Yeşil mi Bursa Ulusal Fotoğraf Yarışması

TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından yüzyıllardır Yeşil Bursa sıfatıyla tanınan Bursa’nın hızlı kentleşme ile plansız yapılaşmaya maruz kalmasına dikkat çekmek amacıyla Yeşil mi Bursa Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Yeşil mi Bursa Ulusal Fotoğraf Yarışması

  Düzenleyen: TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi
  Kategori: Fotoğraf Yarışması, Kültür-Sanat Yarışmaları, Mimari Yarışmalar
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

18 yaş ve üstü amatör ve profesyonel ilgi duyan tüm fotoğrafçılar 

  Son Başvuru Tarihi: 18 ARALIK 2020 
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 22 ARALIK 2020
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 3.000 ₺

İkincilik Ödülü: 2.000 ₺ 

Üçüncülük Ödülü: 1.500 ₺

Mansiyon Ödülü(2 adet): 750 ₺ 

Sergileme (En fazla 20 adet): 150 ₺ 

   

- Advertisement -

Yarışmanın Konusu

Mimarlık, kullanıcıların en basit günlük ihtiyaçlarından başlayarak, yaşanan çağın gerektirdiği çok daha üst düzey mekan ihtiyaçlarının da karşılanmasına yönelik bir yapı tasarlama ve inşa etme eylemi olmakla beraber; aynı zamanda görsel estetiği ve kusursuzluğu amaç edinen bir çalışma biçimidir. Bu eylem  sonucunda mimarlar, yaşanan çevreyi ve peyzajı dönüştürüp şekillendirirler. Bu bağlamda mimarlık insanın doğa ile kurduğu bir ilişki biçimi haline gelir. Bu ilişkinin en sağlıklı ve doğru şekilde nasıl kurulması gerektiği konusu ise yıllardır tartışılagelmiştir.

Yaşadığımız kent Bursa ; sahip olduğu coğrafi-iklimsel özellikleri ve doğal kaynakları gibi özellikleri dolayısıyla eski çağlardan bu yana bölgenin en önemli yerleşim merkezlerinden birisi olmuş ve bu özelliğini günümüze kadar sürdürmüştür. Bu sebepten dolayıdır ki, nesiller boyu yaşatılan yoğun bir kültürel mirasa ve bunun sonucu olarak da  büyük bir mimari zenginliğe ev sahipliği yapmaktadır. Bu özelliği, 2014 yılında 998.Dünya mirası olarak ‘UNESCO Dünya Mirası’listesine alınması ile adeta tescillenmiştir. Osmanlı Devletinin ilk başkenti olması sebebiyle de, tarihimiz açısından önemi büyüktür. Yaşları yüzlerce yılı bulan anıt ağaçları, şifalı kaplıcaları, akarsuları ile ile tarihte “Yeşil Bursa” olarak ün salan kent, gezginlerin de ilgisini çekmiş, Evliya Çelebi tarafından “Velhasıl Bursa sudan ibarettir.” cümlesiyle tanımlanmıştır.

Yarışmanın Amacı

Çağımızda, sanayileşmenin etkisi ile göç kaynaklı konut ihtiyacının getirdiği hızlı ve plansız şehirleşme hareketinden önemli ölçüde etkilenen kentimiz, dinamizmi ve üretkenliği sayesinde modern konutları, kültür-sanat yapıları, spor alanları ile hızla gelişmektedir de. Bursa, ülkemizin kültürel ve toplumsal mozaiğinin buluştuğu en önemli şehirlerinden biridir.

Bu bağlamda, “Tüm bu özellikleri ile “Yeşil Bursa” unvanını yüzyıllardır taşıyan şehrimiz; “sizce yeşil mi?” sorusu yarışmanın konusu olmuş ve Yeşil mi Bursa? Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenlenmeye karar verilmiştir.

Yarışmanın Organizasyonu

Yeşil mi Bursa? Ulusal Fotoğraf Yarışması TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından düzenlenecek ve yürütücülüğü de TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından gerçekleştirilecektir.

Kategori ve Bölümler

Yeşil mi Bursa Ulusal Fotoğraf Yarışması; Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz Fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Yeşil mi Bursa Ulusal Fotoğraf Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma; jüri ve düzenleme kurulu üyeleri ile 1. dereceden yakınları dışında, amatör veya profesyonel 18 yaş üstü herkese açıktır.
 • Yarışmaya her fotoğrafçı Bursa’da çekilmiş en fazla 5 (beş) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilir.
 • Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.
 • Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Fotoğraf Yarışmalarında ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Anılan fotoğrafın, yarışmalarda ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Fotoğraflarda kadraj, renk doygunluğu, keskinlik ve kontrast düzeltmesi gibi kabul edilebilecek müdahaleler dışında hiçbir manipülasyon-başkalaştırma-oynama kabul edilmeyecektir.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar; HDR (High Dynamic Range) fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.

Kişi Hakları ve Kullanım İzinleri

 • Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 • Katılımcı yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve BURSA il sınırları içinde ve 2016-2020 yıllarında çekilmiş olmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 • Fotoğrafın içeriğinde çocuk işçiye yer verilemez. Markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

Kural İhlali

 • Kural ihlali yapan katılımcının ödül veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve sergileme almış veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 • Düzenleme Kurulu ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir.
 • Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.
 • Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek, koşuluyla, yetkilidir.
 • Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül ve sergileme alan fotoğrafların eşleştirilmesi yapılıp tutanağa geçirilir, tutanak jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.
 • Yarışma sonuçları TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi web sitesinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

Telif (Kullanım) Hakları

 • Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi’ne ait olacaktır.
 • TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotograf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır); TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından kitap olarak basılabilir.
 • Ödül ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamede belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi; ödül ve sergileme alan eserler dışında kullanmak istediği eserleri de aynı şartlarda satın alabilir. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
 • TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.

Özgünlük ve Eser Sahipliği

 • Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Fotoğrafların içeriğinden, fotoğrafta yer alan şahıs ve tüzel kişiliklerden fotoğrafçı sorumludur. İçerikte yer alan insanlar, şirket ve markaların olumsuz ve olumlu durumları tamamen fotoğrafçının hukuki sorumluluğundadır, düzenleyici kuruluş olarak TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi ortaya çıkacak hukuki/ticari sorunlarda taraf değildir. Yarışmacı fotoğraf gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır.
 • Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir.

Diğer Koşullar

 • Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 • Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
 • Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Fotoğraf Yarışması web sayfasında, Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacaktır.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden 30 (otuz) gün sonra sistemden silinecektir.
 • Katılımcılar; TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Fotoğraf Yarışması
 • Adresine fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma fotoğrafları e-posta yolu veya elden kabul edilecektir.
 • TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Fotoğraf Yarışması adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır.
 • Fotoğraf üzerinde tarih; katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb bilgiler bulunmamalıdır.
 • Fotoğraflar; kısa kenarı en az 2400 piksel, 300 dpi çözünürlükte ve JPEG formatında bir CD/DVD’ ye kaydedilecek, bu CD/DVD başvuru formu ile birlikte teslim edilecektir.
 • Katılımcılar, 6 rakamdan oluşan rumuzlarını ve fotoğraf numaralarını dosya adına yazmalıdırlar. Fotoğrafların üzerinde başka herhangi bir bilgi yer almayacaktır. Katılım formunda katılımcının açık kimliği ve iletişim bilgilerinin yanı sıra mutlaka her fotoğrafın numarası, çekildiği yer ve tarih bilgisi ile varsa fotoğrafın adı yer almalıdır. CD/DVD kayıtlarındaki adlandırmalar katılım formu ile aynı olmalıdır. Katılım formu doldurulduktan sonra bir zarfa konarak zarfın üzerine sadece rumuz yazılmalıdır.
 • Fotoğraflar posta ya da e-posta yoluyla gönderilebileceği gibi elden de teslim edilebilir. E-posta yolu ile gönderilecek ise katılım formu imzalanarak posta yolu ile ya da elden teslim edilmelidir. Katılım formu gönderilmeyen fotoğraflar yarışmaya dâhil edilemez. .
 • Posta/kargo gönderme sürecinde meydana gelebilecek hasar, kaybolma ve gecikmelerden Mimarlar Odası Bursa Şubesi sorumlu olmayacaktır.

Seçici Kurul

 • Ahmet ÇETİN, Fotoğraf Sanatçısı- EFIAP
 • Hakan AYDIN, Fotoğraf Sanatçısı- BUFSAD
 • Aras NEFTÇİ,  Mimar, Doç.Dr.-İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ
 • Şirin RODOPLU ŞİMŞEK, Mimar, Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı
 • Umut BECENE, Mimar
 • Zehra SÖNMEZ,  Mimar, Mimarlar Odası Fotoğraf Kulübü Başkanı

 Seçici kurulu en az üç kişi ile toplanır. Toplantı günü yeterli çoğunluk sağlanamazsa toplantı bir hafta içinde yinelenir.

Yeşil mi Bursa Ulusal Fotoğraf Yarışması Ödülleri

 • Birincilik Ödülü: 3.000 – TL
 • İkincilik Ödülü: 2.000 – TL
 • Üçüncülük Ödülü: 1.500 – TL
 • Mansiyon Ödülü(2 adet): 750 – TL
 • Sergileme (En fazla 20 adet): 150 – TL

Yarışma Takvimi

Yarışmaya Son Katılım Tarihi: 18 ARALIK 2020, Cuma

Seçici Kurul Toplanma Tarihi: 20 ARALIK 2020, Pazar

Sonuç Bildirim Tarihi: 22 ARALIK 2020, Salı

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi: 25 ARALIK 2020, Cuma

Yeşil mi Bursa Ulusal Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.bursamimar.org.tr/2020/07/14/5-ulusal-fotograf-yarismasi-yesil-mi-bursa/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap