TEKNOFEST Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TEKNOFEST Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması düzenleniyor. Yaşanabilir ve sürdürülebilir çevre duyarlılığını artıracak projeleri, yenilenebilir enerjilere dair yenilikçi fikirleri teşvik etmek ve çevre hassasiyetini artıracak projeler oluşturulmasına katkı sunmak amaçlarıyla düzenlenen ödüllü yarışma başvuruları devam ediyor.

 

TEKNOFEST Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması

  Düzenleyen: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde. 
  Kategori: TEKNOFEST, Çevre, Enerji, Tasarım Yarışması, Proje Yarışması, Bilim Yarışması, Lise Yarışmaları, Teknoloji Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve Yurt Dışı
  Kimler Başvurabilir:

Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise ve üniversite öğrencileri ile mezunlar katılabilir.

  Son Başvuru Tarihi: 15 MART 2021 (Güncellendi)
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 29 NİSAN 2021
  Ödüller:
Lise Kategorisi
 
Birincilik Ödülü: 12.000 ₺
İkincilik Ödülü: 7.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 4.000 ₺
Danışman Ödülü: 1.000 ₺
 
Yükseköğretim ve Mezunlar Kategorisi
 
Birincilik Ödülü: 15.000 ₺
İkincilik Ödülü: 10.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺
Danışman Ödülü: 1.000 ₺
   

Yarışma Amacı

Yarışma, bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmalarını amaçlamaktır. İnsan hayatını etkileyen her alanda yapılacak yenilik ve teknolojik gelişme ile uygulanabilir projelerin hedefinde; yararlılık, topluma fayda ve kolaylık yer almaktadır. Bu doğrultuda projeler değerlendirilip uygulamaya konulacaktır. Aynı zamanda teknolojik ve ekonomik açıdan sorunları çözmek, bu kapsamda hayatı kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar ortaya koymak, teknolojileri özgün ve millî kaynaklar ile hayata geçirmek temel hedeftir.

Yarışmanın amacı; enerji verimli endüstriyel işletmeleri ve endüstriyel işletmelerin uyguladığı enerji verimli ve çevre duyarlı uygulama projelerini ve teknolojileri ortaya çıkararak genel anlamda endüstriyel alanda enerji verimliliğini artırmak, yenilenebilir enerji kaynaklarının çevre hassasiyetini arttıracak teknolojileri ortaya çıkarmak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında günümüz teknolojilerinin iyileştirilmesi ve bu teknolojilerinin millî kaynaklar ile üretiminin geliştirilmesi, doğal kaynakları verimli kullanarak kaynakların sürdürülebilir olması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak sürdürülebilir çevresel kriterlere uygun projelerin ortaya çıkarılması, sıfır atık hedefinin uygulanmasını kolaylaştıracak teknolojileri ortaya çıkarmak ve mümkün olduğunca zorunlu oluşan atıkların da tekrar kullanımını veya enerji üretimini sağlayacak projeleri ortaya çıkarmak ve sonuçta bu alanda bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamaktır.

Yarışma Kapsamı

Toplumda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği kültürü oluşturulması, verimlilik ve çevre konularında farkındalığının artırılarak yenilikçi ve teknolojik fikirlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Özellikle sınırlı kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayan, toplum yaşamını kolaylaştıran ve bu kapsamda yenilikçi, teknolojik, ekonomik ve çevresel açıdan çözümler üreten proje fikirlerinin gerçekleştirilmesini kapsamaktadır.

Çalışma Yapılabilecek Başlıca Alanlar

Yarışma kapsamında öneri olarak sunacağımız temalar aşağıdaki gibidir;

 • Akıllı Enerji,
 • Akıllı Çevre,
 • Akıllı Yaşam,
 • Sürdürülebilir Yaşam,
 • Sürdürülebilir Çevre,
 • Enerji Kaynakları ve Teknolojileri,
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri,
 • Enerji Teknolojilerinin Millileştirilmesi,
 • Sıfır Atık,
 • Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetim Sistemleri,
 • Atıkların Değerlendirilmesi,
 • Atıklardan Enerji Üretimi,
 • Verimli Doğal Kaynak Kullanımı ile Kaynakların Gelecek Nesillere Aktarılması,
 • Hava Kirliliği Kontrolü,
 • Toprak Kirliliği Kontrolü
 • Havza ve Su Kalitesi,
 • Su ve Atık Su Arıtımı,
 • Enerji Depolama Teknolojileri,
 • Batarya Teknolojileri,
 • Alternatif Enerji Kaynakları vb. konularda Çevre Hassasiyeti ve Enerji verimliliğinin artırılmasını hedefleyerek bu hedefin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan proje ve çalışmaların desteklerle gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Yukarıda önerilen temalar dışında Çevre ve Enerji Teknolojileri temalı konularda hazırlanacak projeler de yarışma kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.

TEKNOFEST Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise ve üniversite öğrencileri ve mezunlar katılabilir. Mezun kategorisi lise mezunu ve üniversite mezunlarını kapsamaktadır.
 • Lise seviyesindeki takımlar, bir danışman almak zorundadır. Danışman olarak görev yapacak kişinin danışmanlık görevlerini yerine getireceğine dair belgenin ıslak imzalı olarak Ön Değerlendirme Raporu ile birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
 • Danışman final aşamasına kadar takıma destek olacağını ve final aşaması süresince takımın yanında bulunacağını taahhüt eder. Final aşamasına kalan projeler için ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki takımların danışmanları ile alanda bulunmaları zorunludur.
 • Lise seviyesindeki takımlar danışmanları aracılığıyla başvuru yapacaklardır.
 • Yarışmaya bireysel katılım sağlanabileceği gibi, takım olarak da başvuru yapılabilir.
 • Her proje için ayrı başvuru formu doldurulması gerekmektedir.
 • Proje fikirleri kopya edilmemiş olmalıdır. Benzer ya da taklit olduğu tespit edilen projeleryarışma dışı kalacaktır. Yarışmacı aynı proje ile daha evvel bir başka yarışmada yer almışsa, katılmış olduğu yarışmanın adı, yeri, tarihi, organizatörü, yarışmada aldığı netice bilgilerini proje dosyası içerisinde bildirmelidir.
 • Takım üye sayısı tüm kategori ve eğitim seviyeleri için en fazla 8 kişiden oluşacak şekilde takımlar oluşturulmalıdır. (Bu sayıya danışman dahil değildir.)
 • Danışman, takım üyesi olarak eklenmemelidir. Her takımın bir danışmanı olabilir.
 • Finale kalan takımlara sağlanacak ulaşım ve konaklama desteği sınırlıdır. Destek verilecek kişi sayısı TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından daha sonra takımlara bildirilecektir.
 • TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi festival alanında bulunacak üye sayısını sınırlandırma yetkisine sahiptir. Sınırlandırma yapılması durumunda komite tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
 • Aynı proje ile yalnızca tek bir kategoriye veya tek bir yarışmaya başvurulabilir. Aynı proje ile farklı kategori veya TEKNOFEST kapsamında düzenlenen farklı yarışmaya başvuru yapan takımların veya kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Aynı takım üyeleri farklı projeler ile TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalara başvuru yapabilir.
 • İlkokul, ortaokul öğrencilerinden oluşan takımlar kendi aralarında, lise öğrencilerinden oluşan takımlar kendi aralarında, üniversite ve üzeri seviyedeki öğrencilerden ve mezunlardan oluşan takımlar kendi aralarında yarışacaklardır.
 • Yarışmacı, başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilecektir.

Yarışmaya başvuranlar yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş oldukları sayılmaktadır.

Başvuru Şekli

Başvurular, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları resmi web sitesi (www.teknofest.org) üzerinden alınacaktır.

Başvuru için 28.02.2021 tarihine kadar başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.

Yarışma Katılım Süreci

Lise Öğrencileri

Başvuru formunda;

 • Katılımcı ad soyad, lise adı, bölüm adı ve iletişim bilgileri (mail adresi, telefon numarası) , proje adı ve kategorisi,
 • Takım olarak başvuruda ise diğer grup üyelerinin bilgileri (öğrenci isimleri, lise adı, bölüm adı ve iletişim bilgileri) ile birlikte takım ismi eklenecektir.
 • Danışmana ait bilgilerde başvuru sırasında alınacaktır.

Yükseköğretim Öğrencileri ve Mezunlar

Başvuru formunda;

 • Katılımcı ad soyad, üniversite, fakülte, bölüm adı ve iletişim bilgileri (mail adresi, telefon numarası) , proje adı ve kategorisi,
 • Takım olarak başvuruda ise diğer grup üyelerinin bilgileri (öğrenci isimleri, üniversite, fakülte, bölüm adı ve iletişim bilgileri) ile birlikte takım ismi eklenecektir.
 • Danışmana ait bilgilerde başvuru sırasında alınacaktır.

TEKNOFEST Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Ödülleri

Lise Kategorisi

Birincilik Ödülü: 12.000 ₺

İkincilik Ödülü: 7.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 4.000 ₺

Danışman Ödülü: 1.000 ₺

Yükseköğretim ve Mezunlar Kategorisi  

Birincilik Ödülü: 15.000 ₺

İkincilik Ödülü: 10.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺

Danışman Ödülü: 1.000 ₺

Yarışmada üç aşamada ayrı ayrı değerlendirme neticesinde rapor aşamalarını geçerek kendi kategorisinde finale kalan ve final değerlendirmesinde dereceye giren  takımlara para ödülü verilecektir. Aşağıdaki tabloda belirtilen ödüller, ödül almaya hak kazanan takımlara verilecek toplam tutarı  göstermektedir,  bireysel  ödüllendirme  yapılmayacaktır.  Birincilik,  ikincilik  ve üçüncülük ödülleri, Takım Üyeleri (Sistemde kayıtlı tüm üyelere) toplam sayısına göre eşit miktarda bölünerek her şahsın belirteceği banka hesabına yatırılacaktır.

Yarışma kapsamında dereceye giren takımın danışmanına ödeme yapılacaktır. Yarışma kapsamında dereceye giren takımın danışmanına ödeme yapılacaktır. Derece alan takımlarımızın danışmanlarına 1.000,00 ₺ ödeme yapılacaktır. Danışman yarışma alanına gelmez ise danışman ödülü verilmeyecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 MART 2021 (Güncellendi)

Proje Ön Değerlendirme Raporu ve Proje Tanıtım Videosu Son Teslim Tarihi: 24 MART 2021

Proje Ön Değerlendirme Raporu ve Proje Tanıtım Videosu Sonuçlarına göre Ön elemeyi Geçen Takımların Açıklanması: 29 NİSAN 2021

Proje Detay Raporu Son Teslim Tarihi: 9 HAZİRAN 2021

Proje Detay Raporu Sonuçlarının, Maddi Destek Kazanan ve Finale Kalan Takımların Açıklanması: 13 TEMMUZ 2021

TEKNOFEST 2021Festivali: 21 – 26 EYLÜL 2021

TEKNOFEST Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.teknofest.org/yarisma-detaylar-24.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.167 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap