Türkçe Öğrenirken Uluslararası Öğrenci Anı Yazma Yarışması

Ankara Medipol Üniversitesi tarafından 2021 Yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı Olarak Kutlanması münasebetiyle Türkçe öğrenmeyi teşvik etmek, dil öğrenme süreçlerinde kültürler arası etkileşimin sağlanması ve kültürümüzün uluslararası sahada tanınması amaçlarıyla Türkçe Öğrenirken Uluslararası Öğrenci Anı Yazma Yarışması düzenleniyor. Ödüllü anı yazma yarışması başvuruları devam ediyor.

Türkçe Öğrenirken Uluslararası Öğrenci Anı Yazma Yarışması

  Düzenleyen: Ankara Medipol Üniversitesi  
   Kategori: Anı Yarışması, Öğrenci Yarışması, Edebiyat Yarışmaları, Kültür – Sanat Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve Yurtdışı 
  Kimler Başvurabilir:

Yükseköğretim Kurulu’na bağlı resmi ve özel tüm üniversitelerin programlarına kayıtlı veya hazırlıkta ya da dil merkezlerinde okumaya devam eden uluslararası öğrenciler.

  Son Başvuru Tarihi: 25 HAZİRAN 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 12 TEMMUZ 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: Ankara Medipol Üniversitesi’nde %15 indirim

İkincilik Ödülü: Ankara Medipol Üniversitesi’nde %10 indirim

Üçüncülük Ödülü: Ankara Medipol Üniversitesi’nde %5 indirim

Ya da

Birincilik Ödülü: 1.000 ₺ 
İkincilik Ödülü: 750 ₺ 
Üçüncülük Ödülü: 500 ₺ 

Yarışmanın Amacı

Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre’nin vefatının 700. yılı hasebiyle 2021 yılı, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır. Yunus Emre; şiirlerinde insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını en duru Türkçe ile işlemiş ve bu şiirlerle din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığa seslenmiştir. Yunus “yetmiş iki millete bir göz ile bakmak” ilkesi ve evrensel insani değerler üzerine inşa edilmiş felsefesiyle dünya hümanizmine katkılar sağlayarak insanları ortak değerler etrafında birleştiren, çağının çok ötesinde bir şair olmayı başarmıştır.

30 Ocak 2021 tarih ve 31380 sayılı Resmî Gazete’de 2021 Yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı Olarak Kutlanması konulu T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Genelge ile Yunus Emre’nin hem dünya beşeriyetine ortak bir değer olarak takdim edilmesi hem de ülkemize bir kez daha hatırlatılması maksadıyla 2021 yılının “Bizim Yunus” olarak anılması, Yunus Emre’nin mirası olan Türkçe’nin öneminin vurgulanması, medeniyet dili kimliğiyle bilinçli ve doğru kullanımının sağlanması amacıyla “Dünya Dili Türkçe” adıyla yurt genelinde ve yurt dışında bir kampanyanın tertiplenmesine de karar verilmiştir.

Bu bağlamda Ankara Medipol Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan “Türkçe Öğrenirken” adlı Uluslararası Öğrenci Yarışması ile Türkçe’nin öneminin vurgulanması, medeniyet dili kimliğiyle bilinçli ve doğru kullanımının sağlanması, dil öğrenimi sırasında kültürel etkileşimin de sağlanarak ulusal kültürümüzün tanıtılması amaçlanmaktadır.

Yarışma Konusu

Uluslararası öğrencilerin Türkçe Hazırlık Okulları, TÖMER, DİLMER veya diğer merkezlerde Türkçe öğrenirken yaşadıkları bir anıyı “Türkçe Öğrenirken” adı altında bir yazmalarından ibarettir.

Yarışmaya Katılacaklar

Yarışmaya yurt içindeki ve hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın yurt dışındaki bir yükseköğretim programına kayıtlı uluslararası öğrenciler katılabilecektir. Yükseköğretim Kurulu’na bağlı resmi ve özel tüm üniversitelerin programlarına kayıtlı veya hazırlıkta ya da dil merkezlerinde okumaya devam eden uluslararası öğrenciler kabul edilecektir.

Yarışma Süreçleri

Yarışma tek aşamadan oluşacaktır. “Anı” metni şartlara uygun şekilde oluşturulup elektronik ortamda ilgili e-posta adresine gönderilecektir. Gönderilen çalışmaların değerlendirilmesi yapıldıktan sonra ilk 3’e girenler jüri tarafından belirlenecektir. İlk 3’e girenler çevrim içi (Online) ortamda düzenlenecek olan programda ilan edilecektir.

Eserde (Anı Türünde) Aranacak Şartlar

Yarışmaya katılacak yazılarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:

 • Şahsi olarak yazan kişinin düşüncelerini içerecektir.
 • Öznel bir yazı türü olacaktır.
 • Özgün, Türkçe’nin dil ve söyleyiş kurallarına uygun olacaktır.
 • Sayfa düzeni ve imla kurallarına uyulacaktır.
 • Sade bir dille açık bir şekilde yazılacaktır.
 • Edebi bir kaygı güdülmeyecektir.
 • Belgeler eşliğinde bir şey kanıtlama gayesi güdülmeyecektir.
 • Türkçe öğrenirken yaşanılanların işlendiği yazıda Türk Diline ve Türk Toplumuna yönelik düşünceler aktarılacaktır.
 • Bilgisayar ortamında, A4 boyutundaki kâğıda, Times New Roman yazı tipi ile 12 punto ve 1,5 satır aralıklı, en az 2 sayfa en fazla 6 sayfa olacak şekilde yazılacaktır.
 • Her öğrenci, yarışmaya bir (1) yazı ile katılabilecektir.
 • Yazılar “PDF” ya da “Word” formatında ilgili e-posta adresine gönderilecektir.

Yarışma Başvuru Şartları ve Şekli

Yarışmaya başvuru şartları ve şekli aşağıda paylaşılmaktadır.

 • Yarışmaya gönderilecek anıların hiçbir yarışmada derece almamış olması gerekmektedir.
 • Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yazılan anının diğer bir yarışmada derece aldığının ortaya çıkması durumunda ödül sahibi ödülünü iade edecektir.
 • Yarışmaya katılanlar, gönderdikleri yazıların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
 • Ayrıca yarışmaya katılacak öğrenciler, ekte yer alan öğrenci adı-soyadı, okul, bölüm, adres ve telefon bilgilerinin yer aldığı “Taahhüt Formu”nu doldurarak imzalayacaklardır.
 • Başvurular ekte paylaşılan taahhüt formuilebirlikte “anı” metninin “turkcehazirlik@ankaramedipol.edu.tr” adresine gönderilmesi ile yapılacaktır.

Değerlendirme

Yarışmaya katılanların değerlendirmeleri; Ankara Medipol Üniversitesi Türkçe Hazırlık Okulu öğretim görevlileri olan aşağıdaki jüri tarafından yapılacaktır. İlk 3’e girenler şartnamede belirtilen şartlar dikkate alınarak belirlenecektir.

Yarışma Jürisi

Öğr. Gör. Şirin Kübra YAĞMUR (Türkçe Hazırlık Birim Başkanı)

Öğr. Gör. Burcu ŞAHİN

Öğr. Gör. Sena BAYKAL

Diğer Hususlar

Eserin hukuki ve bilimsel sorumluluğu eser sahibine ait olacaktır. Eserlerin kitap ortamında yayımlanmasından herhangi bir hak iddia edilmeyecektir. Yarışmaya katılan öğrenciler bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.

Türkçe Öğrenirken Uluslararası Öğrenci Anı Yazma Yarışması Ödülleri

Öğrenci iki grup ödülden birisini tercih edecektir.

Ankara Medipol Üniversitesi’nin Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümleri,İletişim Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarımı ve Mimarlık Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri ve İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültelerini veya herhangi bir Meslek Yüksek Okulunu tercih etmeleri halinde 2021-2022 Eğitim Öğretim yılına mahsus olmak üzere bir yıl için öğrenci ücretlerinden;

 • Birincilik Ödülü: Ankara Medipol Üniversitesi’nde %15 indirim
 • İkincilik Ödülü: Ankara MedipolÜniversitesi’nde %10 indirim
 • Üçüncülük Ödülü: Ankara Medipol Üniversitesi’nde %5 indirimuygulanacaktır.

Ankara Medipol Üniversitesi’nde eğitimine devam etmeyecek olanöğrencilere;

 • Birincilik Ödülü: 1000 TL
 • İkincilik Ödülü: 750 TL
 • Üçüncülük Ödülü: 500 TL

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 25 HAZİRAN 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 12 TEMMUZ 2021

Türkçe Öğrenirken Uluslararası Öğrenci Anı Yazma Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://ankaramedipol.edu.tr/turkce-hazirlik-okulu-ani-yazma-yarismasi/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.220 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap