Kentsel Çevrede Sürdürülebilirlik Ulusal Öğrenci Karikatür Yarışması

Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından sürdürülebilirlik olgusuna dikkatleri çekmek, doğa ve çevre sorunlarına sanatsal açıdan bakılmasını sağlamak ve gelecek kuşaklarda çevre farkındalığını artırmak amacıyla Kentsel Çevrede Sürdürülebilirlik Ulusal Öğrenci Karikatür Yarışması düzenleniyor. Para ödüllü karikatür yarışması başvuruları devam ediyor.

Kentsel Çevrede Sürdürülebilirlik Ulusal Öğrenci Karikatür Yarışması

  Düzenleyen: Yıldız Teknik Üniversitesi
  Kategori: Karikatür, Kültür-Sanat Yarışmaları 
  Kapsadığı Şehir: Türkiye ve KKTC
  Kimler Başvurabilir:

Tüm lisans öğrencileri. 

  Son Başvuru Tarihi: 27 OCAK 2021 Saat: 23.59
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 5 ŞUBAT 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 3.000 ₺
İkincilik Ödülü: 2.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 1.000 ₺
Mansiyon Ödülü: Grafik Çizim Tableti (3 Kişiye) + Jüri Özel Ödülü + Her katılımcı için 1 fidan dikimi.

   

- Advertisement -

Yarışma Konusu

“Kentsel Çevrede Sürdürülebilirlik”

Yarışmanın Amacı ve Teması

Yarışma, çevresel açıdan kritik günlerden geçtiğimiz bu dönemde, geleceğin meslek insanlarının çevre konusundaki farkındalığını ortaya koymak, konuya eleştirel ve kapsayıcı bir bakış açısıyla yaklaşmak niyetiyle düzenlenmiştir. Bu bağlamda yarışma;

 • Yıldız Teknik Üniversitesi sosyal etkinlikleri kapsamında, üniversite öğrencilerinin ilgisini sürdürülebilirlik konusuna çekebilmek,
 • Üniversite öğrencilerinde çevre duyarlılığı noktasında farkındalık oluşturabilmek,
 • Doğa ve çevre sorunlarına karikatürler aracılığıyla sanatsal bakış sunabilmek,
 • Yarışma sonrası seçilen eserler üzerinden bir sanal sergi oluşturmak ve internet sitesi üzerinden etkinliği arşivlemeyi amaç edinmiştir.  

Yarışmanın Türü ve Şekli

Yarışma; serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş̧ öğrenci yarışmasıdır.  Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Karikatür Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya, Yüksek Öğretim Kurumu’na bağlı, Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin lisans programlarına kayıtlı öğrenciler katılabilir.
 • Yarışmaya, danışman, seçici kurul asil ve yedekleri üyeleri ve raportörler ile yarışmayı açan kurum birimi yöneticilerinin birinci derecede yakınları katılamaz.
 • Yarışmaya en çok 5 adet karikatürle katılım sağlanabilir.
 • Karikatürler, JPEG formatında (300 dpi çözünürlük) ve A4 ebatlarında yatay olarak hazırlanarak e-posta yoluyla ytukarikatur@gmail.com adresine gönderilmelidir. Ayrıca fiziksel bir gönderim yapılmayacaktır.
 • Eserlerin, son başvuru tarihi itibariyle ilgili mail adresi yoluyla, yarışma raportörlüğüne ulaşmış olması beklenmektedir. Teslim saatinden sonra yapılan gönderimler kabul edilmeyecektir.
 • Teslimler ytukarikatur@gmail.com adresine gönderilmelidir. Başka mail adresleri aracılığıyla gönderilen eserler jüri değerlendirilmesine alınmayacaktır. Bu adrese gönderilen maillerin hatalı veya hasarlı olmasından eser sahibi sorumludur. Uzantı adresleri aracılığıyla yapılan gönderiler kabul edilmeyecektir.
 • Altı rakamdan oluşan rumuz verilmesi ve eser adının bildirilmesi zorunludur. Eser adının belirlenmesinde herhangi bir kısıtlama yoktur, katılımcıya bırakılmıştır.       
 • Yarışmaya gönderilen karikatürlerin her türlü telif hakkı sahibinde kalmakla birlikte, gösterim ve sergileme hakları Yıldız Teknik Üniversitesi Sürdürülebilir Kampüs Komisyonu’na aittir.
 • Karikatür üzerinde katılımcı hakkında ipucu oluşturabilecek isim, imza, tarih, logo vb. işaretlemeler yer almamalıdır.
 • Yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışma veya organizasyonda ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış ve yayımlanmış karikatürler katılamaz. Daha önce ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış ve yayımlanmış bir karikatürler ile ya da bu karikatürün ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

Kullanım Hakları ve İzinler Hakkında

 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderilen karikatür üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde, kendisininmiş gibi göstermeye çalışan ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Kural ihlali yaptığı belirlenen katılımcının kazandığı ödül, sergileme, unvan ve tüm kazanımları geri alınır; ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
 • Yarışma şartnamesindeki kurallara aykırı davranan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Yarışmaya başkasının karikatürünü gönderen, gönderdiği karikatür üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu bu anlamda yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan, kendisine ait karikatürü bu amaçla başkasına kullandıran katılımcıların, ilk kural ihlalinde yarışmalara katılımı süresiz olarak kısıtlanır.
 • Yarışmaya eser gönderen katılımcılar, yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

Kural İhlaline Sebep Olan Durumlar ve Kural İhlali Yaptırımı

 • Danışman, seçici ve yedek üyelerin, raportörlük çalışanlarının ve yarışmayı açan kurum birimi yöneticilerinin birinci derecede yakını olmak,
 • Yarışma için istenen belgeleri eserle birlikte raportörlüğe ulaştırmamak veya bu koşulları sağladığını belgeleyememek (katılım formu ve güncel öğrenci belgesi),
 • Teslim tarih ve saatinin dışında eser göndermek,
 • ytukarikatur@gmail.comadresi dışında bir mail aracılığıyla yarışmaya eser gönderimi yapmak,
 • Eksik veya istenilenler dışında bir rumuz ve eser adı ile gönderimi yapmak,
 • Daha önce bir yarışma veya organizasyonda yayınlanmış, sergilenmiş veya ödül almış bir eser veya eserin ana unsuru olduğu yapıtla katılım sağlamak,
 • Kendisine ait olmayan bir eseri, kendisininmiş gibi göstermek, gibi koşulların ihlal edildiğinin tespit edilmesi durumunda, gönderilen eserler kural ihlali yapmış sayılır ve yarışma dışı bırakılırlar. Belirtilen durumlar, yarışma sonrasında tespit edildiği takdirde, kural ihlali yapmış eserlerin ödülleri geri alınır ve sergilemeden geri çekilirler. Yarışmaya eser gönderen katılımcılar, yarışma koşullarının ve kural ihlali gerektiren durumların bilgisi dahilinde olduğunu kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma Jürisi

Danışma Kurulu Üyeleri

 • Tamer YILMAZ, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü
 • Umut Rıfat TUZKAYA, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı
 • Ayşe Banu KARADAĞ, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı
 • Bestami ÖZKAYA, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı
 • Çiğdem POLATOĞLU, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi Sürdürülebilir Kampüs Komisyonu Başkanı

Seçici Kurul Üyeleri

 • Bülent ARABACIOĞLU, Karikatürist
 • Doğan ARSLAN, Karikatürist, Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Kemal CAN, Tasarımcı-Sanatçı, Prof., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
 • Ayşen CİRAVOĞLU, Mimar, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, (Jüri Başkanı)
 • Hakan ÇİLOĞLU, Tasarımcı,  Doç., Marmara Üniversitesi
 • Salih DENLİ, Karikatürist, Dr. Öğr. Üyesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
 • Deniz DOKGÖZ, Mimar, Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Ervin GARİP, Mimar, Doç. Dr.,  İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Selçuk HÜNERLİ, Karikatürist, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
 • Baybora TEMEL, Ressam, Doç. Dr., Trakya Üniversitesi
 • Bahadır UÇAN, Karikatürist, Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi

Seçici Kurul Yedek Üyeleri

 • Neslihan Dilşad DİNÇ, Ressam, Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Tuğba TAŞTAN, Ressam, Dr. Öğr. Üyesi, Ayvansaray Üniversitesi
 • Ertan TOY, Tasarımcı, Dr. Öğr. Üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Gökçe TUNA TAYGUN, Mimar, Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi

Yarışma Raportörlüğü

 • Evin ARSLAN, Tasarımcı, Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Damla KORKUTAN, Tasarımcı, Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Serhat ULUBAY, Mimar, Arş. Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi

Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar, Telif Hakkı Devri ve Karikatürlerin İadesi

 • Katılımcı, dereceye giren ve ödül kazanmış olan karikatürlerin Yıldız Teknik Üniversitesi yayınlarında, isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Yıldız Teknik Üniversitesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Ödül alan karikatürler, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren yer ve muhteva sınırı olmadan Yıldız Teknik Üniversitesi’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir.
 • Ödül alan karikatürler Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından kitap olarak basılabilecek; gazete, dergi, TV, internet vasıtasıyla sanatçıların isimleri geçirilerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.
 • Gönderilen karikatürlerin tamamı yarışmacı tarafından üretilmiş olmalıdır. Başkasına ait eserlerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yıldız Teknik Üniversitesi ödül kazanan karikatürlerin asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Ödül ve sergilemeye değer görülen eserler haricinde kalan tüm sayısal kayıtlar imha edilecektir.

Kimlik Bilgisi ve Eserlerin Gönderimi

Katılımcılar, 6 rakamdan oluşan rumuzlarını ve karikatür numaralarını dosya adına yazmalılardır. Karikatürün üzerinde başka herhangi bir bilgi yer almayacaktır. Rumuz verilmesi ve eser adının bildirilmesi zorunludur. Eser adının belirlenmesinde herhangi bir kısıtlama yoktur, katılımcıya bırakılmıştır. Katılım formunda katılımcının açık kimliği ve iletişim bilgilerinin yanı sıra, mutlaka her karikatürün numarası ve karikatürün adı yer almalıdır. E-posta gönderimindeki adlandırmalar katılım formu ile aynı olmalıdır. E-posta’nın konu kısmına rumuz yazılarak gönderim yapılmalıdır. Katılımcılardan, e-devlet aracılığıyla alınmış, Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin lisans programlarına kayıtlı olduklarını belgeleyen, güncel tarihli öğrenci belgelerini eklemeleri beklenmektedir. Öğrenci belgesinin, yarışmanın açıldığı tarih itibariyle, öğrenci olduklarını belgeleyen bir evrak olmasına dikkat edilmelidir.    

Karikatürler, katılım formu ve güncel öğrenci belgesiile birlikte e-posta yoluyla gönderilecektir. Her gelen e-postanın raportörlüğe ulaştığına dair teyid bildirimi, e-posta yoluyla katılımcılara gönderilecektir. Katılımcının yolladığı e-postanın ulaştığına dair teyid alması ve e-posta yoluyla alacağı teyidi yarışma bitimine dek saklaması gerekir. E-posta gönderimindeki olası gecikme ve kayıplardan yarışma raportörlüğü ve yarışmayı açan kurum sorumlu tutulamaz.

Karikatürler, JPEG formatında (300 dpi çözünürlük) ve A4 ebatlarında yatay olarak hazırlanarak e-posta yoluyla ytukarikatur@gmail.com adresine gönderilmelidir. Ayrıca fiziksel bir gönderim yapılmayacaktır. Eserlerin, 27 Ocak 2021 Çarşamba günü Saat 23.59’a kadar, ilgili mail adresi yoluyla yarışma raportörlüğüne ulaşmış olması beklenmektedir. Teslim saatinden sonra yapılan gönderimler kabul edilmeyecektir. Teslimler ytukarikatur@gmail.com adresine gönderilmelidir. Başka mail adresleri aracılığıyla gönderilen eserler jüri değerlendirilmesine alınmayacaktır. Bu adrese gönderilen maillerin hatalı veya hasarlı olmasından eser sahibi sorumludur. Uzantı adresleri aracılığıyla yapılan gönderiler kabul edilmeyecektir. 

Seçim ve Değerlendirme

Seçici Kurul yarışmaya katılan karikatürler arasından, temaya uygunluk ve özgünlük açısından değerlendirme yapacaktır.

Yarışma İletişim Bilgileri

Yıldız Teknik Üniversitesi Sürdürülebilir Kampüs Komisyonu

Telefon                                   : (0212) 383 70 70 / 2610

Faks                                         : (0212) 383 40 11

Web                                        : https://ytuyarisma.com/

e-posta                                   : ytukarikatur@gmail.com

Kentsel Çevrede Sürdürülebilirlik Ulusal Öğrenci Karikatür Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 3.000 ₺

İkincilik Ödülü: 2.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 1.000 ₺

Mansiyon Ödülü: Grafik Çizim Tableti (3 Kişiye)

+ Jüri Özel Ödülü

+ Yarışmaya eser gönderen her katılımcı adına fidan dikimi yapılacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 27 OCAK 2021 Saat: 23.59
Sonuç Bildirim Tarihi: 5 ŞUBAT ARALIK 2021

Kentsel Çevrede Sürdürülebilirlik Ulusal Öğrenci Karikatür Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://ytuyarisma.com/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap