Özel Çevre Koruma Bölgeleri Fotoğraf Yarışması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Özel Çevre Koruma Bölgelerinin fauna ve florasının görsel olarak tanıtılması, bu alanların korunmasına yönelik farkındalığın artırılması ve bu alanlarla ilgili fotoğraf arşivi oluşturmak amaçlarıyla Özel Çevre Koruma Bölgeleri Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Para ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Özel Çevre Koruma Bölgeleri Fotoğraf Yarışması

  Düzenleyen: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı 
   Kategori: Fotoğraf Yarışmaları, Kültür – Sanat Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

İlgi duyan herkes

  Son Başvuru Tarihi: 28 HAZİRAN 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 19 TEMMUZ 2021
  Ödüller:

Geniş Açı, Drone ve Sualtı kategorileri olmak üzere 3 kategoride ayrı ayrı:

Birincilik Ödülü: 15.000 ₺ 
İkincilik Ödülü: 10.000 ₺ 
Üçüncülük Ödülü: 5. 000 ₺ 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Bakanlığımız görev alanlarından olan Özel Çevre Koruma Bölgeleri hakkında farkındalık sağlamak ve ülkemizin bu eşsiz miraslarını tanıtma faaliyeti kapsamında “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” temalı fotoğraf yarışması düzenlenmektedir.

Yarışma Amacı

Bakanlığımız görev alanlarından olan Özel Çevre Koruma Bölgelerinin fauna ve florasının görsel olarak tanıtılması ve bu konuda fotoğraf arşivi oluşturmak amacıyla “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” temalı fotoğraf yarışması düzenlenmesini kapsamaktadır. Özel Çevre Koruma Bölgelerinin bilgilerine ve konumlarına https://tvk.csb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Özel Çevre Koruma Bölgeleri

 • Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi
 • Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi
 • Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi
 • Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi
 • Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi
 • Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi
 • Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi
 • Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi
 • Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi
 • Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi
 • Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi
 • Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi
 • Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi
 • Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesi
 • Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi
 • Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesi
 • Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi
 • Karaburun Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi

Yarışma Kategori/Bölümleri

 • Geniş Açı: Özel Çevre Koruma Bölgeleri’ndeki fauna, flora ve habitat görselini oluşturan geniş açı kadrajlı görselleri ifade etmektedir.
 •  Drone Çekimleri: Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nde gerçekleştirilecek fauna, flora ve habitatın drone ile çekilmiş görsellerini ifade etmektedir.
 •  Sualtı: Özel Çevre Koruma Bölgeleri’ndeki kıyısal ve denizel alandaki denizel fauna ve florayı teşkil eden görüntülerini ifade etmektedir.

Fotoğraf Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğrafların Özel Çevre Koruma Bölgeleri sınırları içerisinde çekilmiş olması zorunludur.
 • Yarışmacılar istedikleri herhangi bir kategoride en fazla 3(üç) eserle yarışmaya katılabileceklerdir.
 • Yarışma; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışanları, Seçici Kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar. Son katılım tarihi itibariyle 18 yaş ve altı katılımcıların yarışma web sitesinden indirecekleri Veli/Vasi İzin Belgesi/Muvafakatnamesini doldurup PDF dosya şeklinde fotoğraflarıyla birlikte siteye yüklemeleri gerekmektedir. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş ve altı katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde idareye iade edilir.
 • Fotoğraf yarışması web sitesine (http://www.csbfotografyarismasi.com) yüklenen fotoğraflar SRGB, RGB renk modunda JPEG formatında ve kısa kenarı 3000 pikselden az olmamalıdır. Görseller JPG/JPEG ve 10-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmiş olacak ve dosya büyüklüğü 10 MB’ı geçmeyecektir. EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden idare sorumlu değildir.
 • İdare; ödül alan, sergilemeye değer bulunan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • İdare, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. İdare, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. İdare, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.

Telif (Kullanım) Hakkı

 • Yarışmada ödül (derece ve sergileme) alan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı idareye ait olacaktır.
 • Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış fotoğrafların yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren, yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın kanallarında kullanılmasına, yer ve muhteva sınırı olmadan idare ve bünyesindeki bağlı kuruluşların tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve/veya eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için idareye izin/muvafakat verdiğini kabul eder.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için idareden ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Ödül alan, sergilemeye değer bulunan fotoğraflar idarenin web sitelerinde , aynı zamanda idareye ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) ve her türlü dijital medya hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanabilecektir.

Diğer Hususlar

 • Fotoğraflar seçici kurula katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına idare tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve idarenin istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 6 (altı) ayın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 • Mevcut koşullar sebebiyle (Covid-19) ödül töreni yapılamaz ise web siteleri üzerinden duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara ödülleri elektronik bankacılık aracılığı ile verilecektir.
 • Katılımcılar; http://www.csbfotografyarismasi.com adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, web sitesine yüklenmiş fotoğraflar dışında alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.csbfotografyarismasi.com adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme adımları takip edilerek FOTOĞRAFIN ÇEKİLDİĞİ YER BİLGİSİ BELİRTİLEREK gerçekleşecektir.
 • İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri yapılarak  yüklenmelidir.
 • Fotoğrafın çekildiği yer bilgisi fotoğraf adında belirtilerek yükleme işlemi gerçekleştirilecektir. (Örn. Gun batimi_Patara)
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde http://csbfotografyarismasi.com/tr/iletisim adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için idare sorumlu olmayacaktır.

Seçici Kurul

5 kişiden oluşan kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde Üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

Özel Çevre Koruma Bölgeleri Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Geniş Açı, Drone ve Sualtı kategorileri olmak üzere 3 kategoride ayrı ayrı:

Birincilik Ödülü: 15.000 ₺ 
İkincilik Ödülü: 10.000 ₺ 
Üçüncülük Ödülü: 5. 000 ₺ 

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 28 HAZİRAN 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 19 TEMMUZ 2021

Özel Çevre Koruma Bölgeleri Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://csbfotografyarismasi.com/tr/sartname?

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap