Uluslararası Kahramanmaraş Şiir Ve Edebiyat Günleri Yetişkinler Arası Öykü Yarışması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından uluslararası nitelikte Şiir ve Edebiyat Günleri düzenleniyor. Kategoriler arasında Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri Yetişkinler Arası Öykü Yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Uluslararası Kahramanmaraş Şiir Ve Edebiyat Günleri Yetişkinler Arası Öykü Yarışması

 

  Düzenleyen:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 

  Kategori: Öykü, Edebiyat, Kültür – Sanat
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

18 yaş üstü herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 30 EKİM 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 12 KASIM 2020
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 4.000 ₺

İkincilik Ödülü: 3.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺

Mansiyon: 1.000 ₺

   

Etkinliğin Amacı

 • Özelde şairler ve yazarlar şehri Kahramanmaraş’ın, genelde ise Türk edebiyatının şiir ve edebiyat ortamına zenginlik ve hareketlilik kazandırmak amacıyla bu alanda üretkenliği teşvik etmek,
 • Çocuklarımızın ve gençlerimizin sanatsal potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri uygun bir ortam hazırlamak,
 • Şiir ve edebiyat severleri ulusal ve uluslararası bir zeminde buluşturmak,
 • Eğitim öğretim çağında olan her seviyedeki öğrencilerin yanı sıra yetişkinleri de okumaya ve yazmaya özendirmek, onların kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek,
 • Eğitim öğretim çağındaki ortaokul-lise öğrencilerine ve gençlere kültürel bilinç bir bilinç kazandırarak insanımızda sanata karşı ilgi uyandırmak suretiyle genç yazar/şair adaylarının yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına vesile olmak,
 • Gençliği şiir, deneme ve öykü yazmaya özendirmek, yazarlığın yaygın bir tutum hâline gelmesine katkı sağlamak,
 • Şehrimizde yetişerek Türk edebiyatına, ( Diriliş, Edebiyat, Mavera, Dolunay, İkindiyazıları) gibi edebiyat dergiciliğinin özgün örneklerini ortaya koymanın yanı sıra şiir, öykü, deneme vb alanlarda yetkin eserlerin zuhur etmesine öncülük eden Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Akif İnan, Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Erdem Bayazıt ve Cahit Zarifoğlu, Abdurrahim Karakoç, Bahaeddin Karakoç, Şevket Bulut, Şevket Yücel ve Tahsin Yücel gibi isimlerin yeni nesiller tarafından tanınmasını, okunmasını ve izlenmesini sağlamak,
 • Türk edebiyatı tarihine Yedi Güzel Adam olarak adlarını yazdıran edebiyat ekibinin şiirlerine, öykülerine, denemelerine, romanlarına, çocuk romanlarına ve hikâyelerine dikkatleri çevirerek yeni Yedi Güzel Adamların ortaya çıkmasına ortam hazırlamak,
 • Karacaoğlan’dan günümüze uzanan bir çizginin taşıyıcıları olarak Âşık Mahzuni Şerif, Âşık Yener, Hayati Vasfi Taşyürek, Kul Ahmet, Derdiçok, Dostozan, gibi isimlerle geniş toplum kesimlerinde karşılık bulan Türk halk edebiyatı geleneğinin tanıtılmasına ve devamlılığının sağlanmasına imkân hazırlamak,
 • Kahramanmaraş’ın ve Kahramanmaraşlı yazarların modern Türk edebiyatına yaptığı gözle görülür katkıların sonucu yeni yetişen yazarlar, şairler ve halk ozanlarıyla geleneğin sürdürülebilirliğini sağlamak için Kahramanmaraş’ın “UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı”na dâhil edilmesini sağlayacak alt yapı çalışmalarını yapmak.

Yarışma Şartları

 • Yarışmaya ülke geneli 18 yaş üstü bütün öykü severler katılabilecektir.
 • Öykülerin konusu serbesttir.
 • Her yarışmacı, kendisinin yazmış olduğu bir öykü ile yarışmaya katılacak olup yarışmaya katılan eserin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya olduğu tespit edilen eserler iptal edilecektir.
 • Öyküler bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılacak olup 2.500 kelimeyi geçmeyecektir.
 • Yarışmaya katılan eserin sol üst köşesine rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz “Yarışmacı Bilgi Formu”na da yazılacaktır.
 • Jüri üyelerinin vermiş olduğu puanlara itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
 • Eserlerin basım, yayın ve telif hakları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait olacaktır.
 • Ödül almaya değer görülenlerden il dışından gelecek eser sahiplerinin seyahat, konaklama ve iaşe giderleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır.

Başvuru Şekli

Eserler, Büyükşehir Belediyesi web sayfasında (https://kahramanmaras.bel.tr/) oluşturulan dijital form yazılarak sisteme yüklenecektir.

Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama

 • Kurgunun etkililiği ve özgünlüğü (10 p),
 • Kurgu, karakter ve olayların uyumu (10 p),
 • İşlenen konuların inandırıcılığı ve birbirleriyle insicamı (10 p),
 • Akıcı bir dilin kullanılması (10 p),
 • Öyküde geçen olayların okuyucunun gözünde canlandırabilme durumu (10 p),
 • İçeriğin bir bütün olarak sunulabilmesi (10 p), Çevre ve karakter betimlemelerinin etkililiği (10 p),
 • Türkçenin etkin kullanılabilmesi (10 p),
 • Öykünün isminin öykünün içeriği ile uyumu (10 p),
 • İmla ve noktalamanın doğru kullanımı (10p).

Uluslararası Kahramanmaraş Şiir Ve Edebiyat Günleri Yetişkinler Arası Öykü Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 4.000 ₺

İkincilik Ödülü: 3.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺

Mansiyon: 1.000 ₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 30 Ekim 2020

Sonuç Açıklanma: 12 KASIM 2020

Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri Yetişkinler Arası Öykü Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://kahramanmaras.bel.tr/basvuru/1.-uluslararasi-kahramanmaras-siir-ve-edebiyat-gunleri?ref=edebiyatyarismalari.com

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.833 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap