Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması 2022

Rönesans Holding  tarafından, gelecek nesillerin daha sağlıklı ve çevre dostu yapılarda yaşamasını sağlamak için üniversite öğrencileri arasında “sürdürülebilirlik” kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak, ekip çalışması yoluyla bir araştırma projesinin nasıl üstlenilebileceği konusunda bir deneyim yaşamalarını sağlayarak onları profesyonel iş hayatına hazırlamak, ve “Doğadan İlham Alan Tasarımlar – Biyomimkri” konusunda vizyon ve bilgi birikimlerini bir üst seviyeye taşımaları amaçlarıyla Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması 2022 düzenleniyor. Ödüllü fikir yarışması başvuruları devam ediyor.

Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması 2022

Düzenleyen:Rönesans Holding A. Ş.
Kategori:Proje Yarışmaları, Girişimcilik Yarışması, Fikir Yarışmaları, Tasarım Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Üniversitelerin lisans ve yüksek lisans programlarında kayıtlı öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi:9 EYLÜL 2022 Saat: 23.30
Sonuç Açıklanma Tarihi:28 EKİM 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 30.000 ₺
İkincilik Ödülü 20.000 ₺
Üçüncülük Ödülü 15.000 ₺
Mansiyon 10.000 ₺
RGY Özel Ödülü 10.000 ₺
Kentsel Gelişim ve Değerlendirme 10.000 ₺
Yenilikçi Fikir ve Detay Çözüm 10.000 ₺
İyi Uygulama 10.000 ₺
Görsel Tasarım 10.000 ₺
Sosyal Sürdürülebilirlik 10.000 ₺
Sürdürülebilir Ürün Tasarımı 10.000 ₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Amacı

Çağımızın çevre ve dünya ile ilgili hassasiyetlerinin farkında bir şirket olarak yenilikçi ve değişen dünya düzeninde bu yıl da sürdürülebilir projeler üzerine fikir üretmeye devam ediyoruz. Rönesans Holding olarak; sürdürülebilir bir geleceğin ancak ardımızdan gelen nesillerle birlikte yaratılabileceğine inanıyoruz. Bu nedenle öğrenmenin sürekliliğine, takım çalışmasına, fikirlerin paylaşılması ve birbirine destek olmanın gücüne olan inancımızla, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek olan gençlerimizle tanışmak ve geleceğin inşasında ortak fikir üretmek amacıyla sekizincisini düzenlediğimiz Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması’na bu yıl da devam ediyoruz.

Zaman içerisinde toplumun ve çevrenin sorunlarına, ihtiyaçlar ışığında çözüm ararken, doğanın süregelen düzeninde sahip olduğu özelliklerden faydalanılabileceği görülmüştür. Doğa; kendi içerisinde sürdürülebilir ve inovatif çözümler barındırır. İşte bu nedenle doğadan ilham alma prensiplerine dayanan, yenilikçi fikirlerle gelişen Biyomimikri yaklaşımıyla, sürdürülebilir geleceğe dair çözümler üretmek amaçlanmaktadır.

Biyomimikri kavramı; deneyim ve gözlemle keşfedilen, doğanın sahip olduğu ve geliştirdiği sistemlerin kendi içinde sürekliliği de kanıtlanmış güçlerinin, tasarım ve süreçlerimizde kullanılması esasına dayanır. Bu yaklaşım içerisinde ilham aldığı sistemin sürdürülebilir özelliklerini de kendi içerisinde barındıran daha az enerji tüketen, çevre dostu, adaptasyona açık, süreç ve tasarımlar elde edilmesi hedeflenmektedir. Doğa da zaman içerisinde kendi problemine bu şekilde çözüm bulmuş; kendine uyumlu, kaynaklarını koruyan, form ve fonksiyon anlamında kendini taklit eden sürdürülebilir tasarımlar geliştirmiştir.

Tabiatın bugün gündemimizde olan sorunların büyük bir çoğunluğuna aslında zaten çözüm bulmuş olduğu fikrine inanılmaktadır. Hayvanların, bitkilerin bir mühendis gibi sistemler geliştirerek kendi döngüsünü sağlamak ve yaşam süresini uzatmak için çözümler bulduğu görülmektedir. Gelişerek ve evrimleşerek uyum sağlayan, yaşadığı çevrenin kaynak ve koşullarına uygun özelliklerle hayatta kalmanın sırrını keşfeden türlerden öğreneceğimiz çok şey var…

Geleceğin profesyonelleri olan üniversite öğrencilerini, sürdürülebilirlik kavramına eğilmeye davet eden yarışmamızda, sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu “Biyomimikri” yaklaşımıyla tasarlanmış fikirlerini bize ulaştırmalarını bekliyoruz. Fikir yarışmamıza katılacak farklı disiplinlerden gelen öğrencilerimizin, yarışma sürecine dahil olarak “Doğadan İlham Alan Tasarımlar – Biyomimkri” konusunda vizyon ve bilgi birikimlerini bir üst seviyeye taşıyacaklarına inanıyoruz.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Üniversitelerin lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin online olarak katılabileceği bir fikir yarışmasıdır. Yarışmanın tüm aşamalarında dil Türkçe ve İngilizcedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur.

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya katılan her projede özgünlük, daha önce üretilmemiş ve uygulanmamış olması, başka bir yarışmada ödül almamış olması şartları aranmaktadır.
 • Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması veya aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir.
 • Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Üniversitelerde öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yanı sıra 2022 yılında mezun olacak olanlar da yarışmaya katılabilirler.
 • Yarışma üniversitelerin lisans ve yüksek lisans programlarının tüm bölümlerine ve sınıflarına açıktır.
 • Ekiplerde profesyonel kişi bulunamaz.
 • Yarışmaya online başvuru yapılacaktır.
 • Yarışmaya katılım üç kategori üzerinden yapılacaktır. Kategoriler;
 • Ürün Tasarımı,
 • Yapı Tasarımı,
 • Sosyal İnovasyon olarak belirlenmiştir.
 • Birey ve ekip olarak aynı projeyle diğer kategorilere başvuru yapılamaz. Ancak aynı ekip veya birey tarafından üç ayrı kategoriye de birbirinden farklı proje gönderilebilir.
 • Yarışma katılımcılarının hazırlanan soru setini doldurulması beklenmektedir. Soru seti yanıtlandırması tamamlanmamış projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Proje yüklemesi tamamlandığında online olarak doldurulacaktır.)
 • Bireysel katılımlar olabileceği gibi, grup olarak katılacaklarda en az üç farklı disiplinden (Örn: Mimarlık, Sosyoloji, İç Mimarlık, Hukuk bölümleri vb.) , en fazla beş kişi bir araya gelerek grupların oluşturulması şartı aranacaktır. Çeşitlilik, kapsayıcılık ve farklı bakış açılarıyla bir sinerji yaratılması amaçlanmaktadır.
 • Yarışmacıların başvuru tarihinden proje teslim tarihine kadar geçen sürede lisans veya lisansüstü eğitimine devam ediyor ya da 2022 yılında mezun olacak olması gerekmektedir.
 • Bir öğrenci aynı kategoride yalnızca bir takımda yarışmaya katılabilir.
 • Sürdürülebilir Geleceği Tasarla yarışmasına geçmiş yıllar da katılmış ve ödül almamış olan öğrenciler Sürdürülebilir Geleceği Tasarla 2022 yarışmasına tekrar başvurup proje gönderebilir.
 • Yarışmaya katılacak olan yarışmacılar adına ekip lideri yarışmanın son teslim tarihine kadar ronesans.com/ sürdürülebilirlik / sgt İnternet sayfasında belirtilen “Başvuru” sekmesindeki başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmak zorundadır. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra ekip lideri diğer üyeleri ekleyebilir.
  • Sunumlarını 1 (bir) dakikalık bir video, dijital pafta ve/veya proje dökümanı, hazırladıkları diyagramlar ile birlikte yüklemeleri istenecektir.
  • Yarışmacıların; yarışmayı açan Rönesans Holding ve yarışma ile ilgili işlemleri hazırlayan, yürüten, sonuçlandıran veya onaylayan Seçici Kurul’un birinci dereceden akrabaları arasında olmamaları gerekmektedir.
  • Seçici Kurul üyeleri ile yarışmayı düzenleyen ekip arasında bir bağlantı olmaması gerekmektedir.
  • Katılımcıların, Seçici Kurulun çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmaları gerekmektedir.
  • Katılımcıların, yarışmayı açan Rönesans Holding’de, bu yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamaları gerekmektedir.
 • Katılımcıların, yarışma şartnamesinde öngörülen koşullara uyması gerekmektedir. Kazanan projelerin duyurusundan sonra gerçekleştirilecek olan webinar kapsamında ödül töreni ve kolokyum düzenlenecektir.
  • Şartnamede belirtilen maddelere uygun olmayan bir durum tespiti halinde, ilgili projeler ve yarışmacılar yarışmadan diskalifiye edilir. Ödül kazandıysa Rönesans Holding tarafından ödülü geri alınır.

Yarışmacılara Sağlanan Dokümanlar

 • Yarışma Şartnamesi (PDF)
  • Yarışma Açıklama Rapor Taslağı (WORD)

Yarışmanın Konusu ve Kapsamı

Her yıl olduğu gibi bu sene de ana teması “Sürdürülebilirlik” olan yarışmamızın 2022 konusu ise “Doğadan İlham Alan Tasarımlar-Biyomimikri” olarak belirlendi.

Doğanın kendi yaşam döngüsünde, varlığını sürdüren her canlının hayatta kalmak ve türünü devam ettirmek için bir dönüşüm yaşadığı görülmektedir. Yaşam formlarının karşılaştığı problemlere karşı geliştirdiği özellikler, bizim yaşantımızda karşılaştığımız ortak sorunları da içerir. Çevresel faktörlerden etkilenerek bir hayat döngüsü yaşadığımız düşünüldüğünde; iklim değişiklikleri, doğal afetler, nufüs artışının getirdiği çevresel etkiler gibi sorunlara karşı önlem alma gerekliliği doğmuştur. Doğaya baktığımızda benzer sorunları ele alış ve çözüm yaklaşımlarının referans alınarak

kendi sorunlarımıza çözümler üretebileceğimizi görmekteyiz. Bu yaklaşımla ortaya çıkan “Biyomimikri” anlayışı doğadan ilham almayı tamamıyla destekler.

Sürdürülebilir Geleceği Tasarla yarışmamızda bu sene ve bundan sonraki seneler için de devam eden bir süreçte, doğadan ilham alma prensibini benimseyen bir anlayışla ilerlemeyi hedefliyoruz.

Yarışmanın Kapsamı

Yarışmacılar seçecekleri alan üzerinde “Doğadan İlham Alan Tasarımlar – Biyomimikri” kapsamında üç ana kategori başlığı altında tasarımlarını oluşturacaklardır.

 • Ürün Tasarımı

Doğadan ilham alan tasarım bakış açısıyla, kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayabilen, seri üretime de imkan veren; günlük hayatta kullanılan ürünler, teknoloji, İSG-Ç, teknik ekipmanlar ve inovatif çözüm getiren konularda bir ürün geliştiren katılımcılar, ürün kategorisinde değerlendirilir.

 • Yapı Tasarımı

Öğrencilerden istenen bina ölçeğinde veya çevresel ölçekte bir çerçeve belirleyerek mimari tasarım önerilerini geliştirmeleridir. Öneriler, yeri ve içeriği öğrenciler tarafından belirlenecek yeni bir yapısal tasarımı konu alabileceği gibi, mevcut bir yapı veya çevrenin değişimi ve dönüşümünü de konu alabilir. Amaç, “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” ve “Biyomimikri” konularında mimari tasarım alanının üretebileceği çözümlerin tartışılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda mimari tasarım disiplininin düşünce ve ifade araçlarını kullanarak, önerilerin olabildiğince nesnel ve somut anlamda ortaya konması istenmektedir.

 • Sosyal İnovasyon

Doğadan ilham alan, topluma katkı sağlayacak fikir ve iletişim projeleri ile katılım sağlanabilecek, jüri değerlendirmesinden geçen fikir ve iletişim projelerinin ödüllendirilmesi ile sonuçlandırılacaktır. Bu kategori özelinde öğrenciler Sürdürülebilir Geleceği Tasarla sayfasında yer alan Sosyal İnovasyon Kategorisi isimli alandan yapılan yönlendirme ile fikirlerini online olarak gönderecek ve değerlendirmeye alınarak neticelendirilmesi de yine bu portal üzerinden duyurulacaktır.

Yarışmanın Alanı

Ürün Tasarımı Kategorisi için;

Öğrencilerden günlük hayatta kullanılan ürünler, teknoloji, İSG-Ç,teknik ekipmanlar dallarında tasarımlarını iletmeleri beklenmektedir.

Yukarıda belirtilen alanlarda ürün tasarımı yapacak katılımcıları, tasarımlarında cevap bulmasını beklediğimiz konular aşağıda belirtilmektedir.

 • “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” nden en az bir hedefi karşılayan bir tasarım yapmaları
 • “Biyomimikri” yaklaşımıyla tasarımlarında çözüm üretmeleri

Yapı Tasarımı Kategorisi için;

Yarışmanın alanı yarışmacılar tarafından belirlenecektir.

Katılımcılarda “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” nden en az birini karşılayacak bir tasarımı “Biyomimkri” anlayışı ile ele almaları beklenmektedir.

Sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan bir bütün olarak değerlendirilecek olan yarışma alanını belirleme ölçütleri aşağıdaki gibidir;

 • Belirlenecek olan alan il merkezlerinde veya merkez çevresinde gelişen il sınırı içinde olmalıdır. İl ve ilçe merkez sınırları dışında belirtilen semt, bucak, belde, kasaba, köy ve mahallelerdeki yerleşim birimlerinde belirtilen proje alanları kabul edilmeyecektir.
 • Seçilen alanlar tarım alanı veya doğal yaşamın olduğu alan olamaz.
 • Seçilen alanın neden tercih edildiği proje paftası ve raporunda detaylı olarak açıklanmalıdır.
 • Alan içinde var ise yeşil alan veya ağaçların korunmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Seçilen alan içinden akarsu geçmemesi gerekmektedir. Bununla birlikte akarsu kıyısını, su kaynağına müdahale etmediğiniz sürece proje alanı olarak seçebilirsiniz.
 • Seçilen alan deniz kıyısında olabilir.
 • Yarışma alanı en az 3.000 m2 en fazla 15.000 m2 arasında olmak zorundadır.
 • Yarışma alanı düz veya en fazla %10 eğime sahip olabilir.
 • İl merkezinde atıl durumda olan veya yıkılmaya müsait yapılardan oluşan alanlar da yarışma alanı olarak belirlenebilir.
 • Yarışmacıların tarihi bir alanı seçmeleri doğrultusunda, tarihi kimliğe saygı göstermeleri beklenmektedir. Bununla beraber yarışmacılar bu alan içine veya yakınına tasarım yapacaklarsa eğer çağdaş bir proje beklenmektedir.
 • Yarışmacılar belirledikleri alanın uydu fotoğrafını ve koordinatlarını paylaşmak zorundadırlar.
 • Yarışmacılar belirledikleri alanda kuzey yönünü mutlaka göstermek zorundadırlar.

Sosyal İnovasyon Kategorisi için;

 • Katılımcıların “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” odağında toplumsal ve çevresel faktörlere çözüm üreten, doğadan ilham alan “Biyomimikri” yaklaşımıyla; süreç, sistem, fikir, veya uygulama önerilerini, alan sınırlaması olmaksızın online kayıt olarak https://ronesans.com/surdurulebilirlik/sgt/sosyalinovasyon linkine ileteceklerdir.
 • Üniversitelerin her bölüm ve alanına açık bir platform olarak fikir ve önerilerin iletmesi amaçlanır.

Yarışma Ödül Kategorileri

“Sürdürülebilir Geleceği Tasarla – Doğadan İlham Alan Tasarımlar – Biyomimkri ” yarışması, Birincilik, İkincilik, Üçüncülük, Mansiyon ve RGY özel (*Sosyal İnovasyon, Yapı Tasarımı ve Ürün Tasarımı Kategorilerinin üçü de ödül kapsamında değerlendirilir.) ödülüne ek olarak aşağıda belirtilen altı adet özel ödülle de değerlendirilecektir. Toplamda 11 (onbir) ödül verilecek olup, madde 14’de ödül miktarları ayrıca belirtilmiştir. Yarışma alanı ve kapsamında belirlenen konuları geliştirirken yapılan analizler, yenilikçi fikirler, teknolojik inovatif çözümler, çözülen detaylar, kullanılan görseller ve sosyal temalar özel kategoriler kapsamında da değerlendirilecektir. Ödüllendirilecek olan kategoriler aşağıdaki gibidir.

Kentsel Gelişim ve Değerlendirme Ödülü

 • Yapı Tasarımı Kategorisi ödül kapsamında değerlendirilir.

Kent; doğal çevre, insan ve kültür etkinlikleriyle oluşan yerleşim birimidir. Sürdürülebilirlik ve kentsel gelişim birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Seçilen alanın kimliği, tarihi ve kültürel dokusu ile beraber çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan gereksinimlerinin tespit edilmesi, temelinde insan ölçeğini barındıran çözümler beklenmektedir.

Yarışma konusu çerçevesinde yukarıda belirtilen konular bir bütün olarak ele alınıp bu kategoride değerlendirilecektir.

Yenilikçi Fikir Ödülü

*Sosyal İnovasyon, Yapı Tasarımı ve Ürün Tasarımı Kategorilerinin üçü de ödül kapsamında değerlendirilir.

Yenilikçi bir fikir ile problem çözümünün yanı sıra yeni sorunların da ortaya çıkması engellenebilir ya da sorunun yeni sorunlar doğurması engellenebilir.

Çevre dostu tasarımlar içinde barındığı sistemsel çözümler ile bir bütündür ve sürdürülebilir olur. Yarışma için belirlenmiş konu kapsamında projenin sürdürülebilirliğini sağlayan, karşılaşılacak olan sorunlara çözüm üretebilen, yeni bir sorunun ortaya çıkmasını engelleyen yenilikçi sistem çözümleri beklenmektedir. Projenin tasarım aşamasından başlayıp, uygulama ve hayata geçirme / işletme aşamalarından birini veya hepsini kapsayan çözümler beklenmektedir.

İyi Uygulama ve Detay Çözüm Ödülü

*Yapı Tasarımı ve Ürün Tasarımı Kategorilerinin ikisi de ödül kapsamında değerlendirilir.

Projeler tasarım aşamasından sonra, geleneksel olarak ilk önce maliyetlerin hesaplanması ile başlar. Fikir aşamasından başlayarak tüm planlama ve üretim aşamalarında sürdürülebilirliğin merkezde olduğu projeler önemli bir yer almaktadır. Buna bağlı olarak malzeme kalitesi, maliyet ve zaman proje yönetimi açısından önemli olan üç konudur. Bunun yanı sıra iyi detay çözümü bu üç unsur ile direkt ilişkili olup sürdürülebilir bir uygulama için önemlidir. Ana konu çerçevesinde; kalite, maliyet ve zamanı doğru kullanarak, detay çözümleri ile beraber analiz edilen projeler bu kategoride değerlendirilecektir.

Görsel Tasarım Ödülü

*Yapı Tasarımı ve Ürün Tasarımı Kategorilerinin ikisi de ödül kapsamında değerlendirilir.

Yarışma kapsamında geliştirilen projelerin sunum paftaları değerlendirilecektir. Planların, dijital görsellerin, skeçlerin, kolajların, yazıların, renklerin vb. öğelerin uyum içinde olduğu anlaşılır projeler değerlendirilecektir.

Sosyal Sürdürülebilirlik Ödülü

*Sosyal İnovasyon, Yapı Tasarımı ve Ürün Tasarımı Kategorilerinin üçü de ödül kapsamında değerlendirilir.

Toplumsal yaşamda en önemli konulardan biri beraber sürdürülebilir bir sosyal yaşamdır. Yarışma konusu kapsamında sosyal sürdürülebilirlik kurgusunu en iyi sağlayan fikir seçilecektir.

Sürdürülebilir Ürün Ödülü

*Ürün Tasarımı Kategorisi ödül kapsamında değerlendirilir.

İyileştirilmiş kullanıcı dostu, fonksiyonel, estetik, yüksek düzeyde verimli, gelişmiş sürdürülebilirlik ve üstün performans sağlayan ürünler bu kategoride ödüllendirilecektir.

Yarışmacılardan İstenenler

*Sosyal İnovasyon Kategorisi Hariç

Yarışmanın konusuyla ilgili sunumların görsel ve yazılı olarak sunulması beklenmektedir. Yarışmacılardan beklenen çizim, açıklama raporu ve sunum videosu detayları aşağıdaki gibidir;

Ürün Tasarımı Kategorisi İçin;

 • Proje adının paftada açıkca belirtilmesi gerekmektedir.
 • Tasarlanma amacının paftada net olarak ifade edilmesi gerekmektedir. (380 karakter Türkçe) Bu kısımda tasarımın amacı, çözdüğü problem, getirdiği yenilik ve hedef kitlesi hakkında kısaca bilgi verilir. Proje raporunun özeti niteliğindedir.
 • Ön  görülen  malzemeler  paftada  tanımlanmalıdır.  (170  karakter  Türkçe)

Tasarımın öngörüldüğü malzemelere ilişkin detaylı bilgiler ve kısaca fikrin katma değeri açıklanmalıdır.

 • Ön görülen üretim tekniği açıkça ifade edilmelidir (170 karakter Türkçe)
 • Proje Raporu, önerinin hangi noktada yenilik, katma değer yarattığını ve ürünün malzemesi ile üretim yöntemini detaylı açıklayan en fazla iki sayfadan oluşmalı A4 ebatlarında dikey, PDF veya WORD formatında teslim edilmelidir.
 • Projenin, en az iki adet sunum paftasında anlatılması gerekmektedir.
 • Sunum paftalarında ürünün genel görünüşü yer alması beklenmektedir (Teknik resim, kesit, perspektif, patlamış perspektif.)
 • Sunum paftalarında ürünün çözdüğü problem – varsa önerdiği yenilik, geliştirilebilecek özelliğin yer alması beklenmektedir.
 • Ürün kullanım senaryosu paftada yer alması beklenmektedir.
 • Pafta A3 boyutlarında (29,7cm x 42cm yatay kullanım,) olmalıdır.
 • JPEG formatında (Farklı boyut veya formatta yapılan yüklemeler sistem tarafından kabul edilmemektedir) yüklenmelidir.
 • 150 (pix/inch) çözünürlükte olmalıdır.
 • Her pafta en fazla 5 mb büyüklüğünde olmalıdır.
 • Pafta üzerinde yarışma katılımcısını tanımlayacak herhangi bilgi, Kimlik, isim bilgisi içermemelidir.
 • Kayıt sırasında harflerle ya da sayılarla bir grup ismi belirlenmelidir. Grup isminde eşitlik ve gizlilik ilkesini bozacak üniversite adı gibi yönlendirici bilgiler yer almamalıdır. İsminde yönlendirici bilgi yer alan grupların projeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Teslim sunum paftalarında sol üstü köşeye “2022 – Rönesans Holding Sürdürülebilir Geleceği Tasarla- Doğadan İlham Alan Tasarımlar -Biyomimkri Öğrenci Fikir Yarışması” yazılmalıdır.
 • Sergileme kolaylığı bakımından bütün paftaların sağ alt köşelerinde pafta numarası ve sağ üst köşelerinde belirlediğiniz rumuzun yazılması beklenmektedir. Rumuz beş basamaklı harf ve rakamlardan oluşturulmalıdır.
 • Sunum videosun süresinin bir dakikayı (60 saniye) geçmemesi beklenmektedir (En fazla 100mb büyüklüğünde, avi, mpeg formatında).
 • Sunum videosunda, açıklama raporundaki bilgiler ve sunum paftasındaki bilgilerden başka bir bilgi anlatılamaz. Sunum videosunun kişiler görünmeden çekilmesi gerekmektedir.
 • Proje görsellerinin göründüğü ve sadece anlatan kişinin sesinin duyulduğu videoda yarışmaya katılan ekip içinden bir kişi tarafından seslendirilecektir. Videoda yarışmacılardan hiç kimse görünmeyecek ve projeyi anlatan kişi kendi adını veya diğer yarışmacıların adını ifade etmeyecektir. Sunum videosunun amacı sadece projeyi anlatmak olmalıdır.
 • Projeyi anlatan film veya animasyonlar isteğe bağlı olarak yüklenebilir.

Yapı Tasarımı Kategorisi için;

 • Ekipler, fikir projelerini en fazla iki adet 70×100 cm boyutlarında yatay poster olarak, PDF veya JPEG formatında teslim etmelidir (fazlası değerlendirme dışı bırakılacaktır).
 • Her türlü çizim tekniği ve renk serbesttir. Her ölçeğin, gerektirdiği ayrıntılara sahip ve anlaşılabilir olması beklenmektedir.
 • Sergileme kolaylığı bakımından bütün paftaların sağ alt köşelerinde pafta numarası ve sağ üst köşelerinde belirlediğiniz rumuzun yazılması beklenmektedir. Rumuz beş basamaklı harf ve rakamlardan oluşturulmalıdır.
 • Teslim sunum paftalarında sol üstü köşeye “2022 – Rönesans Holding Sürdürülebilir Geleceği Tasarla- Doğadan İlham Alan Tasarımlar -Biyomimkri Öğrenci Fikir Yarışması” yazılmalıdır.
 • Yapı Tasarımı kategorisinde, pafta sunumlarında kuzey işareti mutlaka belirtilmelidir.
 • Seçilen alan bilgileri, tasarım ilkeleri, değerlendirmeleri, sunulan fikirler ve elde edilen sonucu kapsayan açıklama raporu en fazla iki sayfadan oluşmalı A4 ebatlarında dikey, PDF veya WORD formatında teslim edilmelidir.
 • Açıklama raporunda yazılı olan metinler ile sunum paftasında yazılı olan metinler ilişkili olmalıdır. Sunum paftasında açıklama raporundaki bilgilerden farklı bilgi yazılamaz.
 • Açıklama raporu ile ilgili şablon örnek olarak WORD formatında yarışmacılara verilmiştir. Yarışmacılar bu şablon üzerindeki bilgileri eksiksiz doldurduktan sonra açıklama raporunu tamamlamaları gerekmektedir.
 • Özel ödül kategorileri ile ilgili kapsamda üretilen fikir ve detayların açıklama raporunun içine yazılması beklenmektedir. Bu kategori için fikir üreten ekiplerin açıklama raporu iki sayfadan fazla olabilir. Düşünülen fikrin uygulama şekli, maliyet tablosu ve malzeme teminleri ile ilgili detayların anlatılması beklenmektedir.
 • Sunum videosunda, açıklama raporundaki bilgiler ve sunum paftasındaki bilgilerden başka bir bilgi anlatılamaz. Sunum videosunun kişiler görünmeden çekilmesi gerekmektedir.
 • Sunum videosun süresinin bir dakikayı (60 saniye) geçmemesi beklenmektedir (En fazla 100mb büyüklüğünde, avi, mpeg formatında).
 • Proje görsellerinin göründüğü ve sadece anlatan kişinin sesinin duyulduğu videoda yarışmaya katılan ekip içinden bir kişi tarafından seslendirilecektir.
  • Videoda yarışmacılardan hiç kimse görünmeyecek ve projeyi anlatan kişi kendi adını veya diğer yarışmacıların adını ifade etmeyecektir. Sunum videosunun amacı sadece projeyi anlatmak olmalıdır.
  • Sunum videosu yerine projenizi anlatan animasyon da hazırlayabilirsiniz ve buna seslendirme yapabilirsiniz.
 • Yarışmaya katılan öğrencilerin bağlı oldukları üniversitelerden alacakları yeni tarihli öğrenci belgesini ve şartnamenin son sayfasındaki dilekçenin imzalı halini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
  • Kayıt sırasında harflerle ya da sayılarla bir grup ismi belirlenmelidir. Grup isminde eşitlik ve gizlilik ilkesini bozacak üniversite adı gibi yönlendirici bilgiler yer almamalıdır. İsminde yönlendirici bilgi yer alan grupların projeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kimlik Dosyası

Yarışmacılar, proje ile aynı rumuzu taşıyan ve büyük harf ile yazılmış bir dosyanın içinde aşağıda talep edilen belgelerin dijital hallerine yer vermelidir.

 • Güncel tarihli öğrenci belgeleri
 • Yarışmacıların bilgilerinin bulunduğu yarışma şartlarının kabul edildiğini yazan ekip başı tarafından imzalanan dilekçe (Yarışma şartnamesinin son sayfasındaki dilekçe kullanılabilir) yer almalıdır.
 • Ekip olarak katılım halinde, ekip başı tanımlanacak ve öğrenci belgeleri ekip ortaklarının her biri tarafından verilecektir. Kimlik dosyası ekip başının imzalı dilekçesi ile sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Yarışma Süreci ve Yönetimi

 • Yarışma, Rönesans Holding’in yarışma özelinde hazırladığı

“ronesans.com/surdurulebilirlik/sgt” isimli web sitesi üzerinden yürütülecektir.

Yarışma ile ilgili tüm güncel bilgiler bu site üzerinden paylaşılacaktır.

 • Ekipler projelerini bu siteye kayıt olarak yükleyecektir.
  • Yüklemeler için 150 mb alan sağlayan bir bulut sisteminde projeleri toplanacaktır.
  • Hazırlanan sunum paftaları, açıklama raporu ve sunum videosu sistemde açılan başlıklar altına yüklenmelidir.
  • Yüklenen dosyalar, sadece yarışmayı düzenleyen ekibe açık olacaktır.
  • Rönesans Holding, son değerlendirme aşamasına kadar tüm adayların isimlerini saklayarak, yarışma jürisinin tarafsızlığını sağlamayı taahhüt eder. Kayıt sırasında alınan kişisel bilgilerin tamamı seçili kurul seçimini yapıncaya kadar projelerle ilişkilendirilmeyecektir.
  • Rönesans Holding yarışmanın sonucu belirlense bile yarışma raporunu yönetim kararı ile yayınlar.
  • Kazanan  projeler,  https://ronesans.com/surdurulebilirlik/sgt/  internet  sitesi üzerinden ekip adı ile duyurulacaktır.

Yarışmacıların Uymakla Yükümlü Oldukları Esaslar

Yarışmacıların uymakla zorunlu olduğu hükümler aşağıdaki gibidir;

 • Her ekip veya yarışmacı, yarışmaya aynı kategoride sadece bir öneri ile katılabilir.
 • Her yarışmacı sadece bir ekipte yer alabilir.
 • Yarışma başvurusu onaylanan ekipler projelerini, şartnamede belirtilen teslim gün ve saatini geçirmeyecek şekilde internette açılan bulut sistemine yüklemiş olmaları gerekmektedir.
 • Ekipler, proje ve raporunda proje sahibini tanıtan veya üniversitesini simgeleyen herhangi bir ibare ya da işaret olmamalıdır.
 • Ekiplerin, Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Öğrenci Yarışması için açılan “ronesans.com/surdurulebilirlik/sgt” İnternet sayfasındaki çevrimiçi olarak Kayıt Formu ile istenilen belgelerle kayıt yaptırması gerekmektedir.
  • Yarışmaya başvuranlar “3. Yarışmaya Katılım Koşulları” başlığında belirtilen bölümlerde öğrenci olmak zorundadır.
  • Sunum paftalarının, açıklama raporunun ve sunum videosunun herhangi bir yerinde projenin sahibini belirten bir işaret bulunması durumunda Rönesans Holding tarafından yarışmadan çıkarılır.
  • Yarışmacılar, öğrenci belgelerini (ekipteki herkesin öğrenci belgesi) ve şartnamenin en son sayfasındaki dilekçeyi doldurup belgelerin taranmış PDF veya JPEG formatlarını internette açılacak olan sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
  • Yarışmayı düzenleyen Rönesans Holding ve yarışma hakkında internette veya yazılı basında paylaşılan yarışmanın gidişatını, seçici kurulun kararını etkileyebilecek, hakaret içerikli, etik olmayan gerçeği yansıtmayan paylaşımlarda bulunan kişiler yahut bu tür paylaşımı yapan kişinin bulunduğu ekipler ödül alsalar bile yarışmadan çıkarılır.
  • Rönesans Holding’in hazırlamış olduğu bu yarışmada teslim edilen projeler İnternet üzerinde herhangi bir yayında yayınlanmadan önce Rönesans Holding’in onayı olması gerekmektedir.
  • Yarışma şartnamesinin “3. Yarışmaya Katılım Koşulları” başlığında bulunan maddelerden herhangi birine uyulmaması durumunda Rönesans Holding tarafından yarışmadan çıkarılır.
  • Yukarıda belirtilen hususlara uymayan grupların projeleri, Seçici Kurul ve yarışmayı düzenleyen Rönesans Holding kararı ile yarışma dışı bırakılır.

Soru ve Cevaplar

Yarışmacılar, yarışmaya ilişkin sorularını yarışma ekibine “Bize Yazın” İnternet sayfası üzerinden açılan sorular kısmında gerekli bilgileri doldurarak iletebilir. Tüm cevaplar, soru soran yarışmacılara e-posta ile bildirilecek ve ayrıca yarışmanın internet adresinde Sıkça Sorulan Sorular başlığının altında yayımlanacaktır.

Değerlendirme Kriterleri

Projeler, başvurulan kategoriye aşağıdaki kategorilere göre değerlendirilecek.

 • Doğadan ilham alan yönü %30
 • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumu %20
 • Konsept/Kurgu/Tasarım – % 25
 • Fonksiyonel çözümler – % 15
 • Açıklama raporunun anlaşılırlığı – % 5
 • Sunum (Projenin anlaşılırlığı) – % 5

Kolokyum ve Ödül Töreni

Ödül töreni ve Kolokyum düzenlenecektir.Kolokyum ve ödül törenine dair ayrıntılar https://ronesans.com/surdurulebilirlik/sgt/ sitesinde duyurulacaktır. Rönesans Holding A.Ş. zorunlu hallerde sergi ve ödül töreninde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Seçici Kurul Üyeleri

Seçiçi Kurul Üyeleri farklı disiplinlerden konunun uzmanı akademisyenlerden oluşturulur. Seçici Kurul Üyeleri internet sitesinde ilan edilecektir.

Rönesans Holding A.Ş. zorunlu hallerde Seçici Kurul Üyelerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılacak değişiklikler https://ronesans.com/surdurulebilirlik/sgt/ sitesinde duyurulacaktır.

Diğer Hususlar

 • Rönesans Holding A.Ş. gerekli görülen hallerde yarışmacılardan başvuru sırasında verilen belgelerin asıllarını isteme hakkına sahiptir.
 • Rönesans Holding A.Ş yarışma sonucunun ilan edilmesinden önce herhangi bir aşamada yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda Rönesans Holding A.Ş. teslim edilen projelerin kullanılmayacağını taahhüt eder.
 • Yarışmacının kendisine ait olduğu beyan edilen projenin, kendi adına tescil için yasal mercilere başvuru yapmış olup olmaması veya projenin kendi adına tescillenmiş bulunması sorumluluğu kendisine aittir.
 • Yarışmaya gönderilen projelerin özgün olmamasından doğacak tüm sorumluluklar yarışmacılara aittir.
 • Ödüle layık görülen projeler internet üzerinde herhangi bir yayında yayınlanmadan önce Rönesans Holding A.Ş.’nin onayı olması gerekmektedir. Aksi ile karşılaşılan durumlarda ödülü iptal etme hakkına sahiptir. Doğacak olan sorunlardan yarışmacılar sorumludur.
 • Rönesans Holding A.Ş şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler internet üzerinden güncel şartname ile yayınlanacaktır.
 • Yarışma şartnamesinin son sayfasındaki dilekçeyi imzalayan tüm yarışmacılar, şartname koşullarını, yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş sayılırlar.
 • İşbu şartnamede yer alan hükümlerde Rönesans Holding A.Ş’nin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
  • Yarışma başvurusu sırasında paylaşılan tüm tasarımlar, fikirler Rönesans Holding tarafından dijital, basılı mecralarda kullanılabilir.

Yarışmayı İletişim ve Düzenleyen Kuruma İlişkin Bilgiler

Yarışma Rönesans Holding A.Ş. tarafından düzenlenmektedir. Rönesans Holding A.Ş. adına yarışmayı düzenleyen Sürdürülebilirlik bölümünün iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Yarışmayı Düzenleyen Kurum: Rönesans Holding A.Ş.

İrtibat telefon numarası: 0312 840 10 00

E-mail: gelecegitasarla@ronesans.com

Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması 2022 Ödülleri

Birincilik Ödülü: 30.000 ₺
İkincilik Ödülü 20.000 ₺
Üçüncülük Ödülü 15.000 ₺
Mansiyon 10.000 ₺
RGY Özel Ödülü 10.000 ₺
Kentsel Gelişim ve Değerlendirme 10.000 ₺
Yenilikçi Fikir ve Detay Çözüm 10.000 ₺
İyi Uygulama 10.000 ₺
Görsel Tasarım 10.000 ₺
Sosyal Sürdürülebilirlik 10.000 ₺
Sürdürülebilir Ürün Tasarımı 10.000 ₺

Dereceye girenlerin kendi tercihleri doğrultusunda yapacakları staj ve Pusula başvuruları, Rönesans tarafından öncelikli olarak değerlendirmeye alınacaktır.

Grup olarak katılan projenin ödül kazanması durumunda toplam para ödülü grup üyelerine eşit olarak dağıtılıp her üyenin kendi adına açılmış olan banka hesabına yatırılacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 09 Eylül 2022

Projelerin Sisteme Son Yükleme Tarihi: 09 Eylül 2022 saat: 23:30

Seçici Kurul Değerlendirme: 03 – 08 Ekim 2022

Sürdürülebilir Geleceği Tasarla 2022 Webinar – Final Duyuru: 28 Ekim 2022

Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması 2022 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://ronesans.com/surdurulebilirlik/sgt/#1622465043399-95ba0bb7-2bd9

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap