Zeytinburnu Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması

Zeytinburnu Belediyesi tarafından sadece online başvuru yapılabilecek Zeytinburnu Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Zeytinburnu Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması

  Düzenleyen: Zeytinburnu Belediyesi
  Kategori: Fotoğraf Yarışması, Kültür-Sanat Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

18 yaş ve üstü amatör ve profesyonel ilgi duyan tüm fotoğrafçılar 

  Son Başvuru Tarihi: 11 ARALIK 2020 
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 17 ARALIK 2020
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 7.500 ₺ 

İkincilik Ödülü: 5.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 3.500 ₺

Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü: 2.500 ₺

Mansiyon Ödülü ( 5 adet): 1.500 ₺

Sergilemeye Değer Eser ( 30 adet): 750 ₺ 

   

Yarışmanın Amacı ve Konusu

Yarışmanın konusu “ZEYTİNBURNU” dur. Yarışmaya katılan her bir yarışmacı fotoğraf(lar)ını Zeytinburnu sınırları içerisinde çekmiş olmak zorundadır.
Yarışmanın amacı fotoğraf severleri ve fotoğraf sanatçılarını Zeytinburnu’na çekerek, ilçenin tanıtımına ve turizmine katkı sağlamak ve fotoğraf sanatının gelişimine destek olmaktır.

Yarışmanın Genel Kuralları

 • “Zeytinburnu”; tarihi, insanı ve konumu itibariyle tek başına bir anlam ifade etmektedir.
 • Mekânsal açıdan yarışmaya gönderilen fotoğrafların, İstanbul ilinin Zeytinburnu ilçesine ait olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Bu nedenle mevki, cadde, sokak gibi belirleyici isimler fotoğraf adlandırması sırasında kullanılmalıdır. Yarışmanın konusu Zeytinburnu ilçesinin sınırları, https://sehirrehberi.zeytinburnu.bel.tr/#map=13/3218290.69/5012314.91/0 adresinde belirtilen mahalle ve semtlerdir.
 • Dereceye giren fotoğrafların sahipleri fotoğrafı Zeytinburnu sınırları içinde çektiğini ispatlamakla yükümlüdür.
 • Havadan, yüksek bir yerden, denizden çekilen fotoğraflarda kadraj içinde kalan kısmında Zeytinburnu sınırları içinde yer alması gerekmektedir. Yarışmacı jürinin bilgi istemesi durumunda bunu da ispatlamakla yükümlüdür.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Katılımcılar yukarıda belirtilen konu çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür.
 • Yarışmamız; seçici kurul üyeleri, Zeytinburnu Belediyesi’nin görevlendirdiği çalışanlar, yüklenici firmanın görevli çalışanları ile TFSF temsilcisi ve onların birinci derece yakınları katılamaz. Ayrıca haklarında TFSF tarafından verilmiş TFSF onaylı yarışmalara katılım kısıtlama kararı devam eden kişilerde yarışmaya katılamayacaktır. Yukarıda sayılanlar dışında kalan 18 yaş üstü, amatör veya profesyonel, herkes yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet sayısal renkli veya siyah-beyaz eserle katılabilir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.
 • Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen daha önceki yarışmalarda ödül almamış ve sergileme hakkı kazanmamış olması gerekmektedir.
 • Başka organizasyonlarca düzenlenen yarışmalarda ödül almış olan ya da bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar da katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Fotoğrafın yarışma organizasyonları dışında sergilenmiş veya yayımlanmış olması yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmemektedir.

Diğer Koşullar

 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) yarışmaya kabul edilmez.
 • Yüksek çözünürlükte fotoğraf çekebilen cep telefonu ile çekilen fotoğraflar; HDR (High
 • Dynamic Range) ve insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir.
 • Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

Kullanım Hakları ve İzinler

 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve Zeytinburnu sınırları içerisinde çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir. Fotoğrafın içeriğinde çocuk işçiye yer verilemez. Markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül yeri boş bırakılır. Ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcı ödülü iade etmek zorundadır.
 • TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile yasaklanır ve adı teşhir edilir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

Çeşitli Hak ve Hususlar

 • Zeytinburnu Belediyesi, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Sorunların çözümünde gerekli görülen durumlarda şartnamenin kurallarını değiştirmeye, her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini son katılım tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla yetkilidir.
 • Dereceye girerek ödül alan ve başarılı bulunan ( mansiyon alanlar ve sergilenmeye değer görülenler dahil ) fotoğraflar Zeytinburnu Belediyesi’nin arşivlerinde kalacaktır. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan Zeytinburnu Belediyesi’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir; kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilir. Bu albüm/kitaptan tüm/ödül ve sergileme kazanan katılımcılara, TFSF ve üye derneklere, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na birer adet gönderilecektir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuzdan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
 • Yarışma sonuçları Zeytinburnu Belediyesi’nin www.zeytinburnu.istanbul adresinden ve TFSF – Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sitesinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara Zeytinburnu Belediyesi tarafından telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir. Ödül alan fotoğraflar TFSF web sayfalarında ve sosyal medya (facebook, twitter, instagram vb.) hesaplarında yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2020’ de yer alacaktır.

Ödül Süreci

 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir veya elden ödül töreni günü takdim edilecektir.
 • Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Zeytinburnu Belediyesi’nin istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 • Zeytinburnu Belediyesi; e-posta, ödül ve baskı/dijital katalog gönderimi sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda Zeytinburnu Belediyesi hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
 • Ödül alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde Zeytinburnu Belediyesi ve/veya TFSF Yarışma Sorumluları Birimine gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Seçici Kurul ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF Yönetim Kurulu’nun kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, http://www.zeytinburnu.istanbul adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Sisteme yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırlanmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden TFSF ve Zeytinburnu Belediyesi sorumlu değildir.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 MB’den az olmamalı, 3 MB’yi de geçmemelidir.
 • Ödül alan ve sergilemeye değer bulunan fotoğraflar yarışma sonrası eser sahiplerinden orijinal boyutlarında ve yüksek çözünürlüklü haliyle istenecektir.

İsimlendirme

 • Sadece fotoğrafınıza isim vermelisiniz. Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP kuralları gereği bu fotoğrafı artık başka bir isimle kullanmamanız gerekmektedir. Eğer fotoğrafınıza başka bir yarışmada isim vermişseniz aynı ismi kullanmalısınız.
 • Fotoğrafın isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.orq.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Zeytinburnu Belediyesi ve TFSF sorumlu olmayacaktır.

Seçici Kurul

Coşkun Aral / Foto Muhabiri
Mustafa Yılmaz / Fotoğraf Sanatçısı
Murat Gür / Fotoğraf Editörü
Nazan Tuna / Fotoğraf Sanatçısı
Süleyman Gündüz / Fotoğraf Sanatçısı
Seçici kurulu en az üç kişi ile toplanır.

Zeytinburnu Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması Ödülleri

BirincilikÖdülü: 7.500 TL
İkincilik Ödülü: 5.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 3.500 TL
Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü : 2.500 TL
Mansiyon Ödülü : 1.500 TL (5 adet verilecektir.)
Sergilenmeye Değer Eser : 750 TL (en fazla 30 adet verilecektir.

Yarışma Takvimi

Yarışmaya Son Katılım Tarihi : 11 ARALIK 2020, Cuma Saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplanma Tarihi : 14 ARALIK 2020, Pazartesi
Sonuç Bildirim Tarihi : 17 ARALIK 2020, Perşembe
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi : 26 ARALIK 2020, Cumartesi

Zeytinburnu Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.zeytinburnu.istanbul/Yarismalar/10-Fotograf-Yarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap