TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları 2022

TÜBİTAK tarafından, üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans ve lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek, ülkemizde bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amaçlarıyla TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları 2022 düzenleniyor. Ödüllü proje yarışması başvuruları devam ediyor.

TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları 2022

Düzenleyen:TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı
Kategori:Proje Yarışmaları, Üniversite Yarışmaları, Öğrenci Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve KKTC
Kimler Başvurabilir:Türkiye’de ve KKTC’de öğrenim gören ön lisans veya lisans öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:12 MAYIS 2022 Saat: 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:TEMMUZ 2022
Ödüller:9 Kategorinin Her Birinde Ayrı Olmak Üzere
Öğrenci Ödülleri
Birincilik Ödülü: 20.000 ₺
İkincilik Ödülü: 13.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 10.000₺
Teşvik Ödülü: 6.000₺

Danışman Ödülleri
Birincilik Ödülü: 6.500 ₺
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 4.000₺
Teşvik Ödülü: 2.500₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı ve Kapsamı

Ülkemizin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ile Milli Teknoloji Hamlesine ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla tasarlanan bu programın hedefi, üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans ve lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmektir.

Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya, başvuru sırasında Türkiye’de ve KKTC’de öğrenim gören ön lisans veya lisans öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmaya bireysel olarak veya en fazla üç öğrenciden oluşan takımlar halinde başvuru yapılabilir. Başvuru, takım temsilcisi tarafından takım adına yapılır. Varsa takım üyeleri ve danışman bilgisi başvuru sahibi tarafından başvuruya eklenir.
 • Üçten fazla kişi tarafından hazırlanan projelerde, proje sahiplerinin ortak kararıyla takım üyeleri arasından üç kişi seçilerek takım temsilcisi tarafından başvuru yapılabilir. Bu durumda takım dışında kalanların hak talebinde bulunmayacaklarını taahhüt eden muvafakatnamelerinin başvuru sistemine yüklenmesi zorunludur.
 • Başvuruda ismi bulunan bütün öğrencilerin ortak başvuru yapması gerekmektedir. Aynı proje ile birden fazla başvuru yapılamaz.
 • Bir öğrenci birden fazla başvuruda yer alamaz. Başvurunun bireysel veya takım halinde yapılması bu koşulu değiştirmez.
 • Bir başvuruda en fazla bir danışman bulunabilir. Bununla birlikte projede danışman bulunması zorunlu değildir.
 • Projeler, 2022 yılı Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Proje Rehberine göre hazırlanır. Proje rehberine yarışma sitesinden ulaşabilirsiniz.
 • Yarışmaya mevcut ticarileşmiş bir ürünle başvurulamaz. Özgün araştırma proje(leri) ile başvurulması gerekmektedir.
 • Yarışmaya başvurusu yapılacak projelerin tamamlanmış olması gerekmektedir.
 • Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına (TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalar dâhil), bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce başvurusu yapılmış veya katılmış projelerle bu yarışmaya başvuru yapılamaz. Bu kurala uymadığı tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

*Yukarıdaki koşulların başvuruda yer alan tüm öğrenciler tarafından sağlanması zorunludur. Yarışmanın herhangi bir aşamasında veya yarışma tamamlandıktan sonra koşulları sağlamadığı kurum tarafından tespit edilen başvurular yarışmadan elenir ve verilen ödüller geri alınır.

Başvuru İşlemi

 • Başvurular, 15 Aralık 2021–12 Mayıs 2022 tarihleri arasında https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru yapabilmek için öğrenci/ler ve varsa danışmanın ARBİS’e kayıtlı olması gerekir. (Bkz. https://arbis.tubitak.gov.tr). Başvuru sistemi 12 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 17:30’da kapanacaktır.
 • Proje başvurusu yapılırken takım temsilcisi kendisinin, projede yer alan tüm öğrencilerin, varsa danışmanın ve projenin bilgilerini sisteme yüklemesi gerekir.
 • Başvuruda Öğrenci Belgesi/leri, varsa Muvafakatname/ler, Proje Özeti (en az 150, en fazla 300 kelime) ve PDF formatında Proje Raporu (en az 2, en fazla 20 sayfa) sisteme yüklenir. Bu belgeler dışında kalan belgeler (resim, çizim, anket, yazılım vb.) sistemde Diğer Belgeler bölümüne eklenir.
 • Projeye ait video kaydı (7 dakikayı ve boyutu 200 MB’ı geçmeyen ve FLV formatında) sisteme eklenebilir. Video eklenmesi zorunlu değildir.
 • Başvuru sırasında yarışma Ana Alan ve Tematik Alanının seçilmesi zorunludur. Birden fazla alanı kapsayan projelerde projenin özgün/yenilikçi unsurunun önde olduğu alanın seçilmesi gerekir.
 • Başvuru tarihleri içerisinde, çevrimiçi başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılıp tekrar onaylanmadan bırakılan projeler değerlendirmeye alınmaz.
 • Başvuru sistemi kapandıktan sonra sistemde öğrenci ve danışman bilgileri dâhil hiçbir değişiklik talebi kabul edilmez.

Başvuru Yöntemi

Başvurular, yukarıda belirtilen tarihler arasında http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılacaktır.

Yarışma Kategorileri

Yarışma Akıllı Şehirler ve Ulaşım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Eğitim, Enerji ve Çevre, Gıda ve Tarım, Makine İmalatı ve Otomotiv, Sağlık, Savunma, Uzay ve Havacılık, Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik olmak üzere dokuz ana alanda düzenlenmektedir. Ana alanların altında yer alan aşağıdaki (Şekil 1) tematik alanlarından birini kapsayacak şekilde projelerin hazırlanması gerekmektedir.

Tematik Alanlar

Değerlendirme Yöntemi ve Kriterleri

Birinci Aşama Değerlendirmesi (Ön İnceleme)

Çevrimiçi olarak alınan başvuruların ön incelemesi yapılır, eksik ve/veya hatalı belge ile yapılan başvurular yarışmadan elenir.

İkinci Aşama Değerlendirmesi

Birinci aşamayı geçen projeler, her alan için oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilir ve başarılı bulunan projeler Final Yarışmasına davet edilir.

Final Yarışması

Final yarışmasında projeler, akademisyenlerden oluşan jüri tarafından yüz yüze veya çevrimiçi mülakat yoluyla değerlendirilir. Mülakat sırasında proje sahibi öğrenciler sunumlarını gerçekleştirir. Başarılı bulunan projelere Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve Teşvik ödülleri verilir. Derece alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi, danışmanlara para ödülü verilir. Final yarışmasına davet edilen öğrencilerin yol giderleri belirlenen rayiç bedeller üzerinden karşılanır, konaklama ve yemek hizmetleri ise TÜBİTAK tarafından belirlenen tesislerde sağlanır.

Değerlendirme Kriterleri

Projeler, Özgünlük/Yenilikçilik, Yöntem ve Süreç, Uygulanabilirlik ve/veya Kullanılabilirlik, Katma Değer ve/veya Yaygın Etki kriterlerine göre değerlendirilir.

Aşağıda belirtilen etik ihlal gerekçelerinden herhangi birinin tespiti halinde proje elenir, verilen ödül geri alınır.

Etik İhlal Gerekçeleri

 • Projenin başvuru sahibi ve varsa muvafakatname veren öğrenci/ler tarafından gerçekleştirilmemiş olması,
 • Yararlanılan kaynakların belirtilmemesi, intihal yapılması,
 • Bireylerin temel hak ve özgürlüklerine müdahale edilmesi,
 • Bireylere fiziksel veya ruhsal zarar verilmesi,
 • Proje kapsamında yürütülen çalışmaların halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil ettiğinin/edeceğinin anlaşılması, (özellikle radyoaktif maddeler, tehlikeli deney setleri, toksik ve kanserojen vb. maddeler ihtiva eden projeler),
 • Projede kullanılan/toplanan kişisel bilgilerin paylaşılması,
 • Kurumlarda yapılacak çalışmalarda gerekli olduğu halde kurum yetkililerinden izin alınmaması.

TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları 2022 Ödülleri

FİNAL YARIŞMASI DERECESİPROJE BAŞINA ÖDENECEK ÖDÜL*DANIŞMANLIK ÖDÜLÜ
BİRİNCİLİK20.000 TL6.500 TL
İKİNCİLİK13.000 TL5.000 TL
ÜÇÜNCÜLÜK10.000 TL4.000 TL
TEŞVİK6.500 TL2.500 TL

Derece alan öğrencilere proje başına* ödül ödemesi yapılır. Varsa derece alan projelerin danışmanlarına da ödül ödemesi yapılır. Birden çok projeye danışmanlık yapılması durumunda sadece bir proje için ödül ödenir.

Jüri tarafından derece almaya layık proje bulunmadığına kanaat edilirse ödül verilmeyebilir.

 • Proje başına verilecek ödül miktarı, başvuru formunda adı geçen öğrenciler arasında eşit miktarda dağıtılır.

Yarışmada Birincilik, İkincilik veya Üçüncülük ödülü almaya hak kazanan girişimci adaylarına TEYDEB 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BİGG) başvurularında 2. Aşama panel değerlendirmesi sonrasında panel puanına ek olarak ödül puanı verilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 12 MAYIS 2022 Saat: 17.00

Ön Değerlendirme Sonuç Açıklanma Tarihi: TEMMUZ 2022

Final Yarışmaları: 2 – 4 AĞUSTOS 2022

Ödül Töreni: Teknofest

TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları 2022 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/oncelikli-alanlarda-universite-ogrencileri-proje-yarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.167 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap