MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması

MEF Eğitim Kurumları tarafından, öğrencilerin bilimsel çalışmalar yapmaları konusunda desteklemek, öğrencilerin projelerine katkı sunmak ve öğrencilerin günümüz sorunlarına bilimsel çözüm önerileri getirmelerini teşvik etmek amaçlarıyla MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması düzenleniyor. Ödüllü proje yarışması başvuruları devam ediyor.

MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması

Düzenleyen:MEF Eğitim Kurumları
Kategori:Proje Yarışması, Lise Yarışmaları, Öğrenci Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Türkiye’deki Resmi-Özel Lise öğrencileri ve Resmi Bilim Sanat Merkezlerinde
eğitim alan 9-10-11-12. sınıf öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:1 NİSAN 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:16 MAYIS 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 10.000 ₺
İkincilik Ödülü: 8.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 7.000 ₺
İnovasyon Özel Ödülü: 6.000 ₺
50.Yıl Özel Ödülü: 10.000 ₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

MEF Eğitim Kurumları tarafından, 1991 yılından bu yana düzenlenmekte olan “29. Dr. İbrahim Arıkan MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması”, günümüz sorunlarına bilimsel çözüm önerileri getiren Türkiye’ deki tüm lise öğrencilerine açık olarak düzenlenmektedir.

Organize edilmeye başlandığı tarihten itibaren geçen 28 yılda, tüm Türkiye’den 23.311 öğrenci yarışmaya katılmak için başvurmuş, sunulan 11.305 özgün projenin 1.899 tanesi sergilenmeye değer bulunmuştur.

Araştırma Projeleri Yarışması, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde de ilgi görmüştür. Yarışmaya bu yıla kadar yurtdışından, aralarında Amerika, Almanya, Avusturya, İsviçre, Letonya, Hollanda, Bulgaristan, Romanya, İsrail, KKTC, Rusya, Azerbaycan, İtalya, Belçika, Tayland, İsveç, Litvanya, Dubai, Kanada, Afrika, Çin, Polonya, İspanya, Filipinler, Meksika gibi ülkelerin de yer aldığı toplam 56 ülke ve bu ülkelerden 1423 öğrenci, 808 proje ile katılmıştır.

21. yüzyılda bilimin ve bilimin ışığında dünyamızın baş döndüren bir hızla değiştiğine ve geliştiğine olan inancımızla, kurucumuz Sayın Dr. İbrahim Arıkan’ın 29 yıl önce açtığı bu yolda, Arıkanlı Holding ve ona bağlı eğitim kurumları MEF Üniversitesi ve MEF Okulları olarak, öğrencilerin bilimsel çalışmalarına küçük de olsa katkıda bulunmayı ve yeni adımlar atmaları için onları yüreklendirmeyi bir görev olarak kabul ediyoruz.

Proje Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya, Türkiye’deki Resmi-Özel Liselerin ve Resmi Bilim Sanat Merkezlerinde eğitim alan 9-10-11-12. sınıf öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayalıdır.
 • Araştırma Projeleri Fizik, Kimya, Biyoloji ve Yapay Zeka alanlarından birinde hazırlanacaktır.
 • Projeler bilimsel bir araştırma niteliği taşımalı ve özgün olmalıdır. Bu özelliklere sahip olmayan projeler başvuru aşamasında elenecektir. Özgün olmayan projelerin sorumluluğu, proje sahipleri ve danışman öğretmenlere aittir.
 • Yarışmaya bir öğrenci ancak bir proje ile katılabilir. Projeler bir öğrenci tarafından hazırlanabileceği gibi, ekip çalışması içinde de hazırlanabilir (en fazla 2 öğrenci ve 1 öğretmen). Ödüller, projeyi hazırlayan kişi sayısına bakılmaksızın proje başına verilecektir.
 • Dr. İbrahim Arıkan MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışmasına  başvuracak öğrenciler Proje Başvurularını www.mefproje.com web adresinden 06 Aralık 2021 – 1 Nisan 2022 tarihleri arasında online olarak yapacaklardır.
 • Online başvuruda, en fazla 8 sayfalık Proje Raporu, Projelerin özetlendiği en fazla 3 dakikalık Video Dosyası olması gerekmektedir. (Videoda öğrencinin projesini anlattığı sunumunun olması gerekmektedir. Slayt, farklı bir görsel yada bağlantı konmamalıdır.)
 • Başvuru sahibi öğrenci(ler), danışman öğretmenin imzaladığı ve okul müdürünün imzalayarak onayladığı belge online başvuru sistemine yüklenecektir.
 • Projeler çeşitli üniversitelerin öğretim görevlilerinden oluşturulan Jüri Üyeleri tarafından değerlendirilecektir.
 • Kurul, projenin içeriğine göre projenin bilim alanını değiştirebilir. Örneğin, kimya alanında gönderilmiş bir projenin içeriği biyoloji ağırlıklı ise, o proje, bir biyoloji projesi olarak değerlendirilir.
 • Projenin değerlendirilmesinde; düşüncede özgünlük, düşünce ve uygulamada bilimsellik ana ilkeleri çerçevesinde özgünlük, sonuca ulaşabilme yeteneği, sonuçların temel bilimlere/teknolojik uygulamalara katkısı ve sonuçlarının yaygın kullanım potansiyeli olan bir ürüne dönüştürülebilirliği ölçüt alınacaktır. Sözel ve yazılı sunumlarda açık ve anlaşılır olmak, konuya hakimiyet ve gösterilen özen de değerlendirmede önemli olacaktır.
 • Yarışmada her dalda birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü verilecektir. Derece alan öğrencilerle, projeyi yöneten danışman öğretmenlere aşağıda belirtilen miktarlarda (proje başına) para ödülü ve başarı belgesi ayrıca sergilenmeye değer görülerek, mefproje.com adresinde yayınlanan tüm proje sahibi öğrencilere ve danışman öğretmenlere katılım belgesi ayrıca Okul Müdürlüklerine anı plaketi takdim edilecektir. Sunum yapmaya değer bulunan proje sahibi öğrencilere Sosyal Etkinlik Bilgilendirme Formu düzenlenecektir.
 • Yarışmada, ilk üç dereceye giren projeler arasında, “sonuçların yaygın kullanım potansiyeli olan bir ürüne dönüştürülebilirliği” farkı ile öne çıkan projeye ‘Inovasyon Özel Ödülü’ ve birinci olan projeler içerisinde en yüksek puanı alan projeye 50. Yıl özel ödülü verilecektir.
 • Son başvuru tarihinden önce aynı ya da başka isimlerle veya aynı ya da benzer konuyla herhangi bir proje yarışmasına katılmış olan projeler, bu yarışmaya katılamazlar. Ancak 2022 yılında TÜBİTAK tarafından 53.sü düzenlenecek olan “Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması”na başvuran projeler bu yarışmaya başvurabilirler.
 • Rapor yazımı https://mefproje.com adresinde belirtilen kurallara uygun olarak yapılmalıdır. Proje özeti 250 kelimeyi geçmemelidir.
 • KVK (Kişisel Verilerin Korunması) Kanunu gereğince; Başvuru sırasında öğrencilerin T.C. kimlik numarası gibi kişisel bilgiler istenmez. Kayıt esnasında öğrenci veya okulun iletişim ve sınıf bilgisi dışında bilgi istenmez.
 • Tüm katılımcıların projeleri, seçtikleri çalışma alanına uygun olmalıdır. Projeler bilimsel yönteme uygun olarak yapılmalıdır. Projelerin sadece gösteriden, kavramların açıklanmasından, model ya da kitlerden oluşması uygun değildir.
 • Tüm projeler bilimsel etik ve akademik dürüstlük ilkelerine uygun olmalıdır.
 • Projelerin değerlendirilmesinde yaratıcılık ve orijinallik, literatür taraması, bilimsel düşünce, bilimsel yöntem, veri yönetimi, sonuç, uygulama, araştırma becerisi ve çaba, projenin anlaşılması gibi kriterler esas alınacaktır. Değerlendirme sonuçlarında itiraz hakkı yoktur. Çevrim içi/online proje sunumuna davet edilecek projeler okullara e-posta ile bildirilecektir.
 • Proje başvuruları çevrim içi/online olarak web sayfasından (https://www.mefproje.com) yapılacaktır. Eksik olan proje başvuruları dikkate alınmayacaktır.
 • Sergilenmeye değer görülen projeler 16.05.2022 tarihinde web sayfasında (mefproje.com ve www.mef.k12.tr) duyurulacak ve proje sahipleri e-posta ve/veya telefon vasıtasıyla bilgilendirilecektir.
 • Proje çevrim içi/online sunumları 23 – 24 – 25 Mayıs 2022 tarihlerinde Google-meet üzerinden çevrim içi/online olarak gerçekleştirilecektir. Sunum dokümanı olarak çevrim içi/online sunuma uygun bir program seçilebilir (örneğin microsoft power point ya da google slides…). Daha detaylı bilgiye web sayfasından (https://www.mefproje.com/ ) ulaşılabilir.
 • Yarışmaya katılan projelerin telif/patent/marka hakkı katılımcıya aittir. Projelerin, katılımcı izni olmaksızın basımı, yayımlanması, paylaşılması ve sergilenmesi yapılmayacaktır. Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler ile projelerinin kopyalanması ve her türlü medyada kullanılması için izin başvurusu isteyen proje sahiplerinin, projeler sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunması önerilir. Yarışmada çekilen tüm görüntülerin ve bilgilerin kullanım hakları kurumumuza aittir. Sunumlar bilgisayar ortamında hazırlanacaktır.
 • Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve çevrim içi/online sunum süresince organizasyon komitesinin belirlediği kurallara uymayan projeler elenecektir. Tüm proje sahipleri Millî Eğitim Bakanlığı Yönetmelikleri çerçevesinde hareket etmek zorundadırlar.
 • Eksik veya yanlış bilgi ile yapılan başvurular ve başvuru sisteminde çevrim içi/online başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılmış projeler kabul edilmeyecektir.
 • Engelli bireylerin, diğer katılımcılar ile eşit koşullarda tam ve etkin katılımını sağlamak için proje sunumunda yanlarında bir danışman, çevirmen ya da destekleyici bir kişinin bulunmasına izin verilecektir.

Etik Kurallar

 • Hazırlanan proje içeriği öğrencinin düzeyine uygun olmalıdır.
 • Hazırlanan projelerde denek olarak insan ya da başka bir omurgalı hayvan kullanılmamalıdır.
 • Etkisi bilinmeyen, kişiye ve çevreye zarar verecek maddeler kullanılmamalıdır.
 • Okul dışında yapılan çalışmalar proje planında belirtilmeli ve çalışılan kurumdan alınan izin belgesi proje formuna eklenmelidir.
 • Proje çalışmaları ve hazırlanan proje raporları, uluslararası bilimsel araştırma kurallarına uygun olmalıdır.
 • Proje sahipleri bilimin kötüye kullanımından kaçınmalıdır.
 • Proje sahipleri bilimsel etik kurallarına uymalı ve intihal yapmamalıdır.
 • Araştırma süresince elde edilen veriler, yalnızca yapılacak çalışma için kullanılmalıdır.
 • Proje çalışması kişi ve halk sağlığını ve güvenliğini riske atmamalıdır.
 • Proje içinde etnik kökene, kişi ya da toplum haklarına yönelik kötü içerik yer almamalıdır.
 • Yukarıda belirtilen kurallara uymayan proje başvuruları değerlendirme sırasında elenecektir.

Online Sunum Kuralları

 • Sunum günü kullanılacak olan Google-meet linklerine https://www.mefproje.com/ adresinden ulaşabilirsiniz. (Linkler, çevrim içi/online sunum için seçilecek proje sahiplerine e-posta yoluyla da bildirilecektir.)
 • Çevrim içi/online sunum süresince alınacak kayıtların güvenliğinden ÖZEL MEF OKULLARI Gerekli hallerde poster ve diğer sunum malzemeleri için değişiklik istenebilir.
 • Sunum sırasında kullanılacak teknolojik cihaz (masaüstü/dizüstü bilgisayar ya da tablet) temini proje sahiplerine aittir. Teknolojik cihaz kullanımıyla ilgili sunum günü doğacak sıkıntılardan kurumumuz sorumlu değildir.
 • Jüri değerlendirmeleri Google-meet üzerinden olacaktır. Jüri değerlendirmeleri sırasında danışman öğretmen müdahaleleri olmamalıdır.
 • Sunumlar yapılırken -zorunlu haller dışında- proje sahibi öğrencilerin sunum süresince çevrim içi/online olmaları gerekmektedir.
 • Sunum süresince farklı teknolojik cihazların ve telefonların kullanımları yasaktır.

MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 10.000 ₺
İkincilik Ödülü: 8.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 7.000 ₺
İnovasyon Özel Ödülü: 6.000 ₺
50.Yıl Özel Ödülü: 10.000 ₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 1 NİSAN 2022

Sergilenmeye Değer Görülen Projelerin Açıklanması: 16 MAYIS 2022

Sunum Tarihleri: 23 – 24 – 25 MAYIS 2022

Ödül Töreni: 27 MAYIS 2022

MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.mefproje.com/yarisma-sartnamesi/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap