Geleceğin Endüstri Yapıları Öğrenci Fikir Yarışması

Yalıtımlı Panel Üreticileri Derneği (PANELDER) tarafından, PANELDER’in Ar-Ge ve yönetim merkezi olarak kullanacağı, prototip panel üretiminin de gerçekleştirileceği 5.000 metrekare alana sahip bir bina tasarlanması; tasarımlar aracılığıyla endüstri yapılarının alışılageldik imgesinden ve izleniminden sıyrılarak yeni mimari ve yapısal sistem olanakları ortaya koyulması amaçlarıyla Geleceğin Endüstri Yapıları Öğrenci Fikir Yarışması düzenleniyor. Ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Geleceğin Endüstri Yapıları Öğrenci Fikir Yarışması

Düzenleyen:Yalıtımlı Panel Üreticileri Derneği (PANELDER)
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Proje Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve KKTC
Kimler Başvurabilir:Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin Mimarlık Fakülteleri ve
Mühendislik Fakülteleri’ne bağlı Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği
bölümlerinde öğrenim gören lisans ve yüksek lisans öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:29 TEMMUZ 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:18 AĞUSTOS 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 25.000 ₺
İkincilik Ödülü: 15.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 10.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 3.000 ₺ (3 Adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Konusu

Yarışmanın bu yılki konusu olan “Geleceğin Endüstri Yapıları” kapsamında katılımcılardan PANELDER’in Ar-Ge ve yönetim merkezi olarak kullanacağı, prototip panel üretiminin de gerçekleştirileceği 5.000 metrekare alana sahip bir bina tasarlamaları; tasarımları aracılığıyla endüstri yapılarının alışılageldik imgesinden ve izleniminden sıyrılarak yeni mimari ve yapısal sistem olanaklarını sorgulamaları beklenmektedir.

PANELDER’in ana üretim ürünü olan çatı ve cephe panellerini kullanarak veya üretimi ile uygulaması yapılabilecek panel tasarımları önerilerek gerçekleştirilecek projelerin çevreye duyarlı, enerji verimliliğini ön planda tutan, ekolojik ilkeleri irdeleyen bir yaklaşımla ele alınması ve güncel teknolojiye uygun olması istenmektedir. Bu doğrultuda katılımcılar tasarımlarında PANELDER bünyesindeki firmaların mevcut çatı ve cephe panellerinden faydalanabilecekleri gibi yeni form, renk, doku ve yüzey özelliğine sahip paneller de önerebileceklerdir.

Katılımcılar projelerini, TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı ile tanımlanmış 4. Bölge’de yer alan 100×100 metre ölçülerinde, bir kenarından ana yola bağlantısı olan, çevresi boş eğimsiz bir arazi sınırı içinde gerçekleştireceklerdir.

Yarışma Kapsamı

Yarışma tek aşamalı olup, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna uygun kurulmuş üniversitelerde okuyan lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsamaktadır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

 • Yarışma, Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin Mimarlık Fakülteleri ve Mühendislik Fakülteleri’ne bağlı Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır.
 • Yarışmaya en az 2 en fazla 3 kişiden oluşan ekiplerle katılım mümkündür. Ekip üyeleri arasında en az bir Mimarlık Bölümü ve en az bir İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi bulunmalıdır. Bu vesileyle farklı meslek grupları arasındaki işbirliğini eğitimleri aşamasında güçlendirecek adımların atılması hedeflenmektedir.
 • Ekip üyelerinin öğrencilik durumlarını, bağlı bulundukları yüksek öğrenim kurumundan ya da e-Devlet üzerinden alacakları öğrenci belgesi ile kanıtlamaları gerekmektedir.
 • Her ekip yarışmaya 1 (bir) proje önerisi ile katılabilir.
 • Jüri üyeleri ve bunların birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya gönderilen tasarımların, daha önce yarışmacıların sosyal medya hesapları dahil olmak üzere basılı ya da dijital herhangi bir mecrada sergilenmemiş ve başka bir yarışmaya daha önce gönderilmemiş olması gerekmektedir. Yarışmanın resmi duyurusu yapılana dek yayınlanmaması, paylaşılmaması, yorum yapılmaması gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Katılımcıların, yarışmanın başvuru ve proje yükleme işlemleri için yarisma.panelder.org adresine kaydolması ve başvuru işleminin bir parçası olarak gerekli bilgileri girmeleri gerekmektedir. Yarışmacılar katılım başvurusunda bildirmiş oldukları bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt ederler.
 • Yarışma projeleri, şartnamede belirtilen teslim gün ve saatini geçirmeyecek şekilde teslim edilmelidir. Projelerin web adresine yüklenmesi katılım şartıdır, projelerini yüklemeyen katılımcılar fiilen elenecektir.
 • Ekip üyelerinin her birinin katılım koşullarının tümüne uymaları zorunludur. Yarışmayı düzenleyici kuruluş ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birinin ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gerekir.
 • Yukarıda belirtilen hususlara uymayan projeler, seçici kurul kararı ile tutanağa geçirilerek yarışma dışı bırakılır.

Yarışma Süreci ve Yönetimi

 • Yarışma, yarisma.panelder.org isimli web sitesi üzerinden yürütülecektir. Yarışmacılar, yarışma web sitesi üzerinden yarışmaya kaydolarak isim ve adreslerini raportörlüğe bildirmiş olacaktır.
 • Başvuru sırasında rumuz sistem tarafından otomatik olarak verilecektir. Katılımcılar, sistemin verdiği bu numaradan raportörlük sürecini ve yarışma sonucunun açıklandığı jüri tutanağını takip edebileceklerdir.
 • Şartnamenin okunup onaylandığına dair kutucuğun işaretlenmesi ile yarışmacılar şartnamenin tüm maddelerini kabul edeceklerdir.
 • Yüklemeler için yeterli alan sağlayan bir bulut sisteminde projeler toplanacaktır. Yüklenen dosyalar, sonuçlar açıklanana kadar sadece raportörlüğe açık olacaktır.
 • 29 Temmuz 2022, Cuma 23:59’a kadar yüklenen projeler, yarışma takvimi gereği 10-12 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleşecek jüri toplantısında değerlendirilecektir. Bu toplantı akabinde dereceye giren tasarım ve katılımcılar belirlenecektir. 18 Ağustos 2022, Perşembe günü, yarışma web sitesinde kazananlar duyurulacaktır.

Yarışmacılardan İstenenler

 • Proje görsel ve belgelerinin üzerinde kesinlikle isim, rumuz ya da kimliği ifşa edecek bilgiler yazılmamalıdır.
 • Yüklenen projeler 50 MB’yi geçmemelidir.
 • Grafik anlatımlarda uygun ölçek ve sunum tekniği kullanılmalıdır.
 • Projeler TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı ile tanımlanmış 4. Bölge tasarım ve uygulama esaslarına göre detaylandırılmalıdır.
 • Projelerde çatı ve cephe panelleri mutlaka kullanılmalı, paftalarda panellerin montajına dair 1/5 ölçekli nokta detayına yer verilmelidir.
 • Panellerin ısı yalıtım, taşıyıcılık performansları vb. projenin gerçekleştirildiği alana uygun şekilde ele alınmalı, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda kullanım ömrü dikkate alınmalıdır.

Öğrenciler projelerinde yer verecekleri ürünlerle ilgili teknik bilgilere PANELDER üyesi firmaların web sitelerinden detaylı olarak ulaşabilirler.

Aşağıda detaylandırılan tüm dosyalar bir .rar dosyası içinde web sitesinde bulunan ilgili alana yüklenmelidir.

 • PDF formatında 2 adet A0 dijital pafta,
 • Tasarımı anlatan en fazla 300 kelime içeren A4 açıklama raporu (paftalarda rapor özeti yer alabilir ancak rapor paftalarla birlikte ayrı olarak teslim edilmelidir).
 • Öğrenci Belgesi
 • Taranmış Kimlik

Jüri Üyeleri

Asil Jüri Üyeleri

 • Dr. A. Berrin Çakmaklı – ODTÜ Mimarlık Bölümü
 • Prof. Dr. A. Nil Türkeri – İTÜ Mimarlık Bölümü, ITU LEE Cephe Tasarımı ve Teknolojisi Yüksek Lisans Programı
 • Mehmet Emin Çakırkaya – Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı
 • Prof. Dr. Özlem Eren – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü
 • Prof. Dr. Sinan T. Erdoğan – ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü

Raportörler

 • Aslıhan Abay Erkmen –Yapı Medya İletişim
 • Ezgi Tezcan –Yapı Medya İletişim

Danışmanlar

 • Güliz Özçelebi – İnşaat Mühendisi, Teknik Komisyon Başkanı, PANELDER
 • Yusuf Güven – Genel Sekreter, PANELDER

Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar

 • Yarışmaya katılan projede özgün ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olma şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan çıkarılır. Proje ödül kazandıysa, ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.
 • Her katılımcı yarışma için gerçekleştirdiği çalışma ve masraflardan kendisi sorumludur.
 • Dijital olarak karşılıklı gerçekleştirilen yazışmalar ve başvuruların, tarafları karşılıklı olarak bağladığı kabul ve beyan edilmiştir.
 • PANELDER, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüklerini geçici veya sürekli olarak sergileyebilir.

Ödül Töreni

Ödül töreninin tarihi, yarışma sonuçlarının ilanını takiben, pandemi koşulları göz önünde bulundurularak şartnamede belirtilen yarışma web adresinde daha sonra duyurulacaktır. Kazananların ulaşım ve konaklama masrafları PANELDER tarafından karşılanacaktır.

Yarışmayı Açan Kurumun ve Raportörlüğün Adı, Adresi ve İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum: PANELDER Yalıtımlı Panel Üreticileri Derneği

Adres:  Şerifali Mah. Hendem Cad. No:58 Yalıtım Plaza Y. Dudullu/İstanbul

Telefon: +90 216 314 07 85

Web: www.panelder.org

Yarışma Raportörlüğü

Yapı Medya İletişim

Adres:  Sinanpaşa Mah. Süleyman Seba Cad. No:14/5 Beşiktaş / İstanbul

Telefon: +90 212 982 45 26

Web: http://www.yapimedya.com

E-mail:  yarisma@yapi.com.tr

Geleceğin Endüstri Yapıları Öğrenci Fikir Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 25.000 ₺
İkincilik Ödülü: 15.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 10.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 3.000 ₺ (3 Adet)

Yarışma Takvimi

Projelerin Son Teslim Tarihi: 29 TEMMUZ 2022

Sonuçlarının Açıklanması: 18 AĞUSTOS 2022

Geleceğin Endüstri Yapıları Öğrenci Fikir Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://yarisma.panelder.org/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap