Milli Mücadelede Gördes ve Şehit Makbule Tiyatro ( Oyun ) Yazma Yarışması

Gördes Milli Eğitim Müdürlüğü, Gördes Belediyesi ve Gördes Kaymakamlığı iş birliğinde, milli ve manevi değerler konusunda farkındalığın artmasına katkı sunmak ve Gördes’in milli mücadele kahramanları ve Şehit Makbule’nin tanınmasını sağlamak amaçlarıyla Milli Mücadelede Gördes ve Şehit Makbule Tiyatro ( Oyun ) Yazma Yarışması düzenleniyor. Ödüllü tiyatro oyunu yazma yarışması başvuruları devam ediyor.

Milli Mücadelede Gördes ve Şehit Makbule Tiyatro ( Oyun ) Yazma Yarışması

Düzenleyen:Gördes Milli Eğitim Müdürlüğü, Gördes Belediyesi
ve Gördes Kaymakamlığı iş birliğinde.
Kategori:Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması, Edebiyat Yarışmaları,
Kültür – Sanat Yarışması, Yazı Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurt Dışı
Kimler Başvurabilir:İlgilenen tüm T.C. vatandaşları.
Son Başvuru Tarihi:13 AĞUSTOS 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:31 AĞUSTOS 2021
Ödüller:Birincilik Ödülü: 10.000 ₺
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 1.000 ₺ (2 Adet)

Yarışma Konusu

Milli Mücadelede Gördes ve Şehit Makbule”

Yarışma Amacı

  • Geçmiş ile gelecek arasında tarihi, milli ve manevi köprü kurulabilmesini; vatan, millet,  bayrak sevgisi ve saygısının geliştirilmesini sağlamak.
  • Millî, manevi ve insani değerleri ile tarihsel ve kültürel hassasiyetleri kazandırmak.
  • “ Milli Mücadelede, Gördes Kurtuluş Savaşı kahramanları ve Şehit Makbule Hanım’ın rolünün ” anlatılmasını sağlamak
  • Gördes’in Milli Mücadele Kahramanları ve Şehit Makbule’nin tüm Türkiye’de tanınmasını sağlamak

Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması Başvuru Koşulları

a) Yarışmaya yurt içinden ve yurt dışından T.C. vatandaşları katılabilir.

b)  Başvuruların değerlendirilmesinde görev alacak Kurul üyeleri ve bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar bu yarışmaya katılamazlar.

c) Yarışmaya eser gönderen her yarışmacı, bu şartnameyi okumuş ve koşullarını kabul etmiş sayılır. Sonuçlar açıklandıktan sonra bile olsa şartlara uymadığı fark edilen eser sahiplerinden ödülleri alınır.

Yarışmaya Gönderilecek Oyunlarda Aranacak Nitelikler

a) Eser özgün olmalıdır.

b) Eserlerde kullanılacak dil Türkçe olmalıdır.

c) Eserlerin özgünlüğüne dair tüm sorumluluk yazara aittir. Üçüncü kişi veya kuruluşların telif hakkı konusunda herhangi bir talep veya iddiada bulunmalarından doğacak maddi ve manevi zarar aittir.

d) Daha önce basılmış, herhangi bir yerde oynanmış, dereceye girmiş eserler yarışmaya katılamaz.

e) Bir kişi yarışmaya birden çok eserle katılabilir.

f) Bir eser birden çok kişinin ortak çalışması olabilir. Ödül esere verilecektir

g) Yarışmaya katılacak eserler öz, biçim ve üslup bakımından dramatik yazım tekniğinin gerektirdiği kurallar çerçevesinde kaleme alınmış olmalıdır.

Yarışmaya Gönderilecek Oyunların Teslim Edilme Koşulları

a)    Oyunlar normal A4 boyutunda, 12 (on iki) punto Times New Roman fontu ile bilgisayar ortamında 1,5 (bir buçuk) satır aralığı ile yazılarak, sayfa numaraları sağ alta eklenerek, 5 (Beş) nüsha ve 1 (bir) dijital kopyası (flash bellek ) aşağıda belirtilen adrese gönderilmelidir/teslim edilmelidir.

b)    Eserin hiçbir sayfasında kimlik bilgisi, ibare, işaret olmamalıdır.

c)    Eserin ilk sayfasında eser sahibinin “ RUMUZ ”u, eser adı, kaç bölüm olduğu  yazılmalıdır.

d)    Eserin ikinci sayfasında oyun kişilerinin adları, yaşları, oyunun geçtiği yer ve zaman belirtilmelidir.

e)    Yarışmacı eserinin 5 (beş) kopyasını ve bir (1) dijital kopyasını üzerinde yalnızca RUMUZ’u yazılmış KAPALI BİRİNCİ ZARFA koymalıdır.

  • Yarışmacı üzerinde (CD)/içinde (Flash Bellek) yalnızca RUMUZ ve ESER ADI yazılmış bulunan eserin dijital bir (1) kopyasını KAPALI BİRİNCİ ZARFA eklemelidir. Bu elektronik ortamdaki kopyada eser sahibine ait hiçbir kimlik bilgisi, ibare, işaret olmamalıdır.

f) Yarışmacı kendisine ait kimlik bilgilerini (Ad-Soyad, Telefon, Mail) içeren üzerinde yalnızca “RUMUZ”un bulunduğu KAPALI İKİNCİ ZARF içinde vermelidir. İkinci zarfın içinde yarışmacının imzalı, iki vesikalık fotoğrafı eklenmiş başvuru dilekçesi, özgeçmişi, açık adresi, telefon numarası ve –varsa- elektronik posta adresi bulunmalıdır.

Yarışmaya Gönderilecek Eserlerin Teslim Ediliş Şekli

a)    Son başvuru süresi 13 AĞUSTOS 2021 günü mesai saati bitimine kadardır.

b)    Eserler elden teslim edilebilir, iadeli taahhütlü posta veya kargo ile yollanabilir. Postada meydana gelecek gecikme ve kayıplardan, yarışma kurulu sorumlu değildir. Her türlü posta ücreti yarışmacıya aittir.

c)    Yarışmaya giren eserler ve kimlik zarfı açılmayacak şekilde Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kayıt edilerek teslim alınır.

d)    Hangi nedenle olursa olsun, yarışmaya son katılım tarih ve saatinden sonra belirtilen adrese ulaşan ya da teslim edilmek istenen eserler yarışma dışı kalır.

e)    Yarışmaya katılacak eserler aşağıda belirtilen adrese yollanmalıdır.

Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Cuma Mah. Atatürk Cad. No:92

GÖRDES / MANİSA

Dereceye Girmeyen Eserlerin İade Edilmesi

Müdürlüğümüze teslim edilen nüshalar iade edilmez.

Eserlerin Değerlendirilmesi

Yarışmaya katılan eserler Gördes Milli Eğitim Müdürlüğü Edebi Kurul üyeleri tarafından tema konu, dil, karakter, süre, dramatik oyun yazım tekniği, özgünlük ve amaca uygunluk açısından değerlendirilecektir.

Eserler Gördes Milli Eğitim Müdürlüğünün oluşturacağı Edebi Kurul üyeleri tarafından değerlendirilecektir.

Sonuçların Açıklanması ve Ödüller

a)    Sonuçlar 4 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 21.00’de düzenlenecek  “ Kurtuluş Savaşında Gördes ve Şehit Makbule Hanım ” söyleşi programında açıklanacaktır. Ayrıca Gördes Kaymakamlığı, Gördes Belediye Başkanlığı ve Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi web sitelerinde, Instagram ve Facebook sayfalarında paylaşılıp duyurulacak, görsel-işitsel ve yazılı basın yoluyla da ilan edilecektir.

c)    Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Edebi Kurulu, Tiyatro ( Oyun ) Yazma Yarışması’nda belirlenen ödül kategorilerinden birine, birkaçına veya tamamına değer eser bulamadığı takdirde ödül vermeyebilir.

d)    Bu ödüller sonuçlar ilan edildikten sonra ilan edilen ödül töreninde ödenir.

e)    Dereceye giren oyunlar, Gördes Belediyesi ve Gördes Milli Eğitim Müdürlüğü Repertuvar Havuzuna alınır. Sahnelenmesi durumunda yazara telif hakkı ödenmeyecektir.

g)    Şehir dışından gelecek ödül sahiplerinin yol, barınma ve ağırlama giderleri Gördes Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

Yarışma İletişim

Gördes Milli Eğitim Müdürlüğü

Tel. 0236 547 1009

Milli Mücadelede Gördes ve Şehit Makbule Tiyatro ( Oyun ) Yazma Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 10.000 ₺
İkincilik Ödülü: 5.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 1.000 ₺ (2 Adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 13 AĞUSTOS 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 31 AĞUSTOS 2021

Ödül Töreni: 5 EYLÜL 2021

Milli Mücadelede Gördes ve Şehit Makbule Tiyatro ( Oyun ) Yazma Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://gordes.bel.tr/55-Duyurular-milli-mucadelede-gordes-ve-sehit-makbule-tiyatro-oyun-yazma-yarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.220 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap