.220 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap