İzmit Belediyesi Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması

İzmit Belediyesi tarafından, “İzmit Seninle Güzelleşiyor” sloganıyla İzmit Belediyesi Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması düzenleniyor. Toplam 135.000 TL para ödüllü tasarım yarışması, tasarımcıların başvurusu bekliyor.

 

İzmit Belediyesi Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması

  Düzenleyen: İzmit Belediyesi
  Kategori: Tasarım, Mimari Tasarım, Proje
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

Şartnamede belirtilmiştir.

  Son Başvuru Tarihi: 20 NİSAN 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi:
  Başvuru & Detaylı Bilgi: http://yarisma.izmit.bel.tr/
  Ödüller:

Eşdeğer Ödül 1: 30.000 ₺ 

Eşdeğer Ödül 2: 30.000 ₺

Eşdeğer Ödül 3: 30.000 ₺

Mansiyon Ödülü 1: 15.000 ₺

Mansiyon Ödülü 2: 15.000 ₺

Mansiyon Ödülü 3: 15.000 ₺

 

Yarışmanın Amacı

“İzmit Belediyesi Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması” ile yarışmaya konu tasarım sorununun çözülmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu sorun ele alınırken ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının, günümüz mimarisine de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş bir çevre ve tasarım anlayışı geliştiren proje ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin ve yan disiplinlerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Şekli ve Türü

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, ortakçıl yarışmadır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışma alanı Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Ömerağa Mahallesi sınırları içerisindeki Fethiye Caddesi ve İstiklal Caddesi’nin Fethiye Caddesi ile ilişkili kısmıdır. Yarışma sınırları halihazır planda verilmiştir. Yarışmanın konusu, yarışma alanı olarak belirlenen yayalaştırılmış Fethiye Caddesi ve bağlantı noktalarının, çağdaş kentsel yaşam koşulları doğrultusunda yeni fikirlere, kentin sanat ve tasarımla buluşmasına, mekânsal kalitesi yüksek kentsel kamusal açık mekân üretilmesine imkân verecek şekilde yeniden düzenlenmesidir

Yarışmaya Katılacaklarda Aranacak Koşullar

•TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar veya TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın peyzaj mimarı veya TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın şehir plancısı üyelerinden, meslekten men cezalısı durumunda olmayan üyesini ekipte bulundurmak. Ekip temsilcisi bu üç disiplinden herhangi birisinden olabilir. (Yarışmaya tek kişi olarak katılmak veya tek meslek grubuna bağlı ekip üyelerinden oluşan ekip şeklinde katılmak mümkündür.)

•Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

•Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

•Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.

•Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

•Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

•Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

•4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenler 20 TL (Yirmi Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma bedeli “Fethiye Caddesi Yarışması” açıklaması ile idareye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir

Yarışma Takvimi

Proje Son Teslim Tarihi : 20 NİSAN 2020

1. Aşama Sonuçlarının Açıklanması : 5 MAYIS 2020

Kolokyum: 9 MAYIS 2020

İzmit Belediyesi Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması Ödülleri

Eşdeğer Ödül 1: 30.000 ₺ 

Eşdeğer Ödül 2: 30.000 ₺

Eşdeğer Ödül 3: 30.000 ₺

Mansiyon Ödülü 1: 15.000 ₺

Mansiyon Ödülü 2: 15.000 ₺

Mansiyon Ödülü 3: 15.000 ₺

İzmit Belediyesi Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://yarisma.izmit.bel.tr/

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.214 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap