SteelPRO 2021 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması

Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tarafından, öğrencilerin çelik yapı tasarımı ve uygulamaları konularında deneyim kazanmaları ve kendilerini geliştirmeleri için fırsat yaratmak, mimarlık ve inşaat mühendisliği öğrencilerinin birlikte çalışmalarını ve tasarım sürecinin başından itibaren yangın güvenliği konusunu da dikkate almalarını teşvik etmek, çelik yapının özelliklerini vurgulayan yaratıcı çözümler geliştirmek amaçlarıyla SteelPRO 2021 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması düzenleniyor. Ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

SteelPRO 2021 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması

Düzenleyen:Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA)
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Proje Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve KKTC
Kimler Başvurabilir:Türkiye ve K.K.T.C. üniversitelerinden, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği
bölümlerinde lisans öğrenimi gören öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi:15 EKİM 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:KASIM 2021
Ödüller:Eşdeğer Birincilik Ödülü: 5.000 ₺ (4 Adet)
Mansiyon Ödülü: 1.200 ₺ (4 Adet)
Özel Ödül: Toplam 4.000 ₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Amacı

 • Öğrencilerin çelik yapı tasarımı ve uygulamaları konularında deneyim kazanmaları ve kendilerini geliştirmeleri için fırsat yaratmak,
 • Mimarlık ve inşaat mühendisliği öğrencilerinin birlikte çalışmalarını ve tasarım sürecinin başından itibaren yangın güvenliği konusunu da dikkate almalarını teşvik etmek,
 • Çelik yapının özelliklerini vurgulayan yaratıcı çözümler geliştirmektir.

Tasarım Yarışması Başvuru Koşulları

Yarışmaya Kapsamı ve Katılım

 • Yarışma, Türkiye ve KKTC üniversitelerinden, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde lisans öğrenimi gören öğrencilere açıktır. 2020-2021 döneminde öğrenim gören öğrencinin Proje teslim tarihinde mezun olmuş olması yarışmaya katılmasını engellemez.
 • 2020-2021 döneminde lisansüstü öğrenim gören öğrenciler yarışmaya katılamaz.
 • Yarışmaya katılacak projenin taşıyıcı sistemi çelik olmalıdır. Yarışmaya sunulan proje daha önce Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışmalarına katılmamış olmalıdır.

Yarışma Takımları

 • Öğrenciler yarışmaya en az 2 en çok 4 kişiden oluşan takım olarak katılabilirler. Yarışmaya katılacak takım; en az bir mimarlık ve bir inşaat mühendisliği bölümü öğrencisinden oluşmalıdır. Takım üyelerinin, 2020-2021 dönemindeki öğrencilik durumlarını, bağlı bulundukları yükseköğrenim kurumundan alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir. Bu öğrencilerin başvuru tarihinde mezun olmaları halinde de başvuru hakları saklı kalır.
 • Katılımcılar, takım arkadaşı bulma konusunda Facebook’ta oluşturulan SteelPro Katılımcılar platformundan yararlanabilir ve gerektiğinde yesimgures@steelpro.org veya gencel@tucsa.org adresi ile de yazışabilir.
 • Her yarışma takımı, herhangi bir Türkiye ve KKTC üniversitesinin bir mimarlık ve bir inşaat mühendisliği bölümü öğretim elemanı veya görevlisinden danışmanlık alabilir. Bir takımın en fazla biri mimarlık biri de inşaat mühendisliği fakültelerinden olmak üzere iki öğretim elemanı danışmanı olabilir. Danışman öğretim elemanının ismi proje takımıyla birlikte “Danışman Öğretim Elemanı” şeklinde belirtilir. SteelPRO 2021 jüri üyeleri danışman olarak görev alamazlar.
 • Bir öğrenci yalnız bir takımda yarışmaya katılabilir.

Başvuru ve Katılım

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Başvuru ve proje teslim süreci aşağıda Md. 7.a bendinde açıklanmıştır.

Sorular

 • Yarışmacılar, yarışma şartnamesine ilişkin açıklama isteklerini / sorularını;
 • Tarihi Madde 8’de belirtilen Tanıtım Toplantısında sorabilirler.
 • Madde 8’de belirtilen Soru Sorma Son Tarihi’ne kadar Jüri Raportörüne gönderebilirler (yesimgures@steelpro.org) veya www.steelpro.org web sayfasında yer alan sorular- cevaplar alanına yazabilirler. Soruların yanıtları; ilgili yarışmacıların e-posta adreslerine gönderilir ve yarışma web sitesinde de yayımlanır.
 • Yarışmacılar, tasarım sürecinde mimari ve mühendislik alanında danışmak istedikleri teknik soruları, SteelPRO Teknik Danışma Kurulu’na iletilmek üzere teknik@steelpro.org adresine gönderebilirler ya da www.steelpro.org web sayfasında yer alan sorular-cevaplar alanına mesaj bırakabilirler. Soru teknik açıdan uygun görüldüğü takdirde, SteelPRO Teknik Danışma Kurulu’nun yol gösterici yanıtları ilgili yarışmacıların e-posta adreslerine gönderilir ve yarışma web sitesinde de yayımlanır.
 • Bu şartnamenin geçerli son sürümü www.steelpro.org web sitesinde yayımlanır.
 • Yukarıdaki hususlara uymayan projeler değerlendirmeye alınmaz.

Yayın ve Telif Hakkı

 • Yarışmacılar; yarışmaya sundukları projelerin yayın ve tanıtım amaçlı kullanım ve sergileme haklarını yarışmayı düzenleyen Türk Yapısal Çelik Derneği ile paylaştıklarını kabul ederler. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri, düzenleyici kuruluşlara karşı ortaklaşa ve zincirleme olarak sorumludur.
 • Yarışma için sunulan, fakat telif hakkı üçüncü şahıslara ait olan fotoğraf ve benzeri malzemelerin yukarıda belirtilen yayın, kullanım ve sergileme imtiyazlarının alınmasından bu materyali sunan yarışmacılar sorumludur.

Yarışma Konusu ve Verileri

Yarışma Konusu

Katılımcı öğrenciler, kendileri tarafından belirlenecek olan bir alanda “Dönüştürülebilir mobil çelik sistem” tasarımı yapacaklardır. Gerçekleştirilecek olan tasarım, kent içinde ya da kırsal bir alanda, karada ya da su kenarında, kısmen karada ya da su üzerinde, yamaçta ya da düzlükte, doğada ya da söz edilen mekanların iki veya daha fazlasında yer alabilmeye uyumlu olabilir.

Sistem tasarımının temel fonksiyonu “barınma”dır. Tamamen çelik malzemeden üretilen modüler/belirli bir örüntüye sahip, birimler ve birimlerin bir araya gelmesi ile ortaya çıkan açık mekanlardan oluşan çoklu barınma, sosyal ve rekreasyon işlevleri yer almalıdır. “Barınma” işlevi dönüştürülebilir olmalı, afet sonrası geçici konaklama, doğa turizmi, mülteciler için geçici barınma, salgın ile mücadele dönemleri için süreli konaklama gibi durumlara adapte olabilmelidir. Tasarım, çelik bağlantı detayları ile demonte edilerek farklı yerlerde yeniden monte edilip kullanılmaya uygun bir sistem olmalıdır. Dönüştürülebilir yapı sistemleri yaratıcı fikirlerle bu sınırların dışına da çıkabilir. Tasarımlarda, “mobil” olma kavramı ile ilişkili bir mimari yaklaşım benimsenmelidir, bu konuya ilişkin bazı okumalar tavsiye edilmektedir. Farklı büyüklükteki birimler, birimlerin bir araya gelmesi ile oluşan açık, yarı-açık mekanlar (geniş açıklıklar geçebilirler) ve üst örtüleri ile çelik malzemesinin potansiyelini ortaya çıkarabilecek yaratıcı, çağdaş, özgün ve yenilikçi tasarımlar önerilmelidir. (İhtiyaç Programı için aşağıda d bendine bakınız)

Yarışma konusu kapsamındaki beklentilere ek olarak, katılımcıların yangın güvenliğine ilişkin bir öneri geliştirmesi durumunda bu alanda çalışma yapılan projeler arasından bir projeye sponsor firmaya ait “Yangın Güvenliği Özel Ödülü” verilecektir. Bu ödül, eşdeğer ödül alanlar ya da ödül grubunda yer almayan projeler arasından seçilebilir.

Proje Verileri

 • Çelik taşıyıcı sistem tasarımı ile ilgili sınırlama yoktur.
 • Rüzgâr yükü, kar yükü ve diğer yükler için seçilen bölgeye ait olan yük değerleri kullanılacaktır.
 • Gerektiğinde deprem hesaplarında, yapının türü ve bulunduğu deprem bölgesine ait karakteristik değerler göz önüne alınacaktır.

Kullanılacak Standart ve Yönetmelikler

 • Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY 2018).
 • Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik (2018)
 • Yukarıda belirtilen yönetmeliklerde yer almayan tasarım kuralları için ulusal ve uluslararası geçerliliği kabul edilen eşdeğer diğer standart, yönetmelik vb. dokümanlar kullanılabilir.

İhtiyaç Programı

 • “Dönüştürülebilir mobil çelik sistem” olarak belirlenen yarışma konusu kapsamında jüri, çeliğin potansiyelini yaratıcı çözümler ile açığa çıkarabilecek özgün formların (tek defaya özgü bir form ve/veya modüler sistemler), montajı kolaylaştırıcı çelik bağlantı detaylarının kullanılmasını teşvik etmektedir.
 • Dönüştürülebilir mobil çelik sistemin tasarlanacağı yerin/yerlerin seçimi yarışmacıya bırakılmıştır. Yarışmacıdan proje alanını ve olası işlevsel dönüşüm senaryolarını teslim paftalarında tanıtması ve tasarım-bağlam-dönüştürülebilir işlevler ilişkisini aktarması beklenmektedir.
 • Tasarlanacak dönüştürülebilir mobil çelik sistemin ölçeği ve boyutları yarışmacının seçtiği yere göre değişiklik göstereceğinden, ihtiyaç programı yarışmacılar tarafından oluşturulacaktır.

Jüri ve Değerlendirme

Jüri

 • Prof. Dr. İnş. Müh. Bülent AKBAŞ
 • Ahmet ALATAŞ, Yüksek Mimar Mühendis
 • Doç. Dr. Mimar Ece CEYLAN BABA (Jüri Başkanı)
 • Prof. Dr. Mimar Celal Abdi GÜZER
 • Eliya GERŞON, İnşaat Yüksek Mühendisi

Raportör: Yeşim GÜR’EŞ, TUCSA Kurumsal İletişim Yöneticisi

Ana Sponsor Temsilcileri ve Danışmanlar

SteelPRO 2021 yarışmasının Ana Sponsorları Efectis Era Avrasya Test ve Belgelendirme A.Ş., ENG Metal Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi Dış Ticaret A.Ş. ve DORÇE Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.’dir. Ana sponsorlar adına aşağıdaki sponsor temsilcileri, Özel Ödüle değer projeyi belirlemek ve uzmanlık alanlarında danışmanlık yapmak üzere Jüri çalışmalarına katılacaklardır.

İlker İBİK, Efectis Era Avrasya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selami GÜREL, ENG Metal Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Cenk ÇETİN, DORÇE Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. Tasarım Direktörü

Proje Değerlendirme Ölçütleri ve Kuralları

Projelerin değerlendirmesinde şu ölçütler dikkate alınır;

 • Mimari tasarımın yanında yapının taşıyıcı sisteminin, “sistem tasarımı ilkelerine ve önerilen sistem bileşenlerine” uygun ve çelik malzemenin özellikleri ve olanakları ile uyumlu olması
 • Projelerde, mimarlık ve mühendislik çözümlerinde yaratıcılığın yanı sıra; mimarinin ve taşıyıcı sistemin uyum içinde olması, taşıyıcı sistem bileşenlerinin ön boyutlarının doğrulanmış, detay ilkelerinin çözülmüş olması,
 • Çelik ve onun çeşitli kullanımlarına ilişkin bilgilerin yaygınlaştırılması ile çeliğin sağladığı avantajlara ve gelişimine dikkat çekilmesi
 • Ekonomik, sosyal ve çevre sürdürülebilirlik prensiplerine uyum,
 • Yukarıda belirtilen ölçütlere ilave olarak aşağıdaki nitelikler de göz önünde bulundurulur;
 • Projelendirme safhasında, mimari proje tasarımı ile mühendislik çözümlerinin eşzamanlı ve eşgüdüm halinde yürütülmesi ve bunun nasıl gerçekleştiğinin mimari ve mühendislik açıklama raporlarında belirtilmesi,
 • Yarışmacıların ele aldığı program, kapasite, işlev ve teknolojik veriler,
 • Bu yarışmada, yangın güvenliği konularında ayrıntılar istenmemekle birlikte, varsa bu konulardaki ek bilgiler.
 • Projenin özgün olması.
 • Yarışmaya sunulan bir projenin konseptinin ve tasarım kararlarının, daha önce yapılmış bir projeyle önemli ölçüde örtüştüğünün, dolayısı ile yapılan “aktarma” nedeniyle projenin özgün olmadığının belirlenmesi halinde söz konusu proje Jüri tarafından yarışma dışı bırakılır, ödül verilmişse ödülü geri alınır. Ödülün geri alınması halinde, diğer projelerin sıralamasının değişip değişmeyeceğine jüri karar verir.

Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması

 • Değerlendirme sonuçları yarışmacılara, Jüri değerlendirmesini takiben en kısa zamanda e-posta ile bildirilir,
 • Değerlendirme sonuçları, aynı zamanda http://www.steelpro.org ve http://www.tucsa.org web sitelerinde, Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından ayda bir yayımlanan e-bülten ve iki ayda bir yayımlanan Çelik Yapılar dergisinde yayımlanır.
 • Dereceye giren projelerin künye ve tanıtım bilgilerini içeren “SteelPRO 2021” e-kitabı yayımlanacaktır.
 • Ayrıca, dereceye giren projeler imkân olduğu takdirde 22. Yapısal Çelik Günü’nde sanal ortamda sergilenecektir.

Başvuru ve Projelerin Teslim Şekli

Başvuru

 • Başvuru ve takip eden yazışmalar ile Raportörle görüşmeler, takım adına kendi aralarında seçtikleri takım sözcüsü tarafından yapılır.
 • Başvuru, aşağıda Madde 8 (Yarışma Takvimi)’de belirtilen tarihlere uygun olarak iki aşamalı gerçekleştirilir: “Kayıt” ve “Proje Teslimi”. ‘Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi’ne kadar, Başvuru Formunu göndermeyen takım yarışmaya katılamaz.
 • Yarışma başvuruları Türk Yapısal Çelik Derneği’nin www.steelpro.org web sitesinden yapılır. Kayıt başvurusunun ardından başvuran kişiye sistem / raportör tarafından Rumuz verilir. Yarışmacılar kendileri ayrıca bir rumuz oluşturamazlar.
  • Teslim edilen pafta, belge, kâğıt ve zarfların üzerinde proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi bir işaret bulunması, projenin yarışmadan elenmesine neden olur. Her bir dijital paftanın sağ üst köşesine katılımcılara verilecek olan rumuz yazılır.
  •  
  • Yarışmacılar, yarışma web sitesi adresi üzerinden kayıt formu doldurarak isim, adres ve gerekli bilgilerini yarışma raportörlüğüne bildirirler. Kayıt formunun elektronik ortamda raportörlüğe ulaştırılmasının ardından katılımcıya kaydının ulaştığına dair onay yazısı gönderilir.

İstenenler

 • Yapının konumunu ve bağlamını da gösteren uygun ölçekte vaziyet plan ve kesitleri.
 • Kat planları, kesitler, görünüşler ve 3 boyutlu anlatımlar.
 • Önerilen programa uygun ölçekte paftalar (Kullanılan ölçeğin paftada gösterilmesi zorunludur, ölçeksiz çizim kabul edilmez. Çelik taşıyıcı sistemin bütününü ifade eden plan, kesit, görünüş ve uygun ölçekte birleşim detayları ile tasarımcının fikrini anlatan, uygun gördüğü yerlerden yeterli ölçek ve sayıda sistem ve nokta detayları (1/20 ilâ 1/5), saçak-cephe-ışıklık vb. kritik noktalarda bağlantı detayı (1/20) ve tasarımın bütününü oluşturan çelik sistemin uygulama detayına (1/50) yer verilir).
 • Binaya ve çevreye ait analizler, işlevsel kurgunun çözümlenmesine ilişkin yaklaşımlar, tasarım sürecinde ele alınan düşünceleri ifade eden her türlü eskiz, şema, diyagram vb. ifadeler.
 • Mimari Açıklama Raporu. Mimari tasarımın kavramsal ve ilkesel açıklamalarını içerecek şekilde hazırlanmalıdır (En çok 500 kelime).
 • Mühendislik Açıklama Raporu. Kullanılan yönetmelikler, standartlar ile taşıyıcı sistemin matematik modeli, taşıyıcı sistem planı ve ana taşıyıcı sistemin tasarım ve kesit hesaplarını kapsamalıdır. Hesap raporlarında ve tasarım modellerinde açıklayıcı bilgiler ile boyutları içeren özet açıklamaların teslim edilmesi gerekir. (Kullanılan görseller dışında en çok 1000 kelime )
 • Tüm bunlara ek olarak, tasarımcı projeyi animasyon veya kısa bir film (en çok 60 sn.) ile de ifade edebilir.

Sunum Koşulları

 • Projeler A1 boyutunda (594 x 841 mm) en az 2, en çok 4 pafta halinde PDF ve JPEG formatlarında (300 dpi çözünürlükte), proje takımının tercih edeceği ölçek ve sunum tekniği kullanılarak hazırlanır.
 • Mimarlık ve Mühendislik Açıklama Raporları, sağ üst köşesinde rumuz bulunan A4 ebadında kâğıda, mimarlık ve mühendislik için ayrı ayrı, WORD ve PDF formatında hazırlanmalıdır.
 • Her proje, yukarıda Madde 7.a.(3) bendinde belirtilen esaslar dahilinde bir rumuzla tanımlanır. Teslim edilen belgelerde, sadece söz konusu rumuz kullanılır, bunun dışında proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi bir işaret bulunmaz (Bakınız 7.a.(4) bendi).

Projenin Teslimi

 • Yarışmacı dijital olarak hazırladığı proje pafta ve belgelerini (toplamda 50 MB’ı geçmez)

www.steelpro.org web sitesinde ilgili bölüme en geç proje son teslim tarihinde 23:59’a kadar yükler. Yüklemede sorunla karşılaşılması halinde Raportör ile temasa geçilerekalternatif yollar kullanılabilir.

 • Projenin yüklenmesi, aşağıdaki aşamalar halinde ve her aşama belgeleri için dosya adı rumuz rakamlarında oluşan birer dosya içinde dijital olarak.zip formatında gerçekleştirilir:
 • Proje yüklemesinin yapılabilmesi için Kayıt kapsamında ön başvuru formunun doldurulmuş ve değişiklik varsa güncellenmiş olması gerekir. Bunu takiben ilk aşamada, aşağıda 7.d.(4) (Kimlik Bilgileri) bendinde yer alan belgelerin tümü, üzerinde sadece rumuz yazılarak taranmış şekli ile (PDF, JPEG veya WORD formatında),
 • İkinci aşamada, Mimari Açıklama Raporu (A4 boyutunda, PDF ve WORD formatında),
 • Üçüncü aşamada, Mühendislik Açıklama Raporu (A4 boyutunda, PDF ve WORD formatında),
 • Dördüncü aşamada ise, Madde 7.c.(1) uyarınca hazırlanmış dijital paftalar (PDF ve JPEG formatında) yüklenir.
 • Proje son teslim tarihinden sonra sistem veri yüklemesine kapatılacağında, son gün yükleme konusunda yoğunluk yaşanabileceği göz önüne alınarak, projelerin yüklenememe riskine karşılık önceden yüklenmesi önerilir.

Kimlik Bilgileri

 • Takımda yer alan her öğrencinin isim, adres, elektronik posta ve telefon bilgileri (WORD veya PDF formatında),
 • Takımda yer alan her danışman öğretim elemanının, adres, elektronik posta ve telefon bilgileri (WORD formatında)
 • Takımı oluşturanların T.C. kimlik fotokopileri (JPEG veya PDF formatında, taranmış)
 • Madde 2.b.(1) uyarınca 2020-2021 dönemine ait öğrenci belgesini (JPEG veya PDF formatında, taranmış) kapsamaktadır.

Ana Sponsorlar

Efectis Era Avrasya Test ve Belgelendirme A.Ş.

ENG Metal Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi Dış Ticaret A.Ş.

DORÇE Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.

Danışma ve İletişim

Yarışmayı Düzenleyen: Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA)

Altunizade Mah. Bayramağa Sok. Aksu Ap. No:14 D:4 Üsküdar 34662 İstanbul E-posta: pr@tucsa.org

Tel: +90 216 474 3135

Jüri Raportörü: Yeşim GÜR’EŞ

E-posta: yesimgures@steelpro.org

Mobil: +90 542 288 9677

SteelPRO Teknik Danışma Kurulu E-posta: teknik@steelpro.org

SteelPRO 2021 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması Ödülleri

 • EŞDEĞER ÖDÜL: Ödül alan her takım başına 5.000 TL olarak belirlenmiştir. Eşdeğer Ödül sayısı 4 adedi geçemez.
 • MANSİYON ÖDÜLLERİ: Mansiyon kazanan her bir takıma 1.200 TL verilecek olup, Mansiyon ödülleri için toplam miktar 4.800 TL’yi geçemez. Jüri, dörtten fazla projeye mansiyon ödülü verilmesine karar verdiği takdirde, toplam miktar olan 4.800 TL Jürinin uygun gördüğü sayıda mansiyon sahibi takım arasında eşit olarak bölüştürülür.
 • ÖZEL ÖDÜL: Yarışmanın Ana Sponsoru tarafından tasarım sırasında yangın güvenliğini dikkate alan ve bu konuda çalışma yapılan projeler arasından bir projeye Yangın Güvenliği Özel Ödülü verilecektir. Özel Ödül miktarı 4.000 TL’dir.
 • Yukarıda belirtilen takımların aldığı ödüller takım üyeleri arasında eşit paylaşılmak üzere takım liderine verilir.

Yukarıdaki ödüllere ilave olarak, Jüri değerlendirmesi sonucunda;

 • Ödül alan proje gruplarının üyelerine “SteelPRO BAŞARI BELGESİ”
 • Son elemeye kalan ancak ödül almayan projelerin katılımcılarına “SteelPRO BAŞARILI KATILIM BELGESİ”
 • Son elemeden önce elenen projelerin kolokyuma katılan katılımcılarına “SteelPRO KATILIM BELGESİ” verilecektir.
 • Özgün olmadığı belirlenen projelerle ilgili olarak yukarıda Madde 5.c.(7).’de belirtilen esaslar uygulanır.
 • İki yılın kazanan projelerinden, TUCSA tarafından belirlenecek olanlar, Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) tarafından iki yılda bir düzenlenen “European Steel Design Student Awards 2021” yarışmasına aday gösterilebilir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 15 EKİM 2021

Proje Son Teslim Tarihi : 03 Kasım 2021, Çarşamba
Jüri Değerlendirmesi : 11-13 Kasım 2021, Perşembe, Cuma, Cumartesi
Sonuçların Açıklanması : 15-17 Kasım 2021, Pazartesi, Salı, Çarşamba
Kolokyum ve Ödül Töreni : 24/25 Kasım 2021, Çarşamba / Perşembe

SteelPRO 2021 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://steelpro.org/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap