TEKNOFEST Eğitim Teknolojileri Yarışması

86

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TEKNOFEST Eğitim Teknolojileri Yarışması düzenleniyor. Eğitim ve öğretim süreçlerinde yenilikçi uygulamalar ve teknolojilerin kullanılmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen ödüllü yarışma başvuruları devam ediyor.

 

TEKNOFEST Eğitim Teknolojileri Yarışması

  Düzenleyen: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde. 
  Kategori: TEKNOFEST, Eğitim, Tasarım Yarışması, Proje Yarışması, Bilim Yarışması, Lise Yarışmaları, Teknoloji Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve Yurt Dışı
  Kimler Başvurabilir:

Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm ilköğretim, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ve mezunlar katılabilir.

  Son Başvuru Tarihi: 15 MART 2021 (Güncellendi)
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 26 NİSAN 2021
  Ödüller:
İlköğretim ve Ortaokul Kategorisi
 
Birincilik Ödülü: 12.000 ₺
İkincilik Ödülü: 7.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 4.000 ₺
Danışman Ödülü: 1.000 ₺
 
Lise Kategorisi
 
Birincilik Ödülü: 12.000 ₺
İkincilik Ödülü: 7.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 4.000 ₺
Danışman Ödülü: 1.000 ₺
 
Yükseköğretim ve Mezunlar Kategorisi
 
Birincilik Ödülü: 15.000 ₺
İkincilik Ödülü: 10.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺
Danışman Ödülü: 1.000 ₺
   

Yarışma Amacı

Eğitim Teknolojileri yarışması, bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmalarını amaçlamaktadır. Bu yarışmada eğitim veya öğretimde teknolojinin doğru entegrasyonu ile öğrenmeyi kolaylaştıracak, kalıcı hale getirecek, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sunacak, yaşanan olumsuzlukların (fiziksel ortam koşulları, pandemi vs) eğitim ve öğretimi aksatması veya olumsuz etkilemesini mümkün olduğunca en aza indirgeyecek eğitimi destekleme amaçlı yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Yarışma Kapsamı

Eğitim Teknolojileri yarışması kapsamında, yarışmacı adaylarından eğitim veya öğretimde teknoloji entegrasyonu ile öğrenmeyi kolaylaştıracak, kalıcı hale getirecek, konunun doğrudan bağlı olduğu alan ile diğer bilim dalları arasında bağlantıyı kurarak konuyu çok yönlü ele almaya imkan tanıyacak ürün geliştirmeleri beklenmektedir.

Covid-19 olarak nitelendirilen ve dünya çapında binlerce kişinin ölümüne sebep olan virüsün yayılması, pandemi ortamının oluşmasına sebep olmuştur. İnsanların sağlığını korumak ve virüsün yaygınlığını azaltmak adına hükümetler bir dizi önlemlere başvurmuştur. Bu önlemlerden bazıları, kalabalık bir kitleye ve virüsün yayılmasını hızlandıran kapalı ortamlara sahip olan okulları yakından ilgilendirmiş ve okullardaki yüz yüze olan eğitimlerin çevrim içi platformlara kısmi olarak taşınması söz konusu olmuştur. Bununla beraber, öğrencilerin gelişimlerine informal olarak katkı sağlayan eğitim ve öğretim kuruluşları da aynı şekilde çevrim içi veya çevrim dışı platformlar ile öğrencilerine destek vermektedir. Ancak çevrim içi ve çevrim dışı eğitimler, eğitsel oyunlar, eğitsel simülasyonlar ve genel itibari ile eğitsel yazılımlar, öğretim tasarım ilkelerini uygulayarak ve öğrencilerin öğrenmedeki maksimum verimliliğe ulaşacak şekilde yapılandırılmak durumundadır. Öğrencinin yaş seviyesi, sınıf seviyesi, öğrenme alışkanlıkları, kaynak kullanımı, öğrencilerin sahip olduğu fiziksel imkanlar gibi birçok faktör bu uygulamaların geliştirilmesinde önemli role sahip olmaktadır.

Çalışma Yapılabilecek Başlıca Alanlar

 • Eğitim Teknolojileri yarışmasında, öğrenmede verimliliğin en üst seviyede tutularak, öğrencilerin çevrim içi veya çevrim dışı öğrenme platformlarında kullanabileceği, bilgisayar destekli veya mobil kullanıma uygun,
 • Okulda edinilen bilgileri ve öğrenmeyi destekleme ve pekiştirme yapabilme için geliştirilmiş uygulamalar,
 • Anlaşılması güç konuları kolay ve etkili yöntemler ile ve bir senaryo dahilinde geliştirilmiş eğitsel yazılımlar,
 • Öğrencilerin belirli kurallar çerçevesinde, bir hedefe ulaşması temeline dayandırılan öğrenmede verimlilikle beraber eğlenmeyi de amaçlayan eğitsel oyunlar,
 • Fiziksel ortamda uygulanabilen deneyler (örneğin kimya deneyleri) ve etkinlikleri (örneğin robotik kodlama uygulamaları) dijital ortamda denemeye imkan sunan eğitsel simülasyonlar,
 • Yer ve zaman kısıtı olmaksızın, farklı yerlerde olan müze, sergi ve bilim merkezleri gibi informal öğrenme ortamlarında öğrenme sağlayabilen sanal ortam uygulamaları,
 • Öğrencilerin belirlenmiş bir eğitim programı dahilinde interaktif bir şekilde uygulama yapabileceği etkileşimli içerikler gibi dijital uygulamalar geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Yukarıda önerilen uygulamalar dışında öğrenmede verim ve kaliteyi arttırmaya yönelik dijital eğitim   teknolojileri    temalı    konular   da   hazırlanacak    projeler    de   yarışma     kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.

TEKNOFEST Eğitim Teknolojileri Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm ilköğretim, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ve mezunlar katılabilir.
 • İlkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki takımlar, bir danışman almak zorundadır. Danışman olarak görev yapacak kişinin danışmanlık görevlerini yerine getireceğine dair belgenin ıslak imzalı olarak Ön Değerlendirme Raporu ile birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
 • Danışman final aşamasına kadar takıma destek olacağını ve final aşaması süresince takımın yanında bulunacağını taahhüt eder. Final aşamasına kalan projeler için ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki takımların danışmanları ile alanda bulunmaları zorunludur.
 • İlkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki takımlar danışmanları aracılığıyla başvuru yapacaklardır.
 • Yarışmaya bireysel katılım sağlanabileceği gibi, takım olarak da başvuru yapılabilir.
 • Proje fikirleri kopya edilmemiş olmalıdır. Benzer ya da taklit olduğu tespit edilen projeler yarışma dışı kalacaktır. Yarışmacı aynı proje ile daha evvel bir başka yarışmada yer almışsa, katılmış olduğu yarışmanın adı, yeri, tarihi, organizatörü, yarışmada aldığı netice bilgilerini proje dosyası içerisinde bildirmelidir.
 • Her proje için ayrı başvuru formu doldurulması gerekmektedir.
 • Takım üye sayısı tüm kategori ve eğitim seviyeleri için en fazla 8 kişiden oluşacak şekilde takımlar oluşturulmalıdır. (Bu sayıya danışman dahil değildir.)
 • Danışman, takım üyesi olarak eklenmemelidir. Her takımın bir danışmanı olabilir.
 • Finale kalan takımlara sağlanacak ulaşım ve konaklama desteği sınırlıdır. Destek verilecek kişi sayısı TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından daha sonra takımlara bildirilecektir.
 • TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi festival alanında bulunacak üye sayısını sınırlandırma yetkisine sahiptir. Sınırlandırma yapılması durumunda komite tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
 • Aynı proje ile yalnızca tek bir kategoriye veya tek bir yarışmaya başvurulabilir. Aynı proje ile farklı kategori veya TEKNOFEST kapsamında düzenlenen farklı yarışmaya başvuru yapan takımların veya kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Aynı takım üyeleri farklı projeler ile TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalara başvuru yapabilir.
 • İlkokul, ortaokul öğrencilerinden oluşan takımlar kendi aralarında, lise öğrencilerinden oluşan takımlar kendi aralarında, üniversite ve üzeri seviyedeki öğrencilerden ve mezunlardan oluşan takımlar kendi aralarında yarışacaklardır.
 • Yarışmacı, başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilecektir.

Yarışmaya başvuranlar yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş oldukları sayılmaktadır.

Başvuru Şekli

Başvurular, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları resmi web sitesi (www.teknofest.org) üzerinden alınacaktır.

Başvuru için 28.02.2021 tarihine kadar başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.

Yarışma Katılım Süreci

İlkokul/Ortaokul Öğrencileri

Başvuru formunda;

Öğrenci ad soyad, okul adı ve iletişim bilgileri (mail adresi, telefon numarası), proje adı ve kategorisi,

-Takım olarak başvuruda ise diğer grup üyelerinin bilgileri (öğrenci isimleri, okul adı ve iletişim bilgileri) ile birlikte takım ismini ekleyecektir. -Danışmana ait bilgilerde başvuru sırasında alınacaktır.

Lise Öğrencileri

Başvuru formunda;

Katılımcı ad soyad, lise adı, bölüm adı ve iletişim bilgileri (mail adresi, telefon numarası) , proje adı ve kategorisi,

-Takım olarak başvuruda ise diğer grup üyelerinin bilgileri (öğrenci isimleri, lise adı, bölüm adı ve iletişim bilgileri) ile birlikte takım ismi eklenecektir. -Danışmana ait bilgilerde başvuru sırasında alınacaktır.

Yükseköğretim Öğrencileri ve Mezunlar

Başvuru formunda;

Katılımcı ad soyad, üniversite, fakülte, bölüm adı ve iletişim bilgileri (mail adresi, telefon numarası) , proje adı ve kategorisi,

 • Takım olarak başvuruda ise diğer grup üyelerinin bilgileri (öğrenci isimleri, üniversite, fakülte, bölüm adı ve iletişim bilgileri) ile birlikte takım ismi eklenecektir.
 • Danışmana ait bilgilerde başvuru sırasında alınacaktır.

TEKNOFEST Eğitim Teknolojileri Yarışması Ödülleri

İlköğretim ve Ortaokul Kategorisi

Birincilik Ödülü: 12.000 ₺

İkincilik Ödülü: 7.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 4.000 ₺

Danışman Ödülü: 1.000 ₺

Lise Kategorisi

Birincilik Ödülü: 12.000 ₺

İkincilik Ödülü: 7.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 4.000 ₺

Danışman Ödülü: 1.000 ₺

Yükseköğretim ve Mezunlar Kategorisi  

Birincilik Ödülü: 15.000 ₺

İkincilik Ödülü: 10.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺

Danışman Ödülü: 1.000 ₺

Yarışmada üç aşamada ayrı ayrı değerlendirme neticesinde rapor aşamalarını geçerek kendi kategorisinde finale kalan ve final değerlendirmesinde dereceye giren takımlara para ödülü verilecektir. Aşağıdaki tabloda belirtilen ödüller, ödül almaya hak kazanan takımlara verilecek toplam tutarı göstermektedir, bireysel ödüllendirme yapılmayacaktır. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri, Takım Üyeleri (Sistemde kayıtlı tüm üyelere) toplam sayısına göre eşit miktarda bölünerek her şahsın belirteceği banka hesabına yatırılacaktır.

Yarışma kapsamında dereceye giren takımın danışmanına ödeme yapılacaktır. Derece alan takımlarımızın danışmanlarına 1.000,00 ₺ ödeme yapılacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 MART 2021 (Güncellendi)

Proje Ön Değerlendirme Raporu ve Proje Tanıtım Videosu Son Teslim Tarihi: 18 MART 2021

Proje Ön Değerlendirme Raporu ve Proje Tanıtım Videosu Sonuçlarına göre Ön elemeyi Geçen Takımların Açıklanması: 26 NİSAN 2021

Proje Detay Raporu Son Teslim Tarihi: 10 HAZİRAN 2021

Proje Detay Raporu Sonuçlarının, Maddi Destek Kazanan ve Finale Kalan Takımların Açıklanması: 5 TEMMUZ 2021

TEKNOFEST 2021Festivali: 21 – 26 EYLÜL 2021

TEKNOFEST Eğitim Teknolojileri Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.teknofest.org/yarisma-detaylar-23.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

close

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.372 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
yorum Yap