Mimarca Mekan Anlatımı Metin Yarışması

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) tarafından mimarlık tarihi ve kültürüne kaynak oluşturabilmek, mimarlık ve edebiyat disiplinleri arasında bağ oluşturabilmek ve değerleri ortaya çıkarmak amacıyla Mimarca Mekan Anlatımı Metin Yarışması düzenleniyor. Düzenlenen ödüllü metin yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Mimarca Mekan Anlatımı Metin Yarışması

  Düzenleyen:
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB)
  Kategori: Mimari Yarışmalar, Kültür-Sanat Yarışmaları, Edebiyat Yarışmaları, Metin Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve KKTC
  Kimler Başvurabilir:

Yarışmaya KKTC veya TC vatandaşı olup, KTMMOB ve TMMOB’a bağlı meslek örgütlerinden herhangi birine üye olan herkes katılabilir.

  Son Başvuru Tarihi: 15 OCAK 2020 
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 15 MART 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 5.000 ₺
İkincilik Ödülü: 3.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺

- Advertisement -

Yarışmanın Adı

KTMMOB Mimarlar Odası Mimarca Mekan Anlatımı Metin Yarışması 2020

Yarışmanın Amacı

Mimarlık ve edebiyat, birinin özünde görsel, diğerininkinde ise metinsel olduğu düşünülürse, bu iki disiplin arasında ilk bakışta ilgi kurmak kolay olmayabilir. Lakin, şimdilerde sessizce bizimle yaşayan veya bir şekilde zamana yenik düşen ve yok olan birçok mimari yapıt hakkında bilgi
alabilmek için tek başvurabileceğimiz yer, yazılı kaynaklardır. Günümüzde var olmayan kentler ve yapılar, o zamanlarda yazılmış her türlü edebiyat ürünü (günlükler, seyahatnameler, biyografiler, denemeler, resmî belgeler, mektuplar vs.) sayesinde mimarlık tarihi ve kültürüne kazandırılmıştır.
Günümüzde de aslında böylesi kaynaklara çokça ihtiyaç duymaktayız. Biz de, Mimarlar Odası Yayın Kurulu üyeleri olarak, akademik tezler ve makaleler dışında; mimarlık ve edebiyat disiplinlerinin ilişkilendirildiği farklı yazılı kaynaklara ve onların barındırdığı derin değerlere dikkat çekmek istedik.
Bu düşünceyle ortaya çıkan yarışma ile KTMMOB Mimarlar Odası ve MİMARCA dergisi aracılığı ile mimarlık ve edebiyat alanına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Kapsamı

Yarışma, ilgili bölümlerden mezun KTMMOB ve TMMOB’a bağlı meslek örgütlerinden herhangi birine üye olan herkese açık olarak düzenlenmektedir.

Yarışmanın Konusu

Katılımcılardan, bir mekânı ele alarak, mekânın tüm değerlerinin ve taşıdığı potansiyelin anlatıldığı bir metin yazması beklenmektedir. Bu mekân; farklı ölçeklerde, dünyanın herhangi bir yerinde var olabileceği gibi, bir hayal ürünü de olabilir. 

Metinlerde: 

– Bir mekânın tasviri, 

– Kullanıcı-mekân ilişkisi, 

– Mekânsal dönüşümler, 

– Toplumsal değişim-dönüşümlerin mekâna ve / veya mekânsal değişimlerin topluma nasıl etki ettiği, gibi konulardan birine veya birkaçına değinilmesi beklenmektedir. 

Mimari bir mekânın, metin içerisinde temsil ediliş şekli ve yorumlanışı; mimarlık disiplininin edebiyat içerisinde kendine nasıl yer edindiği ve yazılan eserin ana temsiliyet aracı olarak mimarlığın yazıya neler kattığı, değerlendirme sırasında göz önünde bulundurulacaktır. 

Edebiyatın “yapısal” kurgusu ve mimarlığın “anlatı” gücünü birleştirip yaratıcı yazma egzersizi üzerinden, yazmaya hevesli olanları, mimarlık / edebiyat ara kesitine katkıda bulunmaya davet ediyoruz. 

Başvuru Şartları

 • Yarışmaya KKTC veya TC vatandaşı olup, KTMMOB ve TMMOB’a bağlı meslek örgütlerinden herhangi birine üye olan herkes katılabilir. Yarışmaya seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları katılamaz. Yarışma, öğrencilere açık olmadığından, TMMOB’de öğrenci üyeliği bulunanların da katılımı kabul edilmemektedir. 
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir. 
 • Gönderilen düz yazılar öykü, deneme gibi farklı yazı türlerinde de olabilir. Ancak tüm gönderilen yazılar tek bir kategori altında değerlendirmeye tabii tutulacaktır. 
 • Her katılımcı sadece 1 (bir) yazı ile katılabilir ve her eserin sadece bir yazarının olması şartı aranır. 
 • Yarışmaya katılan eserlerin yazı dili Türkçedir. Yazı dilinde Türkçe kelimelerin kullanılmasına özen gösterilmeli, özgün terimler ise dipnot olarak açıklanmalıdır. Metnin gönderilen hâli, yazarı tarafından gözden geçirilmiş son hâli olarak algılanacak ve bu hâlinde yazım yanlışları ve anlatım bozuklukları olmaması, noktalama işaretlerinde hata yapılmaması veya hatanın en az seviyede olması aranacaktır. 
 • Metnin uzunluğu en fazla 2000 kelime olmalı ve mutlaka yazıya uygun bir başlık eklenmelidir. 
 • Yazılar, bilgisayarda A4 boyutunda, yazım kurallarına uygun, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde, bir satır aralığında yazılmalı ve Word (docx) dosya formatında gönderilmelidir. El yazısıyla yazılan eserler ve pdf vb. formatlarda gönderilen metinler değerlendirilmeye kabul edilmeyecektir. 
 • Metin içerisinde fotoğraf, resim, kara kalem çalışması ve çeşitli çizimler kullanılabilir. Bunlarla ilgili bir sınırlama yoktur. Sadece yazı dışında kullanılan her türlü görsel için referans gösterilmesi ve bunların yazının haricinde de JPEG/ JPG dosya formatında gönderilmesi gerekmektedir. 
 • Yazılan yazılarda dipnot kullanılmamalıdır. Metin içerisinde alıntı yapılmışsa, bunlar metnin sonunda KAYNAKLAR kısmında ve soyadı sırasına göre belirtilmelidir. Kaynaklar, metin uzunluğu sınırına dahildir. Ancak, belirtilmelidir ki, çok fazla kaynağa dayandırılarak; “akademik” sayılabilecek nitelikte düzenlenmiş metinler elenebilirler. 
 • Daha önce yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış eserler yarışmaya katılamaz. Aksine davranış, kural ihlali sayılır. 
 • Yarışmaya gönderilen eserlerin, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Yerli ve yabancı hiçbir yazıyla bariz benzerlikler taşımamalıdır. Yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır. 
 • Eserlerin üzerinde katılımcının ismi, imzası ve iletişim bilgileri bulunmamalı; sadece, sayfanın sağ üstünde KKTC/ TC kimlik numarasının ilk beş karakteri yer almalıdır. Kimlik numarasının ilk beş karakteri, eser sahibinin rumuzu yerine geçecektir. Kişisel bilgiler ayrı bir sayfada, başvuru formunda eksiksiz doldurulup aynı e-posta içerisinde gönderilmelidir. Eğer metin birden fazla sayfadan oluşuyorsa, sadece ilk sayfanın sağ üst köşesine rumuz yazılmalıdır. Metnin herhangi bir yerinde, rumuz dışında eserin sahibini belli edecek bir işaret bulunan çalışmalar jüri kararı ile ve tutanağa geçmek şartıyla yarışmadan çıkartılır. 
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği metinlerin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya yayımlanmaya değer bulunan katılımcılardan; bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılan, kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcılardan ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. 14. Yarışma Düzenleme Komitesi, şartnamedeki maddelerde değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar. 
 • Katılımcıların tümü, bu şartları kabul etmiş sayılır.

Telif Hakkı

• Yarışmada dereceye giren ve yayımlanma amacıyla seçilen eserler; baskı, kullanım ve kopyaları, bütün telif haklarıyla KTMMOB Mimarlar Odası tarafından satın alınmış gibi işlem görecektir. 

• KTMMOB Mimarlar Odası Yayın Kurulu, ödüle ya da yayımlamaya değer bulunan eserlerin orijinalini ve üzerinde değişiklik yapılmış hâlini; seminer, sempozyum, fuar vb. eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde ayrıca metin, katalog, broşür, ilan panoları, billboard vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve sergileme, yazılı ve görsel medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere, eser sahibinin ismini de belirterek, tüm telif haklarına sahip olacaktır. Başvuru Formu ile Telif Hakkı ve Etik Sorumluluk Beyanı’nın her katılımcı tarafından eksiksiz doldurulması gerekmektedir. 

Değerlendirme Kriterleri

Yazılar, en geç 15 Ocak 2021 cuma günü saat 23.59’a kadar, eksiksiz doldurulan başvuru formu ve telif hakkı beyanı ile birlikte, e-posta yoluyla KTMMOB Mimarlar Odasının mimarcayarisma@mimarlarodasi.org adresine gönderilecektir. KTMMOB Mimarlar Odasına e-posta ile iletilen eserlerin sahibine, eserinin teslim alındığı bilgisi yine e-posta yoluyla bildirilecektir. Son teslim tarihinden sonra gelecek çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirme, oluşturulan seçici kurul tarafından, belirtilen tarihe kadar yapılarak dereceye giren eserler seçilecektir. Seçici Kurul, uygun görürse mansiyon ödülü / ödülleri de verebilir. Dereceye giren ve yayımlanmaya hak kazanan eserler, KTMMOB Mimarlar Odası tarafından bir seçki kitabı olarak yayımlanacaktır.

Seçici Kurul

Asli Jüri Üyeleri: 

Kozan UZUNOĞLU (Oda Başkanı) 

Gökhan KIYICI (2019 Yarışma Birincisi) 

Müge CENGİZKAN 

Suha ÖZKAN 

Ertuğ UÇAR 

Neşe YAŞIN 

Devrim YÜCEL BESİM (Yayın Kurulu Üyesi) 

Yedek Jüri Üyeleri: 

Bahar ULUÇAY (Yayın Kurulu Sekreteri) 

Resmiye ALPAR ATUN (Yayın Kurulu Üyesi) 

Danışman Jüri Üyeleri: 

Ceren KÜRÜM (Yayın Kurulu Başkanı) 

Türker AKTAÇ 

Ahmet GÜNEYLİ 

Raportör: 

Abdullah CAN 

Yarışma İletişim

KTMMOB Mimarlar Odası Nuri Efendi Sokak, No: 3 Arabahmet Mahallesi  LEFKOŞA, KKTC

Telefon:+90 (392) 229 2105- 06 

E-posta: mimarcayarisma@mimarlarodasi.org

Yarışma Ödülleri

 Birincilik Ödülü: 5.000 TL

İkincilik Ödülü: 3.000 TL 

Üçüncülük Ödülü: 2.000 TL 

• Yarışma birincisi, bir sonraki “Mekân Anlatımı Metin Yarışması”nda, asli jüri üyesi olma hakkını elde edecektir. 

Yarışma Takvimi

Yarışma İlan Tarihi: 5 EKİM 2020, Dünya Mimarlık Günü  Son Katılım Tarihi: 15 OCAK 2021  Seçici Kurul Değerlendirilmesi: 16 OCAK – 14 MART 2021  Sonuç Bildirim Tarihi: 15 MART 2021  Ödül Töreni: 9 NİSAN 2021, Mimar Sinan’ı Anma Günü 

Törenle ilgili detaylı bilgiler daha sonra duyurulacaktır. 

Sonuçlar KTMMOB- Mimarlar Odasının internet sitesinden ve facebook sayfasından duyurulacaktır. Dereceye girenlere ayrıca telefonla / e-posta yoluyla ulaşılıp bilgi verilecektir. 

Mimarca Mekan Anlatımı Metin Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.mimarlarodasi.org/tr/odamiz/oda-aktiviteleri/mimarca-mekan-anlatimi-metin-yarismasi-2020.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap