TÜBİTAK Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması

TÜBİTAK tarafından lise öğrencilerinin kutup bilimleri alanında çalışmalar yapmasını teşvik etmek ve yapılacak çalışmalarla ülkemizin bu alandaki yetkinliklerine katkı sunulması amaçlarıyla TÜBİTAK Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması düzenleniyor. Kazananlara ve danışmanlarına para ödülü verilecek proje yarışması başvuruları devam ediyor.

 

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması

  Düzenleyen:

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı 

  Kategori: Proje Yarışması, Bilim Yarışması, Lise Yarışmaları, Fikir Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve KKTC
  Kimler Başvurabilir:

Tüm Lise öğrencileri.

  Son Başvuru Tarihi: 24 ŞUBAT 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 10 MART 2021
  Ödüller:

Final yarışmasında başarılı bulunan projelere Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve Teşvik ödülü verilir. Final yarışmalarında ödül alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi, varsa danışman öğretmenine para ödülü verilir.

   

Yarışmanın Amacı

2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması’nın amacı, lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri, Antarktika ve Arktik bölgelerde kutup bilimleri konusunda çalışmalar yapmaya teşvik etmek, kutup bilimleri alanında araştırmalar yapmaya yönlendirilen öğrencilerin bu alanda yapacakları nitelikli çalışmalarla ülkemizin gelecekte uluslararası bilimsel çevrelerde önde gelen ülkelerden biri haline gelmesine katkı sağlamaktır.

Başvuru Kriterleri

Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm lise öğrencileri katılabilir.

Yarışmanın Alanları

 Yarışma; Beşeri Bilimler, Canlı Bilimleri, Fiziki Bilimler ve Yer Bilimleri olmak üzere 4 ana alanda ve bu alanların altında yer alan tematik alanları kapsayacak şekilde düzenlenmektedir.

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması Koşulları

  • Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok üç öğrenci tarafından hazırlanır.
  • Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla projeye danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.
  • Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce başvurusu yapılmış veya katılmış projelerle bu yarışmaya başvuru yapılamaz. Bu kurala uymadığı tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.
  • Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, hazırlanan projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına aykırı çalışma yapılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik içerik bulunması, omurgalılar üzerinde kesi yapılması, kan veya doku alınması, ağız ya da enjeksiyon yoluyla etkisi kesin olarak bilinmeyen tehlikeli ve yabancı madde verilmesi, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması durumlarında proje başvuruları hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.
  • Başvuru aşamasında yanlış ana alan veya yanlış tematik alan seçilmesi durumunda başvuru süreci bittikten sonra değişiklik yapılmaz ve projeler başvuru yapılan ana alanda görevlendirilecek jüri tarafından değerlendirilir. Proje içeriğinin tematik alanla olan ilişkisi değerlendirmede etkili olacaktır.
  • Projeler tamamıyla öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, geliştirilmiş ve varsa danışman desteği ile tamamlanmış olmalıdır. Kendine/lerine ait olmayan bir çalışmanın (devam etmekte ya da sonuçlandırılmış) proje olarak sunulduğu ve/veya projede sahipleri dışındaki kişilerin düşünce, ifade veya buluşlarını kaynak göstermeksizin kullanıldığı tespit edilen ve aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, yarışmadan elenir.

Ayrıca bu kapsamda olduğu belirlenen projenin sahibi öğrenciler ve danışmanları üç   eğitim öğretim yılı süresince TÜBİTAK’ın düzenleyeceği etkinliklere katılamaz ve verilecek desteklerden yararlanamaz. Bu durum TÜBİTAK tarafından MEB’e bildirilir. Yarışma tamamlandıktan sonra da söz konusu kurallara uyulmadığının tespiti halinde yukarıda söz edilen yaptırımlar uygulanır.

Yarışmaya Başvuru ve Proje Değerlendirme Süreci

Yarışmaya başvurular, Çağrı Duyurusu’nda belirtilen tarihler arasında online olarak http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılır. Çağrı Duyurusu’na programın web sayfasından ulaşılabilir. Yarışmaya başvuru yapan projeler, jüri tarafından iki aşamada değerlendirilir:

1. Aşama Proje Ön Değerlendirme Süreci

Projeler ilk aşamada, sisteme yüklenen proje belgeleri esas alınarak her bilim alanı için TÜBİTAK tarafından belirlenen üniversite öğretim üyelerinin oluşturduğu jüri tarafından bireysel olarak değerlendirilir. Başarılı bulunan projeler, ikinci aşama olan Final Sergisine davet edilir. Sergiye davet edilecek projeler ve gerekli belgeler TÜBİTAK tarafından okullara ve proje sahiplerine bildirilir. Projelerin Ön Değerlendirme sürecinde jüri tarafından aşağıdaki kriterler dikkate alınır:

1. Özgünlük ve Yaratıcılık:

● Proje konusu veya yöntemi, özgünlük veya yaratıcılık taşıyor mu?

● Proje, rekabet avantajı yaratma potansiyeline sahip mi? (yeni/ileri teknolojik ürün, faydalı model, tasarım, bilgi teknolojilerine dayalı ürün vb.)

2. Bilimsel Yöntem:

● Problem veya araştırma sorusu, açık olarak belirtilmiş mi?

● Sonuca ulaşmak için amaca uygun bilimsel bir yöntem kullanılmış mı?

● Araştırmada kullanılan değişkenler, açıkça belirlenmiş ve tanımlanmış mı?

● Araştırmada elde edilen veriler, problem veya araştırma sorularını açıklamak için yeterli mi?

3. Kaynak Taraması:

● Proje raporunda yeterli ve konu ile ilişkili kaynak verilmiş mi?

● Kaynaklar, proje rehberinde belirtilen kurallara uygun olarak verilmiş mi?

4. Sonuç ve Öneriler:

● Proje sonuçları, elde edilen verilerle uygun olarak açıklanmış mı?

● Proje sonuçları, elde edilen verilerle tutarlı mı?

● Proje sonuçlarında yeni araştırmalara temel oluşturma potansiyelinden bahsedilmiş mi?

5. Uygulanabilirlik:

● Proje, uygulanabilir bir sonuç ortaya koyuyor mu?

● Projenin alana ve topluma katkısı var mı?

6. Bilimsel Etik

● Bilimsel araştırma etik kurallarına uyulmuş mu?

● Etik belgesi gerektiren çalışmalar için etik kurul onay belgesi alınmış mı?

● Projenin hazırlama sürecinde diğer kişi ve kurumlardan (bilim insanı, laboratuvar, üniversite vb). ne ölçüde destek alındığı belirtilmiş mi? Beyan edilen destek öğrencinin konuya hâkimiyeti ile tutarlı mı?

7. Özümseme

Final sergisi değerlendirme sürecinde yukarıda verilen kriterlerle birlikte bu ölçüt de dikkate alınır.

● Proje konusu, amacı, yöntemi, veriler, verilerin analizi ve sonuçları yeterli düzeyde açıklandı mı? (öğrencinin konu hâkimiyeti ve sunumun ezberlenmiş sözler ile yapılmamasına dikkat edilmelidir.)

● Projenin önemli noktaları, sistematik bir şekilde sunuldu mu?

● Veriler ve sonuçlar, anlaşılır biçimde sunuldu mu?

● Özgünlük ve yaratıcılık ile kullanılan bilimsel yöntem her alan için en önemli ölçütleri oluşturmaktadır. Jüri üyeleri değerlendirilmeden önce proje konusunun veya yönteminin özgün ve yaratıcılık kriterine uygunluğunu arama motorları ile araştırır.

2. Aşama: Final Sergisi Proje Değerlendirme Süreci

Final sergisine çağrılan projeler, poster ve sözlü sunum olmak üzere iki aşamada değerlendirilir. Sergi için gerekli stant, pano, masa ve sandalye gibi malzemeler ile sözlü sunum için gerekli bilgisayar ve projeksiyon cihazı TÜBİTAK tarafından temin edilir. Projeler bir uygulama ya da model, tasarım içeriyorsa masa üzerinde sergilenebilir. Sergi süresince öğrenci grupları, misafirler ve jüri üyeleri projeleri ziyaret ederek, projeyi hazırlayan öğrencilere sorular sorabilir. Bu sırada danışmanlar sözlü sunum ve sorulara kesinlikle müdahale etmemelidir.

Final Sergisine katılan öğrencilerin 10 dakikalık bilgisayar ortamında sunu (en fazla 30 slayt) hazırlamaları gereklidir. Sözlü sunum sergi alanından farklı bir salonda, sadece öğrencilerin katılımıyla jüri üyelerine yapılır.

Etkili bir şekilde hazırlanan sunu ve poster sunumu, projelerin sergide başarılı olmasında önemlidir.

Yarışma İletişim

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı

Yarışma Programları Grup Koordinatörlüğü

2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması

Tel: 444 66 90

E-Posta: bideb2204@tubitak.gov.tr

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması Ödülleri

Final yarışmasında başarılı bulunan projelere Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve Teşvik ödülü verilir. Final yarışmalarında ödül alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi, varsa danışman öğretmenine para ödülü verilir. 

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 24 ŞUBAT 2021

Ön Değerlendirme: 10 MART 2021

Final Sergisi: 30 MART – 1 NİSAN 2021

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/2204-c-lise-ogrencileri-kutup-arastirma-projeleri-yarismasi/icerik-surec

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.220 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap