Yorglass İleri Dönüşüm Tasarım Yarışması

Yorglass Cam Sanayii tarafından, üniversite gençlerini endüstriyel tasarım perspektifinde sürdürülebilir bir gelecek vizyonuna dahil etmek ve cam sektörünün döngüsel ekonomi yoluyla sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak amaçlarıyla Yorglass İleri Dönüşüm Tasarım Yarışması düzenleniyor. Ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Yorglass İleri Dönüşüm Tasarım Yarışması

Düzenleyen:Yorglass Cam Sanayii A. Ş.
Kategori:Tasarım Yarışması, Proje Yarışmaları, Fikir Yarışmaları,
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Üniversitelerin Lisans ve Lisansüstü bölümlerinde (cam, seramik,
endüstriyel tasarım, endüstriyel tasarım mühendisliği ve güzel
sanatlar bölümü) öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:30 EYLÜL 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:7 ARALIK 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 11 inç iPad Pro + Apple Pencil
İkincilik Ödülü: iPad Mini
Üçüncülük Ödülü: iPad
50 Öğrenciye: Sertifika Programı Hediye
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından “Uluslararası Cam Yılı” ilan edilen 2022 yılı kapsamında üniversite gençlerinin katılım göstereceği Upcycle Design Awards (YUDA) Projesini hayata geçiriyoruz. Cam sektörünün döngüsel ekonomi yoluyla sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak amacıyla başlatılan YUDA Projesi, endüstriyel tasarım perspektifinde sürdürülebilir bir gelecek vizyonuna dahil etmek amacı taşıyor.

Yorglass Upcycle Design Awards (YUDA) cam sektörü için gerçekleştirilmeyi ve geleneksel olmayı hedeflemektedir. YUDA sektördeki yeni malzemelerin getirdiği olanakları, değişen yaşam ihtiyaçları ile sektörün yapısını dikkate alarak, çevreye duyarlı, sürdürülebilir, üretilebilir, ticarileştirilebilir uygulama kolaylığı sunan, yenilikçi tasarımlar sunmaya davet etmektedir.

Yarışmanın Konusu

Yorglass’ta üretim esnasında oluşan atık maddelerden (cam ve kağıt) ileri dönüşüm prensibiyle üretilebilir ve ticarileştirilebilir bir ürün tasarımı ortaya konulması.

Yarışmanın Amacı

Yorglass’ta üretim esnasında oluşan atık maddelerin, gençlerin özgün tasarım fikirleri ile birleştirilerek işlevsel ve ticarileştirilebilir yeni ürünlerin ortaya çıkarılmasını, yarışma sonucunda ortaya çıkacak olan eserlerle toplumun ileri dönüşüm ve sürdürülebilirlik hakkında bilinçlendirilmesini ve üniversite öğrencilerin sanatsal tasarımlarını destekleyerek yarının dünyası için çalışmalara yapmaya özendirilmesi amaçlanmaktadır.

Tasarım Yarışması Başvuru Koşulları

Genel Şartlar

 • Yarışmacıların;
  • Üniversitelerin Lisans ve Lisansüstü bölümlerinde (cam, seramik, endüstriyel tasarım, endüstriyel tasarım mühendisliği ve güzel sanatlar bölümü) öğrenci olması,
  • Jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci dereceden akrabası olmaması, 
  • Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış bulunması,
  • Ödülü veren şirkette çalışan biri veya çalışanlardan birinin birinci dereceden akrabası olmaması,
  • Ödülü veren şirket ve yarışma sekretaryasında görev alan kişiler ve/veya kişilerin birinci dereceden akrabası olmaması gerekmektedir.
 • Katılımcılar için yaş sınırlaması bulunmamaktadır.
 • Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük” şartı aranmaktadır. Jüri üyelerinin ya da yarışmayı düzenleyen kurum çalışan ve yöneticilerinin, başvuran projelerin özgünlüğünü araştırmak gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. 
 • Özgünlük şartına aksi bir durumun ödülün herhangi bir aşamasında veya ödülün verilmesinden sonra tespiti halinde, söz konusu proje ve bu proje ile ödüle başvuran şahısların varsa diğer başvuruları ödül kapsamından (ödül aşamaları esnasında) çıkarılacak, (ödül sonrası ise iptal edilecek) ve varsa ödülleri geri alınacaktır.

Kurallar ve Genel Hükümler

Yarışma şartnamesi, yarışma katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar “www.yuda.zone” web sitesinden temin edilecek olup, yarışmaya başvurmak için ilgili form web sitesi üzerinden doldurulacaktır.

 Yarışma Başvuru Süreci

 • Yarışma şartnamesi, yarışma katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar “www.yuda.zone” web sitesinden temin edilecek olup, yarışmaya başvurmak için ilgili form web sitesi üzerinden doldurulacaktır.
 • Yarışmacılar ön başvuru formunu (öğrenci belgesi, fotoğraflı özgeçmiş) doldurup son başvuru tarihi olan 30 Eylül 2022 saat 24.00’e kadar ön başvuru sürecini tamamlamalıdır.
 • Portfolyoların sisteme son yüklenme tarihi olan 10 Kasım 2022 saat 24.00’e kadar ürün fotoğrafları, renderları veya eskiz çizimleri ve açıklamalarını içeren A1 dikey portfolyoların “yuda@yorglass.com” adresine mail atılması gerekmektedir.
 • Tüm yarışmacılar web sitesinden temin edilecek “Yorglass İleri Dönüşüm Tasarım Yarışması/Yorglass Upcycle Design Awards Şartnamesini” okuduktan sonra, aşağıda listelenen ön başvuru belgesinin web sitesi (www.yuda.zone) aracılığıyla doldurulması ve yüklenmesi suretiyle yarışmaya katılım sağlayabilecektir.

Genel Hükümler

 • Yarışmaya başvurulan tasarımların son başvuru tarihine kadar her bir fotoğraf veya render yeterli çözünürlükte olmak üzere 300 dpi, 24 Bit renk derinliğine sahip ve JPEG formatında eklenmiş olarak beyaz zeminde, maximum 2 portfolyo ve her bir portfolyo maksimum 20 mbyte A1 dikey boyutta hazırlanmalıdır. 
 • Portfolyo üzerinde açıklama metni yer almalıdır. 
 • Yarışmaya aday eserler, ürün isimleri portfolyo üzerine yazmış olarak “yuda@yorglass.com” mail adresine aşağıdaki örnekte gösterildiği şekilde, dikey olarak kullanılacak bu portfolyonun üst kısmına ürün ismi, portfolyo içinde istenilen sunum tekniğinde tasarımın açıklama metni minimum 300 maximum 500 kelime ile yazılacaktır. 
 • Açıklama metni tasarımın ihracat potansiyeli, yurtiçi ve yurtdışındaki (varsa) pazarlama stratejileri, yenilikçilik, farklılık, işlevsellik, estetik, kullanıcıya ve çevreye sağladığı katkı, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik ve ileri dönüşüm konularını içermelidir.

Teslim süreci

 • Teslim edilmesi gereken belgeler
  • Başvurulan portfolyo da üretilmiş ürünün fotoğrafı, prototip veya numune üretim fotoğrafı zorunludur, eksiz veya 3B renderler istenirse ayrıca yer alabilir.
  • Proje hakkında ve görsellerle ilişkili açıklamalarda neden yarışmaya aday olduğu ve tasarımın özellikleri çok net anlatılmalıdır.
  • Öğrenci belgesi ve resimli özgeçmiş başvuruya eklenmelidir.
 • Başvuru sürecine ait tüm formların web sitesi üzerinden eksiksiz doldurulması ve ilgili materyallerin mail olarak iletilmesi sonrasında yarışma sekretaryası tarafından alındığı ve kabul edildiği mail yoluyla teyit edilecektir.
  Web sitesinden ön başvuru sırasında eksik bilgi doldurulması veya işaretlenmesi gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçilemeyeceğinden, yarışma ile ilgili formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
 • Yarışmacılar yarışmaya istedikleri sayıda tasarım ile, hepsi için ayrı başvuru yapmak şartıyla başvuru yapılabilirler.
 • Ön başvuru formunun doldurularak web sitesine yüklenmesi, yarışmaya başvuran yarışmacıların yarışma şartnamesi hükümlerine uygun olduğu ve katılımcıların şartname hükümlerini tüm yasal haklar ve sorumluluklar kendilerine ait olmak üzere kabul ettiği anlamına gelmektedir.
 • Katılımcı iletişim bilgileri, kimlikleri sadece yarışma sekretaryası tarafından bilinecektir.
 • Yarışmaya aday olan tasarımların başvuru sahipleri ve onay belgesini teslim etmiş olan kurum yetkilileri, tasarımların sergilenmesine, bu şartname koşulları içinde izin verir. 

Değerlendirme

 • İleri Dönüşüm anlayışına uygun olması
 • İnovatif olması
 • Üretilebilir ve/veya uygulanabilir olması
 • İşlevsel olması
 • Estetik olması
 • Çevreye duyarlı olması
 • Kullanıcı güvenliği sağlaması
 • İleri dönüştürülebilir hammadde kullanılması
 • Özgün olması
 • Yaratıcı olması
 • İleri dönüşümü güç olan maddelerin, yeniden kullanılabilir, orijinal ve çevre dostu ürünler haline dönüştürülebilmesi

*Değerlendirme ve puanlama, aşağıdaki kriterlere göre bir bütün olarak yapılacaktır. Jüri üyeleri değerlendirme yöntem ve kriterlerini belirleme, önceliklendirme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Hak ve Yükümlülükler

 • Yarışmaya başvuran tüm tasarımların/projelerin fikri ve sınai mülkiyet hakları proje müellifi yarışmacıya aittir. Ancak bununla birlikte, Yorglass ödül karşılığı olarak projeleri sergileme, yayınlama, arşivleme vb. biçimlerde kullanma hakkını elde ettiği tüm tasarım/proje sahibi yarışmacılar tarafından kabul ve beyan edilmiştir. 
 • 6769 sayılı “Sınai Mülkiyet Kanunu” kapsamında tasarım tescili başvurusunda bulunmak katılımcıların sorumluluğundadır. Yorglass, yarışmaya başvuran ve sergilenmeye değer bulunan tasarımları/projeleri farklı şehir ve ülkelerde sergileme/sergiletmeye yarışmaya başvuran tüm projeleri arşivlemek hakkına süresiz sahiptir. 
 • Yarışmaya başvuran ve sergilenmeye değer bulunan tasarımları/projeleri, katılımcının ek onayı olmaksızın kendi sosyal medya mecralarında tanıtım, duyuru amaçlı sergileyebilir. Bu husus, yarışmaya başvuran yarışmacı tarafından kabul ve beyan edilmiştir. Yorglass, yarışmayı kazanan ürünlerini yurtiçi ve yurtdışındaki düzenlenen organizasyonlarda sergileyebilir. Sergilenen ürünler Yorglass firması ve ürünlerin isimleriyle birlikte duyurulabilir ve yayınlanabilir. 
 • Yarışmaya başvuran tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar, Yarışmayı düzenleyen firmayı bağlamamaktadır. Tüm sorumluluk katılımcıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, katılımcı veya katılımcıların ödülü varsa diğer ödülleri ile birlikte iptal edilerek, kendisine verilen ödül vb. haklar geri alınır. Katılımcı bu durumda, ödülü iade edeceğini kabul ve taahhüt eder.  
 • Jüri Üyeleri’nin ortak kararı ile herhangi bir derece için ödül verilmeyebilir veya yarışmanın ödül adetlerinde değişiklik yapılabilir. Bu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların olması halinde İstanbul mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir. Yarışmaya başvuran tüm katılımcılar, yukarıda belirtilen hükümleri kabul etmişlerdir.

Yarışma İletişim

Telefon: 02165758890

Mail: yuda@yorglass.com

Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. Metropol İstanbul Sitesi A Blok No:2E Kat :0 D:16 Ataşehir / İstanbul / TÜRKİYE

Yorglass İleri Dönüşüm Tasarım Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 11 inç iPad Pro + Apple Pencil
İkincilik Ödülü: iPad Mini
Üçüncülük Ödülü: iPad
50 Öğrenciye: Sertifika Programı Hediye

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 30 EYLÜL 2022

Projelerin Sisteme Son Yükleme Tarihi: 10 KASIM 2022 saat: 23:30

Jüri Değerlendirmesi: 10 – 30 KASIM 2022

Yarışma Final Duyurusu: 7 ARALIK 2022

Yorglass İleri Dönüşüm Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://yuda.zone/#yarisma-hakkinda

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.236 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap