İstanbul Tasarım Merkezi Animasyon Senaryo Yarışması

Ensar Vakfı tarafından, Türkiye’de animasyon senaryosu alanında gelişmelere destek vermek, animasyon film yapımlarını teşvik etmek ve “değerler” konusunda toplumda farkındalık oluşturmak amaçlarıyla İstanbul Tasarım Merkezi Animasyon Senaryo Yarışması düzenleniyor. Ödüllü senaryo yarışması başvuruları devam ediyor.

İstanbul Tasarım Merkezi Animasyon Senaryo Yarışması

  Düzenleyen: Ensar Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle
   Kategori: Senaryo Yarışması, Edebiyat Yarışmaları, Kültür-Sanat Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye 
  Kimler Başvurabilir:

İlgi duyan 18 yaş üzeri herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 14 HAZİRAN 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 10.000 ₺ 
İkincilik Ödülü: 7.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺ 

Mansiyon Ödülü: 2.500 ₺ 

Animasyon Senaryo Yarışması Film Yapım Ödülü: 5.000 ₺ 

   
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı

İstanbul Tasarım Merkezi Kısa Film Yarışması ve Animasyon Senaryo Yarışması’nın amacı, Türkiye’de kısa film ve animasyon senaryosunun gelişimine destek verilecek, kısa film ve animasyon yapım olanakları artırılacaktır. Aynı zamanda ‘’Değerler’’ konulu kısa film yarışması ve animasyon senaryo yarışması ile toplum yaşamının düzenlenmesine katkı sağlanması ve topluma karşı sorumluluk bilinci oluşturulması amaçlanmıştır.

Yarışma Konusu

Kısa film yarışması ve animasyon senaryo yarışmasında konu olarak ‘’Değerler’’ başlığı altında Milli Eğitim Bakanlığı ders müfredatında yer alan adalet, dostluk, dürüstlük,

özdenetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik gibi 10kökinsani değerden en az birinin filmlerde işlenmesi gerekmektedir.

Ele Alınacak 10 Değer

Adalet bir şeyi yerli yerine koymak, hak edene hakkını vermek, hüküm, söz ve davranışlardatutarlı ve ilkeli olmaktır.

Dostluk birbirini koşulsuz bir şekilde menfaat gözetmeden sevmektir.

Dürüstlük kişinin özü sözü bir davranarak tutarlı olması, gerçeği saklamaması, inandığındanve olduğundan farklı bir şekilde görünmemesidir.

Öz denetim kişinin duygu ve davranışlarını denetlemesi, kontrol etmesi ve iç sorgulamaylakendisini amacına yönlendirmesidir.

Sabır hayatın zorluklarına karşı insanın kararlılık, iyimserlik ve ümitle dayanma gücüdür.

Saygı bir kimseye, bir şeye dikkatli, özenli, ölçülü davranıp, değer vermektir.

Sevgi kişinin gönlüne uygun olana yönelmesi, bağlanması ve önem vermesidir.

Sorumluluk kişinin kendisinden yerine getirmesi istenen ya da kendi isteğiyle yaptığı iş vegörevlerin sonuçlarını üstlenmesi, kendi davranışlarının sonuçlarını kabullenmesi ve bir işi olması gereken nitelik ve nicelikte yapmasıdır.

Vatanseverlik kişinin yurdunu ve toplumunu sevmesi, bu uğurda özveriyle zorluklarakatlanmasıdır.

Yardımseverlik kişinin elindeki maddi ve manevi imkanları karşılık beklemeden başkalarınınyararına sunmasıdır.

Senaryo Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışındaki 18 yaş ve üzeri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.
 • Senaryo konusu adalet, dostluk, dürüstlük, özdenetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik gibi 10 kök insani değerden en az birya da daha fazlasını içermelidir.
 • Senaryoda en fazla 4 karakter yer alabilir.
 • Animasyon film süresi 7 dakikayı geçmemelidir.
 • Senaryo özgün olmalıdır. Başka yerden kısmen ya da tamamen alıntı yapılmış eserler kabul edilmez, daha sonra eserin alıntı olduğunun anlaşılması halinde ödeme geri alınır, animasyon yapılmış ise maliyetlerinin tazmini istenir.
 • Gönderilecek senaryolar başka bir yerde yayınlanmamış, film, sesli yayın, sahne sanatları yapımında kullanılmamış olmalı ve tüm hakları yazarda olmalıdır.
 • Senaryolar, Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.
 • Senaryoların uygulanma zorluğu, mekan, kostüm, oyuncu sayısı, efekt ihtiyacı, tahmini yapım süresi ve maliyetleri de değerlendirmede dikkate alınacaktır.
 • Katılımcılar yarışmaya en fazla 3 senaryo ile başvurabilir.
 • Yarışmaya katılan senaryolardan biri animasyon film haline getirilecektir. Bu senaryo ilk 3 dereceye giren veya mansiyon alan filmlerden biri olmayabilir. Bu durumda seçilen senaryo film yapım ücreti ödülü alacaktır.
 • Film haline getirilecek senaryoda yarışma düzenleyici teknik sebepler ya da anlatımı güçlendirmek gibi sebeplerle değişiklik yapma hakkına sahip olacaktır.
 • Tüm katılan senaryoların animasyon film olarak yapımı ve gösterimine ilişkin izin başvuru ile gerçekleşmiş sayılır. Ödül almış ve film yapımında kullanılmasına karar verilmiş eserlerin sahipleri her türlü telif hakkının Ensar Vakfı’na devredileceğini kabul eder.
 • Yarışmaya katılan adaylar, şartnamede yer alan koşulları kabul etmiş sayılırlar.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yarışma Başvuru Şekli

-Başvurular animasyon@istanbultasarimmerkezi.org adresine e-posta yolu ile yapılacaktır.

Başvuru mailine eklenmesi gereken belgeler;

 • İmzalı başvuru formu
 • Senaristin özgeçmişi
 • Senaristin fotoğrafı
 • Sinopsis

Yarışma Jürisi

Yarışma ön elemeli olarak gerçekleştirecektir. Bu amaçla filmler asil jüri üyeleri arasından veya düzenleme kurulunun karanına göre, asil jüri üyesi dışından, düzenleme kurulunun önereceği yeni jüri üyelerinin de katılımıyla oluşturulacak bir ön eleme jürisi tarafından değerlendirilecektir.

Jüride yer alan isimler daha sonra açıklanacaktır.

Yasal Haklar

 • Kar amacı gütmeyen bir kurum olan Ensar Vakfı söz konusu eserleri ticari olmayan amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için kaynak oluşturmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Dolayısıyla yarışmayı düzenleyen kuruluşlar dereceye giren veya girmeyen eserleri kültürel ve tanıtım amaçlı kullanabilir, çoğaltabilir ve yayınlanabilir. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılırlar. Yarışma düzenleme kurulu, kayıt ve katılım esnasında edinilen kişisel bilgilerin ve özlük haklarının saklı kalacağını ve üçüncü şahıslar ile paylaşılmayacağını temin eder.
 • Tüm katılan senaryoların animasyon film olarak yapımı ve gösterimine ilişkin izin başvuru ile gerçekleşmiş sayılır. Ödül almış ve film yapımında kullanılmasına karar verilmiş eserlerin sahipleri her türlü telif hakkının Ensar Vakfı’na devredileceğini kabul eder.
 • Yarışma düzenleme kurulu, ihtiyaç duyulması halinde resmî web sitesinden duyurmak ve gerekli izinleri almak şartıyla şartnamede değişikliğe gidebilir.
 • Yarışma düzenleme kurulu, ihtiyaç duyulması halinde programda yer alan ödül töreninin takviminde resmî web sitesinden duyurmak ve gerekli izinleri almak şartıyla değişikliğe gidebilir.
 • Bu yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi, Ensar Vakfı’na aittir.

Yarışma İletişim

Melek Akpınar

ADRES: Buhara Özbekler Tekkesi, Binbirdirek Mahallesi, Şehitmehmetpaşa Yokuşu Sokak, No:40, Sokullu Mehmetpaşa Camii Karşısı, 34122, Sultanahmet, Fatih, İstanbul

TELEFON: 0212 458 61 61

İstanbul Tasarım Merkezi Animasyon Senaryo Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 10.000 ₺ 
İkincilik Ödülü: 7.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺ 

Mansiyon Ödülü: 2.500 ₺ 

Animasyon Senaryo Yarışması Film Yapım Ödülü: 5.000 ₺ 

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 14 HAZİRAN 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 2021

İstanbul Tasarım Merkezi Animasyon Senaryo Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://animasyonvekisafilm.com/index.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap