TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışmaları düzenleniyor. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi uygulamaların geliştirilmesini ve insanlığa fayda sağlayacak proje ve fikirlerin oluşturulmasını teşvik etmek amaçlarıyla düzenlenen ödüllü yarışma başvuruları devam ediyor.

 

TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması

  Düzenleyen: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde. 
  Kategori: TEKNOFEST, Sağlık, Afet Yönetimi, Engelli Dostu, Sosyal İnovasyon, Tasarım Yarışması, Proje Yarışması, Bilim Yarışması, Lise Yarışmaları, Teknoloji Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve Yurt Dışı
  Kimler Başvurabilir:

Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm ilköğretim, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ve mezunlar katılabilir.

  Son Başvuru Tarihi: 15 MART 2021 (Güncellendi)
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 21 NİSAN 2021
  Ödüller:

Sağlık ve İlk Yardım, Afet Yönetimi, Sosyal İnovasyon ve Engelli Dostu Kategorilerinin her biri için ayrı ayrı olmak üzere:

İlköğretim ve Ortaokul Kategorisi
 
Birincilik Ödülü: 12.000 ₺
İkincilik Ödülü: 7.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 4.000 ₺
Danışman Ödülü: 1.000 ₺
 
Lise Kategorisi
 
Birincilik Ödülü: 12.000 ₺
İkincilik Ödülü: 7.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 4.000 ₺
Danışman Ödülü: 1.000 ₺
 
Yükseköğretim ve Mezunlar Kategorisi
 
Birincilik Ödülü: 15.000 ₺
İkincilik Ödülü: 10.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺
Danışman Ödülü: 1.000 ₺
   

- Advertisement -

Yarışma Amacı

Yarışma, bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmalarını amaçlamaktır. İnsan hayatını etkileyen her alanda yapılacak yenilik ve teknolojik gelişme ile uygulanabilir projelerin hedefinde; yararlılık, topluma fayda ve kolaylık yer almaktadır. Bu doğrultuda projeler değerlendirilip uygulamaya konulacaktır. Aynı zamanda teknolojik ve ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde sağlık ve ilk yardım, afet yönetimi, engelli dostu ve sosyal farkındalık alanlarına ilişkin sorunları çözmek, bu bölgelerde hayatı kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar ortaya koymak, teknolojileri özgün ve millî kaynaklar ile hayata geçirmek temel hedeftir.

Yarışmanın Kategorileri

Sağlık ve İlk Yardım

Sağlık koşullarını ve ilk yardım faaliyetlerini iyileştirecek, mevcut sorunlara, hastalıklara, hastalıkların tanı, tedavi ve takip süreçlerine yönelik çözümler üretecek, kullanılan cihaz ve teknolojilere millî malzemeler ile yenilik ve tasarım katacak, var olan sağlık hizmetlerine erişilebilirliği kolaylaştıracak, sağlık çalışanlarının ve ilk yardım yapma yetkisine sahip kişilerin yaşadıkları problemleri çözecek, ilk yardım bilen ve uygulayabilen insan sayısının artmasına katkı sunacak teknolojik proje fikirlerini ve kas hastalıkları yaşayan kişilerin problemlerine çözüm üretecek proje fikirlerini kapsar.

Afet Yönetimi

Deprem, taşkın, heyelan, kaya düşmesi, çığ gibi ülkemizin maruz kalma riskinin yüksek olduğu doğa kaynaklı afetler ile kimyasal, biyolojik, radyolojik/nükleer tehdit ve tehlikeler, endüstriyel kazalar, ulaşım kazaları gibi insan kaynaklı afetlere karşı daha dirençli bir toplum oluşturmak amacı ile; afet farkındalığını ve afet gönüllülük sisteminin etkinliğini artırmak, afetlerdeki can ve mal kayıplarının önlenmesi ve ekonomik zararlarını en aza indirilmesi için yeni teknolojiler geliştirmek, afet yönetiminin her aşamasında insanlık yararına teknolojik fikirler üretmek konularındaki projeleri kapsar.

Sosyal İnovasyon

Göçmenler, evsizler, yaşlılar, kadınlar, çocuklar gibi incinebilir gruplar ile gençlerin koşullarını iyileştirecek, sosyal hayatta yaşadıkları sorunlara çözümler üretecek, yaşamlarını etkin bir biçimde idame ettirmelerine, sosyal imkânlara ve ortamlara dâhil olmalarına olanak sağlayacak yenilikçi proje fikirlerini amaçlar.

Bu kapsamda “Gençlik, Göçmen uyumu ” başlıklarında proje müracaatlarınız beklenmektedir.

Engelli Dostu

Çağdaş kent ve yaşam anlayışı ile engelli bireylerin sosyal yaşam içerisinde özgürce hayatlarını sürdürmeleri insani açıdan sorumluluklarımız arasında yer almaktadır. Bu kapsamda engelli bireylerin günlük hayatlarında kısıtlama, sıkıntı ve engelle karşılaşmadan, herhangi bir yardıma muhtaç kalmadan, tüm kentsel hizmetlere ve ulaşmalarını sağlayacak projelerin geliştirilmesi ve vatandaş düzeyinde farkındalığın artırılması hedeflenmektedir.

Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmeyi, onları toplumla bütünleştirmeyi ve üretime katkıda bulunmalarını sağlayacak proje ve fikirleriniz ile başvurularınız beklenmektedir.

Yarışma Katılım Koşulları

 • Yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm ilköğretim, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ve mezunlar katılabilir.
 • İlkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki takımlar, bir danışman almak zorundadır. Danışman olarak görev yapacak kişinin danışmanlık görevlerini yerine getireceğine dair belgenin ıslak imzalı olarak Ön Değerlendirme Raporu ile birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
 • Danışman final aşamasına kadar takıma destek olacağını ve final aşaması süresince takımın yanında bulunacağını taahhüt eder. Final aşamasına kalan projeler için ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki takımların danışmanları ile alanda bulunmaları zorunludur.
 • Yarışmaya bireysel katılım sağlanabileceği gibi, takım olarak da başvuru yapılabilir.
 • Proje fikirleri kopya edilmemiş olmalıdır. Benzer ya da taklit olduğu tespit edilen projeler yarışma dışı kalacaktır. Yarışmacı aynı proje ile daha evvel bir başka yarışmada yer almışsa, katılmış olduğu yarışmanın adı, yeri, tarihi, organizatörü, yarışmada aldığı netice bilgilerini proje dosyası içerisinde bildirmelidir.
 • Her proje için ayrı başvuru formu doldurulması gerekmektedir.
 • Takım üye sayısı tüm kategori ve eğitim seviyeleri için en fazla 8 kişiden oluşacak şekilde takımlar oluşturulmalıdır. (Bu sayıya danışman dahil değildir.)
 • Danışman, takım üyesi olarak eklenmemelidir. Her takımın bir danışmanı olabilir.
 • Finale kalan takımlara sağlanacak ulaşım ve konaklama desteği sınırlıdır. Destek verilecek kişi sayısı TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından daha sonra takımlara bildirilecektir.
 • TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi festival alanında bulunacak üye sayısını sınırlandırma yetkisine sahiptir. Sınırlandırma yapılması durumunda komite tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
 • Aynı proje ile yalnızca tek bir kategoriye veya tek bir yarışmaya başvurulabilir. Aynı proje ile farklı kategori veya TEKNOFEST kapsamında düzenlenen farklı yarışmaya başvuru yapan takımların veya kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Aynı takım üyeleri farklı projeler ile TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalara başvuru yapabilir.
 • Takımlar, tek bir okuldan oluşturulabileceği gibi bir veya birden fazla ilk ve orta öğretim/yükseköğretim öğrencisinin bir araya gelmesi ile karma bir takım olarak da oluşturulabilir. Takımın katılabileceği yarışma kategorisi takım üyelerinden eğitim seviyesi en yüksek olana göre belirlenecektir.
 • İlkokul, ortaokul öğrencilerinden oluşan takımlar kendi aralarında, lise öğrencilerinden oluşan takımlar kendi aralarında, üniversite ve üzeri seviyedeki öğrencilerden ve mezunlardan oluşan takımlar kendi aralarında yarışacaklardır.
 • Yarışmacı, başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilecektir.
 • Yarışmaya başvuranlar yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş oldukları sayılmaktadır.

Başvuru Şekli

Başvurular, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları resmi web sitesi (www.teknofest.org) üzerinden alınacaktır.

Başvuru için 28.02.2021 tarihine kadar başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.

Başvuru Yaş Kategorileri

İlköğretim/Ortaokul Öğrencileri

Başvuru formunda;

 • Öğrenci ad soyad, okul adı ve iletişim bilgileri (mail adresi, telefon numarası), proje adı ve kategorisi,
 • Takım olarak başvuruda ise diğer grup üyelerinin bilgileri (öğrenci isimleri, okul adı ve iletişim bilgileri) ile birlikte takım ismini ekleyecektir.
 • Danışmana ait bilgilerde başvuru sırasında alınacaktır.

Lise Öğrencileri

Başvuru formunda;

 • Katılımcı ad soyad, lise adı, bölüm adı ve iletişim bilgileri (mail adresi, telefon numarası) , proje adı ve kategorisi,
 • Takım olarak başvuruda ise diğer grup üyelerinin bilgileri (öğrenci isimleri, lise adı, bölüm adı ve iletişim bilgileri) ile birlikte takım ismi eklenecektir.
 • Danışmana ait bilgilerde başvuru sırasında alınacaktır.

Yükseköğretim Öğrencileri ve Mezunlar

Başvuru formunda;

 • Katılımcı ad soyad, üniversite, fakülte, bölüm adı ve iletişim bilgileri (mail adresi, telefon numarası) , proje adı ve kategorisi,
 • Takım olarak başvuruda ise diğer grup üyelerinin bilgileri (öğrenci isimleri, üniversite, fakülte, bölüm adı ve iletişim bilgileri) ile birlikte takım ismi eklenecektir.
 • Danışmana ait bilgilerde başvuru sırasında alınacaktır.

TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması Ödülleri

Sağlık ve İlk Yardım, Afet Yönetimi, Sosyal İnovasyon ve Engelli Dostu Kategorilerinin her biri için ayrı ayrı olmak üzere:

İlköğretim ve Ortaokul Kategorisi

Birincilik Ödülü: 12.000 ₺

İkincilik Ödülü: 7.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 4.000 ₺

Danışman Ödülü: 1.000 ₺

Lise Kategorisi

Birincilik Ödülü: 12.000 ₺

İkincilik Ödülü: 7.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 4.000 ₺

Danışman Ödülü: 1.000 ₺

Yükseköğretim ve Mezunlar Kategorisi  

Birincilik Ödülü: 15.000 ₺

İkincilik Ödülü: 10.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺

Danışman Ödülü: 1.000 ₺

Yarışmada üç aşamada ayrı ayrı değerlendirme neticesinde rapor aşamalarını geçerek kendi kategorisinde finale kalan ve final değerlendirmesinde dereceye giren takımlara para ödülü verilecektir. Aşağıdaki tabloda belirtilen ödüller, ödül almaya hak kazanan takımlara verilecek toplam tutarı göstermektedir, bireysel ödüllendirme yapılmayacaktır. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri, Takım Üyeleri (Sistemde kayıtlı tüm üyelere) toplam sayısına göre eşit miktarda bölünerek her şahsın belirteceği banka hesabına yatırılacaktır.

Yarışma kapsamında dereceye giren takımın danışmanına ödeme yapılacaktır. Derece alan takımlarımızın danışmanlarına 1.000,00 ₺ ödeme yapılacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 MART 2021 (Güncellendi)

Proje Ön Değerlendirme Raporu ve Proje Tanıtım Videosu Son Teslim Tarihi: 23 MART 2021

Proje Ön Değerlendirme Raporu ve Proje Tanıtım Videosu Sonuçlarına göre Ön elemeyi Geçen Takımların Açıklanması: 21 NİSAN 2021

Proje Detay Raporu Son Teslim Tarihi: 18 MAYIS 2021

Proje Detay Raporu Sonuçlarının, Maddi Destek Kazanan ve Finale Kalan Takımların Açıklanması: 25 HAZİRAN 2021

TEKNOFEST 2021Festivali: 21 – 26 EYLÜL 2021

TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.teknofest.org/yarisma-detaylar-11.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap