Kur’an Kursu Öğreticileri Arası Etkinlik Geliştirme Yarışması

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Kur’an kursu öğreticileri tarafından üretilecek özgün, yaratıcı, ekonomik, işlevsel etkinliklerle Başkanlığın geliştirdiği materyal ve etkinlik çeşitliliğini artırmak; öğreticilerde farkındalık oluşturarak onların yeni fikirler geliştirebilmelerine imkan sağlamak amaçlarıyla Kur’an Kursu Öğreticileri Arası Etkinlik Geliştirme Yarışması düzenleniyor. Ödüllü yarışma başvuruları devam ediyor.

Kur’an Kursu Öğreticileri Arası Etkinlik Geliştirme Yarışması

Düzenleyen:Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kategori:Etkinlik Yarışması, Proje Yarışmaları, Fikir Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev yapan kadrolu, sözleşmeli ve geçici Kur’an kursu öğreticileri.
Son Başvuru Tarihi:25 HAZİRAN 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:EYLÜL 2023
Ödüller:Birincilik Ödülü: 8.000 ₺
İkincilik Ödülü: 6.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 4.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 2.000 ₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Amacı

Bu yarışma ile Başkanlığımızca geliştirilen materyal ve etkinlikler dışında Kur’an kursu öğreticilerimiz tarafından üretilecek özgün, yaratıcı, ekonomik, işlevsel etkinliklerle materyal çeşitliliğini artırmak ve öğreticilerde farkındalık oluşturarak onların yeni fikirler geliştirebilmelerine imkan sağlamak amaçlanmaktadır.

Kapsam

Bu yarışma; Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev yapan kadrolu, sözleşmeli ve geçici Kur’an kursu öğreticilerini kapsar.

Konu

Başkanlığımızca hazırlanan 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları Öğretim Programı’nın; Kursa Uyum Süreci, Dini Bilgiler Alanı, Değerler Eğitimi Alanı, Kur’an-ı Kerim Alanı ve Tamamlayıcı Kazanımlar Alanı ile uyumlu etkinliklerdir.

Genel Katılım Şartları

 • Yarışmaya gönderilecek etkinliklerde aranacak şartlar:
 • Yarışmaya gönderilecek etkinlik; oyun, sanat, drama, hikaye, müzik, fen, dil ve matematik alanlarından seçilen birkaç türün birleşiminden oluşmalıdır.
 • 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında eğitim gören çocukların kendini tanıma, duygularını ifade etme, ortama uyum sağlama, grupla etkileşim halinde çalışma, dili doğru kullanma, ince ve kaba motor gelişimine katkı sağlama, insanlara değer verme, algılama ve yorumlama gücünü geliştirme vb. öğrencilerin bilişsel, dil, sosyal-duygusal, motor ve özbakım gelişim alanlarına destek olacak nitelikte hazırlanmış olmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilecek etkinlik 4-6 yaş gelişim farklılıklarına hitap edebilecek esnekliğe sahip olmalıdır.
 • Etkinlik, farklı bölge ve şartlardaki çocuklara uygulanabilecek özelliklere (fiziksel, ekonomik, kültürel farklılıklar vb.) sahip olmalıdır.
 • Etkinlik, 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları Öğretim Programı’nın; Kursa Uyum Süreci, Dini Bilgiler Alanı, Değerler Eğitimi Alanı, Kur’an-ı Kerim Alanı ve Tamamlayıcı Kazanımlar Alanlarının çocuğun aktif katılımı ile içselleştirebileceği uygulamalara fırsat vermeli ve gerçek hayatla tutarlı olmalıdır.
 • Etkinliklerde kullanılacak görseller etkinliğe mutlaka eklenmelidir.
 • Farklı etkinlik türleri ile birlikte materyal çeşitliliğinin yanı sıra çocukların güvenliğini tehlikeye atacak tüm durumlardan uzak olmalıdır.
 • Etkinlik, 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları Öğretim Programı’ndaki birden fazla kazanıma/konuya uygun olmalıdır.
 • Etkinlik, Ek-1’de yer alan forma uygun olarak doldurulmalıdır.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına bağlıdır.
 • Katılımcılar yarışmaya sadece bir etkinlik ile katılabileceklerdir. Birden fazla etkinlik gönderen katılımcıların etkinlikleri dikkate alınmayacaktır.
 • Özgün ya da kendisine ait olmayan bir etkinlikle yarışmaya müracaat eden öğreticilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Böyle bir durumda dereceye giren öğreticilerden kazanılan ödülün iadesi talep edilecektir. Bu durum diğer ödül almış/almamış yarışmacılara talep hakkı doğurmayacaktır.
 • Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya başvuru yapanlar etkinliklerini Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A-4 kâğıt boyutu ebadında, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk, her satır arası 1,5 nk olacak şekilde ve PDF formatında hazırlayıp göndereceklerdir.
 • Yarışmaya Jüri üyelerinin 1. derece yakınları katılamaz.
 • İstenilen formların doldurulmadığı, son teslim tarihinden sonra gelen ve e-posta haricinde gönderilen etkinlikler dikkate alınmayacaktır.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Katılımcılar, Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Telif (Kullanım) Hakları

 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği etkinliğin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Etkinliğin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
 • Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Diyanet İşleri Başkanlığı sorumlu değildir.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı yarışmaya gönderilen tüm etkinliklerin, televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayımlama, kitap, dergi vb. alanlarda kullanım hakkına sahip olacaktır. Bu durumda katılımcıların etkinliklerinin bu ortamlarda yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir ve katılımcılara her hangi bir bedel ödenmez.
 • Etkinliklerde gösterilen ve telif alınması gereken bütün görsellere (canlı/cansız) ait izinler eser sahibi tarafından belgelendirilir. Başkanlık tarafından daha sonra bu kişilere herhangi bir telif ücreti ödenmez, ayrıca konu ile ilgili her türlü şikâyet eser sahibine yönlendirilir.
 • Yarışma sonunda başarılı olan etkinlikler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında yayınlanacaktır. Bu hesaplardan indirilerek başka internet sitelerinde veya sosyal medya hesaplarında yayınlanması durumunda etkinlik sahibi Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan herhangi bir hak/ücret talebinde bulunmayacaktır.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Jürinin kararları geçerlidir.

Değerlendirme

 • Yarışmaya katılacak eserler, Jüri üyeleri tarafından aşağıdaki kriterler doğrultusunda değerlendirilecektir.
 • Jüri üyeleri değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda Diyanet İşleri Başkanlığı ödül vermeme hakkına sahiptir.
Etkinlik Değerlendirme Kriterleri
Özgünlük (10 Puan)
Farklı etkinlik türlerini kullanabilme (10 Puan)
Çocuğun aktif katılımını sağlayabilme (10 Puan)
Öğretim programının amaç ve kazanımlarına uygunluk (10 Puan)
Gerçek hayatla tutarlılık (10 Puan)
Esneklik, öğrenci seviyesine uygunluk (10 Puan)
Etkinlikte materyal kullanımı (10 Puan)
Birden çok konuya/kazanıma uygunluk (10 Puan)
Güvenlik (10 Puan)
Anlatılmak isteneni doğru, açık ve sade bir şekilde anlatabilme, etkinlik formuna uygun bir şekilde doldurabilme (10 Puan)
Etkinlik Değerlendirme Kriterleri

Yarışma Sonuç Duyurusu

Yarışma sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığının web sayfasında ilan edilecek olup ayrıca tüm ödül kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

Katılımcılardan İstenilenler

Katılımcı   tarafından   doldurulmuş   ve   imzalanmış   “Etkinlik Formu, Katılım Formu ve Taahhütname, Açık Rıza Onayı” formlarının kurankurslari@diyanet.gov.tr adresine 25 Haziran 2023 Pazar günü saat 23:59’a kadar ulaştırılması gerekmektedir.

Yarışma İletişim

Tel: 0312 295 99 96

E-posta: kurankurslari@diyanet.gov.tr

Kur’an Kursu Öğreticileri Arası Etkinlik Geliştirme Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 8.000 ₺
İkincilik Ödülü: 6.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 4.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 2.000 ₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 25 HAZİRAN 2023

Sonuç Açıklanma Tarihi: EYLÜL 2023

Kur’an Kursu Öğreticileri Arası Etkinlik Geliştirme Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://webdosyasp.diyanet.gov.tr/muftuluk/UserFiles/bolu/Ilceler/gerede/UserFiles/Files/04%2011.04.2023%20KUR%20AN%20KURSU%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0C%C4%B0LER%C4%B0%20ARASI%204-6%20YA%C5%9E%20%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0LER%C4%B0NE%20Y%C3%96NEL%C4%B0K%20ETK%C4%B0NL%C4%B0K%20YARI%C5%9EMASI%20%C5%9EARTNAMAS%C4%B0.%20(2)_c9f81715-924b-4592-b8bb-2a21bed14e29.pdf

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.101 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap