Tasarlayın Dokuyalım Üniversite Öğrencileri Makine Halısı Tasarım Yarışması

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAİB) tarafından, makine halısı alanında özgün tasarım örneklerinin verilmesi, sanatsal becerilerin halı üretimine yansıtılması ve genç tasarımcıların yeteneklerinin ödüllendirilmesi amaçlarıyla Tasarlayın Dokuyalım Üniversite Öğrencileri Makine Halısı Tasarım Yarışması düzenleniyor. Para Ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Tasarlayın Dokuyalım Üniversite Öğrencileri Makine Halısı Tasarım Yarışması

  Düzenleyen: Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAİB) 
   Kategori: Tasarım Yarışmaları, Halı Tasarımı, Moda Tasarım Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye 
  Kimler Başvurabilir:

Üniversitelerin Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü bölümlerinde (bölüm sınırlaması olmaksızın) öğrenciler ve son başvuru tarihinden itibaren en fazla 1 yıl önce mezun olmuş kişiler.

  Son Başvuru Tarihi: 15 HAZİRAN 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 24 EYLÜL 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 20.000 ₺ 
İkincilik Ödülü: 15.000 ₺ 
Üçüncülük Ödülü: 10. 000 ₺ 

Dördüncülük Ödülü: Dizüstü Bilgisayar

Beşincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar

Diğer 15 Finaliste: TABLET

   

Yarışma Hakkında

Türkiye, Makine Halısı ihracatında yıllardır dünya lideridir. Gaziantep, son yirmi yılda yaptığı önemli yatırımlar ve çalışmalar ile makine halısı üretiminde, dünya çapındaki en önemli üretim merkezi haline gelmiştir.

Makine halısı sektörü, katma değeri yüksek, özgün ve kaliteli ürünler üretmeyi ve uluslararası rekabet gücünü sürdürmeyi hedeflemektedir. Firmalarımızın sahip olduğu uluslararası rekabet avantajlarını koruyabilmeleri açısından yeni ve özgün koleksiyonların oluşturulması, müşterilerin beğeni ve tercihlerine doğru ve zamanında cevap verilebilmesi, büyük önem arz etmektedir.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAİB) tarafından, sektörün önemli ihtiyaçlarından biri olan halı desen tasarımı ve uygulaması alanında insan kaynağı kapasitesinin yükseltilmesi ve istihdam edilecek tasarımcıların yetiştirilmesini sağlamak amacıyla farklı çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAÜN), Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halı Tasarım Derneği (HATAD) ile işbirliği halinde Makine Halısı Tasarım Yarışması düzenlenmektedir.

Bu yıl yedincisi düzenlenecek Makine Halısı Tasarım Yarışması’na tüm genç tasarımcıları davet ediyoruz.

Yarışma Ortaokul, Lise ve Üniversite için üç ayrı kategoride düzenlenecektir. Tüm genç tasarımcılarımızı ve tasarımcı adaylarımızı davet ediyoruz.

Yarışmanın web sitesi www.tasarlayindokuyalim.org olup, tüm duyurular bu web sitesi üzerinden yapılacaktır.

Yarışma Amacı

 • Ulusal ve uluslararası pazara sunulabilecek, Makine Halıcılığı sektöründe moda yaratabilecek özgün tasarımların ortaya çıkarılması,
 • Tasarımcı adaylarının özgür düşünce ve sanatsal becerilerini üretim alanına aktarmalarına yardımcı olunması,
 • Tasarım kültürünün küçük yaştan itibaren gelişmesi ve tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olunması,
 • Üniversite-Sanayi, Lise-sanayi işbirliğine katkıda bulunulması,
 • Sanatçı-tasarımcıların katkıları ile üretimde kalitenin artmasına katkıda bulunulmasıdır.

Tasarım Yarışması Başvuru Koşulları

 • Üniversitelerin Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü bölümlerinde (bölüm sınırlaması olmaksızın) öğrenci olmaları veya son başvuru tarihinden itibaren en fazla 1 yıl önce mezun olmuş olmaları,
 • Yarışmanın düzenlendiği dönemde herhangi bir firmada veya yarışmayı düzenleyen kurumlardan birinde çalışıyor olmamaları,
 • Daha önce Birliğimizce düzenlenen “MAKİNE HALISI TASARIM” yarışmalarında ödül almamış olmaları,
 • Yarışma jürisinde görev alan üyelerin 1. derece yakınları ile bunların çalıştığı kurumlarda çalışan bir kişi olmamaları gereklidir.

Teknik Koşullar

 • Yarışmaya katılım için konu veya tema kısıtlaması bulunmamaktadır.
 • Yarışmaya katılım bireysel olarak gerçekleştirilecektir.
 • Yarışmaya bir kişi, en fazla 2 (iki) desen çalışması ile başvuru yapabilir. Ancak iki eserinin de finale kalması durumunda I. Jüri Değerlendirmesi sonrasındaki puanı yüksek olan eseri finale kalmış sayılacaktır, eşit puan alınması durumunda yarışmacının tercihi dikkate alınacaktır.
 • Yarışmaya başvurusu yapılacak eserler, daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, ödül almamış, kopya edilmemiş olmalıdır. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen eserler yarışma dışı kalacaktır. Bu konuda oluşacak her türlü hukuki sorumluluk katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya katılacak eserler üzerinde öğretim elemanlarının genel bilgilendirme ve tavsiyede bulunma dışında fiilen bir katkıları bulunmayacaktır.

Tasarım Yarışması Başvuru Şekli

 • Yarışmaya başvuru yapmak için http://www.tasarlayindokuyalim.org/basvuru-formu.html adresine müracaat ediniz ve bu sayfada yer alan başvuru adımlarını uygulayınız.
 • Yarışmaya başvurusu yapılan eser, el ile çizilmiş olabileceği gibi dijital ortamda da tasarlanabilir.
 • Orijinal desen 30 cm x 45 cm ölçülerinde hazırlanacak ve 35 x 50 bristol kâğıt (210 gr) üzerine yapıştırılacaktır.
 • Bristol kâğıdın arkasına, sağ üst köşeye tasarımcının tercih ettiği rumuz yazılmalıdır. Tasarımın üzerinde rumuz, tasarımla ilgili temel bilgiler dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare, logo veya işaret bulunmamalıdır. Yarışmacı ile ilgili herhangi bir bilgiyi belirten herhangi bir işaret, logo veya ibarenin varlığı projenin derecelendirmeye alınmadan elenmesine neden olacaktır.
 • Tasarım çizimleri, iki mukavva arasına rulo yapılmadan kırılmayacak şekilde yerleştirilecektir.
 • Başvuru zarfı içerisinde eser ile birlikte; yarışmacı tarafından imzalanmış Başvuru Formu, fotoğraflı özgeçmiş, öğrenci belgesi veya mezuniyet belgesi örneği yer alacaktır. Zarfın üzerinde sadece rumuz bilgisi yer alacaktır.
 • Başvurular, en geç 15 Haziran 2021 Salı günü saat 17:00’ye kadar “Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu 2. Organize Sanayi Bölgesi 83204 nolu cad. No: 2 27600 Şehitkâmil/GAZİANTEP” adresine kargo veya elden ulaştırılmalıdır. Kargo ücreti yarışmacıya aittir.
 • Postadaki veya kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Yarışma Değerlendirme Kriterleri

 • Başvurusu yapılan eserler, teknik şartnameye uygunluk, renk desen uyumu, tasarımdaki yaratıcılık, özgünlük, tasarımın güncel trendlere uyumu, teknik olarak halıya uygulanabilirlik gibi hususlar açısından değerlendirilecektir.
 • Başvurusu yapılan eserlerin makine halısı olarak uygulanabilir olması önemlidir. Makine halısı tasarımları, dokuma tekniğine uygun olarak piksel tabanlı programlarla tasarlanmaktadır. Eserlerin 6 veya 8 renge indirgenebilir ve halıya uygulanabilir olması özellikle tavsiye edilmektedir. Bu konuda GAÜN akademisyenlerinden teknik bilgi alınabilir veya yarışmanın web sitesindeki ilgili videolar izlenebilir.

Değerlendirme Aşamaları

 • Başvuruların Ön İncelemesi 18 Haziran 2021 Cuma günü yapılacaktır. Ön İnceleme aşamasında başvurular, temel uygunluk ve şekil şartları yönü ile değerlendirilecektir. Bu değerlendirme aşaması GAİB, GAÜN ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından yürütülecektir.
 • Ön İnceleme aşamasında uygun bulunan eserler, 25 Haziran 2021 Cuma günü Jüri Değerlendirmesine tabi tutulacaklar ve dereceye giren 20 asil ve 5 yedek yarışmacı, yarışmaya ait web sitesinde ilan edilecektir.
 • Finale kalan 20 eser, eser sahibinin gözetiminde 1 Temmuz – 14 Temmuz 2021 tarihleri arasında olmak üzere, yarışmacıların uygunluk durumuna göre belirlenecek bir günde yarışma düzenleme komisyonunda yer alan işletmelerde dokunacaktır.
 • Dokunarak halıya uygulanan eserler, 24 Eylül 2021 Cuma günü Jüri Değerlendirmesine tabi tutulacaktır.
 • Başvuruların nihai değerlendirme puanı belirlenirken, I. Jüri Değerlendirmesinden alınan puanın %60’ı (Orijinal tasarım), II. Jüri Değerlendirmesinden alınan puanın %40’ı (Dokunmuş hali) esas alınacaktır.
 • Değerlendirme sonucunda dereceye giren yarışmacıların ödülleri düzenlenecek törenle takdim edilecektir.
 • Zorunlu hallerde Başvuru ve Değerlendirme aşamaları ile ilgili tarihlerde güncelleme yapılabilecek olup gerekli duyurular yarışmanın web sitesinden iletilecektir.

Diğer Hususlar

 • Bir kategoriye yapılan başvuru sayısının 50’nin altında kalması durumunda o kategori özelinde yarışma, iptal edilebilir.
 • Yarışmaya katılan bütün tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip” tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve gerekli tescil işlemlerini (masrafları kendilerince karşılanarak) yaptırmaya hakları vardır. Arzu eden tasarımcılar konu ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü’ne başvurabilirler.
 • GAİB, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların yayımlanması, arşivlenmesi, sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak yurt içi veya dışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır.
 • Yarışmada dereceye giren projelerden bahse konu proje ile sınırlı olacak eserlerin, 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda söz konusu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımlara ilişkin her türlü yasal hakları münhasıran yarışmaya katılan yarışmacılara aittir.
 • Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların izninin alınması gereklidir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden GAİB üyeleri, Yarışmanın 2. Aşamasında projenin numune üretim aşamasında “numune üretim sponsorluğu” veren üye firmaların öncelik haklarını gözeterek uygun buldukları projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle, “numune üretim sponsorluğu” yapan firmaların, ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli “Öncelik” ve “Ön Alım Hakkı” vardır.
 • Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının lisans veya devir alınarak kullanılması durumunda, yarışmacıların; proje konusuna göre, tasarımcı veya eser sahibi veya buluşu yapan olarak adlarının belirtilmesini istemek hakları saklıdır.
 • Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar, GAİB’i bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır. İptal edilen proje ve söz konusu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışmadan diskalifiye edilir. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bahse konu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller GAİB tarafından geri istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.
 • Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, iptal edilen projenin yerine en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devir edilecek ve yapılan değişiklik yarışmanın internet sitesinden duyurulacaktır.
 • Asli Jüri Üyeleri ve organizasyon komitesinin ortak kararı ve yarışmanın yararlılığı açısından gerekli görüldüğünde, yarışmanın takvimi, yarışmanın ödül adedi ile ödül sayısı koşullarında, Birinci aşama, İkinci aşama veya Ödül Töreni esnasında değişiklik yapılabilir.
 • Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili yarışmacılara aittir.
 • Yarışmacının yarışma şartnamesine aykırı dayandığının tespit edilmesi halinde ödül almış ise ödül kendisinden geri alınır. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği, bu sebeple uğradığı zarar ve ziyanları rücûen tazmin etme hakkına sahiptir.
 • Finale kalan ve şehir dışında ikamet eden tasarımcıların ulaşım ve konaklama giderleri Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından karşılanacaktır.
 • Finale kalan tasarımların halıya uygulanması amacıyla, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından tebliğ edilecek tarihler içerisinde kalmak koşulu ile belirlenen üretim tesisinde yarışmacının gözetiminde üretim yapılacaktır.
 • Dereceye giremeyen desenler, talep edilmesi durumunda Gaziantep Üniversitesi Naci Topcuoğlu Meslek Yüksek Okulu’ndan imza karşılığında elden veya dilekçe ile başvurulması koşulu ile ücreti alıcıya ait olmak üzere kargo ile gönderilebilecektir. Adres bilgilerinin eksik veya yanlış bildirilmesi durumunda, tasarımlar ikinci kez kargoya verilmeyecektir.
 • Adaylar, yarışmaya katılmakla bu şartnamede yer alan bütün koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri

Gazimuhtarpaşa Bulvarı Mücahitler Mah. Şehit Ertuğrul Polat Cd. No:3 27090 Şehitkâmil/GAZİANTEP

İrtibat

Sunay Budak

342-2110522

sunaybudak@gaib.org.tr

Muhammed Ali Osman Çavuş

342-2110528

muhammedalicavus@gaib.org.tr

Gaziantep Üniversitesi Naci Topcuoğlu Meslek Yüksek Okulu

Organize Sanayi Bölgesi 83204 nolu Cad. No: 2 Başpınar-Şehitkâmil/GAZİANTEP

İrtibat

Öğr. Gör. Eylem EROL (Desen Bilgisi)

342-3371137 dâhilî: 1028

konur@gantep.edu.tr

Öğr. Gör. Gülbin FİDAN (Teknik Bilgi)

342-3371137 dâhilî: 1058

gfidan@gantep.edu.tr

Tasarlayın Dokuyalım Üniversite Öğrencileri Makine Halısı Tasarım Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 20.000 ₺ 
İkincilik Ödülü: 15.000 ₺ 
Üçüncülük Ödülü: 10. 000 ₺ 

Dördüncülük Ödülü: Dizüstü Bilgisayar

Beşincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar

Diğer 15 Finaliste: TABLET

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 HAZİRAN 2021

 1. Jüri Değerlendirmesi: 25 HAZİRAN 2021
 2. Jüri Değerlendirmesi ve Ödül Töreni Tarihi: 24 EYLÜL 2021

Tasarlayın Dokuyalım Üniversite Öğrencileri Makine Halısı Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.tasarlayindokuyalim.org/index.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap