Sosyal Mesafede O An Ulusal Fotoğraf Yarışması

Sultangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, pandemi sürecinde hayatımıza giren yeni normale dair karelerin fotoğraflanması ve pandemi ile mücadeleye dikkat çekmek amacıyla Sosyal Mesafede O An Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Para ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Sosyal Mesafede O An Ulusal Fotoğraf Yarışması

  Düzenleyen: Sultangazi Belediyesi Kültür veSosyal İşler Müdürlüğü
  Kategori: Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye 
  Kimler Başvurabilir:

18 yaş üstü herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 14 ŞUBAT 2021 Saat: 23.00
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 1 MART 2021
  Ödüller:
Birincilik Ödülü: 10.000 ₺
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.500 ₺
Mansiyon Ödülü: 1.000 ₺ (3 Adet)
Sergilemeler: 250 ₺ (50 Adet)
 
   

Yarışmanın Konusu

‘’Sosyal Mesafede O An’’

Pandemi süreci ile hayatımıza bir anda giren ve yeni normal hayat olarak adlandırılan sosyal hayatın olmazsa olmaz kuralları maske, mesafe ve temizlik. Günlük hayatımızın bir parçası olan bu kurallarla şekillenen hayatımızdan karelerin yansıyacağı fotoğraf yarışmamız ile yeni normal hayat üzerinden pandemi ile mücadeleye dikkat çekmek hedeflenmektedir.

Sultangazi Belediye Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiştir ve yürütülecektir.

Yarışma Kategori/Bölümleri

 Yarışma, Sayısal (Dijital) kategoride Renkli veyaSiyah- Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

Fotoğraf Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmamız; seçici kurul, TFSF temsilcisi ve onların birinci derece yakınları dışında 18 yaş üstü tüm halkımıza, amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
 • Yarışmaya her fotoğrafçı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde çekilmiş, en fazla 4 (dört) adet Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz eserle katılabilir.
 • Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ve renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
 • Sultangazi Belediyesi’nin daha önce yapılan yarışmalarında ödül ve sergileme alan fotoğraflar da bu yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar ile kolaj yarışma dışında tutulur.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

İzinler ve Diğer Hususlar

 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve Türkiye sınırları içinde çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül yeri boş bırakılır; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 • TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır.
 • Fotoğraf yarışması sonuçları Sultangazi Belediyesi’nin https://www.sultangazi.bel.tr/, http://www.sosyalmesafedeoan.com/ adresinden ve www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sitesinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

Telif (Kullanım) Hakları:

 • Dereceye girerek ödül alan ve başarılı bulunan (mansiyon alan ve sergilenmeye değer görülen) fotoğraflar Sultangazi Belediyesi’nin arşivlerinde kalacaktır. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan eser sahibinin ismi belirtilerek Sultangazi Belediyesi’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında kullanılabilir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır); kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır.
 • Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
 • Sultangazi Belediyesi, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Sultangazi Belediyesi, ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel uygulayarak satın alabilir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Sultangazi Belediyesi’nin https://www.sultangazi.bel.tr/, http://www.sosyalmesafedeoan.com/ adresinden ve Sultangazi Belediyesi Sosyal medya hesaplarından ve TFSF’nin www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sitesinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram) hesaplarında yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını olan E-Almanak 2021’de kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.

İade ve Diğer Hususlar Hakkında

 • Değerlendirme sonunda ödül ve sergileme dışında kalan eserler Son Katılım Tarihi itibariyle 90 (doksan) gün sonra online başvurunun yapıldığı sistemden silinecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Sultangazi Belediyesi, Jüri ve TFSFU/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararlar geçerlidir.
 • Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, https://www.sultangazi.bel.tr/, http://www.sosyalmesafedeoan.com/ adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Sisteme yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırlanmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden TFSF ve

Sultangazi Belediyesi sorumlu değildir.

 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 MB’den az olmamalı, 3 MB’yi de geçmemelidir.
 • Ödül alan ve sergilemeye değer bulunan fotoğraflar yarışma sonrası eser sahiplerinden orijinal boyutlarında ve yüksek çözünürlüklü haliyle istenecektir.

Eserlerin İsimlendirilmesi

 • Sadece fotoğrafınıza isim vermelisiniz. Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP kuralları gereği bu fotoğrafı artık başka bir isimle kullanmamanız gerekmektedir. Eğer fotoğrafınıza başka bir yarışmada isim vermişseniz aynı ismi kullanmalısınız.
 • Fotoğrafın isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.orq.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Sultangazi Belediyesi ve TFSF sorumlu olmayacaktır.

Fotoğraf Yarışması Seçici Kurul

 • Av. Abdurrahman Dursun (Belediye Başkanı)
 • Çoşkun Aral (Fotoğraf Sanatçısı)
 • Mustafa Yılmaz (Fotoğraf Sanatçısı)
 • Süleyman Gündüz (Fotoğraf Sanatçısı)
 • İsmail Küçük (Fotoğraf Sanatçısı)
 • Haluk Çobanoğlu (Fotoğraf Sanatçısı)

Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde Üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

COVID-19 salgını şartları gereği Seçici Kurul Üyelerinin bir araya gelmesinin mümkün olmaması durumunda, Seçici Kurul değerlendirme toplantısı online olarak yapılabilir.

TFSF Temsilcisi: İbrahim GÖKSUNGUR

Sosyal Mesafede O An Ulusal Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 10.000 ₺

İkincilik Ödülü: 5.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 2.500 ₺

Mansiyon Ödülü: 1.000 ₺ (3 Adet)

Sergilemeler: 250 ₺ (50 Adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 14 ŞUBAT 2021 Saat: 23.00

Sonuç Açıklanma Tarihi: 1 MART 2021

Sosyal Mesafede O An Ulusal Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://sosyalmesafedeoan.com/index.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap