Mimar Sinan Kupası Fotoğraf Yarışması

Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) tarafından fotoğraf sanatının ve nitelikli fotoğrafçıların desteklenmesi, taşı dehaya dönüştüren eserleriyle büyük usta Mimar Sinan’ın anılması ve EFOD’un çalışmalarının bilinirliğinin arttırılması amacıyla Mimar Sinan Kupası Fotoğraf Yarışması düzenleniyor.

Mimar Sinan Kupası Fotoğraf Yarışması

  Düzenleyen: Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği
  Kategori: Fotoğraf Yarışması, Kültür-Sanat Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

18 yaş üstü ilgi duyan herkes. 

  Son Başvuru Tarihi: 15 ARALIK 2020 
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 21 ARALIK 2020
  Ödüller:

Yarışmada parasal ödül bulunmamaktadır. Üç turu başarıyla geçen yarışmacıya Mimar
Sinan Kupası verilecektir.

   

- Advertisement -

Yarışma Hakkında

Mimar Koca Sinan, bu toprakların yetiştirdiği ve dünyanın da kabul ettiği en önemli değerlerimizden biridir. Taşın dehaya dönüşmesi olarak kabul edilen ustalık eseri Selimiye’yi Edirne’ye inşa ederek tüm bilgi, beceri ve maharetini bu şehir için taçlandırmıştır. Sadece Selimiye değil 93 yıl Osmanlıya payitahtlık yapmış olan bu kadim şehre 20 civarında çarşı, han, kervansaray, kule, köprü, su yolu gibi eserler kazandırmıştır. Mimariyi çağının ötesine taşıyan, estetik bütünlüğü eserlerinin baş köşesine oturtan bu büyük mimarın sanatsal kişiliğini bir kez daha hatırlamak ve ona
olan minnettarlığımızı ifade etmek için bu büyük ada yakışan bir prestij kupası fotoğraf yarışması düzenlemiş bulunmaktayız.

Yarışmanın Amacı

Bu yarışmayla; bu büyük ustayı anmanın yanı sıra, kurulduğu 1980 yılından bu yana ülkemiz fotoğraf tarihine iz bırakan çalışmalara imza atan derneğimiz EFOD’un bilinirliğinin daha da arttırılması, fotoğrafçıların bütünlüğü olan proje çalışmasına özendirilmesi, fotoğraf sanatını ve nitelikli fotoğraf üreten sanatçıların desteklenmesi amaçlanmıştır.

Yarışmanın Konusu

Yarışmanın konusu “Serbest” olup, herhangi bir konu sınırlaması getirilmemekle birlikte; estetik ve yaratıcılık sergileyen fotoğraflar beklenmektedir. Herhangi bir teknik sınırlamanın olmadığı yarışmaya 6 fotoğraflık bir portfolyo ile başvurulabilir. Portfolyolar kendi içinde bir bütünlük teşkil etmelidir. Bu bütünlük içerik açıdan olduğu gibi teknik açıdan da olabilir.

Yarışmanın Kategorisi ve Bölümleri

Yarışma, sayısal(dijital) kategoride renkli veya siyah-beyaz fotoğraf olmak
üzere tek bölümdür. Renkli veya siyah-beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Katılım Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya katılım bireyseldir.
 • 18 yaş üstü herkesin katılımına açıktır ancak TFSF temsilcisi ve seçici kurul üyeleri ile birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya 6(Altı) adet sayısal renkli veya siyah-beyaz fotoğrafla katılınacaktır. Fotoğraflar arasında teknik ve konu açısından bir bütünlük ve tutarlılık beklenir.
 • Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar. Düzenleyici kurum ve TFSF temsilcisi; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesinde olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
 • TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması zorunludur. Düzenleyen Kurum ve TFSF, gerek görmesi halinde asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğrafların daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece ve mansiyon) almamış olması gerekmektedir. Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada sergileme veya satın alınan fotoğrafların katılımında bir kısıtlama yoktur.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğrafların yarışma organizasyonları dışında sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.

Kullanım Hakları ve İzinler

 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, telif hakkının başka kurum, kuruluş veya kişiye verilmediğini, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraf ve üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Kural ihlali yaptığı belirlenen katılımcıya “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” 13. maddedeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının kazandığı ödül, unvan ve tüm kazanımları geri alınır; ödülü iptal edilir, yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Yarışma sonuçları
 • Efod’un ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu TFSF’nin web sitesinde ilan edilecektir.

Telif Hakları

 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışmaya katılarak kupa alan ve tur atlayan fotoğraflar EFOD’un arşivlerinde kalacaktır. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan EFOD’un tanıtımlarında ve yayınlarında yarışmanın amacına uygun olarak, münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir. (Fotoğraflar kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır); kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilir.
 • Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuzdan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
 • Yarışmanın kurallarına göre, eserlerin çoğaltılması, eser sahibi tarafından açıkça yasaklanmadığı sürece, basılı veya dijital kataloğa girmesine izin verilir. Bu konuda telif hakkı ile ilgili kurallara uyulmalıdır. EFOD fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
 • Yarışmada ödül ve başarılı bulunan fotoğraflar EFOD’un web adresi ile TFSF – Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun web sitesinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, Twitter,Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ayrıca TFSF yayını olan E-Almanak 2020’de yer alacaktır.
 • Yapıtların elektronik ortamda kopyaları alınmakta, eğitim-tanıtım-fotoğraf sanatını destekleme amaçlı gösteri ve yayınlarda katılımcının ismi belirtilerek kullanılabilecektir.
 • Planlanan sergi için derece alan fotoğraflar EFOD tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir. Fotoğraflar bastırıldıktan sonra EFOD arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden 90 (doksan) gün sonra sistemden silinecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSFYK’nin kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; TFSF’nin web adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve hükümleri kabul edip onaylamış sayılırlar.
 • Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu Şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin İsimlendirilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih; katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) bozulmamış olmalıdır.
 • Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden TFSF ve EFOD sorumlu değildir.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb (Siyah-Beyaz için 1 Mb)’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ve metnin ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır. Fotoğrafın ve metnin isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 • Sadece fotoğrafınıza isim vermelisiniz. Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP 4 kuralları gereği bu fotoğrafı artık başka bir isimle kullanmamanız gerekmektedir. Eğer fotoğrafınıza başka bir yarışmada isim vermişseniz aynı ismi kullanmalısınız. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir.
 • Ödül alan ve sergilemeye değer bulunan fotoğraflar yarışma sonrası eser sahiplerinden orijinal boyutlarında ve yüksek çözünürlüklü haliyle istenecektir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres fotoğraf yüklemesi için kullanılamaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için EFOD sorumlu değildir.

Değerlendirme

 • Mimar Sinan Kupası’nı kazanmak için birbirini izleyen yarışmalarda 3(üç) tur(yıl) başarılı olmak gerekmektedir. (Her dal ayrı ayrı değerlendirilecektir)
 • Katılımcıların yarışmaya toplamda 1 (bir) yıl ara verme hakkı vardır.
 • Öncedeki turlarda (yıllarda) yarışmada başarılı olmuş ancak katılım gösterdiği tur (yıl)içinde başarılı olunamadı ise önceki başarıları dikkate alınmaz ve yeniden birbirini izleyen yarışmalarda 3 (üç) tur (yıl) başarılı olması gerekir.
 • Başarılı olmak için birinci ve ikinci turlarda seçici kurulun oyçokluğu yeterliyken, üçüncü turda oybirliği gerekmektedir.
 • Bir yılın başarılı olacaklar sayısında sınırlama yoktur.

Yarışma Jürisi

Behiç Günalan – Fotoğraf Sanatçısı
Enver Şengül – Fotoğraf Sanatçısı
Ersin Alok – Fotoğraf Sanatçısı
Serap Şahan Sokol – Fotoğraf Sanatçısı
Yusuf Darıyerli – Fotoğraf Sanatçısı
Yedek Üye Juri: Serdar İyiiz Fotoğraf Sanatçısı
TFSF Temsilcisi: Hasan ÖZDEMİR

Yarışma İletişim

Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği
Adres: Kocasinan Mah. EFOD sok. 3-5 Merkez /Edirne
İlgili Kişi: Fatma Bayko
Telefon: 0 546 265 20 87
E-mail:efodkupa@gmail.com

Mimar Sinan Kupası Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Yarışmada parasal ödül bulunmamaktadır. Üç turu başarıyla geçen yarışmacıya Mimar Sinan Kupası verilecektir

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi : 15 ARALIK 2020
Seçici Kurul Toplanma Tarihi : 18 ARALIK 2020
Sonuç Bildirim Tarihi : 21 ARALIK 2020

Mimar Sinan Kupası Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/2-efod-mimar-sinan-kupasi-fotograf-yarismasi-tr

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap