Dünya Dili Türkçe Kompozisyon Yarışması

Türk Eğitim Sen tarafından, 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı münasebetiyle Dünya Dili Türkçe Kompozisyon Yarışması düzenleniyor. Ödüllü yazı yarışması başvuruları devam ediyor.

Dünya Dili Türkçe Kompozisyon Yarışması

Düzenleyen: Türk Eğitim Sen
Kategori:Kompozisyon Yarışması, Yazı Yarışması, Edebiyat Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Şartnameden erişebilirsiniz.
Son Başvuru Tarihi:12 KASIM 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:30 KASIM 2021
Ödüller:Üyeler Kategorisi
Birincilik Ödülü: 10.000 ₺
İkincilik Ödülü: 7.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 4.000 ₺

Yükseköğretim Kategorisi
Birincilik Ödülü: 8.000 ₺
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺

Orta Öğretim Kategorisi
Birincilik Ödülü: 6.000 ₺
İkincilik Ödülü: 4.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺

Yarışma Konusu

2021 Yılının Yunus Emre’nin vefatının 700. Yılı olması ve bu yılın Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak ilan edilmesine istinaden, Türk Eğitim Sen Genel Merkezi tarafından “Dünya Dili Türkçe” Kompozisyon Yarışması düzenlenmiştir. Dilini kaybeden milletlerin benliğini kaybettiği gerçeğini göz önünde bulundurarak Türkçe’nin korunması, geliştirilmesi ve dünya dili olarak daha fazla kabul görmesi amacıyla yapılacak çalışmalar ile Yunus Emre’nin Türkçe kullanımı ekseninde eserleri ve fikirleri bu yarışmanın konusunu oluşturmaktadır.

Yarışma Amacı

2021 yılı, Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre’nin vefatının 700. yıl dönümü olması münasebetiyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır. 30 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genelge ile 2021 yılı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığımız tarafından da “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edilmiştir. 2021 yılının bu özel anlamı münasebetiyle “Dünya Dili Türkçe” Kompozisyon Yarışması düzenlenmektedir. Bu yarışma sayesinde yaşadığı dönemde sade ve arı Türkçe kullanımı ile sevgi, yardımlaşma ve hoşgörü ekseninde anlattığı tasavvuf kültürü ile Türk ve dünya milletlerinin gönlünde taht kuran Yunus Emre’yi anmak; Türk dilinin dünya dili olarak yüceltilmesi ve ihya edilmesi amacıyla eserlerin oluşturulmasına ön ayak olmak amaçlanmaktadır.

Yunus Emre kendi döneminde Türkçeyi son derece güzel ve etkili bir şekilde kullanarak Tasavvuf kültürünü, aşkı, sevgiyi, hoş görüyü, ahlak ve erdemi insanlığa anlatmaya çalışmıştır. Türk Dili ve Yunus Emre gibi Tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak milli birlik ve beraberliğimize katkı sağlamak, geleceğimizin mimarı gençlerimize ve çocuklarımıza Türk milletinin söz varlığını barındıran ve yaşatan Türk dilinin önemini anlatmak hepimizin milli bir görevi olarak görülmelidir.

“Bu dil ağzımda annemin ak sütüdür.” diyen Yahya Kemal, “Türkçe Giderse Türkiye Gider!” diyen Oktay Sinanoğlu, “Türkçem, benim ses bayrağım!”diyen Fazıl Hüsnü Dağlarca gibi Ziya Gökalp’te “Başka dile uymaz annenin sesi / Her sözün ararsan vardır Türkçesi” dizeleriyle Türkçe’nin ne kadar önemli olduğunu dile getirmişlerdir. Bu bakımdan Türk milletinin kültürel köklerini taşıyan ve muhafaza

eden Türk dili gerekli özeni ve değeri hak etmektedir. Yeryüzünü pek çok yerinde konuşulan Türkçe ve kolları tarihi derinliği ve söz varlığı ile dünya dili olmaya namzet özellikler taşımaktadır. Bu hassasiyetlerin gündeme getirilerek toplumsal farkındalığın oluşması yarışmamızın ana gayesidir.

Gündeme getirmiş olduğumuz konularda Türk kültürüne ve Türk Edebiyatı’na her zaman hizmet etmeyi ideal edinmiş Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen üyelerinin, üye yakınlarının ve öğrencilerimizin kalem ürünlerinin kamuya yansımasına destek olmak, yeni eserlerin kazandırılmasına katkı sağlamak, kompozisyonun insan duygu ve düşüncelerini yansıtıp zenginleştirmedeki işlevini sergilemek adına teşvik edici olmak da bu yarışmanın amaçları arasında yer almaktadır.

Yarışma Başvuru Koşulları

Yarışma Üyeler, Yükseköğretim ve Ortaöğretim olmak üzerek üç kategoride düzenlenecektir.

 • Üyeler Kategorisi:

Yarışmaya Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu Sen’e bağlı sendikaların üyeleri katılabilirler.

 • Yükseköğretim Kategorisi

Yarışmaya yükseköğrenim öğrencileri katılabilirler. Bu öğrencilerin lisans, önlisans ve lisansüstü düzeyde eğitim veren bir kurumda öğrenciliklerinin başvuru tarihinde devam ediyor olması gerekir. (Öğrencilerden aynı zamanda kamu görevlisi olanlar bu kategoride yarışmaya katılamazlar.)

 • Ortaöğretim Kategorisi

Yarışmaya resmi ve özel okullarda öğrenim gören ortaöğretim öğrencileri katılabilirler

 • Yarışmaya Seçici Kurul üyeleri ve birinci derece yakınları katılamazlar.
 • Kompozisyonlar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmada dereceye girmemiş ve ödül almamış olmalıdır.
 • Yarışmaya en fazla üç (3) kompozisyonla katılmak mümkündür.
 • Yarışmaya eser gönderebilmek için www.tesyarisma.org adresinden kayıt olmak, kaydın cep telefonuna ya da elektronik posta adresine gelecek kodun ilgili alana girilmesi ile onay verilerek doğrulanması gereklidir. 18 yaş altı katılımcıların yarışmaya katılabilmeleri için veli bilgilerinin doldurulması veli tarafından hem üyelik hem de yarışmaya katılım formunun cep telefonuna ya da elektronik posta adresine gelecek kodun ilgili alana girilmesi ile onay verilerek doğrulanması gereklidir.
 • Kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm tedbirler alınacak olup, yarışma süreci bittikten sonra bilgiler resen imha edilecektir.
 • Kayıt olurken eser sahibi mutlaka kendisine bir rumuz belirlemelidir. En fazla 5 (beş) harf ve 3 (üç) rakamdan oluşan bir rumuz kullanılacaktır.
 • Yarışmaya gönderilecek eserler, sağ sol ve sayfa altında 2,5 cm sayfa üstünde de 3 cm boşluk bırakılarak Word ortamında yazılmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilecek kompozisyonlar A4 sayfasında, Arial 12 punto, 1,5 satır aralığı ile bilgisayarda yazılacaktır ve beş (5) sayfayı geçmeyecektir.
 • Her kompozisyonda mutlaka metinde anlatılan duygu ve düşünceye uygun bir başlık olmalıdır.
 • Yarışmaya katılan kişiler, eserlerinin –kullanım hakkı kendilerinde olmak ve kendilerinden izin almak şartıyla- Türk Eğitim-Sen tarafından yayın organlarında yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanabileceğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar. Bunun için yarışmaya eser gönderilirken yayın izin formunun onaylanması gerekmektedir.
 • Şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda ve tereddüt halinde Seçici Kurul kararları geçerlidir.
 • Yarışmaya katılan eserlerden uygun görülenler ile dereceye giren metinler Türk Eğitim-Sen tarafından kitap olarak bastırılacaktır.
 • Yarışmaya katılan eser sahipleri ve onların velileri bu hükümleri peşinen kabul etmiş sayılmaktadır.

Yarışmaya Son Katılım Süresi

Yarışmaya eser göndermek isteyen katılımcıların 12 Kasım 2021 tarihi saat 24:00’e kadar eserlerini  www.tesyarisma.org  adresi üzerinden yüklemesi gerekmektedir.

Yarışma süresi ile ilgili her türlü değişiklik yapma yetkisi Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi’ne aittir.

Değerlendirme ve Değerlendirme Kriterleri

Seçici Kurul 13 Kasım 2021 tarihinde saat 10:00’da Genel Merkez binamızda çalışmalarına  başlayacak,   rumuz,   eser   başlığı   ve   eserin   kendisinin   bilgilerine ulaşabildikleri       bir         sistem        üzerinden         kompozisyonları        değerlendirecek; değerlendirmenin bitmesinin ardından puan sıralamasına göre ödüle değer eserleri belirleyecektir. 30 Kasım 2021 tarihinde sonuçlar ilan edilecektir.

Şartnameye Uygunluk: Temel kriterlere uygun olmayan kompozisyonlar değerlendirmeye alınmadan elenecektir.

Türkçeyi Kullanma: 10 Puan

Çağrışım Değeri: 15 Puan

Ahenk Değeri: 15 Puan

Bütünlük: 15 Puan

Sözcük Uyumu: 15 Puan

Başlık Uyumu: 10 Puan

Yazım ve Noktalama: 10 Puan

Makul Ölçülerde Duygu ve Anlamı İfade Edebilmek: 10 Puan

Toplam: 100 Puan

Değerlendirme sonucunda en yüksek puanlı eserden başlanarak sıralama belirlenecektir. Aynı puanlı kompozisyonların olması durumunda Jüri bu kompozisyonlar arasında ikinci bir değerlendirme yapacak, gerektiğinde mansiyon veya jüri özel ödülü gibi ödüller verme yoluna gidebilecektir.

Seçici Kurul

 • Prof. Dr. Fatih SAKALLI-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
 • Firdevs IŞIK- Merkez Kadın Komisyonları Başkanı, Emekli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
 • Doç. Dr. Seyfullah YILDIRIM-Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
 • Yahya AKENGİN– Şair ve Yazar, Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı Başkanı
 • Doç. Dr. Yılmaz YEŞİL– Gazi Üniversitesi, Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi

Dünya Dili Türkçe Kompozisyon Yarışması Ödülleri

Üyeler Kategorisi
Birincilik Ödülü: 10.000 ₺
İkincilik Ödülü: 7.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 4.000 ₺

Yükseköğretim Kategorisi
Birincilik Ödülü: 8.000 ₺
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺

Orta Öğretim Kategorisi
Birincilik Ödülü: 6.000 ₺
İkincilik Ödülü: 4.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 12 KASIM 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 30 KASIM 2021

Dünya Dili Türkçe Kompozisyon Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://tesyarisma.org/2021_1/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.214 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap