Ülkem Kentim Semtim Fotoğraf Yarışması

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı tarafından kent ve su ilişkisinin ülkemizdeki gelişimi ve bu konuda yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin yazı ve fotoğraf sanatı aracılığıyla aktarılması amacıyla Ülkem Kentim Semtim Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Ülkem Kentim Semtim Fotoğraf Yarışması

  Düzenleyen: Aydın Birlikteliği Vakfı, Mülkiyeliler Birliği, Ankara Fotoğraf Sanatçıları Dermeği (AFSAD), Çankaya Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu 
   Kategori: Fotoğraf Yarışması, Kültür-Sanat Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye 
  Kimler Başvurabilir:

İlgi duyan herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 21 MAYIS 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 14 HAZİRAN 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 2.500 ₺ + Başarı Belgesi
İkincilik Ödülü: 1.500 ₺ + Başarı Belgesi
Üçüncülük Ödülü: 1.000 ₺ + Başarı Belgesi
Sergileme Ödülü: 20 adet (Bedelsiz)

   

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

Aydın Birlikteliği Vakfı’nın bu yıl düzenlediği, Ülkem, Kentim, Semtim Aydın Köymen Fotoğraf Yarışması bu sene, kent-su ilişkisinin Türkiye’deki gelişimi, bu konuda yaşanan sorunların araştırılması ve çözümler önermesi hakkında fikirlerini bizlerle yazı ve fotoğraf disiplinleri aracılığıyla buluşturmak isteyen herkese açıktır.
Yarışmamıza katılacak olan siz değerli katılımcılarımızdan, karmaşık hale gelen kent-su ilişkisinin Türkiye’deki gelişimi, bu konuda yaşanan sorunların araştırılması ve çözümler önermesi beklenmektedir.

Yarışmanın Organizasyonu

Bu sanat yarışması, Aydın Birlikteliği tarafından Mülkiyeliler Birliği, Ankara Fotoğraf Sanatçıları
Dermeği (AFSAD), Çankaya Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile gerçekleştirilmektedir.

Yarışma Kategorileri

Yarışma; Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğrafların Türkiye sınırları içerisinde çekilmiş olması zorunludur.
 • Her katılımcı yarışmaya “Kent-Su’’ ilişkisinin Türkiye’deki gelişimi, bu konuda yaşanan sorunların araştırılması ve çözümler önermesi hakkında fikirlerini bizlerle fotoğraf disiplini ile anlatan en fazla 5 (beş) adet sayısal Renkli veya Siyah- Beyaz fotoğraf ile katılacaktır.
 • Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Temsilcisi ile birinci derece yakınları dışında, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır. TFSF kısıtlamalılar listesinde yer alan fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar. Son Katılım Tarihi itibariyle 18 yaş ve altı (30.04.2003 ve daha sonra doğumlu) katılımcıların buradan indirecekleri Veli/Vasi İzin Belgesi/Muvafakatnamesini doldurup PDF dosya şeklinde yarışma sekretaryasına ulaştırmaları gerekmektedir. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş ve altı katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecektir. İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” madde 13’deki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.
 • TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir.
 • Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.
 • TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici ve TFSF sorumlu değildir.
 • Düzenleyici, ödül alan, sergilemeye değer bulunan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.
 • Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
 • Yarışma sonuçları http://www.aydinbirlikteligi.org ile http://mulkiye.org.tr/ adresinden ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.

Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
 • Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleme kurulu sorumlu olmayacaktır.

Telif Hak

 • Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alınan fotoğrafların yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren, yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın kanallarında kullanılmasına, yer ve muhteva sınırı olmadan düzenleyici kurum ve bünyesindeki bağlı kuruluşların tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Aydın Birlikteliği, Mülkiyeliler Birliği ve Çankaya Belediyesi’ne ait olacaktır. Bu kuruluşlar bu hakları yalnız ‘’Ülkem, Kentim, Semtim Yarışmaları’’ ile ilgili organizasyonlarında ve yayınlarında kullanabileceklerdir. (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ve çalışmanın ismi kullanılamamaktadır).
 • Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için düzenleyici kurum ve sponsorlarından ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Dereceye giren, sergileme alan ve satın almaya değer görülen eserler Aydın Birlikteliği, Mülkiyeliler Birliği ve Çankaya Belediyesi tarafından bir “Albüm Kitap” olarak yayınlanacak, TFSF’ye, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığına birer adet gönderilecektir.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar TFSF sisteminden 90 (doksan) gün sonra otomatik olarak silinecektir.

Diğer Koşullar

 • Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 • Yarışma Ödülleri, yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacak Yarışma Sergisi ve Ödül Töreninde sahiplerine duyurulacaktır. Mevcut koşullar sebebiyle (Covid-19) ödül töreni yapılamaz ise web siteleri üzerinden duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara elektronik bankacılık aracılığı ile ödülleri verilecektir.
 • Ödül ve sergileme alan eserler http://www.aydinbirlikteligi.org ile http://mulkiye.org.tr/ web siteleri ile TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org sitelerinde ve TFSF’nin sosyal medya (Facebook, Twitter, İnstagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve TFSF yayını olan E-Almanak 2021 de bu yarışmaya ayrılan sayfalarda yer alacaktır. Ayrıca ödül ve sergileme alan eserler Aydın Birlikteliği, Mülkiyeliler Birliği ve Çankaya Belediyesi’nce farklı organizasyonlarda sergilenebilecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Seçici Kurul

İlhan TEKELİ Prof.Dr. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

Selcen KORKMAZ Çankaya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü Temsilcisi

Koray OLŞEN AFSAD Yönetim Kurulu Başkanı

Sare GÜNEŞ Televizyon Yapımcısı

Hüseyin Türk Fotoğrafçı

TFSF Temsilcisi: Emrah AKYILDIZ

Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde Üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

Yarışma Sekreteryası

Ülkem, Kentim, Semtim Aydın Köymen 5. Fotoğraf Yarışması sekretaryasını, Kelle Koltukta Bağımsız Yapım gerçekleştirecektir. Bilgi edinmek isteyenler öncelikli olarak mail yoluyla bize ulaşmalarını rica ediyoruz.

İrtibat Kişisi: Erinç Ulusoy
E-posta: info@kellekoltukta.com
Telefon: 0 532 787 7947 / 0 312 804 9494

Ülkem Kentim Semtim Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü : 2.500 TL + Başarı Belgesi
İkincilik Ödülü : 1.500 TL + Başarı Belgesi
Üçüncülük Ödülü : 1.000 TL + Başarı Belgesi
Sergileme Ödülü : Bedelsiz (20 adet)

Yarışma Takvimi

Yarışmanın Başlangıç Tarihi: Şubat 2021
Son Başvuru Tarihi: 21 Mayıs 2021, Cuma Saat 23.00 (TSI)
Jüri Toplantı Tarihi: 12 Haziran 2021, Cumartesi
Sonuç Bildirim Tarihi: 14 Haziran 2021, Pazartesi
Sergi ve Ödül Töreni Yer ve Saat: Covid-19 nedeniyle gündeme göre belirlenip Aydın Birlikteliği ve Mülkiyeliler Birliği tarafından duyurulacaktır.

Ülkem Kentim Semtim Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/uelkem-kentim-semtim-fotograf-yarismasi-5-tr

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap