Yunus Emre’nin Şiirine Nazire Şiir Yazma Yarışması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, ikincisi düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında hoşgörüsü, insan sevgisi ve eserleri ile kültürümüzün önemli isimlerinden Yunus Emre’nin Şiirine Nazire Şiir Yazma Yarışması düzenleniyor. Ödüllü şiir yarışması başvuruları devam ediyor.

Yunus Emre’nin Şiirine Nazire Şiir Yazma Yarışması

Düzenleyen:Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kategori:Şiir Yarışması, Ortaokul Yarışması, Edebiyat Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Türkiye geneli resmî ve özel ortaokul ve imam hatip ortaokullarında
öğrenim gören öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi:24 EYLÜL 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:1 EKİM 2021
Ödüller:Birincilik Ödülü: 4.000 ₺
İkincilik Ödülü: 3.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 1.000 ₺
+ Plaket + Danışman Öğretmenine ve Okuluna Plaket
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Konusu

Türk Dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre’nin vefatının 700. Yıldönümü nedeniyle 2021 yılı UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır. Yunus Emre; şiirlerinde insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını en duru Türkçe ile işlemiş ve bu şiirlerinde din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığa seslenmiştir. Yunus Emre’nin düşüncelerini anlamak ve anlatmak üzere yarışma konusu onun şiirindeki duygu ve düşünceyi aynı şekil ve içerik ile devam ettirmek(nazire yazma)  üzere dört adet dörtlük yazılması olarak belirlenmiştir.

Yarışmanın Amacı

1. Öğrencilerin Yunus Emre’yi tanımalarını ve anlamalarını sağlamak.

2. Öğrencileri şiir yazmaya teşvik etmek.

Yarışmanın Kapsamı

Bu yarışma, Türkiye geneli resmî ve özel ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır.

Yarışmanın Dayanağı

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

Yarışmanın Genel Katılım Şartları

 • Yarışmaya ülke genelindeki ortaokul ve imam hatip ortaokulu öğrencileri (resmî ve özel) katılabilecektir.
 • Öğrenciler, aşağıda verilen dörtlükteki temayı ve düşünceyi iyice kavradıktan sonra dörtlüğün şekil özelliklerini ve tema’sını devam ettirecek şekilde dört tane dörtlük daha yazacaklardır.

“Yol oldur ki doğru vara

Göz oldur ki Hakk’ı göre

Er oldur alçakta dura

Yüceden bakan göz değil”

Sadeleştirme

(Yol o ki doğruyu bula

 Göz o ki Hakk’ı göre

 Kişi o dur ki alçakgönüllü ola

 Tepeden bakan göz değil)

 • Yarışmaya her öğrenci kendisinin yazmış olduğu şiirle katılacak olup yarışmaya katılan şiirin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya olduğu tespit edilen şiirler incelemeye alınmayacaktır.
 • Her yarışmacı, yarışmaya ancak bir ( 1 ) şiirle katılabilir.
 • Şiirler, bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, 1,5 satır aralığı olacak ve 100 kelimeyi geçmeyecektir.
 • Yarışmaya katılan şiirin sol üst köşesine rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz “Başvuru Formu”na da  yazılacaktır.
 • Yarışmada dereceye giren eserlerin sahibinin yanı sıra danışman öğretmene ve öğrencinin öğrenimine devam ettiği okuluna da plaket verilecektir.
 • Ödül almaya değer görülenlerden il dışından gelecek eser sahiplerinin bir yakınıyla birlikte (Anne, baba veya okuldan bir öğretmen/idareci) seyahat, konaklama ve iaşe giderleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır. Pandemi nedeniyle veya herhangi bir nedenle gelemeyenlerin ödülleri yarışmacının bildireceği banka hesabına gönderilecektir.
 • Şiirler, (www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr) adreslerinde oluşturulan dijital “Başvuru Formu” doldurularak 24 Eylül 2021 Cuma günü saat 23.59’a kadar, word belgesi olarak sisteme yüklenecektir. Elden veya posta yoluyla yapılan gönderiler dikkate alınmayacaktır.
 • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, eser sahiplerinden izin almak kaydıyla basım ve yayın hakkına sahip olacaktır.
 • Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 • Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
 • Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Yarışmaya katılan eserler, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden oluşturulacak seçici kurul marifetiyle şartname dikkate alınarak değerlendirilecektir. Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas olup eserler, seçici kurul tarafından belirlenen kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir. Jürinin verdiği puanlara www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr üzerinden sonuçların ilanından sonra 2 gün içerisinde itiraz edilebilir. İtiraz edilen hususlar jüri tarafından  2 gün içerisinde yeniden değerlendirilecek, son değerlendirme sonuçları  www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr adreslerinde yeniden duyurulacaktır.
 • Yarışma sonuçları www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr adreslerinden duyurulacaktır.
 • Ödül töreninin yeri ve saati katılımcının verdiği iletişim adresine bildirilecektir.
 • Yarışmacılardan istenen belgeler: Yarışmacı ve velisi tarafından www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr adreslerindeki  “Başvuru Formunun, Açık Rıza Onayının, Veli İzin Belgesinin”  doldurulması ve yarışma metninin eklenmesi.
Eserlerin değerlendirme ölçütleriPuan derecesi
Temanın işlenişi25 puan
Şiirin ahengi25 puan
İmgelerdeki özgünlük25 puan
Şiirin etkileyiciliği25 puan
TOPLAM100 puan

Yarışma Jürisi

Yarışma Jürileri aşağıdaki gibidir;

Adı SoyadıGöreviGörev Yeri
Zafer SARIÖZ –Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmeniDulkadiroğlu Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi
Cennet DAL –Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmeniOnikişubat Gülizar Şamil Aktaş Anadolu Lisesi
Hacı Mehmet -PAKTürk Dili ve Edebiyatı ÖğretmeniOnikişubat Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi

Diğer Hususlar

 • Yarışmaya katılmak üzere teslim edilen eserler geri verilmeyecek ve metin sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ödül alan veya almayan bütün eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. olarak kullanma hakkına ve bu eserlerin 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.
 • Yarışmaya katılanlar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Katılım ve değerlendirme süreci ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkı Milli Eğitim Bakanlığının izni ve onayı alındıktan sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yetkililerinde saklıdır.
 • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı çalışanları ile düzenleme, değerlendirme ve seçici kurul üyeleri yarışmaya katılamazlar. Jüri üyelerinin birinci dereceden yakınları, jürilerin bulundukları gruplarda değerlendirilemezler.
 • Yarışmaya girecek eserlerin daha önce yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 • Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler, ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 • Bu Şartnamenin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ve uygulamaya yönelik yeni düzenlemeler çıkarmaya Milli Eğitim Bakanlığından gerekli izin ve onay alındıktan sonra İkinci Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri Düzenleme Kurulu  yetkilidir.
 • Görme engelli bireyler yarışmaya Braille alfabesi ile veya ses kaydı ile katılabilir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya katılım gönüllük esasına göre serbesttir.
 • Ödüller Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecektir.
 • Yarışma bütçesi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanacaktır.

Yunus Emre’nin Şiirine Nazire Şiir Yazma Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 4.000 ₺ + Plaket + Danışman Öğretmenine ve Okuluna Plaket
İkincilik Ödülü: 3.000 ₺ + Plaket + Danışman Öğretmenine ve Okuluna Plaket
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺ + Plaket + Danışman Öğretmenine ve Okuluna Plaket
Mansiyon Ödülü: 1.000 ₺ + Plaket + Danışman Öğretmenine ve Okuluna Plaket

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 24 EYLÜL 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 1 EKİM 2021

Ödül Töreni: 18 EKİM 2021

Yunus Emre’nin Şiirine Nazire Şiir Yazma Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.kmedebiyatgunleri.com/index.php/yarismalar/ortaokul-ogrencileri-arasi-yunus-emrenin-siirine-nazire-siir-yazma-yarismasi/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap