Edebi Hayat Okumaları Projesi Bilgi Yarışmaları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında öğrencilerin Mehmet Akif Ersoy ve Yunus Emre’nin hayatı mücadelesi ile bakış açıları ve ideal gençlik tasavvurlarından ilham almaları amacıyla için Edebi Hayat Okumaları Projesi Bilgi Yarışmaları düzenleniyor. Kültür ve medeniyet tarihimizde önemli yere sahip bu şahsiyetlere ait kitap ve şiirlerin okunması sonrası gerçekleştirilecek ödüllü yarışmalara başvurular devam ediyor.

 

Edebi Hayat Okumaları Projesi Bilgi Yarışmaları

  Düzenleyen: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde  
  Kategori: Edebiyat Yarışması, Kültür – Sanat Yarışmaları, Kitap Okuma Yarışması, Bilgi Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Kocaeli  
  Kimler Başvurabilir:

Kocaeli’nde öğrenim görmekte olan özel ve resmi tüm ortaöğretim (9.,10.,11.,12. Sınıf) ve ortaokul (5.,6.,7.,8. sınıf ) öğrencileri.

  Son Başvuru Tarihi: 5 MART 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 18 HAZİRAN 2021
  Ödüller:
Öğrenci Ödülleri
Birincilik Ödülü: 2 Tam altın
İkincilik Ödülü: 1 Tam altın
Üçüncülük Ödülü: 1 Yarım altın
4 – 25. Yarışmacılara: 1 Gram altın (22 kişiye)
 
Danışman (Rehber) Öğretmen Ödülleri
Birincilik Ödülü: 2 Tam altın
İkincilik Ödülü: 1 Tam altın
Üçüncülük Ödülü: 1 Yarım altın
4 – 25. Yarışmacılara: 1 Gram altın (22 kişiye)
 
Okul Ödülleri
En başarılı 3 Okula: Katılım Belgesi + Kitap Seti + Bilgisayar
   

Projenin Konusu ve Kapsamı

Edebi Hayat Okumaları çerçevesinde Kocaeli’nde öğrenim görmekte olan özel ve resmi tüm ortaöğretim (9.,10.,11.,12. Sınıf) ve ortaokul (5.,6.,7.,8. sınıf ) öğrencilerimize yönelik “okuma” projesi.

Projenin Amacı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde; Kocaeli genelinde ortaokul öğrencilerine Mehmet Akif Ersoy’un ve lise öğrencilerine Yunus Emre’nin hayatı mücadelesi, bakış açısı ve eserleri okutulup Yunus Emre’nin ve Mehmet Akif Ersoy’un düşlediği geleceğe ve nesle yaklaşılmaya çalışılacaktır.

Yarışmalar Genel Katılım Koşulları

 • Sınava, soruları hazırlama seçme ve değerlendirme komisyonu üyeleri ve onların birinci derece yakınları dışında Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi-özel ortaöğretim (9. ,10. ,11. ,12. Sınıf) ve ortaokul (5. ,6. ,7. ,8. sınıf ) öğrencileri katılabilir.
 • Proje kapsamında ortaöğretim öğrencileri Yunus Emre’ye ait 15 şiiri, ortaokul öğrencileri Mehmet Akif Ersoy’a ait 10 şiiri okuyarak bu okumalar üzerinden sınava tabi tutulacaktır.
 • Okunacak şiirler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi internet sayfasında paylaşılacaktır.
 • Öğrenciler gruplar halinde şiirleri dijital platformda okuyacak, kişisel olarak sınava tabi tutulacaktır.
 • Bir grup 5 öğrenciden oluşacaktır.
 • Okuma gruplarına okul yönetimlerince bir rehber öğretmen (tercihen Türkçe Öğretmeni) görevlendirilecektir.
 • 1 Öğretmen en fazla 3 gruba rehberlik yapabilecektir.
 • Her okul en fazla 5 grup ile katılabilir.
 • Sınav koşullarına uymadığı belirlenen başvurular yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Katılımcı, sınav başvurusundaki bilgilerin tümüyle kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Sınava giren tüm öğrenciler, sınav koşullarını ve komisyon kararlarını istisnasız kabul etmiş sayılır.
 • Ortaöğretim ve Ortaokul öğrencileri için hazırlanacak sorular madde 6’da belirtilen okunacak şiirlerden şiirin konusu, yeri, zamanı, şahısları, olayları, yazarın hayatı vb. konuları kapsayacaktır.
 • Yarışma ekibindeki öğrenciler, son başvuru tarihinden sonra değiştirilemez.
 • Sınav sonucunda meydana gelebilecek eşitlik durumlarında sırasıyla aşağıdaki kriterler esas alınacaktır:

1. Alt sınıftaki öğrenciler öne geçer.

2. Eşitliğin devamında öğrencinin doğum tarihi esas alınır; yaşı küçük öğrenciler öne geçer.

3. Yaşlarında da eşitlik olursa, yanlışı az olan öğrenci öne geçer.

4. Takım puanlarının eşitliğinde sınıfı alt ve yaş ortalaması küçük olan öğrencilerin okulu öne geçer.

5. Yukarıda belirtilen hususlarda eşitliğin devamı hâlinde kura çekilerek sonuçlar belirlenir.

6. Grup rehber öğretmeninin ödül puanı grupların aldığı puanlar üzerinden hesaplanır. Birden fazla grubu olan rehber öğretmen için çalıştığı gruplardan en fazla puanı olan dikkate alınır. 1 rehber öğretmen tek ödül alabilir.

 • Sınav şartlarına uymayan öğrenciler, tutanakla belirlenerek sınavları iptal edilecektir. 3.16. Sınav başlamasının ardından ilk 15 dakikadan sonra hiçbir öğrenci sınava alınmayacaktır.
 • Sınav ile ilgili genel bilgiler sınav salonunda salon başkanlarınca okunacaktır.
 • Yarışmaya öğrenciler bireysel olarak alınacaktır. Ancak okul başarısının tespitinde aynı okul adına sınava giren öğrencilerin toplam puanı esas alınacaktır.
 • Engelli öğrencilerin engel durumlarını belgelendirmeleri ve müracaatlarını okul rehber öğretmeni ile birlikte bizzat Kocaeli Büyükşehir Belediyesine yapmaları gereklidir. Sınav başvuruları kabul edildiği takdirde bu öğrenciler sürekli kullandıkları araç-gereç ve cihazları ile sınava katılabilirler.
 • Öğrenciler sınava gelirken nüfus cüzdanı, e-okuldan alınmış fotoğraflı ve onaylı öğrenci belgesi (bu belge sınav giriş belgesi olarak kullanılacağından okul yönetimince mutlaka onaylanması gerekmektedir.) getirmek zorundadır. Başvuru esnasında yanlış bilgi veren ve belgeleri eksik olan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

Sınav Başvuru Şekli

Başvurular, öğrencilerin kendi okullarındaki grup rehber öğretmeni aracılığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi (http://www.kocaeli.bel.tr/) adresinden yapılacaktır.

Her bir başvuru kaydı tamamlandığında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından incelenerek onay verilecektir.

Bilgi Yarışması Sınav Şartları

 • Hazırlanan sorular çoktan seçmeli olacak; ortaokullarda 4 seçenekten, liselerde 5 seçenekten oluşacaktır. Hazırlanacak sorular okunacak şiirlerden ve şiirlerdeki bilgilere bağlı kalınarak şiirin konusu, yeri, zamanı, şahısları, olayları , yazarın hayatı vb. konularından hazırlanacaktır.
 • Sınava katılan öğrencilere 6. maddede belirlenen şiirlerin tamamından soru sorulacaktır.
 • Sınavın süresi 120 dakikadır. Sınav saat 10.00’da başlayıp 12.00’de sona erecektir. Sınavda ilk 30 dakika ile son 10 dakika içinde öğrencinin sınav salonundan çıkmasına izin verilmeyecektir.
 • Soru kitapçıkları, sınav sonunda cevap anahtarıyla birlikte toplanarak İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’ne teslim edilecektir. Cevap anahtarı sınavdan 1 saat sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin web sitesinde yayınlanacaktır.
 • Yarışmaya katılan öğrencilere 120 soru sorulacaktır. Her soru 1 puan olup, 4 yanlış 1 doğruyu götürecektir.
 • Sorular İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesinden görevlendirilen bir komisyon tarafından hazırlanacak ve sınav tek oturumda gerçekleştirilecektir.
 • Dereceler, cevap kâğıtlarının optik okuyucuda okunduktan sonra şartnamede açıklanan hususlar dikkate alınarak belirlenecektir. Eksik ve yanlış işaretlenmiş Optik Cevap Formları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Cep telefonu vb. teknolojik cihazlar sınav salonuna alınmayacaktır. Son 10 dk. İçerisinde her sınıfta en az 2 öğrenci bulunması zorunluluğu vardır.
 • Sınav sonrası sorulara itirazlar sınav gününden sonraki ilk iş gününde okul müdürlüklerine yazılı olarak yapılacaktır. Okul müdürlüklerine iletilen itirazlar yarışma komisyonunca değerlendirilip karara bağlanacaktır.

Kitap Okuma Yarışması Okunacak Şiirler Listesi

Ortaokul Öğrencileri İçin Okutulacak Mehmet Akif Ersoy Şiir Listesi

1. İSTİKLAL MARŞI

3. TERLEMELİ ALINLAR

4. DURMAYALIM

5. AĞLARIM AĞLATAMAM

6. ASIM

7. BİRLİK

8. ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE

9. BÜLBÜL ŞİİRİ

10. SEYFİ BABA

Ortaöğretim Öğrencileri İçin Okutulacak Yunus Emre Şiir Listesi

1. SÖZ OLA KESE SAVAŞI

3. BİR KEZ GÖNÜL YIKTIN İSE

4. HAK BİR GÖNÜL VERDİ BANA

5. KAHRIN DA HOŞ

9. ÇAĞIRAYIM MEVLAM SENİ

10. BİZ DÜNYADAN GİDER OLDUK

11. BEN GELMEDİM DAVA İÇİN

12. ŞOL CENNETİN IRMIKLARI

13. BENDEN İÇERİ

7. GELDİ GEÇTİ ÖMRÜM BENİM

6. İLİM İLİM BİLMEKTİR

8. AŞK

14. ŞOL GÖZ Kİ SENİ GÖRDÜ

15. EŞİDİN EY YARENLER

Yarışma İletişim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi:

Adı- Soyadı :Gözde SARPKEN

Telefon :322 18 74 /2446

E posta :gozdesarpken@kocaeli.bel.tr

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü:

Adı- Soyadı: Şenol ALTUNOK

Telefon: 300 58 78

E posta: temelegitim41@meb.gov.tr

Edebi Hayat Okumaları Projesi Bilgi Yarışmaları Ödülleri

Öğrenci Ödülleri

Birincilik Ödülü: 2 Tam altın

İkincilik Ödülü: 1 Tam altın

Üçüncülük Ödülü: 1 Yarım altın

4 – 25. Yarışmacılara: 1 Gram altın (22 kişiye)  

Danışman (Rehber) Öğretmen Ödülleri

Birincilik Ödülü: 2 Tam altın

İkincilik Ödülü: 1 Tam altın

Üçüncülük Ödülü: 1 Yarım altın

4 – 25. Yarışmacılara: 1 Gram altın (22 kişiye)  

Okul Ödülleri

En başarılı 3 Okula: Katılım Belgesi + Kitap Seti + Bilgisayar

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 5 MART 2021

Okumaların Yapılacağı Tarihler: 15 ŞUBAT – 12 HAZİRAN 2021

Sınav Tarihi: 12 HAZİRAN 2021

Sonuç Açıklanma Tarihi: 18 HAZİRAN 2021

Edebi Hayat Okumaları Projesi Bilgi Yarışmaları Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://ebelediye.kocaeli.bel.tr/KulturSosyal/EdebiHayatBasvuru

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.220 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap