Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekânı Proje Yarışması

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlık çalışanlarının Covid-19 salgını süresince gösterdikleri özverili çalışmaları takdir etmek, tasarımında yaratıcı ve yenilikçi çözümleri uygulayarak çağdaş bir çevre oluşturulması amacıyla Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekânı Proje Yarışması düzenleniyor. Düzenlenen tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

 

 • Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekânı Proje Yarışması
  Düzenleyen: Ankara Büyükşehir Belediyesi
  Kategori: Tasarım, Mimari Tasarım, Proje Yarışması, Mimari Yarışmalar
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:

Tüm tasarım disiplinlerinden meslek insanlarının ve sanatçılar.

  Son Başvuru Tarihi: 17 MAYIS 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 12 HAZİRAN 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 120.000 TL

İkincilik Ödülü: 90.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 60.000 TL

Mansiyon Ödülü (3 adet): 40.000 TL

Yarışmanın Amacı ve Kapsamı

Dünya genelinde büyük bir sağlık krizine yol açan ve yakın gelecek için ciddi sosyal ve ekonomik yıkım tehdidi barındıran COVID-19 salgını karşısında yürütülen mücadelenin ön saflarında sağlık çalışanları yer almaktadır. Görevlerini gece gündüz demeden özveri ile yerine getiren her meslekten sağlık emekçileri zorlu bir görevi sürdürürken yüksek düzeyde enfeksiyon riskiyle yüz yüze kalmaktadır.
Salgınla mücadele sürecinde yaşamını kaybeden sağlık emekçilerinin sayısı giderek artmaktadır.
Yarışma, sağlık emekçilerinin, insanlığın karşılaştığı en büyük salgınlardan birisi ile mücadele sürecinde gösterdikleri insan üstü özveri karşısında toplumun duyduğu şükranı ifade etmek ve hayatını kaybeden sağlık emekçilerini anmak amacıyla düzenlenmektedir.
Farklı trajediler sonucu tasarlanmış anma mekânları, kayıplara saygı duymanın, hatırlamadan öte unutmamanın ve zor zamanlarda dayanışmanın gerekliliğini hatırlatan birer imkan olarak görülmelidir.
Bu yarışmada, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üreten, çağdaş bir çevre ve tasarım anlayışına sahip proje ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki; ilgili mesleklerin gelişmesi; mesleki etik değerlerin pekişmesi ve ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Şekli ve Türü

Yarışma kentsel mekânlarda güzel sanatlar eserlerini elde edebilmek amacıyla açılmıştır. Yarışma konusu birden fazla meslek disiplininin (şehir planlama, kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı, mimarlık) ve/veya sanat dalının ortak çalışmasını gerektirecek türden konuları kapsamaktadır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. ve 53. maddelerine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediyesince açılan yarışma; serbest, ulusal ve tek kademeli proje yarışmasıdır.

Yarışma Organizasyonu

Bu mimari yarışmanın organizasyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı’na aitti. 

Yarışmanın Yeri

Yarışma alanı, başkent Ankara’nın erken Cumhuriyet döneminden başlayarak sağlık alanı olarak gelişmiş ve bu nedenle de “Sıhhiye” ismiyle anılan bölge içinde yer almaktadır. Bu bölgede yer alan Hıfzısıhha ve eski Sağlık Bakanlığı yapıları ile Abdi İpekçi ve Kurtuluş Parkları, yarışma alanını çevrelemektedir.
Yarışmacıların detaylı olarak ele almaları beklenen proje alanı Sıhhiye Otoparkı ile Sıhhiye Pazar Alanı arasındaki bölgedir. Projenin etki alanı ise Sıhhiye Pazar Alanı’nı ve Aksu Caddesi’nin bir bölümünü kapsayacak şekilde, Abdi İpekçi Parkı’ndan Kurtuluş Parkı’na uzanmaktadır.

Başvuru Koşulları

 • Yarışma tüm tasarım disiplinlerinden meslek insanlarının ve sanatçıların katılımına açıktır. Yarışma sonucunda elde edilecek projenin uygulanması hedeflendiğinden, katılımcılar arasında mutlaka ilgili meslek odasına üye mimar, şehir plancısı veya peyzaj mimarı bir ekip üyesi bulunmalıdır.
 • Yarışmacıların yarışma şartnamesinin 7. maddesinde yer alan kayıt işlemlerini gerçekleştirmiş olmaları gerekir.
 • Yarışmacıların yarışma şartnamesinin 10. ve 13. maddelerinde istenenleri tam olarak teslim etmeleri şarttır.
 • Yarışmaya katılamayacak kişiler şunlardır:
  a)Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları, ortakları arasında olanlar,
  b)Yarışmayı açan örgütlerde, yarışma ile ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,
  c)Meslekten men cezası bulunanlar,
  d)Jüri üyelerini ve raportörleri öneren, belirleyen ve/veya atayanlar arasında olanlar,
  e)Jüri üyeleri ve raportörler ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortak, yardımcı ve çalışanları arasında olanlar,
  f)Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılanlar.
  g)4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmayanlar.
 • Yarışmaya ekip olarak katılanların her biri yukarıdaki koşullara uymalıdır ve her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur.
 • Bu şartlara uymayanlar, proje teslim etmiş olsalar bile, yarışmaya katılmamış sayılırlar.

Yarışmacılardan Beklentiler

 • Anma mekânı tasarımına dair kurgu geliştirilmesi
 • Öngörülen sanatsal ve plastik değer taşıyan uygulamaların anma mekânıyla ilişkisi ve kavramsal içeriğinin tanımlanması
 • “Proje alanı” ve “etki alanı” ilişkisine dair senaryolar geliştirilmesi
 • Alanın barındırdığı toplumsal yapının (özellikle son yıllarda yaşadığı yıpranma göz önünde bulundurularak) geliştirilmesine dair öneriler getirilmesi
 • Toplumun tüm kesimlerini içeren, insan ve ekoloji odaklı, çocuk, yaşlı ve engelli erişimini gözeten, aynı zamanda doğaya ve çevreye duyarlı düzenlemeler yapılması
 • Proje alanının, yakın çevredeki yeşil alanlarla ilişkisinin düşünülmesi; Abdi İpekçi Parkı ile Kurtuluş Parkı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi
 • Alanın farklı zaman dilimlerindeki kullanım (gece-gündüz, haftaiçi-haftasonu) ve dönüşümünün ele alınması
 • Yarışma alanı içindeki motorlu araç, bisiklet ve yaya trafiğinin önerilen senaryolar doğrultusunda düzenlenmesi
 • Bölgedeki yaya hareketliliğinin önemli bir dinamiğini oluşturan Sıhhiye Pazar Alanı’nın işlevinin korunarak yeniden yorumlanması
 • Kamusal katılımın öne çıkarılması ve kentsel yaşam kalitesinin artırılması

Yarışmaya Kayıt Süreci

Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsiz olarak gerçekleşecektir.
Yarışmaya kayıt işlemleri çevrimiçi olarak www.yarismayla.ankara.bel.tr adresi üzerinden yapılacaktır.
Kayıt başvurularında, kayıt yaptıran yarışma ekibini temsil etmek üzere ekip başının adı, soyadı, telefon numarası, e-posta adresi, açık adresi, mesleği, kurum ya da işyeri bilgilerinin eksiksiz olarak belirtilmesi gerekmektedir. Ekipteki diğer yarışmacıların her biri için kayıt yaptırmış olma şartı aranmayacaktır.

Seçici Kurul

Danışman Jüri Üyeleri:
Mansur YAVAŞ, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Bekir ÖDEMİŞ, ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı
Sinan ADIYAMAN, Hekim, Türk Tabipler Birliği Üyesi
Ayşe SAKTANBER, Sosyolog, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Kıymet GİRAY, Sanat Tarihçisi, Sanat Yazarı, Küratör ve Eleştirmen, Ankara Üniversitesi
Lale ÖZGENEL Mimar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Burhan ALKAR, Heykeltıraş, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği
Asıl Jüri Üyeleri:
Funda BAŞ BÜTÜNER, Peyzaj Mimarı, Kentsel Tasarımcı
Bülent BATUMAN, Mimar, Jüri Başkanı
Erdal DUMAN, Sanatçı
Ersen GÜRSEL, Mimar
Can KUBİN, Şehir Plancısı, Kentsel Tasarımcı
Necla RÜZGAR, Sanatçı
Zeynep YASA YAMAN, Sanat Tarihçisi                                                                                                             Yedek Jüri Üyeleri:
Serkan DEMİR, Sanatçı
Zeynep ERAYDIN, Şehir Plancısı, Kentsel Tasarımcı
Hatice KARACA, Peyzaj Mimarı, Kentsel Tasarımcı
Ekin PINAR, Mimar
Raportörler:
B. Beril KAPUSUZ BALCI Mimar, Gazi Üniversitesi
Ebru TİMUROĞLU, Mimar, ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Bşk.
Süleyman ALTIN, Sanat Tarihçisi, ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Bşk.

Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekânı Proje Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 120.000 TL

İkincilik Ödülü: 90.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 60.000 TL

Mansiyon Ödülü (3 adet): 40.000 TL

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı: 17 ŞUBAT 2021, Çarşamba
Soru Sorma İçin Son Tarih: 17 MART 2021, Çarşamba
Yanıtların Yarışmacılarla Paylaşılması: 26 MART 2021, Cuma
Projelerin Son Teslim Tarihi: 17 MAYIS 2021, Pazartesi
Projelerin Kargo ile Teslim Alımı İçin Son Tarih: 19 MAYIS 2021, Çarşamba
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 29 MAYIS 2021, Cumartesi
Sergi ve Kolokyum: 12 HAZİRAN 2021, Cumartesi

Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekânı Proje Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://yarismayla.ankara.bel.tr/yarismadetay/1

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.220 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap